دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون ارشد پزشکی 99

دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون ارشد پزشکی 99

دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد پزشکی 99 منتشر شد. جهت دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد پزشکی 99 به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

 

لینک دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد پزشکی 99 در انتهای همین پست قرار گرفته است.

ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد رشته ھای گروه پزشکی سال ١٣٩٩ از ۲۸ بهمن آغاز شد و داوطلبان تا ۱۰ اسفندماه می توانند در این آزمون ثبت نام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کارشناسی ارشد سال  ١٣٩٩ گروه پزشکی در روزهای ۲۶ و ۲۷ تیرماه سال ۱۳۹۹ برگزار می شود. دفترچه راھنمای ثبت نام آزمون از امروز ۲۸ بهمن ماه ۹۸ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شده است.

 ثبت نام و ویرایش اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد سال  ١٣٩٩ گروه پزشکی از امروز ۲۸ بهمن ماه آغاز شده است و مهلت ثبت نام تا ساعت ۱۰ صبح ۱۰ اسفند ۹۸ ادامه دارد.

شرایط عمومی شامل برخورداری از سلامت و توانایی جسمی به تناسب رشته انتخابی و عدم اعتیاد به مواد مخدر، واجد کلیه شرایط عمومی متداول در آزمونھای مختلف کشور، اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان مندرج در قانون اساسی، پذیرفتن قانون اساسی و عدم مخالفت با نظام جمھوری اسلامی ایران، عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب و گروه ھای محارب و ملحد و ھواداری از آنھا، نداشتن سوء پیشینه کیفری و عدم اشتھار به فساد اخلاقی است.

شرایط اختصاصی نیز شامل داشتن شرایط عمومی ورود به دوره آموزش عالی، دارا بودن دانشنامه کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری عمومی گروه پزشکی و مدارک بالاتر متناسب با رشته تحصیلی مورد تقاضا در رشته ھای امتحانی کارشناسی ارشد بر اساس مدارک مورد پذیرش ھر رشته امتحانی از یکی از دانشگاه ھای داخل یا خارج از کشور حسب تایید وزارت بھدا شت یا وزارت علوم و یا گواھی مبنی بر فارغ التحصیلی حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ۹۹ است.

دانشجویان سال آخر تنھا در صورتی که حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ۹۹ فارغ التحصیل شوند مجاز به شرکت در آزمون خواھند بود. افرادی که بعد از تاریخ مذکور فارغ التحصیل خواھند شد مجاز به شرکت در آزمون نیستند.

بر اساس اعلام دبیرخانه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی، به عنوان نمونه رشته ھای مربوط به حوزه سلامت دانشگاه جامع علمی کاربردی مورد تایید وزارت بھداشت نیست.

تبصره: داوطلبانی که طبق مدارک مورد پذیرش جدول اعلام شده در دفترچه راهنما نسبت به انتخاب رشته امتحانی اقدام نکنند در ھر مرحله از روند برگزاری آزمون اعم از بررسی مدارک، اعلام نتایج، پذیرش و دوره تحصیل، از روند سنجش حذف و از ادامه تحصیل محروم خواھند شد.

تبصره: طبق مصوبه یازدھمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی ۱۰ دی ۷۹ دارندگان مدرک معادل، گواھی اتمام دوره، دارندگان میانگین کل کمتر از ١٢ در مقطع کارشناسی و ھمچنین دارندگان مدرک تحصیلی که از طریق آزمون داخلی پذیرفته شده و این مدارک صرفاً دارای ارزش استخدامی است به دلیل عدم احراز شرایط مجاز به ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته ھای علوم پزشکی نیستند.

عدم اشتغال به تحصیل ھمزمان در دوره ھای کارشناسی ارشد و یا سایر مقاطع تحصیلی در ھمان دانشگاه و یا دانشگاهھای دیگر و سایر موسسات آموزشی و تحقیقاتی کشور از شرایط ثبت نام است.

بر اساس مصوبه چھارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو کلیه پذیرفته شدگان سنوات قبل و دوره شھریه پرداز سال ۹۸ (به جز پذیرفته شدگان دوره عادی رایگان روزانه سال ٩٨ که مجاز به شرکت در آزمون سال ٩٩ نیستند) در صورت ثبت نام در دانشگاه باید تا پایان زمان ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد، انصراف از تحصیل دھند و پس از انصراف از دانشگاه، ثبت نام آزمون را انجام دھند.

بر اساس اعلام دبیرخانه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی ممنوعیت تحصیل ھمزمان در دوره ھای کارشناسی ارشد صرفاً جھت دوره ھای حضوری بوده و جھت دوره ھای غیر حضوری (مجازی) این ممنوعیت وجود ندارد.

بر اساس اعلام دبیرخانه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی دانشجوی دوره کارشناسی ارشد که از تحصیل محروم یا از ادامه تحصیل منصرف می شود، پس از تسویه حساب با دانشگاه محل تحصیل خود، می تواند مجدداً در آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته شرکت کند. دانشجوی محروم از تحصیل نمی تواند در آزمون ورودی کارشناسی ارشد رشته قبلی خود شرکت کند.

بر اساس مصوبه چھارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره ھای تحصیلات تکمیلی کلیه پذیرفته شدگان دوره روزانه چه در دانشگاه قبولی ثبت نام کرده و چه ثبت نام نکرده و یا انصراف داده باشند، سال بعد از سال قبولی اجازه شرکت در آزمون را ندارند و یک سال محروم از آزمون هستند.

بر این اساس کسانی که در آزمون سال ٩٩ وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی شرکت کرده و در دانشگاهھا و مراکزی که تحصیل در آنھا عادی رایگان (روزانه) است، پذیرفته شوند و پس از ثبت نام یا عدم ثبت نام در دانشگاه از ادامه تحصیل انصراف دھند، مجاز به شرکت در آزمون سال ۱۴۰۰ نیستند. افرادی که در دانشگاهھا و مراکز شھریه پرداز پذیرفته شوند مشمول این محرومیت نخواھند بود.

کسانی که در آزمون سال ٩٨ وزارت بھداشت (سال گذشته) شرکت کرده و پس از پذیرفته شدن در رشته محل ھایی که تحصیل آن عادی رایگان بوده، ثبت نام نکرده و یا انصراف داده اند، به دلیل محرومیت یک ساله حق شرکت در این آزمون را ندارند. درصورت محرز شدن عدم رعایت این امر، داوطلب متخلف محسوب شده و به ھیئت بدوی رسیدگی تخلفات آزمونھا معرفی خواھد شد.

براساس مصوبات مذکور، پذیرفته شدگان مراکز پذیرنده شھریه پرداز آزمون سال ٩٨ درصورت عدم ثبت نام یا انصراف در آزمون مذکور مشمول محرومیت یکساله نبوده و مجاز به شرکت در آزمون ٩٩ ھستند.

افرادی که پس از پذیرش در آزمون سال ٩٨ به دلیل رای کمیته تقلب و تخلف، مغایرت معدل، مغایرت مدرک تحصیلی، عدم ارائه ٢ سال سابقه کار بالینی در رشته ھای مورد نظر، عدم ارائه مدرک تحصیلی مورد تائید، لغو قبولی شده اند، مجاز به شرکت در آزمون سال ٩٩ نیستند.

دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد، چنانچه در مقطع کارشناسی ارشد مذکور از آموزش رایگان برخوردار بوده و مجددا با مدرک تحصیلی مقطع کارشناسی خود (مطابق جدول مربوطه) متقاضی شرکت در سایر رشته ھای این آزمون هستند، در صورت قبولی در رشته محلھایی که تحصیل در آنھا رایگان است، ملزم به پرداخت شھریه هستند. در صورتیکه در مرحله ارشد قبلی، از آموزش رایگان برخوردار نبوده اند، در صورت پذیرش در رشته محل ھای رایگان، ملزم به پرداخت شھریه نیستند.

در رشته ھایی که مدرک تحصیلی مورد پذیرش جھت شرکت در آزمون، کار شناسی ارشد اعلام شده (مطابق جدول مدارک تحصیلی مورد پذیرش آزمون ھر دوره)، در صورت قبولی در رشته محل ھایی که تحصیل در آنھا رایگان است، ملزم به پرداخت شھریه در رشته پذیرفته شده نیستند.

وزارت بھداشت، به ھیچ یک از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد بورس تحصیلی اعطا نمی کند.

شرایط پذیرش اتباع خارجی در دوره کارشناسی ارشد تابع آئین نامه ھای مربوطه است.

تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته، تمام وقت بوده و ھرگونه اشتغالی غیر از تحصیل برای دانشجو ممنوع است. داوطلبان شاغل، قبل از ثبت نام موافقت کتبی و بدون قید و شرط محل کار خود را مبنی بر ادامه تحصیل دریافت و آن را نزد خود نگھدارند تا در صورت لزوم پس از قبولی به دانشگاه مربوطه ارائه کنند.

بر اساس اعلام دبیرخانه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی، گذراندن طرح نیروی انسانی ھمزمان با تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد مجاز نیستند.

همچنین بر اساس مصوبات شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی، دارا بودن حداقل ٢ سال سابقه کار بالینی با مدرک کارشناسی (مدارک مورد پذیرش برای رشته امتحانی) در بخش ھای بیمارستانی و بالینی جھت شرکت در آزمون مقطع کارشناسی ارشد برای کلیه داوطلبان متقاضی رشته ھای مشخص شده ضروری است. اگر این سابقه در بخشھای بالینی بیمارستان خصوصی و یا مربوط به گذراندن دوره طرح نیروی انسانی در بیمارستان باشد قابل قبول خواھد بود.

داوطلبان واجد شرایط استفاده از آیین نامه استعداد درخشان نیز بر اساس آیین نامه مربوطه عمل کنند. راهنمای ثبت نام آزمون ارشد پزشکی 99

بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش وزارت بھداشت مصوبه «لزوم کسب ۲۵ درصد نمره درس زبان از آزمون پذیرش کارشناسی ارشد سال ٩٩» حذف شده است. لذا برای کلیه رشته ھا و مجموعه ھای امتحانی درس زبان جزء مواد درسی امتحانی با ضریب مربوطه است. آزمون زبان در کلیه رشته ھا بصورت عمومی شامل درک متون و واژگان عمومی زبان در سطح انگلیسی (متوسط به بالا) برگزار خواھد شد.

بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره ھای تحصیلات تکمیلی معدل مقطع کارشناسی در آزمون کارشناسی ارشد اعمال می شود. سوابق تحصیلی مقطع قبلی (کارشناسی) با سھم ۲۰ درصد در نظر گرفته می شود. در رشته ھایی با مدرک تحصیلی بالاتر از مقطع کارشناسی باید معدل مقاطع تحصیلی بالاتر (کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی و…) درج شود.

فارغ التحصیلان دارای مدرک کارشناسی با سھمیه بومی و مناطق محروم و متعھدین دارای سند محضری خاص، پس از اتمام تعھدات خود و یا یک برابر و نیم تعھد سپری شده مجاز به شرکت در کنکور کارشناسی ارشد هستند.

براساس آئیننامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب شورای عالی برنامهریزی علوم پزشکی ھر گونه انتقال، تغییر رشته و یا جابجایی محل تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ممنوع است.

بر اساس مندرجات سازمان وظیفه عمومی ناجا در سامانه http://vazifeh.police.ir داوطلبان مرد که در آزمون دوره کارشناسی ارشد رشته ھای گروه پزشکی ناپیوسته سال  ١٣٩٩ شرکت می کنند، لازم است به ھنگام پذیرش در دانشگاه (قبولی قطعی و ثبت نام)، یکی از شرایط مشروحه اعلام شده را از لحاظ وضعیت مشمولیت و مقررات وظیفه عمومی دارا باشند، در غیر این صورت مجاز به ادامه تحصیل نخواھند بود.

بر اساس ابلاغ وزارت بھداشت ؛ به جھت اعطای تسھیلات جھت ارتقاء سطح علمی فارغ التحصیلان، به استناد مصوبه کمیسیون موضوع مواد ۲ و ۳ آئین نامه اجرائی قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، ادامه تحصیل فارغ التحصیلان مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در مقاطع کارشناسی به کارشناسی ارشد قبل از انجام خدمات موضوع قانون اشاره شده، بلامانع است.

مشمولین در حین انجام خدمات قانونی مذکور نیز در صورت قبولی در آزمون مقطع بالاتر، می توانند پس از اقدام به توقف طرح، ادامه تحصیل دھند.

دانشگاه پذیرنده بر اساس ضوابط و مقررات وزارت متبوع از پذیرفته شدگان اقدام به اخذ تعھد خواھد کرد.

سھمیه ھای انتخابی در آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی عبارت است از سھمیه آزاد و سهمیه رزمندگان و ایثارگران. داوطلبان باید در انتخاب سھمیه خود دقت کنند. تغییر سھمیه آزمون پس از اتمام مھلت ویرایش اطلاعات، در ھیچ یک از مراحل آزمون امکانپذیر نیست. سھمیه ھا بر اساس قوانین و ضوابط موجود بوده و در صورت ھر گونه تغییر توسط مراجع ذیربط و ابلاغ جھت اجرا، از طریق سامانه اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی، اطلاع رسانی خواھد شد.

ضوابط مربوط به پذیرش دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله الاعظم ، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، دانشگاه شاھد، دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه آزاد اسلامی،  دوره ھای شھریه پرداز پردیس خودگردان و دوره مازاد بر ظرفیت دانشگاه ھای علوم پزشکی به طور جداگانه در دفترچه راھنمای ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سال ٩٩ اعلام شده است.

ثبت نام آزمون فقط بصورت اینترنتی از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی صورت می پذیرد و مدارک مورد نیاز باید به صورت اینترنتی بارگذاری شود.

آزمون کارشناسی ارشد سال ٩٩ در کلیه رشته ھا (به جز رشته مددکاری اجتماعی) به صورت یک مرحله ای برگزار خواھد شد.

هزینه ثبت نام برای ھر گروه امتحانی مبلغ ۴۵۰ هزار ریال (۴۵ هزار تومان) به همراه ۶ هزار ریال (۶۰۰ تومان) جھت ارسال پیام کوتاه آزمون است. داوطلب باید با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی در بخش پیوند الکترونیکی ھزینه ثبت نام آزمون ھای مرکز سنجش آموزش پزشکی، نسبت به پرداخت ھزینه شرکت در آزمون اقدام کنند.

داوطلبی که متقاضی شرکت در دو گروه امتحانی است باید دو بار این مبلغ را تحت عناوین پرداخت ھزینه رشته اول از یک گروه و پرداخت ھزینه رشته دوم از یکی از سه گروه باقیمانده پرداخت کند.

آزمون کارشناسی ارشد سال  ١٣٩٩ گروه پزشکی کلیه رشته ھا در شھرھای اراک، اردبیل، ارومیه، اصفھان، اھواز، ایلام، بوشھر، بندرعباس، بیرجند، تبریز، تھران، خرم آباد، رشت، زاھدان، زنجان، ساری، سمنان، سنندج، شیراز، شھرکرد، قزوین، قم، کاشان، کرمانشاه، کرمان، گرگان، گناباد، مشھد، ھمدان، یاسوج و یزد برای ۸۳ رشته گروه علوم پایه پزشکی و ۴ رشته داروسازی برگزار می شود.

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی