تاملند

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

پذیرش بدون آزمون دوره دکتری دانشگاه گیلان در سال تحصیلی 99-98

دانشگاه گیلان در نظر دارد براساس”آیین ‏نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری“ابلاغیه شماره 21/67272 مورخ 93/04/18 و اصلاحیه 21/۲۳۷۲۰۰ مورخ 93/12/16 و دستورالعمل اجرایی شماره 7671/س مورخ 95/02/14 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ابلاغیه شماره 2/299574 مورخ 96/12/16 معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و مصوبه 98/02/15 شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه، از بین دانشجویان و دانش آموختگان ممتاز دوره کارشناسی ارشد دانشگاههای دولتی ( روزانه و شبانه) از طریق بررسی سوابق و مصاحبه در رشته‏ های مندرج در لیست (حداکثر معادل20% از ظرفیت پذیرش با آزمون شیوه آموزشی– پژوهشی دوره روزانه دکتری) در نیمسال اول تحصیلی 99-98 دانشجوی دکتری پذیرش نماید.برای اطلاع از شرایط و نحوه پذیرش به ادامه مطلب بروید.شرایط اختصاصی:

دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد داخل کشور و مورد تأیید وزارت (دوره‏ های روزانه و شبانه دانشگاههای دولتی) که تاریخ فراغت از تحصیل آنان بیش از 2 سال نگذشته باشد و یا دانشجویان دوره کارشناسی ارشد داخل که تا 98/06/31 دانش آموخته شوند.
رشته و گرایش تحصیلی مورد تقاضا مرتبط با رشته تحصیلی دوره کارشناسی ارشد متقاضی، به تشخیص گروه و تایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه.
کسب حداقل 6۰ امتیاز از فعالیت های آموزشی، پژوهشی و مصاحبه مطابق جدول‏های چهارگانه ارزشیابی آیین نامه ۲۱/۲۳۷۲۰۰ مورخ 93/12/16 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری.
داشتن میانگین کل 15 در دوره کارشناسی و میانگین کل ۱6 (بدون احتساب نمره پایان نامه) در دوره کارشناسی ارشد.
کسب حداقل نمره 50 از آزمون زبان  MCHE  (یا معادل آن در سایر آزمونها) قبل از صدور مجوز آزمون جامع دکتری
کسب حداقل ۵ امتیاز از ردیف 1 جدول شماره 1 (حداقل از یکی از موارد زیر):
الف) مقاله معتبر علمی پژوهشی داخلی یا نمایه شده بین­ المللی شامل ISI،ISC و سایر نمایه ‏های مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مرتبط با پایان نامه.

تبصره 1: به بیش از 6 مقاله امتیاز تعلق نمی‏گیرد.

تبصره 2: نشریاتی که دارای نمایه ISC  هستند،لازم است دارای اعتبار علمی-پژوهشی از کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز باشند.

تبصره 3: نشریاتی که مقالات متقاضی در آنها منتشر شده­اند نباید در لیست سیاه (Black List) اعلام شده از طرف معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشند.

تبصره 4: از مقالات دارای پذیرش چاپ، حداکثر دو مورد قابل امتیازدهی است.

ب) ثبت اختراع با داوری و تأیید نهایی سازمان پژوهش­های علمی و صنعتی ایران.

ج) رتبه اول تا سوم انفرادی یا اول گروهی در جشنواره­های علمی معتبر بین­ المللی.

لیست رشته‏ های مورد پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری

جدول نحوه محاسبه امتیازات

مدارک مورد نیاز:

۱- تکمیل فرم شماره1 (فرم Form1A_PhD (1)مخصوص دانشجویان دانشگاه گیلان و فرم Form1B_PhD (1)[مخصوص دانشجویان سایر دانشگاهها) و بارگذاری آن در

سامانه دبیرخانه استعدادهای درخشان دانشگاه.

2- اسکن یک قطعه عکس ۴*۳ جدید و بارگذاری آن در سامانه

3-ثبت مشخصات و سوابق آموزشی و پژوهشی (CV) متقاضی در سامانه پذیرش بدون آزمون دوره دکتری (Ph.D) دانشگاه گیلان https://edu.guilan.ac.ir

4- تصویر کارت ملی و شناسنامه.

5- واریز مبلغ هشتصد هزار ریال (800/000 ریال) بابت حق ثبت نام از طریق سامانه پرداخت آنلاین دانشگاه گیلان (موضوع پرداخت: پذیرش دانشجوی جدید، آیتم پرداخت: ثبت نام بدون آزمون مقطع دکتری به نام تمرکز وجوه درآمدهای دانشگاه گیلان)    و دریافت کد رهگیری جهت بارگذاری در سامانه دبیرخانه استعدادهای درخشان دانشگاه.

6- تصویر گواهی (فارغ التحصیلان) وریز نمرات کارشناسی و کارشناسی ارشد.
تبصره: برای دانشجویان نیمسال آخر دوره کارشناسی ارشد گواهی اشتغال به تحصیل و نیز تایید اتمام دوره مزبور تا 1398/06/31 (فرم شماره 1) از دانشگاه محل تحصیل.

7- تصویر مدرک مربوط به عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد.

8- تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت برای داوطلبان مرد.
9- مدارک مربوط به دارا بودن شرایط لازم برای استفاده از آیین نامه شامل اصل و نامه پذیرش قطعی مقاله، گواهی رتبه اوّل تا سوّم انفرادی و یا اوّل گروهی در جشنواره ها یا مسابقات معتبر علمی، گواهی ثبت اختراع با داوری و تأیید نهایی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، گواهی کتاب تألیفی یا ترجمه شده، کپی مدرک زبان (درصورت وجود هریک از موارد فوق).

10- توصیه نامه از استاد راهنما و یک استاد دیگر از دوره کارشناسی ارشد.

تذکر:به مدارکی که به درستی تا پایان مهلت ثبت نام فقط از طریق سامانه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری دانشگاه بارگذاری شده امتیاز تعلق می گیرد و به مدارکی که به صورت حضوری در جلسه مصاحبه ارائه شود هیچگونه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

زمان و نحوه ثبت نام:

داوطلبان واجد شرایط می‏بایست حداکثر تا پایان روز جمعه مورخ 98/03/31

از طریق سامانه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری دانشگاه (https://edu.guilan.ac.ir)( با ورود اطلاعات و بارگذاری مدارک موردنیاز، درمحل های پیش بینی شده، ثبت نام نمایند.

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی