تاملند

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

میانگین درصدهای داوطلبان کنکور انسانی 98

میانگین درصدهای داوطلبان کنکورانسانی 98 به همراه تعداد، میانگین، کمترین و بیشترین درصد داوطلبان گروه آزمایشی علوم انسانی در آزمون سراسری سال 1398 در ادامه مطلب آورده شده است. برای مشاهده میانگین درصدهای داوطلبان کنکور انسانی 98 به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

میانگین درصدهای داوطلبان کنکور انسانی 98

سال گذشته 259 هزار و 386 داوطلب گروه آزمایشی علوم انسانی در جلسۀ آزمون سراسری حضور داشتند. در این گروه، بجز دروس ادبیات تخصصی، فلسفه و تاریخ و جغرافیا، در تمامی دروس، تعدادی از داوطلبان به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند؛ در این میان، درس اقتصاد، با 649 داوطلبی که به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند، وضعیت بهتری نسبت به سایر دروس این گروه آزمایشی دارد.
از سوی دیگر، تعداد قابل توجهی از داوطلبان به کمتر از 10 درصد سؤال‌های هر درس پاسخ صحیح داده‌اند؛ برای مثال، در درس زبان و ادبیات فارسی عمومی، تعداد 163 هزار و 699 داوطلب به کمتر از 10 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند؛ به عبارت دیگر، بیش از 11/63 درصد داوطلبان، دانش و آمادگی لازم را برای پاسخگویی به سؤال‌های این درس نداشته‌اند.
می‌خواهیم بگوییم که در آزمون سراسری سال گذشته، هیچ داوطلبی نمی‌توانست بر اساس شانس و اقبال نتیجه بگیرد؛ زیرا از یک سو، تعدادی از داوطلبان با آمادگی کامل در این آزمون علمی شرکت جسته‌اند، و از سوی دیگر، نحوۀ طرح سؤال به گونه‌ای بوده است که داوطلبانی که دانش و آمادگی لازم را نداشته‌اند، به تعداد اندکی از سؤال‌ها پاسخ صحیح داده و حتی تعدادی از  این داوطلبان، پس از اعمال محاسبات، درصد منفی کسب کرده‌اند.
 
پس به هیچ وجه نمی‌توان به سؤال‌های آزمون سراسری در یک درس (حتی درس­های عمومی) به طور اتفاقی پاسخ داد و درصد خوب یا مثبتی نیز در آن درس کسب کرد. به همین دلیل، اگر این روزها در درسی آمادگی ندارید، باید در همین زمان باقی مانده، به مطالعه مبحث یا مباحثی از آن درس بپردازید تا بتوانید به تعدادی از سؤال‌های آن درس پاسخ دهید.
آمار ارایه شده در جدول‌ها، همچنین تاییدی است بر اینکه کنکور، یک مسابقه است و قرار نیست که شما به همه سؤال‌های آن پاسخ صحیح بدهید، بلکه لازم است که در مقایسه با سایر داوطلبان، وضعیت بهتری داشته باشید، و این امر، بدون دقت و هوشمندی در پاسخگویی به سؤال‌ها به دست نخواهد آمد.
 
ذکر این نکته مهم است که میانگین ذکر شده هر سال، یکسان نیست؛ برای مثال، در سال 98 میانگین پاسخگویی به درس معارف اسلامی 3/15 درصد، و در سال 97 در همین درس میانگین پاسخگویی 5/13 درصد، و در سال 94، 16 درصد بوده است؛ در ضمن، تاثیر مثبت سوابق تحصیلی یک داوطلب نیز  محاسبه می‌شود (30 درصد تاثیر مثبت سوابق تحصیلی داوطلب در آزمون کتبی نهایی سال دوازدهم برای نظام 3-3-6، و 25 درصد تاثیر مثبت سوابق تحصیلی داوطلب در آزمون کتبی نهایی سال سوم  متوسطه و 5 درصد تاثیر مثبت آزمون کتبی نهایی پیش‌دانشگاهی برای داوطلبان نظام ترمی واحدی / سالی واحدی محاسبه می‌شود)؛ یعنی، امکان دارد که داوطلبی در آزمون سراسری درصدهای مطلوبی کسب نکرده باشد، اما سوابق تحصیلی خوبی داشته باشد و سوابق تحصیلی، در پذیرش نهایی او به صورت مثبت مؤثر واقع شود.
 
 
تعداد و میانگین نمرات حاضران در جلسه آزمون سراسری سال  1398 گروه آزمایشی علوم  انسانی
 
محدوده
ادبیات
عربی
معارف
زبان عمومی
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
از 3/33- تا 1/30-
18
-32.6
9
-33.0
6
-33.3
9
-32.4
از 30- تا 1/20-
826
-23.4
270
-23.3
357
-23.3
331
-23.5
از 20- تا 1/10-
10843
-13.3
3636
-13.1
5081
-13.3
3482
-13.3
از 10- تا 1/0-
57134
-4.2
34430
-3.5
32776
-3.9
35995
-3.1
صفر یا سفید
18882
0.0
31680
0.0
19552
0.0
151231
0.0
از 1/0 تا 9/9
75996
5.1
81812
5.3
68361
5.4
43024
4.6
از 10 تا 9/19
44959
14.3
53807
14.1
51347
14.3
11935
13.9
از 20 تا 9/29
27537
24.0
27979
23.9
34739
24.1
5868
23.9
از 30 تا 9/39
11943
34.1
11662
34.2
17790
34.3
2677
34.2
از 40 تا 9/49
6512
44.0
6853
44.1
12882
44.3
1977
44.4
از 50 تا 9/59
2753
54.1
3171
54.3
7224
54.4
1202
54.6
از 60 تا 9/69
1308
63.8
2083
64.3
5099
64.2
886
64.4
از 70 تا 9/79
482
74.0
1097
74.4
2598
74.2
447
74.7
از 80 تا 9/89
167
83.6
664
84.0
1257
83.9
253
84.4
از 90 تا 9/99
24
92.6
201
93.2
287
92.8
58
93.8
100 درصد
2
100.0
32
100.0
30
100.0
11
100.0
کل
259386
8.7
259386
11.0
259386
15.3
259386
2.7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
محدوده
ریاضی
اقتصاد
ادبیات فارسی تخصصی
زبان عربی تخصصی
تاریخ و جغرافیا
علوم اجتماعی
فلسفه و منطق
روان‌شناسی
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
از 3/33- تا 1/30-
41
-33.1
105
-32.9
4
-31.9
34
-33.2
4
-33.0
29
-33.0
11
-32.7
23
-32.6
از 30- تا 1/20-
329
-25.0
731
-24.2
219
-24.0
219
-25.0
187
-23.8
413
-24.8
452
-23.1
358
-24.8
از 20- تا 1/10-
3737
-14.2
4891
-14.0
4417
-13.6
3005
-14.4
3921
-13.6
5315
-14.4
7017
-13.2
4404
-14.3
از 10- تا 1/0-
41410
-3.5
28693
-4.2
49991
-3.5
35729
-3.8
31996
-3.8
44574
-4.0
64561
-3.6
23404
-4.5
صفر یا سفید
97904
0.0
62999
0.0
37055
0.0
60762
0.0
20332
0.0
55411
0.0
56095
0.0
22621
0.0
از 1/0 تا 9/9
66280
4.8
44168
5.5
80133
4.7
64976
5.0
68829
5.0
57414
4.9
81373
4.8
45319
5.2
از 10 تا 9/19
28436
13.3
33442
14.0
48503
13.8
49659
13.6
63321
14.2
40055
13.7
29552
13.9
49773
14.0
از 20 تا 9/29
9716
23.8
28612
23.9
21814
23.7
22812
23.5
38436
23.9
22645
23.7
11640
23.7
39610
23.9
از 30 تا 9/39
4477
34.0
16169
34.4
9368
33.8
10259
33.7
18581
33.9
12832
33.8
4186
34.1
27900
34.0
از 40 تا 9/49
2735
44.0
14319
44.1
4346
43.9
5596
43.7
8163
43.7
8329
43.8
2321
44.2
21193
43.9
از 50 تا 9/59
1879
54.1
8536
54.2
2145
53.9
3082
53.6
3424
53.8
5284
53.9
1123
54.3
13792
53.8
از 60 تا 9/69
1137
64.1
7152
64.0
920
63.7
1836
63.7
1467
63.8
3690
63.8
710
64.1
7730
63.6
از 70 تا 9/79
733
74.1
4337
74.3
381
73.5
877
73.5
574
73.7
2016
73.7
258
74.1
2687
73.1
از 80 تا 9/89
428
84.3
3119
83.5
82
83.3
452
83.3
143
83.6
1071
83.6
79
83.7
538
82.4
از 90 تا 9/99
110
93.2
1464
92.2
8
92.2
73
93.2
8
93.4
243
92.9
8
92.0
33
91.7
100 درصد
34
100.0
649
100.0
0
0.0
15
100.0
0
0.0
65
100.0
0
1
100.0
کل
259386
4.9
259386
15.7
259386
7.9
259386
9.0
259386
12.7
259386
10.4
259386
4.3
259386
19.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نفرات برتر گروه آزمایشی علوم انسانی چه درصدهایی آورده‌اند؟

زمانی عده‌ای معتقد بودند که گروه آزمایشی علوم انسانی، گروه ساده‌ای است و می‌توان بدون تلاش  و مطالعه سخت در آن موفق شد؛ اما نتایج رتبه‌های برتر چند سال اخیر بیانگر آن است که در گروه آزمایشی علوم انسانی نیز، همانند سایر گروه‌های آزمایشی، داوطلبان بسیار توانمندی هستند که رقابت با آنها نیاز به مطالعه دقیق و آمادگی علمی و روحی کامل دارد.
آنچه مهم است، این است که میانگین داوطلبان برتر، در همۀ دروس آزمون سراسری، به طور نسبی یکسان است؛ به عبارت دیگر، داوطلبان برتر، برای موفقیت و کسب درصد خوب در همۀ دروس تلاش می­کنند.
البته در این میان، معدود داوطلبانی هستند که در یک درس درصد خوبی کسب نکرده‌اند. این افراد به احتمال قوی در سایر درس‌ها نمره بسیار بالایی کسب کرده‌اند؛ برای مثال، داوطلبی که در درس ریاضی 4/13 درصدکسب کرده است، بی‌شک، در سایر درس‌های عمومی و اختصاصی، درصد بالایی کسب کرده که توانسته است جزو نفرات برتر کشوری گروه آزمایشی علوم انسانی باشد.  
در جدول زیر، درصدهای 199 نفر اول (کمتر از 200) کشوری گروه آزمایشی علوم انسانی در تمامی دروس آزمون سراسری ارایه شده است. همچنین در هر درس، بهترین و بدترین درصد در بین 199 نفر اول آمده است. توجه داشته باشید که این آمار، برای آزمون سراسری سال 1398 است و میانگین ذکر شده در هر سال تغییر می‌کند.
 
تعداد، میانگین ، کمترین و بیشترین درصد داوطلبان گروه آزمایشی علوم  انسانی  در آزمون سراسری سال 1398  دارای رتبه کشوری کمتر  از 200
 
محدوده
ادبیات
عربی
معارف
زبان عمومی
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
از 3/33- تا 1/30-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 30- تا 1/20-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 20- تا 1/10-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 10- تا 1/0-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
صفر یا سفید
 
 
 
 
0
0
0
0
 
 
 
 
0
0.0
0.0
0.0
از 1/0 تا 9/9
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
 
 
 
 
0
0.0
0.0
0.0
از 10 تا 9/19
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
5
10.7
12.0
14.7
از 20 تا 9/29
0
0.0
0.0
0.0
1
25.4
25.4
25.4
0
0.0
0.0
0.0
9
21.4
24.5
29.4
از 30 تا 9/39
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
17
32.0
35.7
38.7
از 40 تا 9/49
1
49.4
49.4
49.4
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
19
41.4
46.0
49.4
از 50 تا 9/59
8
50.7
55.2
58.7
1
54.7
54.7
54.7
1
56.0
56.0
56.0
36
50.7
55.3
58.7
از 60 تا 9/69
38
62.7
67.0
69.4
7
62.7
67.7
69.4
6
62.7
67.4
69.4
41
60.0
65.2
69.4
از 70 تا 9/79
70
70.7
75.1
78.7
25
70.7
75.6
78.7
21
70.7
75.8
78.7
36
70.7
74.7
78.7
از 80 تا 9/89
65
80.0
84.5
89.4
84
80.0
85.9
89.4
78
80.0
85.9
89.4
26
80.0
84.2
89.4
از 90 تا 9/99
15
90.7
93.4
96.0
66
90.7
93.7
96.0
82
90.7
93.3
96.0
7
90.7
93.6
94.7
100 درصد
2
100.0
100.0
100.0
15
100.0
100.0
100.0
11
100.0
100.0
100.0
3
100.0
100.0
100.0
کل
199
49.4
77.3
100.0
199
25.4
87.1
100.0
199
56.0
87.9
100.0
199
10.7
61.6
100.0
 
محدوده
ریاضی
اقتصاد
ادبیات فارسی تخصصی
زبان عربی تخصصی
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
از 3/33- تا 1/30-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 30- تا 1/20-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 20- تا 1/10-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 10- تا 1/0-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
صفر یا سفید
0.0
0
0.0
0.0
0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 1/0 تا 9/9
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
از 10 تا 9/19
14.7
1
13.4
13.4
13.4
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
از 20 تا 9/29
29.4
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
از 30 تا 9/39
38.7
1
35.0
35.0
35.0
2
31.2
34.5
37.8
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
از 40 تا 9/49
49.4
2
43.4
45.1
46.7
1
42.3
42.3
42.3
0
0.0
0.0
0.0
2
40.0
44.2
از 50 تا 9/59
58.7
12
50.0
53.9
58.4
3
51.2
54.1
55.6
12
50.0
56.3
58.9
6
51.7
54.2
از 60 تا 9/69
69.4
25
60.0
65.0
68.4
12
60.0
65.0
68.9
31
61.2
65.6
68.9
14
60.0
64.8
از 70 تا 9/79
78.7
55
70.0
74.4
78.4
26
71.2
75.3
77.8
92
70.0
74.2
78.9
51
70.0
74.0
از 80 تا 9/89
89.4
75
80.0
84.5
88.4
48
80.0
83.9
86.7
57
80.0
83.6
88.9
88
80.0
84.4
از 90 تا 9/99
94.7
25
90.0
93.1
95.0
56
91.2
91.9
93.4
7
91.2
92.3
95.6
31
90.0
93.5
100 درصد
100.0
3
100.0
100.0
100.0
51
100.0
100.0
100.0
0
0.0
0.0
0.0
7
100.0
100.0
کل
100.0
199
13.4
77.7
100.0
199
31.2
86.9
100.0
199
50.0
75.1
95.6
199
40.0
81.0
 
 
محدوده
تاریخ و جغرافیا
علوم اجتماعی
فلسفه و منطق
روان‌شناسی
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
از 3/33- تا 1/30-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 30- تا 1/20-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 20- تا 1/10-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از 10- تا 1/0-
 
0
 
 
 
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
صفر یا سفید
 
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
0
0
 
 
 
از 1/0 تا 9/9
0.0
1
3.4
3.4
3.4
1
5.0
5.0
5.0
0
0.0
0.0
0.0
 
 
 
از 10 تا 9/19
0.0
1
11.2
11.2
11.2
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
 
 
 
از 20 تا 9/29
0.0
3
20.0
24.5
27.8
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
 
 
 
از 30 تا 9/39
0.0
5
32.3
35.8
38.9
0
0.0
0.0
0.0
1
33.4
33.4
33.4
3
30.0
32.2
از 40 تا 9/49
48.4
10
44.5
46.8
48.9
1
45.0
45.0
45.0
12
40.0
45.7
49.4
3
46.7
47.8
از 50 تا 9/59
58.4
24
50.0
55.2
58.9
2
50.0
54.2
58.4
15
50.7
55.3
58.7
26
51.7
56.2
از 60 تا 9/69
68.4
47
60.0
64.7
68.9
14
61.7
66.0
68.4
65
60.0
65.6
69.4
58
60.0
64.4
از 70 تا 9/79
78.4
65
70.0
75.0
78.9
28
70.0
74.0
78.4
69
70.7
75.6
78.7
72
70.0
73.8
از 80 تا 9/89
88.4
37
80.0
83.8
88.9
79
80.0
85.0
88.4
31
80.0
84.6
89.4
36
80.0
82.6
از 90 تا 9/99
95.0
6
91.2
93.2
96.7
51
90.0
93.3
95.0
6
90.7
92.5
94.7
1
93.4
93.4
100 درصد
100.0
0
0.0
0.0
0.0
23
100.0
100.0
100.0
 
0
0
0
 
0
0
کل
100.0
199
3.4
68.5
96.7
199
5.0
85.1
100.0
199
33.4
70.7
94.7
199
30.0
69.4

 

 

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی