تاملند

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

دانلود جزوه جامع ادبیات

 

جزوه جامع ادبیات که در اینجا برای شما داوطلبان کنکوری و دانش آموزان عزیز گردآوری شده است شامل مفاهیم درسی آموزشی ، نکات مهم درسی و تست های آزمون های استاندارد می باشد که توسط جناب داریوش راوش در 175 صفحه به طور جامع و کاربردی تهیه و تدوین شده است. برای دانلود جزوه جامع ادبیات به ادامه مطلب مراجعه کنید.برای موفقیت در کنکور سراسری و آزمونهای درسی سعی کنید درس ادبیات را به دقت از بالا تا پایین بخوانید. شعرها را تا حد امکان دانه به دانه معنی کنید و پرسش های داخل کتاب را نیز به دقت مطالعه کنید. یکی ار استراتژی های کمکی داوطلبان و دانش آموزان به این نحو باشد که ابتدا هر درس را به خوبی بخوانند. اگر حفظیات آنها بسیار ضعیف است باید با نوشتن حفظ کنند. چون نوشتن حافظه را تا حدود زیادی تقویت می کند. بعد از تمام شدن این مرحله، به سراغ مباحث بعدی بروید. یعنی باید حالا همه تاریخ ادبیات ها را بخوانید و قرابت معنایی را از لغات تفکیک کنید. طی این مراحل در بالا بردن درصد شما تأثیر گذار خواهد بود. و در نهایت مطالعه  لغات و املا، زبان فارسی، آرایه های ادبی، تاریخ ادبیات و قرابت معنایی از همدیگر جدا می شوند. برای تثبیت آموخته هایتان بهتر است که از یک جزوه کمک آموزشی که به صورت تفکیکی این مباحث را جدا کرده است استفاده کنند و تمامی مفاهیم کلیدی و درسنامه آن را مطالعه کنید و تست زنی کنید.

جزوه آموزشی مربوطه شامل مباحث مهم و کلیدی زیر می باشد :  

 • آرایه های ادبی
  تشبیه
  استعاره ی مصرحه 
  استعاره ی مکنیه.
  پیوست واژگان استعاری .
  مجاز 
  کنایه 
  واج آرایی 
  تکرار و تصدیر 
  سجع 
  جناس 
  اشتقاق 
  موازنه و ترصیع 
  ایهام و ایهام تناسب
  پیوست واژگان ایهام برانگیز .
  تضاد و تناقض 
  حس آمیزی 
  اغراق
  مراعات نظیر و تناسب 
  تضمین و تلمیح 
  لف و نشر 
  اسلوب معادله 
  حسن تعلیل 
 • دستور زبان
  قواعد ترکیب
  جمله ی ناقص و مستقل
  گروه فعلی و نوع جمله
  ساختمان فعل
  معلوم و مجهول 
  نمودار درختی
  روش های پیدا کردن نهاد 
  جمالت استثنائی
  شمارش جمالت.
 • واج – تکواژ – واژه
  واج 
  فرایندهای واجی 
  تکواژ 
  واژه 
  ساختمان واژه .
  تجزیه ی مرحله به مرحله ی واژه ها 
  آرشیو وندهای فارسی .
  نظام معنایی زبان 
  ویرایش 
 • گروه اسمی :
  تشخیص انواع گروه و راه های پیدا کردن هسته.
  وابسته های پیشین.
  وابسته های پسین 
  وابسته های وابسته )وابسته ی درجه ی 2
  رسم نمودار پیکانی 
  نقش های تبعی 
  امالی همزه 
  شیوه ی عادی و شیوه ی بالغی 
  جهش ضمیر 
  انواع را
  انواع حذف 
  گروه قیدی
  تست های ترکیبی دستور زبان 
 • قرابت معنایی
  روش های درست خوانی شعر 
  بخش نخست: حرکت گذاری .
  بخش دوم: درنگ 
  بخش سوم: استفهام انکاری و تأکیدی 
  بخش چهارم: تشخیص منادا 
  قرابت معنایی در میان واژگان 
  تست های آموزشی و پیام ها 
  آیه در قرابت 
  قرابت در متن و داستان .

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی