تاملند

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

درصدهای نفرات برتر کنکور ریاضی 98

نفرات برتر گروه آزمایشی  علوم ریاضی و فنی چه درصدهایی آورده‌اند؟
«اگر یک درس اختصاصی را 100 درصد بزنید، حتماً رتبۀ دو رقمی می ­آورید.» این جمله را بارها از زبان داوطلبا کنکور سراسری شنیده‌ام؛ افرادی که بر اساس شایعاتی که شنیده‌اند، تصور می‌کنند که اگر روی یک درس، که نقطۀ قوت آنهاست، سرمایه گذاری کنند و تلاش کنند تا به 100 درصد سؤال‌های آن درس پاسخ صحیح بدهند، رتبۀ ایده‌آلی در آزمون سراسری کسب خواهند کرد‌؛ در نتیجه، تمام همّ و غمّ خود را صرف فراگیری یک درس می­کنند و با انجام این کار، دو آسیب جدی می‌بینند: از یک سو احتمال اینکه بتوانند به 100 درصد سؤال‌های یک درس پاسخ صحیح بدهند، بسیار کم است، و از سوی دیگر، از سایر درس‌ها باز می­مانند و نمی‌توانند در سطح مناسبی به سؤال ­های آن دروس پاسخ دهند. همچنین نگاهی به وضعیت داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی آزمون سراسری سال گذشته به ما نشان می­دهد که می‌توان در هر درسی درصد 100 را کسب کرد، اما جزو نفرات برتر (1000 نفر اول کشوری) نشد؛ برای مثال، از 87 داوطلب گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، که درس زبان خارجی را 100 درصد زده‌اند، تنها 16 داوطلب جزو 1000 نفر اول کشوری هستند. همچنین یک داوطلب، درس تخصصی و مهم ریاضی، و یک داوطلب، درس شیمی را 100 درصد زده‌اند، اما جزو 1000 نفر اول کشوری نیستند. برای مشاهده درصدهای نفرات برتر کنکور ریاضی 98 به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
 

می‌خواهیم بگوییم که حتی به دست آوردن درصد 100 در درسی مثل ریاضی، که برای بسیاری از داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، درسی دشوار است، نمی‌تواند عامل کسب رتبۀ عالی شود. درصدهای نفرات برتر کنکور ریاضی 98 درصدهای نفرات برتر کنکور ریاضی 98
در جدول زیر، میانگین درصد 1000 نفر اول کشوری گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در تمامی دروس آزمون سراسری ارایه شده است. همچنین در هر درس، بهترین و بدترین درصد در بین 1000 نفر اول آمده است. توجه داشته باشید که این آمار، برای آزمون سراسری سال 1398 است و میانگین ذکر شده، در هر سال تغییر می‌کند.
 
 
تعداد، میانگین، کمترین و بیشترین درصد داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی  در آزمون سراسری سال 1398 دارای رتبه کشوری کمتر از 1000
محدوده
ادبیات
عربی
معارف
زبان عمومی
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین
 درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
از 10- تا 1/0-
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
صفر یا سفید
0
0.0
0.0
0.0
1
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
از 1/0 تا 9/9
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
4
5.4
7.1
9.4
از 10 تا 9/19
1
18.7
18.7
18.7
1
18.7
18.7
18.7
0
0.0
0.0
0.0
8
12.0
16.9
18.7
از 20 تا 9/29
3
24.0
27.6
29.4
2
26.7
27.4
28.0
0
0.0
0.0
0.0
25
20.0
25.8
29.4
از 30 تا 9/39
8
30.7
34.5
38.7
5
30.7
34.2
38.7
3
32.0
32.9
33.4
32
30.7
34.4
38.7
از 40 تا 9/49
35
40.0
46.2
49.4
33
41.4
46.1
49.4
2
41.4
43.4
45.4
81
40.0
44.8
49.4
از 50 تا 9/59
101
50.7
55.6
58.7
79
50.7
55.8
58.7
24
50.7
55.7
58.7
100
50.7
55.2
58.7
از 60 تا 9/69
279
60.0
65.2
69.4
227
60.0
65.3
69.4
100
60.0
66.0
69.4
161
60.0
65.0
69.4
از 70 تا 9/79
319
70.7
74.9
78.7
309
70.7
75.1
78.7
222
70.7
75.8
78.7
219
70.7
75.4
78.7
از 80 تا 9/89
218
80.0
83.6
89.4
269
80.0
84.3
89.4
416
80.0
85.5
89.4
279
80.0
85.7
89.4
از 90 تا 9/99
32
90.7
92.7
96.0
62
90.7
93.1
96.0
198
90.7
93.6
96.0
73
90.7
93.8
96.0
100 درصد
2
100.0
100.0
100.0
10
100.0
100.0
100.0
33
100.0
100.0
100.0
16
100.0
100.0
100.0
کل
998
18.7
71.2
100.0
998
0.0
73.8
100.0
998
32.0
82.5
100.0
998
5.4
70.5
100.0
 
محدوده
ریاضی
فیزیک
شیمی
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
از 10- تا 1/0-
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
صفر یا سفید
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
1
0.0
0.0
0.0
از 1/0 تا 9/9
9.4
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
از 10 تا 9/19
18.7
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
1
17.2
17.2
17.2
از 20 تا 9/29
29.4
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
2
25.8
27.7
29.6
از 30 تا 9/39
38.7
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
8
31.5
35.6
39.1
از 40 تا 9/49
49.4
4
46.1
48.2
49.7
0
0.0
0.0
0.0
18
40.0
46.8
49.6
از 50 تا 9/59
58.7
18
51.6
57.3
59.4
2
51.2
54.5
57.8
89
50.5
56.3
59.1
از 60 تا 9/69
69.4
182
60.0
66.0
69.7
36
60.0
66.0
69.7
285
60.0
65.5
69.6
از 70 تا 9/79
78.7
358
70.4
75.1
79.4
190
70.4
75.9
79.3
347
70.5
74.6
79.1
از 80 تا 9/89
89.4
327
80.0
84.3
89.7
451
80.0
85.3
89.7
213
80.0
84.2
89.6
از 90 تا 9/99
96.0
100
90.4
93.5
98.2
288
90.4
93.7
97.8
33
90.5
93.3
97.2
100 درصد
100.0
9
100.0
100.0
100.0
31
100.0
100.0
100.0
1
100.0
100.0
100.0
کل
100.0
998
46.1
78.1
100.0
998
51.2
85.6
100.0
998
0.0
72.0
100.0

میانگین درصدهای داوطلبان کنکور ریاضی 98 میانگین درصدهای داوطلبان کنکور ریاضی 98 

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی