تاملند

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

معرفی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

معرفی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

 

معرفی دانشگاه علوم پزشکی زنجان : دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاهی در شهر زنجان است. این دانشگاه طبق رتبه بندی وزارت بهداشت دررتبه بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران از نظر معیار کل دررتبهٔ ۹ قرارگرفت . دانشکده پزشکی این دانشگاه همواره در جمع ده دانشکده برتر پزشکی کشور قرار داشته و همچنین این دانشگاه ششمین قطب دانشگاهی علوم پزشکی کشور و یکی از دانشگاه های مادر است.

تاریخچه

دانشگاه علوم پزشکی زنجان توسط حاج احمد مهدوی ساخته و در تیرماه سال ۱۳۶۶ به عنوان اولین دانشگاه علوم پزشکی در زنجان تصویب شد و در سال ۱۳۷۳ با سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان ادغام شده و بعنوان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان شناخته شد. در حال حاضر رییس این دانشکده ایرج جعفری انارکولی است.

دانشکده‌ها

دانشگاه علوم پزشکی زنجان دارای هفت دانشکده‌ است که عبارتند از:

 • دانشکده‌ پزشکی
 • دانشکده‌ دندانپزشکی
 • دانشکده‌ داروسازی
 • دانشکده‌ پرستاری و مامائی
 • دانشکده‌ بهداشت
 • دانشکده‌ پیراپزشکی
 • دانشکده‌ پرستاری ابهر

معاونت‌ها

دانشگاه علوم پزشکی زنجان دارای هشت معاونت‌ است که عبارتند از:

 • معاونت‌ توسعه
 • معاونت‌ بهداشتی
 • معاونت‌ درمان
 • معاونت‌ غذا و دارو
 • معاونت‌ دانشجویی و فرهنگی
 • معاونت‌ تحقیقات و فناوری
 • معاونت‌ آموزشی
 • معاونت‌ اجتماعی

معرفی دانشگاه علوم پزشکی زنجان  دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاهی در شهر زنجان است. این دانشگاه طبق رتبه بندی وزارت بهداشت دررتبه بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران از نظر معیار کل دررتبهٔ ۹ قرارگرفت . دانشکده پزشکی این دانشگاه همواره در جمع ده دانشکده برتر پزشکی کشور قرار داشته و همچنین این دانشگاه ششمین قطب دانشگاهی علوم پزشکی کشور و یکی از دانشگاه های مادر است.

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی