تاملند

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

معرفی دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل

معرفی دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل

معرفی دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل : دانشگاه محقق اردبیلی در شهر اردبیل در خیابان دانشگاه اردبیل قرار دارد. این دانشگاه دارای ۱۱ دانشکده و ۳ پژوهشکده، ۳ مرکز تحقیقات و ۱۱ هسته پژوهشی است.

تاریخچه

دانشگاه محقق اردبیلی در سال ۱۳۵۷ با نام آموزشکده کشاورزی و با پذیرش ۳۸ نفر دانشجو در رشته کشاورزی عمومی، فعالیت‌های آموزشی خود را آغاز نمود. این مرکز آموزش عالی در سال ۱۳۷۱ از دانشگاه تبریز جدا و مدتی به صورت مجتمع آموزش عالی به فعالیت خود ادامه داده و در سال ۱۳۷۲ با تبدیل آن به دانشگاه تحت عنوان «دانشگاه محقق اردبیلی» موافقت به عمل آمد. تا سال ۱۳۷۸ در ساختار تشکیلاتی این دانشگاه فقط شانزده گروه آموزشی مصوب وجود داشت. امروز این دانشگاه در ۲۷۳ رشته تحصیلی دانشجو پذیرش نموده و بیش از ۱۱ هزار نفر دانشجو دارد که در ۱۱ دانشکده مشغول به تحصیل هستند و از این تعداد، ۶۱ رشته در مقطع دکتری، ۱۲۸ رشته آن در مقطع کارشناسی ارشد و بقیه در مقطع کارشناسی و کاردانی می‌باشد و این دانشگاه با بهره‌گیری از تخصص بیش از ۳۹۵ عضو هیئت علمی تمام وقت بیش از پیش در جهت گسترش فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی گام برمی‌دارد. از برجسته‌ترین و شناخته‌شده‌ترین اعضای هیئت علمی این دانشگاه، که در طی این مدّت عهده‌دار مسئولیّت خطیر آموزشی در این موسّسهٔ آموزش عالی بودند، می‌توان از اساتیدی همچون دکتر مسعود گنجی، دکتر قدیر نوری قنبلانی، دکتر محمد نریمانی، دکتر عزیز حبیبی ینگجه، دکتر جمشید شیخ‌زاده مصدّق، دکتر حسین شایقی، دکتر حبیب شهبازی شیران، دکتر علی رسول‌زاده، دکتر هوشیار ایمانی کله‌سر، دکتر بهروز میرزایی ضیاپور، دکتر مصطفی رحیمی و دکتر یوسف عباسپور گیلانده نام برد.

سردر دانشگاه
همزمان با سی و هشتمین گردهمایی معاونان پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در دانشگاه محقق اردبیلی، سردر جدید این دانشگاه توسط معاون پژوهشی وزارت علوم و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افتتاح شد. این طرح در سال ۱۳۸۴ بابرگزاری مسابقه سراسری با الهام از خوشه گندم خم شده در برابر باد طراحی گردید. شکل کلی آن منظری از قوس‌های اسلامی و سازه وسط آن به شکل کتاب می‌باشد. طراحی ونظارت آن برعهده مهندسین مشاور بینش و فن و عملیات اجرایی آن بر عهده شرکت آرتا همساخت بوده‌است.

دانشکده‌ها

فهرست رشته‌های دانشگاه محقق اردبیلی بر حسب دانشکده به شرح ذیل می‌باشد:

دانشکده فنی و مهندسی

این دانشکده در بهمن سال ۱۳۹۸ شامل ۵ گروه آموزشی در ۷ رشته کارشناسی، ۱۶ رشته کارشناسی ارشد و ۵ رشته دکتری تخصصی با ۷۲ عضو هیئت علمی و ۱۹۹۷ دانشجو در رشته‌های زیر به امر آموزش مشغول است:

 • مهندسی عمران (مقاطع کارشناسی – کارشناسی ارشد و دکتری)
 • مهندسی معماری (مقاطع کارشناسی – کارشناسی ارشد و دکتری)
 • مهندسی شیمی (مقاطع کارشناسی – کارشناسی ارشد و دکتری)
 • مهندسی مکانیک (مقاطع کارشناسی – کارشناسی ارشد و دکتری)
 • مهندسی برق و کامپیوتر (مقاطع کارشناسی – کارشناسی ارشد و دکتری)

دانشکده علوم پایه

این دانشکده در بهمن سال ۱۳۹۸ شامل ۷ گروه آموزشی در ۱۲ رشته کارشناسی، ۱۷ رشته کارشناسی ارشد و ۱۹ رشته دکتری تخصصی با ۷۱ عضو هیئت علمی و ۲۰۱۲ دانشجو در رشته‌های زیر به امر آموزش مشغول است:

 • شیمی (مقاطع کارشناسی -کارشناسی ارشد و دکتری)
 • فیزیک (مقاطع کارشناسی -کارشناسی ارشد و دکتری)
 • زیست‌شناسی (مقاطع کارشناسی -کارشناسی ارشد و دکتری)
 • زمین‌شناسی (مقاطع کارشناسی -کارشناسی ارشد و دکتری)
 • ریاضیات و کاربردها (مقاطع کارشناسی -کارشناسی ارشد و دکتری)
 • آمار (مقاطع کارشناسی -کارشناسی ارشد و دکتری)
 • علوم کامپیوتر (مقاطع کارشناسی -کارشناسی ارشد و دکتری)

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

این دانشکده در بهمن سال ۱۳۹۸ شامل ۱۳ گروه آموزشی در ۲۰ رشته کارشناسی، ۳۶ رشته کارشناسی ارشد و ۸ رشته دکتری تخصصی با ۷۳ عضو هیئت علمی و ۲۷۲۵ دانشجو در رشته‌های زیر به امر آموزش مشغول است:

 • تاریخ (مقطع کارشناسی)
 • تاریخ ایران دوره اسلامی (مقطع کارشناسی ارشد)
 • تاریخ – مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز (مقطع کارشناسی ارشد)
 • مطالعات منطقه‌ای – آسیای مرکزی و قفقاز (مقطع کارشناسی ارشد)
 • زبان و ادبیات فارسی (مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری)
 • آموزش زبان انگلیسی (مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد)
 • زبان و ادبیات عربی (مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد)
 • صنایع دستی (مقطع کارشناسی)
 • نگارگری (در مقطع کارشناسی)
 • باستان‌شناسی (مقاطع تحصیلی کارشناسی – کارشناسی ارشد و دکتری)
 • برنامه‌ریزی شهری (مقاطع تحصیلی کارشناسی – کارشناسی ارشد و دکتری)
 • جغرافیا (مقاطع تحصیلی کارشناسی – کارشناسی ارشد و دکتری)
 • ادیان و عرفان اسلامی (مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد)
 • مدیریت جهانگردی (مقطع کارشناسی)
 • مدیریت بازرگانی (مقاطع کارشناسی – کارشناسی ارشد و دکتریبیل
 • مدیریت و برنامه‌ریزی آموزش عالی (مقطع کارشناسی ارشد)
 • حقوق (مقطع کارشناسی)

دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی
این دانشکده در بهمن سال ۱۳۹۸ شامل ۳۲ گروه آموزشی در ۴ رشته کارشناسی، ۱۵ رشته کارشناسی ارشد و ۴ رشته دکتری تخصصی با ۳۲ عضو هیئت علمی و ۱۱۶۱ دانشجو در رشته‌های زیر به امر آموزش مشغول است:

 • مشاوره (مقاطع کارشناسی – کارشناسی ارشد و دکتری)
 • روانشناسی عمومی (مقاطع کارشناسی – کارشناسی ارشد و دکتری)
 • تربیت بدنی و علوم ورزشی (مقاطع کارشناسی – کارشناسی ارشد و دکتری)
 • مدیریت آموزشی (مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری)
 • روانشناسی بالینی (مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد)
 • آموزش و بهسازی منابع انسانی (مقطع کارشناسی ارشد)
 • تحقیقات آموزشی (مقطع کارشناسی ارشد)

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
این دانشکده در بهمن سال ۱۳۹۸ شامل ۱۱ گروه آموزشی در ۱۴ رشته کارشناسی، ۲۲ رشته کارشناسی ارشد و ۱۹ رشته دکتری تخصصی با ۸۹ عضو هیئت علمی و ۱۶۲۸ دانشجو در رشته‌های زیر به امر آموزش مشغول است:

 • علوم باغبانی (مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد)
 • زراعت و اصلاح نباتات (مقاطع کارشناسی – کارشناسی ارشد و دکتری)
 • گیاه پزشکی (مقاطع کارشناسی – کارشناسی ارشد و دکتری)
 • علوم دامی (مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد)
 • علوم و صنایع غذایی (مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد)
 • علوم و صنایع چوب و کاغذ (مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد)
 • مدیریت کشاورزی (مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد)
 • مهندسی بیوسیستم (مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد)
 • مهندسی آب (مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد)
 • مکانیک بیوسیستم (مقاطع کارشناسی – کارشناسی ارشد و دکتری)
 • علوم و مهندسی خاک‌شناسی (مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد)
 • مرتع و آبخیزداری (مقاطع کارشناسی – کارشناسی ارشد و دکتری)
 • مکانیزاسیون کشاورزی (مقاطع کارشناسی – کارشناسی ارشد و دکتری)
 • مهندسی منابع طبیعی گرایش صنایع چوب و کاغذ (مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد)

دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین نمین

این دانشکده در بهمن سال ۱۳۹۸ در ۲ رشته کارشناسی با ۱۱ عضو هیئت علمی و ۲۶۸ دانشجو در رشته‌های ذیل به امر آموزش مشغول است:

 • مهندسی اپتیک و لیزر (کارشناسی)

مجموعه رشته‌های علوم مهندسی:

 • ریاضیات مهندسی (کارشناسی)
 • فیزیک مهندسی (کارشناسی)
 • مهندسی محیط زیست (کارشناسی)
 • محاسبات مهندسی (کارشناسی)

دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی مغان

این دانشکده در بهمن سال ۱۳۹۸ شامل ۳ گروه آموزشی در ۸ رشته کارشناسی، ۱ رشته کارشناسی ارشد با ۱۸ عضو هیئت علمی و ۱۴۵ دانشجو در رشته‌های زیر به امر آموزش مشغول است:

 • علوم باغبانی (کارشناسی)
 • زراعت و اصلاح نباتات (کارشناسی)
 • علوم دامی (کارشناسی و کارشناسی ارشد)

دانشکده کشاورزی مشکین شهر

این دانشکده در بهمن سال ۱۳۹۸ شامل ۲ رشته کاردانی، ۵ رشته کارشناسی ناپیوسته با ۶ عضو هیئت علمی و ۱۰۳ دانشجو در رشته‌های زیر به امر آموزش مشغول است:

 • علوم باغبانی (کارشناسی و کارشناسی ارشد)
 • زراعت (کارشناسی)
 • اصلاح نباتات (کارشناسی)

مدیران دانشگاه

نام دوران ریاست
از تا
قدیر نوری ۱۳۵۷ ۱۳۷۲
رضا مستقیم ۱۳۷۲ ۱۳۷۶
دکتر سید احمد میرشکرایی ۱۳۷۶ ۱۳۷۷
کاظم قاسمی گلعذانی ۱۳۷۷ ۱۳۸۴
عزیز حبیبی ۱۳۸۴ ۱۳۸۸
مسعود گنجی ۱۳۸۸ ۱۳۹۳
گودرز صادقی ۱۳۹۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
عزیز حبیبی اردیبهشت ۱۳۹۷ اکنون

اساتید برجسته

اساتید در زمره یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان

 • دکتر عزیز حبیبی استاد گروه شیمی دانشکده علوم دانشگاه محقق اردبیلی، در زمره یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان بر اساس داده‌های منتشر شده از پایگاه طلایه داران علم تامسون رویترز در سال ۲۰۲۰
 • حسین شایقی استاد گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی برای پنجمین مرتبه بر اساس داده‌های منتشر شده از پایگاه طلایه داران علم تامسون رویترز (ISI)در سال ۲۰۱۹
 • عباس نجاتی استاد گروه ریاضیات و کاربردهای دانشگاه محقق اردبیلی برای سومین مرتبه براساس آخرین نتایج پایگاه استنادی طلایه‌داران علم تامسون رویترز (ISI-ESI)در سال ۲۰۱۸

شیمی

 • عزیز حبیبی عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان شیمیدان برجسته کشور در شاخه شیمی فیزیک در سال ۱۳۹۶ انتخاب گردید.

پژوهشگران در گروه علوم انسانی

 • محمد نریمانی استاد دانشگاه محقق اردبیلی عنوان پژوهشگر برتر کشوری را در گروه علوم انسانی در سال ۹۱ کسب کرد.

استاد نمونه کشوری

 • قدیر نوری قنبلانی عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی عنوان استاد نمونه کشوری در سال ۱۳۸۴ را کسب نمود.

رتبه‌بندی

رتبه بندی در استنادات گوگل اسکالر ۲۰۲۰

دانشگاه محقق اردبیلی در استنادات گوگل اسکالر با ارتقا ۲۳۲ نسبت به دوره قبل و بالاتر از دانشگاه کاشان، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه ارومیه، دانشگاه زنجان، دانشگاه صنعتی سهند، دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشگاه خوارزمی تهران، دانشگاه الزهرا، دانشگاه اراک، دانشگاه یاسوج، دانشگاه صنعتی شاهرود،دانشگاه صنعتی شیراز، دانشگاه شهرکرد و دانشگاه کردستان، رتبه ۱۷ دانشگاههای تابعه وزارت عتف را کسب نمود.

رتبه‌بندی تأثیر تایمز ۲۰۲۰

دانشگاه محقق اردبیلی در «رتبه بندی تاثیر» تایمز ۲۰۲۰ در رتبه ۷ دانشگاه‌های کشور از مجموع ۱۷ دانشگاه منتخب این رتبه‌بندی قرار گرفت. مبنای رتبه‌بندی تایمز سه حوزه پژوهش، توسعه و نظارت می‌باشد. اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد شامل نبود فقر، نبود گرسنگی، سلامت و رفاه برای مردم، کیفیت آموزش، برابری جنسیتی، دسترسی به آب بهداشتی، انرژی مقرون به صرفه و پاک، اشتغال مناسب و رشد اقتصادی، صنعت، نوآوری و زیرساخت، کاهش نابرابری شهرها و جوامع پایدار، تولید و مصرف مسئولانه، عملکرد در خصوص کنترل اقلیم، زندگی زیر آب، زندگی در زمین، صلح، عدالت و قدرت و همچنین مشارکت در تحقق اهداف توسعه است. این دانشگاه‌ها به ترتیب رتبه عبارتند از دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه الزهرا، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه تبریز، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشگاه فسا، دانشگاه کاشان، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه کردستان و دانشگاه شهید باهنر کرمان.

یک درصد دانشگاه‌های پراستناد جهان ۲۰۱۹

بر اساس گزارش ارائه شده توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) پایگاه شاخص‌های اساسی علم (ESI) متعلق به شرکت کلاریویت آنالیتیکس (ISI) دانشگاه محقق اردبیلی در فهرست موسسات یک درصد برتر دنیا که بیشترین تعداد استنادها و بیشترین میزان اثرگذاری در طول ۱۰ سال گذشته را داشته‌اند قرار گرفت.

رتبه‌بندی دانشگاه‌های اسلامی ۲۰۱۹

در رتبه‌بندی دانشگاه‌های اسلامی (ISC) برای رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان در معیارهای از قبیل پژوهش (با وزن ۶۰ درصد)، آموزش (با وزن ۱۰ درصد)، نوآوری (با وزن ۱۵ درصد) و فعالیت‌های بین‌المللی (با وزن ۱۵ درصد)، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان، دانشگاه‌هایی مورد بررسی قرار می‌گیرند که حداقل ۸۵۰ مدرک در سال‌های ۲۰۱۷–۲۰۱۵ در پایگاه وب آو ساینس به ثبت رسانده باشند. بازه زمانی سه ساله ۲۰۱۵–۲۰۱۷ در این شاخص‌ها از جمله تعداد کل انتشارات هر دانشگاه در بازه زمانی سه ساله، تعداد کل استنادات به مقالات منتشر شده، تأثیر استنادی نرمال شده، تأثیر استنادی نسبت به کل جهان، تعداد مقالات با کیفیت دانشگاه (نشریات Q۱، مجلات نیچر، ساینس و فهرست نشریات نیچر ایندکس) است که دانشگاه محقق اردبیلی در بین ۲۳ دانشگاه دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه شیراز، دانشگاه تبریز، دانشگاه گیلان، دانشگاه اصفهان، دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه رازی، دانشگاه سمنان، دانشگاه کاشان، دانشگاه یزد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه مازندران، دانشگاه ارومیه، دانشگاه یاسوج، دانشگاه الزهرا (س)، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، دانشگاه شاهد، دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه شهرکرد در این رتبه‌بندی قرار گرفت.

رتبه‌بندی جهانی ۲۰۱۹–۲۰۲۰ URAP

نظام رتبه‌بندی URAP توسط دانشگاه صنعتی خاورمیانه در کشور ترکیه در رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایه عملکرد علمی یا URAP که ۴۵ مؤسسه ایرانی متشکل از ۲۳ دانشگاه جامع، ۹ دانشگاه صنعتی و ۱۳ دانشگاه علوم پزشکی در میان ۲۵۰۰ مؤسسه برتر جهان در سال ۲۰۱۹ قرار گرفتند که در این بین دانشگاه محقق اردبیلی رتبه ۱۶ را در بین ۲۳ دانشگاه جامع کشور را کسب نموده‌است. رتبه‌بندی URAP از نظام‌های رتبه‌بندی جهانی است که مؤسسه‌های علمی جهان تراز را شناسایی و جایگاه آنها را در برابر یکدیگر ارزیابی می‌کند.

وبومتریکس ۲۰۱۹

در آخرین رتبه‌بندی منتشر شده وبومتریکس برای دانشگاه‌های دنیا (ژانویه ۲۰۲۰)، دانشگاه محقق اردبیلی با ۲۳۰ رتبه ارتقا در جهان و ۷ رتبه ارتقا در ایران، در بین دانشگاه‌های جامع کشور در رتبه ۲۵، در ۲۵۱۴ جهانی و ۵۰ کشور قرار گرفت. در این نظام رتبه‌بندی از چهار معیار شامل مجموع استنادات به مقالات نمایه شده دانشگاه در گوگل اسکالر، تعداد مقالات دانشگاه در بین ۱۰ درصد مقالات پراستناد سایماگو، تعداد صفحات نمایه شده وب سایت دانشگاه در گوگل و تعداد بک لینک‌ها به وب سایت دانشگاه، برای ارزیابی دانشگاه‌ها استفاده می‌شود.

گرین متریک ۲۰۱۹

بر اساس رتبه‌بندی اعلام شده توسط green Metric، دانشگاه محقق اردبیلی برای اولین بار در این رده‌بندی مورد ارزیابی قرار گرفته و توانست رتبه ۴۲۷ جهان را کسب کند. در این نظام رتبه‌بندی که هر ساله در ماه دسامبر برای دانشگاه‌های جهان اعلام می‌شود شاخص‌های مختلفی همچون زیرساخت‌های موجود در راستای ایجاد محیط زیست مناسب، توجه به مصرف بهینه انرژی و تغییرات آب و هوا، میزان تولید و بازیافت پسماندها، میزان مصرف و بازیافت آب، به‌کارگیری سیستم‌های حمل و نقل بدون آلایندگی و نیز آموزش و پژوهش در حوزه صیانت از محیط زیست به عنوان شاخص‌های اصلی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی