تاملند

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه آزاد
داوطلبان علاقه مند به رشته پرستاری در کنکور سراسری  این فرصت را دارند تا شانس خود را برای قبولی در انتخاب رشته دانشگاه آزاد نیز امتحان کنند. علاقمندان به انتخاب رشته پرستاری باید توجه داشته باشند که در انتخاب رشته دانشگاه آزاد، سهمیه های موثر به طور کلی با انتخاب رشته کنکور سراسری 97 متفاوت است و سهمیه ای با عنوان سهمیه مناطق وجود ندارد. رتبه در سهمیه ذکر شده در کارنامه اولیه کنکور سراسری نیز مورد توجه قرار نمی گیرد و اساس تصمیم گیری داوطلبان برای چینش انتخاب هایشان در فرم انتخاب رشته دانشگاه آزاد رتبه کشوری و تراز یا نمره کل کسب شده در هر زیر گروه است. از آنجایی که استفاده از معیار رتبه کشوری کاربردی بیشتری نزد داوطلبان تحصیل در رشته پرستاری دانشگاه آزاد دارد در این مقاله آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه آزاد در سال تحصیلی 96-97 در سهمیه عادی را در اختیارتان قرار داده ایم. برای تخمین شانس قبولی خود کافیست رتبه خود را با رتبه های آورده شده در این مقاله مقایسه کنید .

آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه آزاد 96 – 97 در سهمیه عادی 
نام دانشگاهرتبه کشوری
 واحد پزشکی تهران33219
 واحد کرج35105
 واحد قزوین38187
 واحد مشهد38516
 واحد تبریز39311
 واحد ورامین39913
 واحد استهبان42921
 واحد بابل43.902
 واحد تاکستان44043
 واحد قم44467
  واحد سنندج45718
 واحد همدان45898
 واحد کرمانشاه46513
 واحد جهرم46731
 واحد اردبیل46767
 واحد رشت47169
 واحد ارومیه47462
 واحد کازرون48088
 واحد اصفهان(خوراسگان)48310
 واحد گرگان48384
 واحد لاهیجان49317
  واحد تویسرکان50563
 واحد ساوه50639
 واحد ساری51366
رستاری / واحد کاشان52409
 واحد نیشابور52799
 واحد زنجان53820
 واحد مهاباد53978
 واحد یاسوج54654
 واحد تنکابن54773
 واحد چالوس55174
 واحد خوی55294
 واحد مرند55617
  واحد سبزوار56550
  واحد سراب57535
 واحد اراک57659
 واحد مراغه57907
 واحد قوچان58073
 واحد خرم آباد58198
 واحد سمنان58532
 واحد آستارا58657
 واحد آباده58741
 واحد بروجرد58866
 واحد بناب58992
 واحد یزد59287
 واحد اهواز59583
 واحد بندرگز59752
  واحد دهاقان60092
 واحد فیروزآباد60433
  واحد خلخال60433
 واحد علی آبادکتول60775
 واحد دورود61551
 واحد ارسنجان61898
 واحد اقلید62116
  واحد داراب62203
 واحد بندرعباس62291
 واحد بندرعباس62291
 واحد شاهرود62553
 واحد زاهدان63037
 واحد دزفول63479
 واحد لارستان63879
  واحد الیگودرز63879
 واحد لارستان63879
 واحد گچساران65044
 واحد نراق65270
 واحد کلیبر65361
 واحد بهبهان65633
 واحد بیرجند65861
 واحد گناباد66409
 واحد کرمان67471
 واحد قاینات68782
 واحد فردوس70449
  واحد آبادان70689
 واحد گنبد کاووس72099
 واحد مسجدسلیمان72246
 واحد زرند72541
  واحد طبس75544
 واحد سیرجان77498
  واحد شهربابک77810
 واحد ایرانشهر78595
 واحد گلپایگان84272
آخرین رتبه قبولی پرستاری ظرفیت مازاد خودگردان دانشگاه آزاد 96 – 97 در سهمیه عادی 
نام دانشگاهرتبه کشوری
 واحد پزشکی تهران – ظرفیت خودگردان45251
 واحد کرج – ظرفیت خودگردان48051
 واحد قزوین – ظرفیت خودگردان48496
 واحد تاکستان – ظرفیت خودگردان54375
 واحد قم – ظرفیت خودگردان54853
  واحد همدان – ظرفیت خودگردان55094
  واحد بابل – ظرفیت خودگردان55254
 واحد ورامین – ظرفیت خودگردان55697
 واحد اردبیل – ظرفیت خودگردان56143
 واحد لاهیجان – ظرفیت خودگردان58573
 واحد مشهد – ظرفیت خودگردان60049
 واحد ساری – ظرفیت خودگردان61638
  واحد ساوه – ظرفیت خودگردان62291
 واحد گرگان – ظرفیت خودگردان64146
 واحد چالوس – ظرفیت خودگردان65451
 واحد زنجان – ظرفیت خودگردان65861
 واحد تبریز- ظرفیت خودگردان66777
  واحدکاشان – ظرفیت خودگردان67.054
 واحد تنکابن – ظرفیت خودگردان67378
 واحد ارومیه – ظرفیت خودگردان68829
 واحد مرند – ظرفیت خودگردان69778
 واحد بناب – ظرفیت خودگردان71027
  واحد خوی – ظرفیت خودگردان71076
 واحد مراغه – ظرفیت خودگردان72050
  واحد کازرون – ظرفیت خودگردان72738
 واحد اصفهان ( خوراسگان ) – ظرفیت خودگردان74230
 واحد علی آبادکتول – ظرفیت خودگردان74935
  واحد آستارا – ظرفیت خودگردان75087
 واحد خلخال – ظرفیت خودگردان75138
  واحد اراک – ظرفیت خودگردان75138
 واحد بندرعباس – ظرفیت خودگردان75442
  واحد سمنان – ظرفیت خودگردان75697
  واحد جهرم – ظرفیت خودگردان75697
 واحد سراب – ظرفیت خودگردان75697
 واحد استهبان – ظرفیت خودگردان77966
 واحد کلیبر – ظرفیت خودگردان80131
 واحد شاهرود – ظرفیت خودگردان80989
 واحد اهواز – ظرفیت خودگردان82181
  واحد دزفول – ظرفیت خودگردان83552
 واحد فیروزآباد – ظرفیت خودگردان83552
  واحد ارسنجان – ظرفیت خودگردان83607
 واحد لارستان – ظرفیت خودگردان83828
 واحد یاسوج – ظرفیت خودگردان83995
 واحد آبادان – ظرفیت خودگردان84272
 واحد اقلید – ظرفیت خودگردان88524
 واحد داراب – ظرفیت خودگردان90447
 واحد آباده – ظرفیت خودگردان91924
 واحد گلپایگان – ظرفیت خودگردان

 

دانشگاه های آزاد پذیرنده پرستاری کنکور 
واحدهای دانشگاه آزاد که در رشته پرستاری پذیرش دانشجو داشته است، طبق دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد 96 به قرار زیر است:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ( خوراسگان ) ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود


نکات پیرامون انتخاب رشته پرستاری دانشگاه آزاد
داوطلبان متقاضیان انتخاب رشته دانشگاه آزاد در سهمیه عادی و در گروه تجربی می توانند با استفاده از نرم افزار تخمین رتبه کنکور سراسری و نرم افزار انتخاب رشته دانشگاه آزاد و نرم افزار انتخاب رشته مجازی موسسات، رتبه و رشته محل خود را به طور تقریبی و حدودی تخمین زده و فرم انتخاب رشته خود را تکمیل کنند. فراموش نکنید اطلاع از شهریه دانشگاه آزاد و راهنمای انتخاب رشته تجربی پیش از اعلام نتایج کنکور، دید شما را نسبت به انتخابهایتان تغییر خواهد داد و کمک می کند بهترین و مناسب ترین رشته محل ها را انتخاب کنید. داوطلبانی که به هر دلیل موفق به کسب رتبه و تراز قبولی دانشگاه آزاد نشدند میتوانند با اطلاع از رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد و شرایط ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد مسیر تحصیل خود را ادامه دهند. همچنین می توانند با شرکت در تکمیل ظرفیت کنکور و تکمیل ظرفیت کنکور دانشگاه آزاد شانس خود را برای قبولی در رشته پرستاری بار دیگر امتحان کنند .

منبع: هیوا

ارسال دیدگاه

3
0

2 نظرات جدید
1 پاسخ به نظرات
0 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنشها به نظر
داغترین موضوع نظر
3 نظر نویسندگان
  عضویت  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
اطلاع از
مسعود

سلام ببخشید سوالی داشتم ممنون میشم جواب بدین با رتبه پنجاه و هشت هزار کشوری و تراز 7230 و رتبه منطقه سه 19000 چقد شانس قبولی در پرستاری آزاد یا ظرفیت خودگردان دارم و چه شهر هایی شانسم بیشتر است خیلی استرس دارم لطفاً جواب بدین ممنون با تشکر

محمد

متاسفانه هرکی پول دارد علم هم دارد
علم بهتر است یا ثروت
جواب: بدون ثروت علمی در کار نیست و با ثروت علم در کار هست.
متاسفم که ثروتمندان همیشه با سواد های جامعه هستند . متاسفم که قشر متوسط همیشه کم سواد هستند متاسفم که پول سرنوشت ما را تعیین می کند ، متاسفم برای همه پول ندارها و متاسفم برای جامعه

دکتر

هر که پول دارد هم دنیا را دارد هم آخرت
دنیا را با پول کیف میکنه و عشق وحال
آخرت رو هم پول میده براش هم نماز میخونن هم روضه میگیرن و با حوری ها کیف میکنه

تبلیغات متنی