تاملند

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

دانلود حل تمرین آمار و مدلسازی پایه دهم انسانی

حل تمرین آمار و مدلسازی (۱) پایه دهم دوره دوم متوسطه انسانی توسط گروه ریاضی استان خوزستان در ۱۳۲ صفحه گردآوری و آماده دانلود می باشد. برای دانلود حل تمرین آمار و مدلسازی پایه دهم انسانی لطفا به ادامه مطلب بروید .حل المسائل آمار و مدلسازی (1) پایه دهم شامل پاسخ تمرینات و مباحث زیر میباشد :

فصل اول : عبارت های جبری

درس اول : چند اتحاد جبری و کاربردها

درس دوم : عبارت های گویا

فصل دوم : معادله درجه دوم 

درس اول : معادله و مسائل توصیفی

درس دوم : حل معادلۀ درجه٢ و کاربردها

درس سوم : معادله های شامل عبارتهای گویا

فصل سوم : تابع

درس اول : مفهوم تابع

درس دوم :ضابطه جبری تابع

درس سوم : نمودار تابع خطی

درس چهارم : نمودار تابع درجه 2

فصل چهارم : کار با داده های آماری

درس اول : گردآوری داده ها

درس دوم : معیارهای گرایش به مرکز

درس سوم : معیارهای پراکندگی

فصل پنجم : نمایش داده ها

درس اول : نمودارهای یک ّ متغیــره

درس دوم : نمودارهای چند ّ متغیــره

زمانی تأکید کتابهای درسی ریاضی بیشتر بر توانایی انجام دادن محاســبات بــود. در این کتاب در رویکردی جدید ضمن توجه به ایــن هدف، تأکید اصلی بر پرورش قوه تفکر و تعقل و رشــد توانایی حل مسئله اســت.در واقع رویکردآموزش ریاضی برای حل مســئله به آموزش از طریق حل مســئله تغییر کرده است.رسیدن به چنین هدفی، مشکلات ودشــواریهای فراوانی دارد و به سرعت امکانپذیر نیســت ولی استفاده از این جزوه حل تمرین در کنار کتاب درسی بسیار راهگشا و کاربردی می باشد .امید است که استفاده از این فایل آموزشی به ایجاد انگیزه در دانش آموزان  رشته انسانی برای یادگیری ریاضی و آمار و همچنین  پرورش تفکر ریاضی در آنها یاری رساند.

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی