تاملند

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

دانلود حل المسائل عربی یازدهم انسانی

حل تمرین کامل عربی و زبان قرآن 2 پایه یازدهم انسانی دوره دوم متوسطه توسط آقای محمد باقر بهروزی در 83 صفحه با پاسخ تشریحی برای کلیه فصول این کتاب تهیه و گردآوری شده است. برای دانلود حل المسائل عربی 2 پایه یازدهم انسانی به ادامه مطلب بروید.

کلمات به کار رفته درکتاب های عربی هفتم تا یازدهم، پرکاربردترین واژگان زبان عربی است که در قرآن، حدیث، روایات و زبان و ادبیات فارسی بسیار به کار رفته است. در این کتاب حدود 300 کلمۀ پرکاربرد به کار رفته و افزون بر آن، نزدیک به 1200 واژۀ کتاب های عربی هفتم تا دهم نیز درکتاب یازدهم تکرار شده است؛ پس در واقع هدف، آموزش حدود 1500 واژۀ پربسامد زبان عربی است. حدود 550 واژه از 850 واژۀ سه کتاب دورۀ اول متوسطه کاربرد قرآنی داشتند. در دورۀ دوم متوسطه نیز چنین است. هدف اصلی، فهم متون عربی به ویژه قرآن کریم و نیز فهم متون دینی همانند احادیث، دعاها و متون ادب فارسی آمیخته با واژگان عربی است. حل المسائل عربی و زبان قرآن 2 پایه یازدهم انسانی بنا برا این اهمیت برای دانش آموزان گرامی انسانی تدارک دیده شده است و مباحث زیر را پوشش می دهد :

  • حل تمرین درس اول عربی پایه یازدهم
  • حل تمرین درس دوم عربی پایه یازدهم
  • حل تمرین درس سوم عربی پایه یازدهم
  • حل تمرین درس چهارم عربی پایه یازدهم
  • حل تمرین درس پنجم عربی پایه یازدهم
  • حل تمرین درس ششم عربی پایه یازدهم
  • حل تمرین درس هفتم عربی پایه یازدهم

با مطالعه و تکرار مطالب مطرح شده در این حل المسائل و با گذر زمان، کم کم این آموخته ها ملکۀ ذهن فرا گیرنده می گردد. در این جزوه آموزشی ترجمۀ متون و عبارات کتاب و حل تـمرین ها آورده شده است که کمک بزرگی به فهم متون کتاب درسی است. اگر شما بتوانید متون عربی را خوب بخوانید، درست بفهمید و درست ترجمه کنید، خود به خود می توانید از فارسی به عربی نیز ترجمه کنید. بنابراین پس از تسلط بر کتاب درسی خود به این جزوه کاربردی مراجعه کرده و به تعمیق آموخته های خود بپردازید.

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی