تاملند

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

دانلود حل المسائل عربی پایه یازدهم

پاسخ تشریحی تمامی تمرینهای عربی پایه یازدهم (عربی 2) رشته ریاضی و تجربی توسط جناب ابوالفضل مظهری در 78 صفحه تدوین شده است.برای دانلود حل المسائل عربی پایه یازدهم به ادامه مطلب بروید.

در این حل المسائل عربی، تمام تمرین های هفت درس عربی پایه یازدهم ریاضی و تجربی به صورت تشریحی و تایپی آورده شده است.

دانش آموز پایۀ یازدهم تاکنون با این ساختارها آشنا شده است: فعل های ماضی، مضارع، امر، نهی، منفی، مستقبل، معادل ماضی استمراری، ترکیب اضافی و وصفی برای ترجمۀ صفت مؤخّر در ترکیب هایی مانند «أَخوکُنَّ الصَّغیرُ »، هدف آموزش ترکیب وصفی و اضافی در عربی پایۀ نهم این بود که دانش آموز بتواند ترکیب هایی مانند «أَخی الْعَزیز » را داخل جمله (نه بیرون از جمله) ترجمه کند. اسم اشاره، کلمات پرسشی و ساعت خوانی. وزن و ریشۀ کلمات (در بخش وزن و حروف اصلی نیز با چند وزن معروف آشنا شده است). عددهای اصلی یک تا صد (بدون توجّه به قواعد معدود و ویژگی های آن) و عددهای ترتیبی یکم تا بیستم، تشخیص و ترجمۀ فعل مجهول، نون وقایه، اسم فاعل، اسم مفعول و اسم مبالغه. تشخیص المحلّ الإعرابی یعنی فاعل، مفعول، مبتدا، خبر، صفت، مضافٌ الیه، جار و مجرور؛ امّا تشخیص اِعراب (اصلی و فرعی) هدف نیست. در این کتاب، تشخیص نوع باب و صیغۀ فعل مانند «مفرد مذکّر غایب » و ذکر اصطلاحات ثلاثی مجرّد و مزید و تشخیص آنها از اهداف آموزشی نیست. اگر دانش آموز فعل را در حالت «سوم شخص مفرد » حفظ کند، برای کمک به شناخت فعل و ترجمۀ آن اشکالی ندارد. امّا صرف این افعال به روش متعارف چهارده صیغه جزء اهداف نیست، بلکهشناخت و ترجمۀ آنها در جمله هدف است. معلّم نیز می تواند برای آموزش ابواب، از اوزان آنها استفاده کند (اِسْتَفعَلَ، یَسْتَفعِلُ، اِسْتَفعِلْ، اِسْتِفعال). دانش آموز باید «تُمْ » را در «فَعَلْتُم » بشناسد و این فعل ها را به دنبال آن، درست ترجمه کند: خَرَجْتُم، تَخَرَّجْتُم، أَخْرَجْتُم و اِسْتَخْرَجْتُم. در کلّ کتاب آموخته های پیشین تکرار شده است، تا با گذر زمان، کم کم این آموخته ها ملکۀ ذهن فراگیر شود.

 

مطالب مرتبط:

حل المسائل عربی پایه دوازدهم

حل المسائل عربی پایه یازدهم

حل المسائل عربی پایه دهم

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی