دانلود سوالات و پاسخ ارشد 98 همه رشته ها

دانلود رایگان دفترچه سوالات و پاسخ ارشد 98 همه رشته ها

دانلود سوالات و پاسخ ارشد 98 همه رشته ها

دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی کنکور ارشد 98 برای دانلود آماده شده است. جهت دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور کارشناسی ارشد 98 به ادامه مطلب بروید.

سوالات و پاسخ ارشد 98 همه رشته ها سوالات و پاسخ ارشد 98 همه رشته ها 

جزییات برگزاری آزمون

آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸ به همراه اولین مرحله المپیاد علمی دانشجویی کشور در ۶ گروه آموزشی و ۱۳۱ کدرشته برای تمامی دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی با حضور ۶۱۴ هزار و ۸۸۳ داوطلب در روزهای ۲۳ و ۲۴ خرداد ۹۸ برگزار می‌شود.

 از تعداد ۶۱۴ هزار و ۸۸۳ داوطلب در کنکور ارشد 98 تعداد ۳۰۸ هزار و ۵۴ نفر معادل ۵۰.۱۰ درصد داوطلبان زن و تعداد ۳۰۶ هزار و ۸۲۹ نفر معادل ۴۹.۹۰ درصد داوطلبان مرد هستند.

لینک های دانلود

 

لینک دانلود دفترچه لینک دانلود دفترچه کد و عنوان رشته امتحانی
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1101 – زبان وادبیات فارسی
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1102 – مجموعه علوم جغرافیایی
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1103 – سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1104 – مجموعه زبان عربی
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1105 – علوم اقتصادی
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1106 – مجموعه علوم ورزشی
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1107 – تاریخ
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1108 – مجموعه علوم اجتماعی
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1109 – زبان های باستانی ایران
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1110 – مجموعه زبان شناسی
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1111 – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی – علوم قرآنی
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1112 – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی- فقه و حقوق
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1113 – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی- فلسفه و کلام
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1114 – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی – ادیان
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1115 – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی – مخصوص اهل تسنن
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1116 – مجموعه فلسفه
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1117 – مجموعه علوم تربیتی
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1119 – علم اطلاعات ودانش شناسی
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1120 – مجموعه زبان فرانسه
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1121 – مجموعه زبان انگلیسی
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1122 – مجموعه زبان روسی
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1124 – مجموعه زبان المانی
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1125 – مجموعه مدیریت جهانگردی
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1126 – مجموعه حقوق
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1127 – ایرانشناسی
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1128- آموزش زبان ژاپنی بخش کتبی
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1129 – زبان وادبیات اردو
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1130 – مجموعه علوم سیاسی وروابط بین الملل
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1131 – مجموعه مطالعات جهان
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1132 – باستان شناسی
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1133 – مجموعه روانشناسی
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1134 – مجموعه حسابداری
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1137 – مطالعات زنان
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1138 – مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1139 – مددکاری اجتماعی
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1142 – مجموعه مدیریت
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1143-مشاوره
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1144-مدیریت دریایی
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1145-مجموعه امور فرهنگی
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1146 – مجموعه محیط زیست
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1148 – مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1152 -مدرسی معارف اسلامی
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1153-مجموعه اطلاعات
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1156 – اماد
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1160- فرماندهی و مدیریت انتظامی
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1161- مجموعه رشته های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی امین
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1201 –  علوم زمین
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1202 – مجموعه ژئوفیزیک وهواشناسی
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1203 – مجموعه شیمی
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1204 – مجموعه فیزیک
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1205 – مجموعه فوتونیک
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1206 – مجموعه زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولی
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1207 –  آمار
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1208 – مجموعه ریاضی
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1209 – مجموعه علوم کامپیوتر
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1213 – زیست شناسی گیاهی
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1214 – زیست شناسی علوم جانوری
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1215 – مجموعه محیطزیست
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1216 – زیست شناسی دریا
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1217 – اوقیانوس شناسی فیزیکی
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1218 – مجموعه تاریخ وفلسفه علم
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1219 – علوم شناختی
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1220- مجموعخ علوم اطلاعاتی
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1251 – مجموعه مهندسی برق
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1253 – مجموعه مهندسی نفت
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1255 – مجموعه مهندسی پلیمر
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1256 – مهندسی معماری کشتی
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1257 -مجموعه مهندسی شیمی
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1259 – مهندسی صنایع
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1262 – مهندسی درسوانح طبیعی
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1263 – مهندسی نقشه برداری
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1264 – مجموعه مهندسی عمران
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1267 – مجموعه مهندسی مکانیک
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1268 – مجموعه مهندسی معدن
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1272 – مجموعه مهندسی مواد ومتالوژی
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1273 – نانوفناوری -نانومواد
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1276 – مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1277 – مجموعه مهندسی کامپیوتر
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1279 – مجموعه مهندسی هوافضا
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1283 – مهندسی نساجی
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1285 – مهندسی شیمی -بیوتکنولوژی و داروسازی
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1286 – مجموعه مهندسی پلیمر-صنایع رنگ
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1287 – مهندسی طراحی محیطزیست
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1290 – مهندسی ابزاردقیق واتوماسیون درصنایع نفت
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1292 – مهندسی ایمنی وبازرسی فنی
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1293 – بهداشت -ایمنی ومحیطزیست HSE
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1294 –  ایمنی – بهداشت و محیط زیست
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1301 – مجموعه مرتع و آبخیزداری
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1302 – علوم و مهندسی آب
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1303 – مجموعه زراعت واصلاح نباتات
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1304 – اقتصادکشاورزی
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1305 – علوم و مهندسی باغبانی
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1306 – ترویج وآموزش کشاورزی
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1307 – علوم و مهندسی جنگل
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1308 – مجموعه مدیریت حاصلخیزی- زیست فناوری و منابع خاک
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1309 – مجموعه علوم دام وطیور
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1311 – علوم و مهندسی شیلات
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1312 – مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1313 -علوم ومهندسی صنایع غذایی
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1314 -حشره شناسی کشاورزی
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1315 – بیماری شناسی گیاهی
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1317 – علوم و مهندسی محیط زیست
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1319 -مهندسی مکانیک بیوسیستم
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1321 – مدیریت و کنترل بیابان
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1322 – مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1323 – اکوهیدرولوژی
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1324 – بیوتکنولوژی درکشاورزی
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1325 – توسعه روستایی
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1327 – مدیریت کشاورزی
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1328 – مهندسی فضای سبز
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1350 – مجموعه برنامه ریزی شهری -منطقه ای ومدیریت شهری
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1351 – طراحی شهری
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1352 – مجموعه معماری
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1353 – مرمت واحیای ابنیه وبافت های تاریخی
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1356 – نمایش عروسکی
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1357 – مجموعه هنرهای نمایشی وسینما
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1358 – مجموعه هنرهای تصویری وطراحی
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1359 – مجموعه هنرهای پژوهشی وصنایع دستی
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1360 – مجموعه هنرهای موسیقی
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1361 – مجموعه هنرهای ساخت ومعماری
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1362 – طراحی صنعتی
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1363 – فرش
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1364 – طراحی پارچه ولباس
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1501 – انگل شناسی دامپزشکی
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1502 – فیزیولوژی دامپزشکی
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1503- قارچ شناسی دامپزشکی
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1504 – بافت شناسی دامپزشکی
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1505 – باکتری شناسی دامپزشکی
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1506 – ایمنی شناسی دامپزشکی
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1507 – بهداشت وکنترل کیفی موادغذایی
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1509 – بیوشیمی بالینی
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی 1510- سم شناسی
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی زبان فرانسه برای کد رشته 1117 و 1143 – صبح پنجشنبه
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی زبان فرانسه و زبان آلمانی برای کد رشته 1108 و 1116 و 1130 – صبح جمعه
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی زبان فرانسه- مجموعه حقوق
دفترچه سؤال پاسخ کلیدی زبان فرانسه برای کد 1110 – عصر پنجشنبه

ارسال دیدگاه

33
0

18 نظرات جدید
15 پاسخ به نظرات
1 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنشها به نظر
داغترین موضوع نظر
18 نظر نویسندگان
  عضویت  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
اطلاع از
جواد

سلام پاسخنامه تشریحی آزمون ارشد ریاضی هم موجود هست؟؟؟

حسین

ممنون از لطف و زحمات شما.خیلی خوبه.به راحتی سوالات رودانلود کردم خیلی سپاس

یاسین

سلام
پاسخ زبان فرانسه و زبان آلمانی برای کد رشته 1108 و 1116 و 1130 دانلود نمیشه. لطفا پیگیری بفرمایید

پریسا

کنکور سال۹۸

پریسا

سلام وقت بخیر
پاسخ های تشریحی هنر های نمایشی رو ندارید؟
کد۱۳۵۷

Fazi

سلام کسی میدونه پاسخ تشریحی کنکور ارشد نفت برای سال ۹۲ تا ۹۷ رو از کجا پیدا کنم؟

shams

سلام خسته نباشید سوالای ارشد 70تا86رو دارید؟اگر نه از کجا می تونم پیدا کنم؟

امیر حسین

سلام خسته نباشید، پاسخنامه تشریحی رشته فناوری اطلاعات تو سایت قرار میگیره؟ ممنون

مهدی

بی زحمت اگه میشه حل شده سوالات باسخ نامه تشریحیشونم بزارین ممنون میشم

مهدی

سلام احوال شما چرا سوالات حل شده رشته کشتی سازی نیست؟”

مهدی

سلام خسته نباشین چراباسخ نامه تشریحیحل شده رشته مهندسی معماری کشتی نیست؟

شیما

فکر میکنم تو کلید اولیه غلط زیاد وجود داره، امیدوارم تصحیح شه. مدیریت

R.n

سلام
چرا گزینه های دفترچه ی کنکور ارشد با سوالاتی که سازمان سنجش جدیدا گذاشتن تفاوت داره
یه سوال زبان یادمه من زدم گزینه۲ بود بعدالان نگاه کردم همونو گذاشتن گزینه چهارم
یعنی از عمد جاب جا نوشتن ؟؟؟

شیما

به خاطر جلوگیری از تقلب و.. چندتا کد دفترچه وجود داره. هر دفترچه رو با کلید خودش تصحیح میکنن ،ولی یکی از دفترچه‌ها رو منتشر میکنن.

زری

سلام.من دفترچه ای ک سازمان سنجش گذاشته رو نگاه کردم چرا گزینه های تست ها تفاوت داره با اون دفترچه ای ک کنکور دادیم؟؟؟؟؟؟؟جواب تست ها هم روی همین دفترچه سازمان تنظیم شده نه اونی ک دفترچه ای که تو کنکور دادیم؟؟؟؟جریان چیع

حجت

سلام کلید مجموعه حقوق رو منتشر نکردن؟

محمدرضا

سلام. برای ارشد۹۸ شیمی قبل منتشر شدن گلید خودتون کلید براش نمیزنید؟

فهیم

سلام دفترچه سوالات اومده شما مال مکانیک گذاشتین بقیه رشته ها چی

میلاد

درود. می‌خواستم بدونم چه‌قدر طول می‌کشه تا دفترچه‌ی سؤالات آزمون‌های روز پنج‌شنبه منتشر بشه؟ سپاس

تبلیغات متنی