تاملند

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

شهریه دکتری دانشگاه قم سال تحصیلی 98 – 99

شهریه دکتری دانشگاه قم سال تحصیلی 98 – 99 : شهریه دکتری دانشگاه قم در سال 98 اعلام شده است . برای اطلاع از جزییات به ادامه مطلب بروید.با توجه به اطلاعیه دانشگاه قم ؛ شهریه دکتری دانشگاه قم در سال 98 اعلام شده است.

طبق اطلاعیه منتشر شده در سایت دانشگاه قم شهریه دکتری شبانه 98 و شهریه دکتری پردیس خودگردان 98 این دانشگاه به شرح زیر است :

شهریه دکتری نوبت دوم دانشگاه قم 98 – 99

پردیس/ نوبت دوم  ثابت هر نیمسال  هر واحد درسی  هر واحد رساله
علوم انسانی (نوبت دوم)  44/249/857 ریال  7/247/295 ریال  9/663/181 ریال
علوم پایه (نوبت دوم)  50/283/929 ریال  8/052/550 ریال  10/468/315 ریال
فنی و مهندسی(نوبت دوم)  55/312/321 ریال  9/663/060 ریال  11/273/570ریال

*********************************************

شهریه دکتری پردیس خودگردان دانشگاه قم 98 – 99

علوم انسانی (پردیس)  50/887/335 ریال  8/769/226 ریال  11/692/448 ریال
علوم پایه (پردیس)  57/826/518 ریال  9/743/585 ریال  15/666/660 ریال
فنی و مهندسی (پردیس)  63/609/169 ریال  11/692/302 ریال  13/641/019 ریال

* شهریه متغیر در هر سال مطابق با مصوبه هیات امنا ده درصد افزایش دارد .

** بر اساس مصوبات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری انصراف از تحصیل پس از ثبت نام شهریه عودت داده نمی شود .

 
 

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی