جایگاه دانشگاه علم وصنعت ایران در رتبه‌بندی تایمز

جایگاه دانشگاه علم وصنعت ایران در رتبه‌بندی تایمز

دانشگاه علم وصنعت ایران در رتبه بندی حوزه‌های موضوعی موسسه‌ تایمز برای سال 2020 در حوزه‌ موضوعی مهندسی و فناوری نسبت به رتبه بندی 2019 با ارتقاء یافتن به میزان 100 رتبه، در بین500-401 دانشگاه‌های جهان قرار گرفته است.

به گزارش گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس به نقل از دانشگاه علم و صنعت ایران، با اقدام انجام شده نسبت به تفکیک آمار و اطلاعات مربوط به حوزه‌ کامپیوتر، دانشگاه برای نخستین بار در حوزه‌ علوم کامپیوتر حضور یافته و در بین 500 دانشگاه برتر جهان قرار گرفته است.   

مؤسسه‌ تایمز  علاوه بر رتبه بندی کلی، دانشگاه‌های جهان را بر اساس 11 حوزه‌ موضوعی  شامل علوم اجتماعی، اقتصاد کسب و کار، آموزش، حقوق، هنر و علوم‌انسانی، علوم‌زیستی، علوم‌فیزیک، روانشناسی، علوم بالینی و بهداشت، مهندسی و فناوری، و علوم کامپیوتر رتبه بندی می‌کند.
حوزه‌ی موضوعی مهندسی  و فناوری در رتبه بندی تایمز شامل رشته‌های مهندسی عمومی، مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی و مهندسی عمران است. 

شاخص‌های رتبه بندی موضوعی بر اساس مهندسی و فناوری، و علوم کامپیوتر
در متدولوژی رتبه بندی دانشگاهها بر اساس حوزه‌ موضوعی،  موسسه تایمز شاخص های  رتبه بندی کلی دانشگاه‌های جهان  (آموزش، پژوهش، استنادات، وجهه بین المللی، درآمد صنعتی) را  ملاک ارزیابی دانشگاه ها قرار می دهد  ولی امتیازات اختصاص یافته به برخی از شاخص‌ها با رتبه بندی کلی متفاوت است.  به طوری‌که در رتبه بندی دانشگاه‌ها بر اساس مهندسی و فناوری، و علوم کامپیوتر، 5/2 امتیاز از شاخص استنادات کاسته و به درآمد صنعتی افزوده شده است. موسسه‌ی تایمز در توضیح شاخص های انتخابی خود برای رتبه‌بندی  دانشگاه‌ها، توانایی دانشگاه برای کمک به صنعت در نوآوری، اختراع و مشاوره را یکی از اهداف اصلی  دانشگاه ها می داند. رتبه بندی تایمز با این شاخص  و از طریق بررسی میزان درآمد پژوهشی دانشگاه که  از صنعت کسب می‌ کند  با در نظر گرفتن تعداد اعضای هیات علمی آن دانشگاه، در پی  سنجش  انتقال دانش توسط دانشگاه است.

دو معیار تولیدات علمی و تعداد اعضای هیات علمی نیز برای راه یافتن دانشگاههای جهان در رتبه بندی تایمز بر اساس حوزه موضوعی توسط موسسه تایمز در نظر گرفته می شود. بدین ترتیب  در رتبه‌بندی 2020 شرط قرار گرفتن دانشگاه‌ها در فهرست دانشگاه‌های رتبه‌بندی شده توسط تایمز در هر یک از حوزه‌های  مهندسی و فناوری و  علوم کامپیوتر، داشتن 500 مقاله در بازه‌ی پنج ساله  است. ( این رقم برای قرارگرفتن در رتبه‌بندی کلی تعداد 1000 مقاله است). شرط دیگر تعداد 40 عضو هیات علمی و یا نسبت 4% به کل اعضای هیات علمی دانشگاه برای حوزه‌ی موضوعی مهندسی وفناوری و تعداد 20 عضو هیات علمی یا نسبت یک درصد به کل اعضای هیات علمی دانشگاه برای حوزه‌ی موضوعی علوم کامپیوتر است.
شایان ذکر است دانشگاه علم وصنعت ایران با توجه به ارائه آمار و اطلاعات در حوزه‌های مختلف از جمله  مهندسی وفناوری، علوم فیزیک، و هنر ( شامل معماری و زبان)  توانسته است برای نخستین بار در رتبه بندی 2019 بر حسب موضوع در فهرست دانشگاه‌ های رتبه بندی شده قرار گیرد.

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی