تاملند

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

معرفی دانشگاه زابل

معرفی دانشگاه زابلمعرفی دانشگاه زابل : دانشگاه زابل یکی از دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. این دانشگاه در شهر زابل در استان سیستان و بلوچستان واقع است. مدیریت این دانشگاه در چند سال اخیر با آقایان دهمرده، نوری، قنبری، اوکاتی، بهلولی و افراسیاب بوده‌است. دانشگاه زابل در حال حاضر دارای ۹ دانشکده، ۲ آموزشکده، ۵ پژوهشکده، ۱ مرکز تحقیقاتی، ۸۱ رشتۀ تحصیلی در مقاطع دکتری، کارشناسی ارشد، کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته، کاردانی، دوره‌های روزانه و شبانه، تحصیلات تکمیلی می‌باشد که حدود ۱۵٬۰۰۰ نفر دانشجو در آن مشغول به تحصیل هستند.

پیشینه

آموزش عالی در سیستان با بنیانگذاری دانشکدۀ کشاورزی در سال ۱۳۵۷ با پذیرش ۵۰ دانشجوی بومی استان فعالیت خود را در شهرستان زابل آغاز نمود. با بازگشایی مؤسسات آموزش عالی پس از انقلاب فرهنگی فعالیت خود را در سال ۱۳۶۲ با عنوان آموزشکدۀ کشاورزی با پذیرش ۴۰ نفر در رشتۀ امور زراعی ادامه داده و در سال ۱۳۶۶ رشتۀ امور دامی نیز به این مجموعه افزوده شد. در سال ۱۳۶۸ با توجه به نیاز مبرم منطقه، مجوز تبدیل آموزشکدۀ به دانشکده صادر و از مهر ماه ۱۳۶۹ با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی دو رشتۀ دامپروری و زراعت و اصلاح و نباتات وارد مرحلۀ نویی گردید. در سال ۱۳۷۸ با مساعدت مسولان، به خصوص وزیر وقت فرهنگ و آموزش عالی و آقای دکتر دهمرده استاندار پیشین استان سیستان و بلوچستان، جهت تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز و توسعۀ همه‌جانبۀ فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی منطقۀ دانشگاه زابل با امکانات و تجهیزات اولیه بنیانگذاری گردید.

دانشکده‌ها

دانشکده کشاورزی
آموزش عالی در سیستان در سال ۱۳۵۹ با بنیانگذاری آموزشکدۀ کشاورزی آغاز شد. پس از انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۶۳ رشتۀ تولیدات گیاهی و در سال ۱۳۶۷ رشتۀ تولیدات دامی ایجاد گردید. در سال ۱۳۶۹، با توجه به نیاز منطقه این آموزشکده به دانشکده تبدیل شد و از سال ۱۳۷۰ در مقطع کارشناسی علوم دامی و زراعت اقدام به پذیرش دانشجو نمود. اکنون این دانشکده، شامل ۷ گروه آموزشی است که دانشجویان با استعداد را در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا جذب می‌نماید.

گروه آموزشی رشته مقطع
زراعت زراعت

آگروتکنولوژی گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی

آگروتکنولوژی گرایش اکولوژی گیاهان زراعی

آگرواکولوژی

کارشناسی

کارشناسی ارشد و دکتری

کارشناسی ارشد و دکتری

کارشناسی ارشد و دکتری

علوم دامی علوم دامی

علوم دامی گرایش تغذیۀ دام

علوم دامی گرایش تغذیۀ طیور

علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح دام و طیور

کارشناسی

کارشناسی ارشد و دکتری

کارشناسی ارشد و دکتری

کارشناسی ارشد و دکتری

گیاه پزشکی گیاه پزشکی

حشره‌شناسی

بیماری شناسی گیاهی

کارشناسی

کارشناسی ارشد و دکتری

کارشناسی ارشد و دکتری

صنایع غذایی صنایع غذایی

زیست فناوری مواد غذایی

فناوری مواد غذایی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

اقتصاد کشاورزی اقتصاد کشاورزی

سیاست و توسعه

محیط‌زیست و منابع طبیعی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی تولید و ژنتیک گیاهی

ژنتیک و به نژادی گیاهی

بیوتکنولوژی کشاورزی

کارشناسی

کارشناسی ارشد و دکتری

کارشناسی ارشد و دکتری

مهندسی فضای سبز و باغبانی علوم باغبانی

مهندسی فضای سبز

علوم و مهندسی باغبانی- گیاهان دارویی

علوم و مهندسی باغبانی- تولید محصولات گلخانه‌ای

کارشناسی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

ترویج و آموزش کشاورزی ترویج و آموزش کشاورزی کارشناسی

دانشکده  هنر و معماری

دانشکدۀ هنر دانشگاه زابل به همت دکتر حبیب‌الله دهمرده رییس وقت دانشگاه در سال ۱۳۸۰ بنیانگذاری شد. فعالیت آموزشی دانشکده از نیمسال دوم سال تحصیلی ۸۰–۸۱ با پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی باستان‌شناسی ومعماری آغاز گردید سپس در نیمسال دوم سال تحصیلی ۸۱–۸۲ در مقطع کارشناسی مرمت آثار تاریخی و همچنین کارشناسی ناپیوستۀ معماری اقدام به پذیرش دانشجو نمود. با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی معماری در سال ۸۸ و کارشناسی شهرسازی در سال ۸۹ و کارشناسی نمایش در سال ۹۴ هم‌اکنون پنج گروه درسی در دانشکده وجود دارند. در ابتدای سال تحصیلی ۹۷/۹۸ حدود ۴۰۰ دانشجو در این دانشکده مشغول به تحصیل هستند.

گروه آموزشی رشته مقطع
معماری معماری کارشناسی
شهرسازی شهرسازی کارشناسی
باستان شناسی باستان شناسی کارشناسی
مرمت آثار تاریخی مرمت آثار تاریخی کارشناسی
هنرهای نمایشی بازیگری کارگردانی کارشناسی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

توسعۀ نظام آموزش عالی شمال استان با تبدیل دانشکدۀ کشاورزی به دانشگاه زابل در سال ۱۳۷۸ به نقطهٔ اوج خود رسید. پیش از آن و از سال ۱۳۷۶، دانشگاه زابل آغاز به پذیرش دانشجو در رشتۀ زبان و ادبیات عربی نمود، متعاقب آن در سال ۱۳۷۸ و هم‌زمان با بنیانگذاری دانشگاه زابل، رشتۀ زبان و ادبیات فارسی نیز بدان اضافه گردید. همراستا با توسعۀ نظام آموزش عالی در شمال استان، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی سرانجام در سال ۱۳۷۹ رسماً بنیانگذاری گردید. در حال حاضر ۹ گروه آموزشی، گروه زبان انگلیسی، ادبیات فارسی، ادبیات عربی، حقوق، جغرافیا، تربیت بدنی، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، تاریخ و معارف در دانشکده فعالیت می‌کنند. هم‌اکنون در دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی ۹ گروه آموزشی و ۱۱ رشتۀ تحصیلی کارشناسی و ۴ رشتۀ تحصیلی در کارشناسی ارشد فعالیت دارند. این دانشکده در حال حاضر تعداد ۷۰ عضو هیئت علمی، ۸ دانشیار، ۳۶ استادیار و ۳۰ مربی، ۱۰ نفر کارشناس گروه آموزشی، ۸ نفر کادر اداری و خدماتی، ۱٬۵۱۰ دانشجوی کارشناسی، ۹۷ دانشجوی کارشناسی ارشد دارد. مزید بر آن، هم‌اکنون خدمات آموزشی کلیۀ دروس عمومی معارف اسلامی، زبان انگلیسی و فارسی عمومی، برای کلیۀ رشته‌های آموزشی دانشگاه زابل و در کلیۀ مقاطع از طریق این دانشکده ارائه می‌گردد. اعضای هیئت علمی این دانشکده با برخی نهادها و سازمان‌های اجرایی در سطح کشور و استان همکاری دارند و در این دانشکده طرح‌های مشترک آموزشی-تحقیقاتی و مشاوره‌های در زمینه‌های مختلف به انجام رسیده‌است، همچنین این دانشکده در برگزاری سمینارها و کنگره‌های علمی بسیار فعال بوده و تاکنون گردهمایی، هم‌اندیشی و سخنرانی‌های علمی زیادی در دانشکده برگزار شده‌است.

گروه آموزشی رشته مقطع
حقوق حقوق کارشناسی
جغرافیا جغرافیا

جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی – برنامه ریزی کالبدی-فضایی

جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی – مدیریت توسعه پایدار روستایی

جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی – توسعه اقتصاد روستایی

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری-آمایش شهری

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری- محیط‌زیست شهری

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری- برنامه‌ریزی مسکن و باز‌آفرینی شهری

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری- کاربری اراضی و ممیزی املاک

کارشناسی

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

علوم ورزشی علوم ورزشی کارشناسی
زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی

مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی و کارشناسی ارشد

کارشناسی

زبان و ادبیات عربی زبان و ادبیات عرب کارشناسی و کارشناسی ارشد
زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی کارشناسی و کارشناسی ارشد
علم اطلاعات و دانش شناسی علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناسی
تاریخ تاریخ کارشناسی
فقه و حقوق اسلامی فقه و حقوق اسلامی کارشناسی
معارف اسلامی ارائه دروس عمومی

دانشکده علوم پایه

دانشکدۀ علوم پایۀ دانشگاه زابل در سال ۱۳۸۰ تأسیس گردید. پذیرش دانشجو در رشتۀ زیست‌شناسی در سه گرایش جانوری، گیاهی و عمومی از سال ۱۳۷۵، در رشتۀ ریاضی در گرایش‌های محض و کاربردی به ترتیب از سال ۱۳۷۹ و سال ۱۳۸۸ و در رشتۀ شیمی در گرایش محض از سال ۱۳۸۰ و گرایش کاربردی از سال ۱۳۸۹ آغاز گردید. تا سال ۱۳۸۰ رشته‌های مذکور زیر نظر گروه علوم پایۀ دانشگاه بودند، در بهمن ماه ۱۳۸۰ با تأسیس دانشکدۀ علوم پایه، رشته‌های مذکور به این دانشکده منتقل گردیدند. رشتۀ آمار در مهر ماه ۱۳۸۵ و رشتۀ فیزیک در مهر ماه ۱۳۸۹ به جمع رشته‌های این دانشکده اضافه گردیدند. همچنین این دانشکده از سال ۱۳۸۹ در رشته‌های زیست‌شناسی-ژنتیک و شیمی-تجزیه، از سال ۱۳۹۰ در رشتۀ شیمی آلی، در مقطع کارشناسی ارشد و همچنین از سال ۹۳ در رشتۀ زیست‌شناسی-فیزیولوژی گیاهی دانشجو پذیرش می‌کند.

گروه آموزشی رشته مقطع
آمار آمار کارشناسی
فیزیک فیزیک کارشناسی
شیمی شیمی کاربردی

شیمی محض

شیمی آلی

شیمی تجزیه

شیمی فیزیک

شیمی معدنی

کارشناسی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

ریاضی ریاضیات و کاربردها

علوم کامپیوتر

کارشناسی

کارشناسی

زیست شناسی زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

زیست‌شناسی گیاهی

زیست‌شناسی جانوری

زیست‌شناسی گیاهی-فیزیولوژی

ژنتیک

کارشناسی

کارشناسی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

دانشکده دامپزشکی

استان سیستان و بلوچستان از لحاظ وسعت پهناورترین استان کشور است و تنوع آب و هوا و موقعیت خاص جغرافیایی امکان تولیدات متنوع کشاورزی و دامی را از دیرباز در این استان فراهم آورده است. با توجه به جمعیت دامی فراوان گشایش دانشکدۀ دامپزشکی در این استان ضرورت داشت. هدف از تأسیس این دانشکده تأمین نیروی انسانی متخصص و ماهر جهت تولید علم و ارائۀ خدمات بهداشتی، درمانی و تحقیقاتی در زمینه‌های مختلف علوم دامپزشکی و حفظ، توسعه و تأمین بهداشت می‌باشد. گشایش دانشکدۀ دامپزشکی دانشگاه زابل در سال ۱۳۸۶ فراهم گردید که موافقت اصولی آن در همان سال و موافقت قطعی آن در سال ۱۳۸۷ از سوی شورای گسترش آموزش عالی صادر گردید. فعالیت‌های آموزشی این دانشکده در ابتدا تحت عنوان آموزشکدۀ دامپزشکی از مهرماه ۱۳۷۱ با پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی دامپزشکی آغاز گردید. در حال حاضر این دانشکده در رشته‌های دکتری عمومی دامپزشکی در دوره‌های روزانه و شبانه ،کارشناسی ارشد انگل‌شناسی دامپزشکی، کارشناسی ارشد باکتری‌شناسی، کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل مواد غذایی، کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی دانشجو می پذیرد.

گروه آموزشی رشته مقطع
دامپزشکی دامپزشکی

بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

انگل شناسی

دکتری عمومی

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

پاتوبیولوژی علوم آزمایشگاهی

علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

باکتری شناسی

کارشناسی

کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی ارش

دانشکده منابع طبیعی

دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه زابل در اسفندماه ۱۳۷۸ با موافقت قطعی شورای گسترش آموزش عالی رسمیت یافت. در حال حاضر این دانشکده با چهار گروه آموزشی در رشته‌های شیلات، محیط زیست، مرتع و آبخیزداری و علوم و صنایع چوب و کاغذ در مقطع کارشناسی و رشته‌های مهندسی منابع‌طبیعی-آبخیزداری، مهندسی منابع طبیعی-مرتعداری، مهندسی منابع طبیعی- تکثیر و پرورش آبزیان، مهندسی منابع طبیعی- فرآوری محصولات شیلاتی، مهندسی منابع طبیعی- بیابان زدایی و مهندسی منابع طبیعی- فراورده‌های چندسازه چوب در مقطع کارشناسی‌ارشد فعالیت می‌کند.

گروه آموزشی رشته مقطع
شیلات علوم و مهندسی شیلات

علوم و مهندسی شیلات – تکثیر و پرورش آبزیان

علوم و مهندسی شیلات – فرآوری محصولات شیلاتی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

محیط زیست علوم و مهندسی محیط زیست

علوم و مهندسی محیط زیست- ارزیابی و آمایش سرزمین

کارشناسی

کارشناسی ارشد

علوم و صنایع چوب و کاغذ مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی

مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی- کامپوزیت های لیگنوسلولزی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دانشکده فنی و مهندسی

سنگ بنای دانشکدۀ فنی و مهندسی حدود ۱۵ ماه پس از تأسیس دانشگاه زابل در بهمن ماه سال ۱۳۷۹ با پذیرش ۱۷ دانشجو در دو مقطع گرایش کاردانی عمران روستایی و نقشه‌برداری نهاده شد و در مرداد ماه سال ۱۳۸۰ با تصویب شورای گسترش آموزش عالی دانشکدۀ فنی و مهندسی رسماً تأسیس گردید. اکنون دانشکدۀ فنی و مهندسی با بیش از پنجاه عضو هیأت علمی دارای پنج گروه آموزشی: عمران، مکانیک، برق، کامپیوتر و نقشه برداری می باشد که در گرایش های عمران-سازه، عمران-آب و برق-قدرت در مقاطع تحصیلات تکمیلی نیز فعالیت دارد. حضور استادان و کارشناسان جوان با روحیۀ علمی و توان پژوهشی بالا که فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های معتبر داخل و خارج از کشور می‌باشند در کنار دانشجویان فعال علمی یکی از نقاط قوت این دانشکده است که چندین ثبت اختراع، کسب مقام در جشنواره‌های ملی، و تألیف مقالات علمی لاتین با ارجاع بالا از جمله موفقیت‌های کسب شده در دانشکده می‌باشد. در نیمۀ دوم سال ۱۳۹۵ با نقل مکان به ساختمان تازه‌ساخت دانشکدۀ فنی و مهندسی، نیازهای کالبدی این دانشکده در بخش فضاهای اداری و آزمایشگاهی تا حدود زیادی برآورده گردید و در حال حاضر تجهیز فضاهای مهیا شده و محوطه‌سازی فضاهای اطراف ساختمان در حال پیگیری و در دست انجام می‌باشد.

گروه آموزشی رشته مقطع
برق مهندسی برق

مهندسی برق – سیستم های قدرت

مهندسی برق –الکترونیک قدرت و ماشین‌های الکتریکی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

عمران مهندسی عمران

مهندسی عمران – سازه

مهندسی عمران – مدیریت منابع آب

کارشناسی

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

مکانیک مهندسی مکانیک

مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید- ماشین ابزار

کارشناسی

کارشناسی

کامپیوتر مهندسی کامپیوتر کارشناسی
نقشه برداری مهندسی نقشه برداری

کاردانی فنی عمران

کارشناسی

کاردانی

دانشکده آب و خاک

دانشکدۀ آب و خاک در سال ۱۳۸۹ راه‌اندازی شد. در حال حاضر دارای گروه‌های مهندسی آب و علوم خاک و مهندسی مرتع و آبخیزداری می باشد. دانشکده در حال حاضر دارای حدود سی عضو هیئت علمی تمام وقت و دانشجوی بورسیه در مقطع دکترا است. هم‌اکنون حدود ۵۵۰ دانشجو در سه مقطع تحصیلی کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترا در این دانشکده مشغول به تحصیل می‌باشند.

گروه آموزشی رشته مقطع
مهندسی آب علوم و مهندسی آب

علوم و مهندسی آب- آبیاری و زهکشی

علوم و مهندسی آب- سازه های آبی

علوم و مهندسی آب- منابع آب

کارشناسی

کارشناسی ارشد و دکتری

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

مهندسی خاک علوم و مهندسی خاک

مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک – شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه

مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک – بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

مدیریت منابع خاک- منابع خاک و ارزیابی اراضی

مدیریت منابع خاک- فیزیک و حفاظت خاک

کارشناسی

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

مرتع و آبخیزداری مهندسی طبیعت

علوم و مهندسی آبخیزداری-حفاظت آب و خاک

علوم و مهندسی آبخیزداری-آبخیزداری شهری

علوم و مهندسی مرتع- مدیریت مرتع

علوم و مهندسی مرتع- اصلاح و احیای مرتع

مدیریت و کنترل بیابان

کارشناسی

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

دانشکده فناوری‌های نوین

گروه آموزشی رشته مقطع
بیوانفورماتیک بیوانفورماتیک کارشناسی ارشد

امکانات دانشگاه

خوابگاه

با ایجاد و بازسازی ۴ بلوک خوابگاه دانشجویی، ۱۴۲ خوابگاه خودگردان اجاره‌ای از چرخه معاونت دانشجویی و فرهنگی حذف شدند.

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی