تاملند

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

جزوه کنکوری ادبیات نظام جدید (لغت ، املا ، تاریخ ادبیات)

جزوه کنکوری ادبیات نظام جدید (لغت ، املا ، تاریخ ادبیات) توسط جناب احسان محسنی در 50 صفحه تهیه شده است. جناب احسان محسنی ۸ سال سابقه تدریس در مدارس سلام ، تلاش ، احسان و … دارا میباشد.  جهت دانلود جزوه کنکوری ادبیات نظام جدید (لغت ، املا ، تاریخ ادبیات) به ادامه مطلب بروید.

جزوه کنکوری ادبیات نظام جدید (لغت ، املا ، تاریخ ادبیات)

 

نمونه لغت درس دوم از آموختن ننگ مدار :

ارتجالاً: بیدرنگ، بدون اندیشه سخن گفتن یا شعر سرودن اِسترحام: رحم خواستن، طلب رحم کردن استماع: شنیدن، گوش دادن اقبال: نیکبختی، خوشبختی اِدبار: تیره بختی، بدبختی اِلزام: ضرورت، لازم گردانیدن، واجب گردانیدن اوان: وقت، هنگام باری: القصّه، به هر حال، خلاصه بَدسَگال: بداندیش، بدخواه بسِمل کردن: سرجانور را بریدن، از آنجا که بِسم الله « مسلمانان در وقت ذبح جانور میگویند، به همین دلیل به » الرحمن الرحیم گفته می- » بسمل کردن « عمل ذبح کردن شود. پلاس: جامهای کم ارزش، گلیم درشت و کلفت تعلیقات: ج تعلیق، پیوستها و یادداشت مطالب و جزئیات در رساله یا کتاب: در متن درس، مقصود نشانهای ارتشی است. تقریر: بیان، بیان کردن طبیعت: خو، عادت، طبع و سرشت طمأنینه: آرامش، سکون و قرار عِتاب کردن: خشم گرفتن برکسی، سرزنش کردن عنود: ستیزه کار، دشمن و بدخواه فیاض: سرشار و فراوان، بسیار فیض دهنده قرابت: خویشی و خویشاوندی کُمیت: اسب سرخ مایل به سیاه لاجَرَم: ناگزیر، ناچار لَعب: بازی، لهو و لعب: خوشگذرانی تکریم: گرامیداشت تکیده: لاغر و باریک اندام تصدیقنامه: گواهی نامه تیمار: غم، اندیشه، خدمت، تیمارداشتن: غمخواری و محافظت از کسی که بیمار باشد. جافی: جفاکار، ستمکار حُجب: شرم و حیا حَلَبی: ورقه نازک فلزی، از جنس حَلَب خسروانی خورش: خورش و غذای شاهانه خودرو: خودرأی، خودسر، لجوج دانگ: بخش، یک ششم چیزی دوات: مرکّب دان، جوهر زنگاری: منسوب به زنگار، سبزرنگ شهناز: یکی از آهنگهای موسیقی ایرانی، گوشهای از دستگاه شور صاحبدل: عارف، آگاه ضایع: تباه، تلف ضمایم: ج ضمیمه، همراه و پیوست؛ در متن درس، مقصود نشانهای دولتی است. مُسکِر: چیزی که نوشیدن آن مستی می- آورد؛ مثل شراب مُحال: دروغ، بیاصل، ناممکن مستغنی: بینیاز مولع: شیفته، بسیار مشتاق، حریص، آزمند مُطربی: عمل و شغل مطرب؛ مطرب: کسی که نواختن ساز و خواندن آواز را پیشه خود سازد. مَعاصی: ج معصیت، گناهان مغلوب: شکست خورده مَفتول: سیم، رشته فلزی دراز و باریک ملتفت شدن: آگاه شدن، متوجّه شدن

نمونه املا درس دوم از آموختن ننگ مدار :

مُمال- نهاد خویش- ضایع- سزا- خاصّه- قرابت- قبیله- حرمت- مولَع – رَسته- حذر- ارتجالاً- گرم و رسا- مبلغ- احسنت- نصابُ الصبیان- احتیاج- میرزا مسیح خان- عبرت- معین- معمول- مطابق- اشارت- بیضی- مفتولی- زنگاری- ملتفت- برزن و…

 

برای دانلود سایر جزوات جناب احسان محسنی کلیک کنید

مشاور خودت رو از بین رتبه های برتر کنکور انتخاب کن

برنامه ریزی و مشاوره تلفنی، پرسش و پاسخ و رفع اشکال مجازی

کلاس انلاین با رتبه های برتر کنکور

تدریس ، حل تست، پرسش و پاسخ و رفع اشکال آنلاین

ارسال دیدگاه

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی