تاملند

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

میانگین درصدهای داوطلبان کنکور ریاضی 98

میانگین درصدهای داوطلبان کنکور ریاضی 98 به همراه تعداد، میانگین، کمترین و بیشترین درصد داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی در آزمون سراسری سال 1398 در ادامه مطلب آورده شده است. برای مشاهده میانگین درصدهای داوطلبان کنکور ریاضی 98 به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
 

تصور کنید که حدود یک برابر و نیم جمعیتی که در ورزشگاه آزادی جای می‌گیرند و به تماشای فوتبال می‌نشینند، در یک خط قرار بگیرند و با سوت آغاز مسابقه، شروع به دویدن کنند؛ مسابقه‌ای که زمان آن چهار ساعت به طول می‌انجامد و قرار است که شرکت‌کنندگان آن، در چهار درس عمومی و سه درس اختصاصی رقابت کنند. برندگان این مسابقه در نهایت می‌توانند در رشته محل‌هایی که علاقه دارند، پذیرفته شوند، و البته در این مسابقه هر کسی می‌تواند مقامی بیاورد و در نهایت هیچ کس هم بازنده نخواهد شد، اما بدون شک، تنها نفرات برتر هستند که امکان انتخاب هر رشته و دانشگاهی را دارند.
 
وضعیت داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی این گونه است؛ زیرا سال گذشته 150 هزار و 540 داوطلب گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در آزمون سراسری حضور یافتند. برخی از این داوطلبان آمادگی کامل داشتند و مشخص بود که با یک برنامه‌ریزی دقیق، خود را برای این مسابقۀ علمی آماده کرده بودند؛ برای مثال، در این آزمون، 31 داوطلب به 100 درصد سؤال‌های درس فیزیک پاسخ صحیح دادند، اما تعداد قابل توجهی نیز، بدون مطالعه و کسب آمادگی علمی لازم، فقط در این آزمون شرکت کردند؛ از این رو، میانگین پاسخگویی همین 150 هزار و 540 داوطلب در درس فیزیک، 5/8 درصد بوده است.
 
نکته جالب توجه در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی این است که هیچ یک از داوطلبان، در درس‌های ریاضی، فیزیک و شیمی، درصد 3/33- تا 1/30- کسب نکرده‌اند، اما در درس‌های ادبیات، معارف و زبان، تعداد معدودی از داوطلبان چنین درصدی را کسب نموده‌اند. این آمار نشان می‌دهد که عده‌ای از داوطلبان تصور می‌کنند که در بعضی از دروس عمومی، می‌توانند با تکیه بر اطلاعات عمومی خود، پاسخگو باشند و در نتیجه درصد منفی کسب می‌کنند، اما در درس‌های اختصاصی، داوطلبان چنین ریسکی را نمی‌کنند و ترجیح می‌دهند که به سؤالات اصلاً پاسخ ندهند تا نمرۀ منفی کسب کنند.
 
نکته جالب دیگر اینکه امسال، با وجود آنکه بیشترین تعداد 100 درصد پاسخگویی صحیح به سؤال‌های یک درس، متعلق به درس زبان خارجی است و 87 داوطلب در این درس به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند، بیشترین درصد منفی و صفر (در مجموع) نیز متعلق به همین درس است، و در مجموع 74 هزار و 189 داوطلب، یعنی حدود 50 درصد داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، در درس زبان درصد صفر یا منفی کسب کرده‌اند.
 
    آمار ارایه شده  در جدول‌ها، تاییدی است بر اینکه آزمون سراسری، یک مسابقه است و قرار نیست که شما به همه سؤال‌های آن، پاسخ صحیح بدهید، بلکه لازم است که در مقایسه با سایر داوطلبان ، وضعیت بهتری داشته باشید، و این هدف، بدون دقت و هوشمندی در پاسخگویی به سؤال‌ها، به دست نخواهد آمد.
 
 دقت کنید که آزمون سراسری 98 آزمونی متمایز (در مقایسه با آزمون سال‌های گذشته) بود؛ زیرا در سال 98 داوطلبان نظام قدیم و نظام جدید، با سؤال‌هایی متفاوت و مطابق با کتاب‌های درسی خود و سؤالات مشترک از مباحث مشترک هر دو نظام، سنجیده شدند و سپس نمرات این دو گروه از داوطلبان نسبت به هم با استفاده از روش‌های متداول هم‌ترازی در دنیا، هم‌تراز شد و در نهایت به صورت یکپارچه تراز شده و نمره‌کل‌سازی و رتبه‌دهی انجام شد. در نهایت، داوطلبان دو نظام با یکدیگر سنجیده و یک رتبه برای هر دو گروه اعلام شد.
در جدول ارایه شده در زیر، به غیر از داوطلبانی که در هر درس 3/33- تا 1/30- درصد کسب کرده و داوطلبانی که به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند، سایر داوطلبان در گروه‌های 10 درصدی بررسی شده‌اند.
 
ذکر این نکته مهم است که میانگین ذکر شده هر سال، یکسان نیست؛ برای مثال، در آزمون سراسری سال 93 در درس‌های عربی و فرهنگ و معارف اسلامی، هیچ یک از داوطلبان به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح نداده‌اند، اما در سال 94،  228 داوطلب به 100 درصد سؤال‌های عربی و 213 نفر به 100 درصد سؤال فرهنگ و معارف اسلامی پاسخ صحیح داده‌اند، و در سال 95، 44 داوطلب در درس عربی و 39 داوطلب در درس فرهنگ و معارف اسلامی به 100 درصد سؤال­ها پاسخ صحیح داده­اند. همچنین در سال 96، 32 داوطلب در درس عربی و سه داوطلب در درس فرهنگ و معارف اسلامی به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند، در سال 97 نیز، 23 داوطلب در درس عربی و یک داوطلب در درس فرهنگ و معارف اسلامی به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند و در سال 98 این تعداد در درس عربی 11 و در درس معارف 49 داوطلب بوده است.
 
تعداد و میانگین نمرات حاضران در جلسه آزمون سراسری سال 1398 گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی
محدوده
ادبیات
عربی
معارف
زبان عمومی
ریاضی
فیزیک
شیمی
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
از 3/33- تا 1/30-
3
-32.4
0
0.0
2
-33.3
5
-32.5
0
0.0
0
0.0
0
0.0
از 30- تا 1/20-
150
-23.6
75
-23.7
143
-23.5
138
-23.4
17
-21.3
18
-21.8
38
-23.1
از 20- تا 1/10-
2012
-13.1
1031
-13.0
2190
-13.2
1373
-13.3
470
-12.7
595
-13.3
906
-12.7
از 10- تا 1/0-
18687
-3.6
12772
-3.2
16986
-3.7
15901
-3.1
20818
-2.1
28258
-2.1
20383
-2.5
صفر یا سفید
12482
0.0
17242
0.0
12882
0.0
56772
0.0
28100
0.0
41222
0.0
39492
0.0
از 1/0 تا 9/9
38830
5.3
37197
5.4
35234
5.3
27142
5.0
63369
3.9
44540
4.0
44373
4.6
از 10 تا 9/19
28771
14.4
30551
14.4
24742
14.4
14090
14.2
16111
14.2
12635
14.2
19185
14.2
از 20 تا 9/29
21637
24.3
21950
24.2
18630
24.3
10067
24.3
8622
24.5
7479
24.5
10752
24.3
از 30 تا 9/39
11903
34.4
11561
34.4
11433
34.5
6393
34.5
4995
34.6
4885
34.6
6079
34.5
از 40 تا 9/49
7995
44.2
8265
44.3
9983
44.5
5534
44.4
3564
44.4
3834
44.6
4318
44.4
از 50 تا 9/59
4011
54.3
4497
54.4
6822
54.6
3925
54.7
1989
54.4
2549
54.6
2516
54.4
از 60 تا 9/69
2564
64.1
3173
64.3
5726
64.4
3762
64.7
1329
64.4
1996
64.5
1606
64.3
از 70 تا 9/79
1047
74.2
1473
74.3
3316
74.5
2691
75.0
678
74.4
1304
74.6
625
74.1
از 80 تا 9/89
404
83.3
647
83.7
1976
84.2
2227
84.9
365
84.2
855
84.4
232
84.2
از 90 تا 9/99
42
92.5
95
92.8
426
93.2
433
93.8
103
93.6
339
93.5
33
93.3
100 درصد
2
100.0
11
100.0
49
100.0
87
100.0
10
100.0
31
100.0
2
100.0
کل
150540
15.3
150540
16.6
150540
19.5
150540
12.4
150540
8.3
150540
8.5
150540
9.2
 
 
نفرات برتر گروه آزمایشی  علوم ریاضی و فنی چه درصدهایی آورده‌اند؟
«اگر یک درس اختصاصی را 100 درصد بزنید، حتماً رتبۀ دو رقمی می ­آورید.»
 این جمله را بارها از زبان داوطلبا کنکور سراسری شنیده‌ام؛ افرادی که بر اساس شایعاتی که شنیده‌اند، تصور می‌کنند که اگر روی یک درس، که نقطۀ قوت آنهاست، سرمایه گذاری کنند و تلاش کنند تا به 100 درصد سؤال‌های آن درس پاسخ صحیح بدهند، رتبۀ ایده‌آلی در آزمون سراسری کسب خواهند کرد‌؛ در نتیجه، تمام همّ و غمّ خود را صرف فراگیری یک درس می­کنند و با انجام این کار، دو آسیب جدی می‌بینند: از یک سو احتمال اینکه بتوانند به 100 درصد سؤال‌های یک درس پاسخ صحیح بدهند، بسیار کم است، و از سوی دیگر، از سایر درس‌ها باز می­مانند و نمی‌توانند در سطح مناسبی به سؤال ­های آن دروس پاسخ دهند. همچنین نگاهی به وضعیت داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی آزمون سراسری سال گذشته به ما نشان می­دهد که می‌توان در هر درسی درصد 100 را کسب کرد، اما جزو نفرات برتر (1000 نفر اول کشوری) نشد؛ برای مثال، از 87 داوطلب گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، که درس زبان خارجی را 100 درصد زده‌اند، تنها 16 داوطلب جزو 1000 نفر اول کشوری هستند. همچنین یک داوطلب، درس تخصصی و مهم ریاضی، و یک داوطلب، درس شیمی را 100 درصد زده‌اند، اما جزو 1000 نفر اول کشوری نیستند.  
می‌خواهیم بگوییم که حتی به دست آوردن درصد 100 در درسی مثل ریاضی، که برای بسیاری از داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، درسی دشوار است، نمی‌تواند عامل کسب رتبۀ عالی شود.
در جدول زیر، میانگین درصد 1000 نفر اول کشوری گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در تمامی دروس آزمون سراسری ارایه شده است. همچنین در هر درس، بهترین و بدترین درصد در بین 1000 نفر اول آمده است. توجه داشته باشید که این آمار، برای آزمون سراسری سال 1398 است و میانگین ذکر شده، در هر سال تغییر می‌کند.
 
تعداد، میانگین، کمترین و بیشترین درصد داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی  در آزمون سراسری سال 1398  دارای رتبه کشوری کمتر از 1000
محدوده
ادبیات
عربی
معارف
زبان عمومی
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین
 درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
از 10- تا 1/0-
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
صفر یا سفید
0
0.0
0.0
0.0
1
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
از 1/0 تا 9/9
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
4
5.4
7.1
9.4
از 10 تا 9/19
1
18.7
18.7
18.7
1
18.7
18.7
18.7
0
0.0
0.0
0.0
8
12.0
16.9
18.7
از 20 تا 9/29
3
24.0
27.6
29.4
2
26.7
27.4
28.0
0
0.0
0.0
0.0
25
20.0
25.8
29.4
از 30 تا 9/39
8
30.7
34.5
38.7
5
30.7
34.2
38.7
3
32.0
32.9
33.4
32
30.7
34.4
38.7
از 40 تا 9/49
35
40.0
46.2
49.4
33
41.4
46.1
49.4
2
41.4
43.4
45.4
81
40.0
44.8
49.4
از 50 تا 9/59
101
50.7
55.6
58.7
79
50.7
55.8
58.7
24
50.7
55.7
58.7
100
50.7
55.2
58.7
از 60 تا 9/69
279
60.0
65.2
69.4
227
60.0
65.3
69.4
100
60.0
66.0
69.4
161
60.0
65.0
69.4
از 70 تا 9/79
319
70.7
74.9
78.7
309
70.7
75.1
78.7
222
70.7
75.8
78.7
219
70.7
75.4
78.7
از 80 تا 9/89
218
80.0
83.6
89.4
269
80.0
84.3
89.4
416
80.0
85.5
89.4
279
80.0
85.7
89.4
از 90 تا 9/99
32
90.7
92.7
96.0
62
90.7
93.1
96.0
198
90.7
93.6
96.0
73
90.7
93.8
96.0
100 درصد
2
100.0
100.0
100.0
10
100.0
100.0
100.0
33
100.0
100.0
100.0
16
100.0
100.0
100.0
کل
998
18.7
71.2
100.0
998
0.0
73.8
100.0
998
32.0
82.5
100.0
998
5.4
70.5
100.0
 
محدوده
ریاضی
فیزیک
شیمی
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
از 10- تا 1/0-
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
صفر یا سفید
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
1
0.0
0.0
0.0
از 1/0 تا 9/9
9.4
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
از 10 تا 9/19
18.7
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
1
17.2
17.2
17.2
از 20 تا 9/29
29.4
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
2
25.8
27.7
29.6
از 30 تا 9/39
38.7
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
8
31.5
35.6
39.1
از 40 تا 9/49
49.4
4
46.1
48.2
49.7
0
0.0
0.0
0.0
18
40.0
46.8
49.6
از 50 تا 9/59
58.7
18
51.6
57.3
59.4
2
51.2
54.5
57.8
89
50.5
56.3
59.1
از 60 تا 9/69
69.4
182
60.0
66.0
69.7
36
60.0
66.0
69.7
285
60.0
65.5
69.6
از 70 تا 9/79
78.7
358
70.4
75.1
79.4
190
70.4
75.9
79.3
347
70.5
74.6
79.1
از 80 تا 9/89
89.4
327
80.0
84.3
89.7
451
80.0
85.3
89.7
213
80.0
84.2
89.6
از 90 تا 9/99
96.0
100
90.4
93.5
98.2
288
90.4
93.7
97.8
33
90.5
93.3
97.2
100 درصد
100.0
9
100.0
100.0
100.0
31
100.0
100.0
100.0
1
100.0
100.0
100.0
کل
100.0
998
46.1
78.1
100.0
998
51.2
85.6
100.0
998
0.0
72.0
100.0

میانگین درصدهای داوطلبان کنکور ریاضی 98 میانگین درصدهای داوطلبان کنکور ریاضی 98 

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی