دانلود رایگان سوالات و پاسخ آزمون دکتری 98

دانلود رایگان سوالات و پاسخ دکتری 98

 

دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1398 برای دانلود آماده شده است. جهت دانلود رایگان سوالات و پاسخ آزمون دکتری 98 به ادامه مطلب بروید.

آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال ۹۸ در دوره های روزانه و شبانه دانشگاه ها، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه ها و موسسات  آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی، پردیس های خودگردان دانشگاه ها امروز جمعه سوم اسفند در ۷ گروه و ۲۴۵ کدرشته امتحانی، ۵۸ شهرستان و ۱۰۴ حوزه امتحانی برگزار شد. کارنامه حاوی نتایج اولیه آزمون برای داوطلبان دکتری اواخر فروردین ماه ۹۸ منتشر می شود و داوطلبان مجاز می توانند در اوایل اردیبهشت ماه ۹۸ انتخاب رشته کنند.نتایج نهایی هفته اول شهریورماه ۹۸ برای پذیرش دکتری اعلام خواهد شد.

 

لینک های دانلود رایگان سوالات و پاسخ دکتری 98

لینک دفترچه سوال لینک پاسخ کلیدی عنوان رشته امتحانی
دانلود پاسخ کلیدی جغرافیای سیاسی
دانلود پاسخ کلیدی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانلود پاسخ کلیدی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
دانلود پاسخ کلیدی ژئومورفولوژی
دانلود پاسخ کلیدی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
دانلود پاسخ کلیدی علوم اقتصادی
دانلود پاسخ کلیدی مدیریت پیشگیری از جرم ، جرم یابی و ایمنی ترافیک
دانلود پاسخ کلیدی مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل
دانلود پاسخ کلیدی تاریخ – تاریخ اسلام
دانلود پاسخ کلیدی تاریخ – تاریخ ایران بعدازاسلام
دانلود پاسخ کلیدی تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام
دانلود پاسخ کلیدی مدیریت بازرگانی و راهبردی
دانلود پاسخ کلیدی مدیریت دولتی
دانلود پاسخ کلیدی مدیریت صنعتی
دانلود پاسخ کلیدی مدیریت آموزشی
دانلود پاسخ کلیدی مدیریت رسانه و اطلاعات
دانلود پاسخ کلیدی مدیریت فناوری اطلاعات
دانلود پاسخ کلیدی مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز
دانلود پاسخ کلیدی کارآفرینی ، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی
دانلود پاسخ کلیدی گردشگری
دانلود پاسخ کلیدی مالی
دانلود پاسخ کلیدی حسابداری
دانلود پاسخ کلیدی زبان و ادبیات فارسی
دانلود پاسخ کلیدی علم و اطلاعات دانش شناسی
دانلود پاسخ کلیدی علوم و مهندسی محیط زیست
دانلود پاسخ کلیدی فلسفه
دانلود پاسخ کلیدی فلسفه – منطق
دانلود پاسخ کلیدی فلسفه – علم
دانلود پاسخ کلیدی فلسفه و کلام اسلامی
دانلود پاسخ کلیدی فلسفه تعلیم و تربیت
دانلود پاسخ کلیدی علوم اجتماعی
دانلود پاسخ کلیدی مددکاری اجتماعی
دانلود پاسخ کلیدی مشاوره
دانلود پاسخ کلیدی رشته علوم ارتباطات
دانلود پاسخ کلیدی باستان شناسی
دانلود پاسخ کلیدی محیط زیست
دانلود پاسخ کلیدی علوم قرآن و حدیث
دانلود پاسخ کلیدی فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانلود پاسخ کلیدی ادیان و عرفان
دانلود پاسخ کلیدی الهیات – تارخ و تمدن ملل اسلامی
دانلود پاسخ کلیدی فقه شافعی
دانلود پاسخ کلیدی مدرسی معارف اسلامی
دانلود پاسخ کلیدی برنامه ریزی درسی
دانلود پاسخ کلیدی تربیت بدنی – مدیریت ورزشی
دانلود پاسخ کلیدی تربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی
دانلود پاسخ کلیدی تربیت بدنی – آسیب شناسی
دانلود پاسخ کلیدی تربیت بدنی -رفتارحرکتی
دانلود پاسخ کلیدی تربیت بدنی – بیومکانیک ورزشی
دانلود پاسخ کلیدی شیمی – شیمی فیزیک
دانلود پاسخ کلیدی شیمی – شیمی آلی
دانلود پاسخ کلیدی شیمی – شیمی تجزیه
دانلود پاسخ کلیدی شیمی – شیمی معدنی
دانلود پاسخ کلیدی شیمی -شیمی پلیمر
دانلود پاسخ کلیدی شیمی کاربردی
دانلود پاسخ کلیدی فیتوشیمی
دانلود پاسخ کلیدی آب و هواشناسی
دانلود پاسخ کلیدی زمین شناسی تکتونیک
دانلود پاسخ کلیدی زیست شناسی گیاهی – سیستماتیک و بوم شناسی
دانلود پاسخ کلیدی زیست شناسی گیاهی – فیزیولوژی
دانلود پاسخ کلیدی زیست شناسی گیاهی – سلولی وتکوینی
دانلود پاسخ کلیدی زیست شناسی جانوری – فیزیولوژی
دانلود پاسخ کلیدی علوم جانوری -بیوسیستماتیک
دانلود پاسخ کلیدی زیست شناسی جانوری – سلولی وتکوینی
دانلود پاسخ کلیدی زیست شناسی -سلولی ومولکولی
دانلود پاسخ کلیدی بیوشیمی (کد 2709)
دانلود پاسخ کلیدی بیوشیمی (کد 2227)
دانلود پاسخ کلیدی ژنتیک مولکولی
دانلود پاسخ کلیدی زیست فناوری میکروبی
دانلود پاسخ کلیدی ریززیست فناوری
دانلود پاسخ کلیدی آمار
دانلود پاسخ کلیدی ریاضی محض
دانلود پاسخ کلیدی ریاضی کاربردی
دانلود پاسخ کلیدی رشته فیزیک دریا
دانلود پاسخ کلیدی رشته زیست شناسی دریا
دانلود پاسخ کلیدی علوم وفناوری نانو-نانوفیزیک
دانلود پاسخ کلیدی رشته فیزیک
دانلود پاسخ کلیدی فوتونیک
دانلود پاسخ کلیدی رشته ژئوفیزیک -لرزه شناسی
دانلود پاسخ کلیدی رشته ژئوفیزیک -زلزله شناسی
دانلود پاسخ کلیدی رشته ژئوفیزیک -الکترومغناطیس
دانلود پاسخ کلیدی رشته ژئوفیزیک -گرانی سنجی
دانلود پاسخ کلیدی رشته علوم وفناوری نانو-نانوشیمی
دانلود پاسخ کلیدی رشته بیوانفورماتیک
دانلود پاسخ کلیدی علوم کامپیوتر
دانلود پاسخ کلیدی علوم شناختی
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی برق – الکترونیک
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی برق – مخابرات
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی برق – قدرت
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی برق – کنترل
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی عمران -سازه
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی عمران – زلزله
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی عمران – ژئوتکنیک
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی عمران – مهندسی اب وسازه های هیدرولیکی
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی عمران – راه وترابری
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی عمران – سواحل بنادروسازه های دریایی
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی عمران -مدیریت منابع اب
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی عمران – حمل ونقل
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی عمران – مدیریت ساخت
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی عمران – محیطزیست
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی نقشه برداری – ژئودزی
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی نقشه برداری – فتوگرامتری
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی نقشه برداری -سنجش ازدور
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی نقشه برداری – سیستم اطلاعات مکانی
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی مکانیک – ساخت وتولید
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی مکانیک – مکانیک جامدات
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی مکانیک بیوسیستم
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی مکانیک – دینامیک کنترل وارتعاشات
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی دریا
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی هوافضا – آیرودینامیک
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی هوافضا – جلوبرندگی
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی هوافضا- سازه های هوایی
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی هوافضا – دینامیک پروازوکنترل
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی معدن – اکتشاف
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی معدن – استخراج
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی معدن – فراوری موادمعدنی
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی معدن – مکانیک سنگ
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی پلیمر- پلیمر
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی پلیمر- رنگ
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی محیطزیست -منابع اب
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی محیطزیست – اب وفاضلاب
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی محیطزیست – موادزائدجامد
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی محیطزیست – آلودگی هوا
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی پزشکی – بیوالکتریک
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی پزشکی – بیومکانیک
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی پزشکی – بیومتریال
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی صنایع
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی نفت – اکتشاف
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی نفت (کد 2352)
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی کامپیوتر- نرم افزاروالگوریتم
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی کامپیوتر- معماری سیستم های کامپیوتری
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی کامپیوتر- شبکه ورایانش
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی فناوری اطلاعات
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی موادومتالورژی
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی شیمی
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی
دانلود پاسخ کلیدی فناوری نانو- نانومواد
دانلود پاسخ کلیدی فناوری نانو- نانوالکتریک
دانلود پاسخ کلیدی علوم و فناوری نانو – نانوشیمی
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی هسته ای – کاربردپرتوها
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی هسته ای – راکتور
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی هسته ای – پرتوپزشکی
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی هسته ای – گداخت
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی نساجی – شیمی نساجی وعلوم الیاف
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی سیستم های انرژی
دانلود پاسخ کلیدی رشته آگروتکنولوژی
دانلود پاسخ کلیدی رشته آگروتکنولوژی – بذر
دانلود پاسخ کلیدی رشته آگروتکنولوژی – علوم علف های هرز
دانلود پاسخ کلیدی پژوهش هنر
دانلود پاسخ کلیدی شهرسازی
دانلود پاسخ کلیدی معماری
دانلود پاسخ کلیدی مدیریت پروژه وساخت
دانلود پاسخ کلیدی رشته بیوتکنولوژی کشاورزی
دانلود پاسخ کلیدی علوم ومهندسی آبخیز
دانلود پاسخ کلیدی علوم و مهندسی مرتع
دانلود پاسخ کلیدی علوم و مهندسی محیط زیست
دانلود پاسخ کلیدی اگرواکولوژی
دانلود پاسخ کلیدی مدیریت وکنترل بیابان
دانلود پاسخ کلیدی علوم ومهندسی شیلات – فرآوری محصولات شیلات
دانلود پاسخ کلیدی علوم ومهندسی شیلات – صید و بهره برداری آبزیان
دانلود پاسخ کلیدی علوم ومهندسی شیلات – تکثیروپرورش ابزیان
دانلود پاسخ کلیدی علوم ومهندسی جنگل مدیریت جنگل
دانلود پاسخ کلیدی علوم ومهندسی جنگل – عمران و بهره برداری جنگل
دانلود پاسخ کلیدی علوم ومهندسی جنگل – علوم زیستی جنگل
دانلود پاسخ کلیدی بیماری شناسی گیاهی
دانلود پاسخ کلیدی حشره شناسی کشاورزی
دانلود پاسخ کلیدی توسعه کشاورزی
دانلود پاسخ کلیدی ترویج واموزش کشاورزی پایدار
دانلود پاسخ کلیدی ژنتیک وبه نژادی گیاهی
دانلود پاسخ کلیدی علوم ومهندسی اب -هواشناسی کشاورزی
دانلود پاسخ کلیدی علوم ومهندسی اب -منابع اب
دانلود پاسخ کلیدی علوم ومهندسی اب -سازه های ابی
دانلود پاسخ کلیدی علوم ومهندسی اب -ابیاری وزهکشی
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولوزی-کامپوزیت های لیگنوسلولزی
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولوزی-صنایع سلولوزی
دانلود پاسخ کلیدی مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولوزی-حفاظت و اصلاح
دانلود پاسخ کلیدی علوم دامی
دانلود پاسخ کلیدی مدیریت منابع خاک
دانلود پاسخ کلیدی مدیریت حاصل خیزی وزیست فناوری خاک
دانلود پاسخ کلیدی علوم ومهندسی صنایع غذایی
دانلود پاسخ کلیدی علوم ومهندسی باغبانی
دانلود پاسخ کلیدی زبان وادبیات عرب
دانلود پاسخ کلیدی مطالعات زنان
دانلود پاسخ کلیدی جمعیت شناسی
دانلود پاسخ کلیدی حقوق نفت وگاز
دانلود پاسخ کلیدی حقوق خصوصی
دانلود پاسخ کلیدی حقوق بین الملل عمومی
دانلود پاسخ کلیدی حقوق جزاوجرم شناسی
دانلود پاسخ کلیدی حقوق عمومی
دانلود پاسخ کلیدی روان شناسی
دانلود پاسخ کلیدی سنجش واندازه گیری
دانلود پاسخ کلیدی روانشناسی واموزش کودکان استثنایی
دانلود پاسخ کلیدی اموزش عالی
دانلود پاسخ کلیدی تکنولوژی اموزشی
دانلود پاسخ کلیدی روان شناسی تربیتی
دانلود پاسخ کلیدی آموزش زبان انگلیسی
دانلود پاسخ کلیدی زمین شناسی فسیل شناسی وچینه شناسی
دانلود پاسخ کلیدی جراحی دامپزشکی
دانلود پاسخ کلیدی مامائی وبیماری های تولیدمثل دام
دانلود پاسخ کلیدی بیماری های داخلی دام های کوچک
دانلود پاسخ کلیدی بیماری های داخلی دام های بزرگ
دانلود پاسخ کلیدی رادیولوژی دامپزشکی
دانلود پاسخ کلیدی کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی
دانلود پاسخ کلیدی پاتولوژی دامپزشکی
دانلود پاسخ کلیدی بهداشت وبیماری های پرندگان
دانلود پاسخ کلیدی بهداشت وبیماری های ابزیان
دانلود پاسخ کلیدی بهداشت موادغذایی
دانلود پاسخ کلیدی بهداشت خوراک دام
دانلود پاسخ کلیدی اپیدمیولوژی
دانلود پاسخ کلیدی انگل شناسی دامپزشکی
دانلود پاسخ کلیدی باکتری شناسی
دانلود پاسخ کلیدی ویروس شناسی
دانلود پاسخ کلیدی قارچ شناسی
دانلود پاسخ کلیدی ایمنی شناسی
دانلود پاسخ کلیدی بیوتکنولوژی
دانلود پاسخ کلیدی فناوری تولیدمثل دردامپزشکی
دانلود پاسخ کلیدی سم شناسی
دانلود پاسخ کلیدی فارماکولوژی دامپزشکی
دانلود پاسخ کلیدی فیزیولوژی
دانلود پاسخ کلیدی آناتومی وجنین شناسی مقایسه ای
دانلود پاسخ کلیدی بافت شناسی مقایسه ای
دانلود پاسخ کلیدی بیهوشی ومراقبت های ویژه دامپزشکی
دانلود پاسخ کلیدی اموزش زبان فرانسه
دانلود پاسخ کلیدی ادبیات فرانسه
دانلود پاسخ کلیدی اموزش زبان روسی
دانلود پاسخ کلیدی اموزش زبان المانی
دانلود پاسخ کلیدی آموزش زبان انگلیسی
دانلود پاسخ کلیدی زبان وادبیات انگلیسی
دانلود پاسخ کلیدی ترجمه
دانلود پاسخ کلیدی زبان شناسی
دانلود پاسخ کلیدی فرهنگ وزبان های باستانی
دانلود پاسخ کلیدی زمین شناسی نفت
دانلود پاسخ کلیدی زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی
دانلود پاسخ کلیدی زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی
دانلود پاسخ کلیدی زمین شناسی اب های زیرزمینی
دانلود پاسخ کلیدی زمین شناسی مهندسی
دانلود پاسخ کلیدی زمین شناسی زیست محیطی
دانلود پاسخ کلیدی زمین شناسی پترولوژی
دانلود پاسخ کلیدی زمین شناسی اقتصادی
دانلود پاسخ کلیدی زمین شناسی تکتونیک
دانلود پاسخ کلیدی هواشناسی
دانلود پاسخ کلیدی مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی
دانلود پاسخ کلیدی مرمت واحیای ابنیه وبناهای تاریخی
دانلود پاسخ کلیدی رشته بیوشیمی
دانلود پاسخ کلیدی بیوفیزیک
دانلود پاسخ کلیدی تئاتر
دانلود پاسخ کلیدی علوم سیاسی و روابط بین الملل
دانلود پاسخ کلیدی اقتصاد کشاورزی
دانلود پاسخ کلیدی میکروبیولوژی

دفترچه شماره 2

لینک دفترچه سوال لینک پاسخ کلیدی عنوان رشته امتحانی
دانلود پاسخ کلیدی کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی علوم انسانی (بجز رشته امتحانی زبان و ادبیات عرب)
دانلود پاسخ کلیدی گروه آزمایشی علوم انسانی ویژه زبان و ادبیات عرب
دانلود پاسخ کلیدی کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی علوم پایه
دانلود پاسخ کلیدی کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی فنی و مهندسی
دانلود پاسخ کلیدی کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی
دانلود پاسخ کلیدی کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی هنر
دانلود پاسخ کلیدی کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی دامپزشکی
دانلود پاسخ کلیدی گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی آموزش زبان فرانسه و ادبیات فرانسه کد رشته های 2801و2802
دانلود پاسخ کلیدی گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی زبان روسی کد رشته 2803
دانلود پاسخ کلیدی گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی آموزش زبان آلمانی کدرشته 2804
دانلود پاسخ کلیدی گروه آزمایشی زبان ویژه کد رشته های امتحانی 2805,2806,2807,2808
دانلود پاسخ کلیدی گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی فرهنگ و زبان های باستانی کد رشته 2809
دانلود

پاسخ کلیدی

پاسخ کلیدی

زبان فرانسه – عمومی و زبان آلمانی – عمومی

 

برای شرکت در آزمون تعداد ۱۹۶ هزار و ۴۳۷ نفر ثبت نام کردند که از این تعداد ۸۴ هزار و ۳۸۰ نفر زن و ۱۱۲ هزار و ۵۷ نفر مرد هستند. به عبارت دیگر ۴۲.۹۶ درصد زن و ۵۷.۰۴ درصد مرد هستند.

از تعداد ۱۹۶ هزار و ۴۳۷ داوطلب ثبت نام کننده، تعداد ۱۱۷ هزار و ۵۱۷ نفر در گروه علوم انسانی، ۱۷ هزار و ۴۷۹ نفر در گروه علوم پایه، ۳۴ هزار و ۶۴۰ نفر در گروه فنی و مهندسی، ۱۰ هزار و ۴۸۵ نفر در گروه کشاورزی منابع طبیعی، ۹ هزار و ۸۸۴ نفر در گروه هنر، ۲ هزار و ۹۹ نفر در گروه دامپزشکی و ۴ هزار و ۳۳۰ نفر در گروه زبان ثبت نام کرده اند.

تعداد ثبت نام کنندگان در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال ۹۸ نسبت به ثبت نام کنندگان این آزمون در سال ۹۷ تعداد ۳۸ هزار و ۲۶۹ نفر کمتر است.

از تعداد ۱۹۶ هزار و ۴۳۷ داوطلب، تعداد ۱۸ هزار و ۸۵۸ نفر کارت دریافت نکردند و تعداد ۱۷۷ هزار و ۵۷۹ نفر کارت شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال ۹۸ را دریافت کردند.

فرآیند برگزاری آزمون از ساعت ۸ صبح جمعه سوم اسفند آغاز شد. به تمامی داوطلبان دو بسته نایلونی داده شد. بسته اول حاوی دفترچه شماره یک و سئوالات اختصاصی و یک پاسخنامه و بسته دوم حاوی دفترچه شماره دو و سئوالات دروس استعداد تحصیلی و زبان عمومی بود.دفترچه سئوالات استعداد تحصیلی و زبان عمومی شامل ۳۰ سئوال درس استعداد تحصیلی و ۳۰ سئوال زبان انگلیسی است. کلیه دفترچه ها شخصی سازی شده است و بر روی هر یک از بسته ها، دفترچه ها و پاسخنامه نام، نام خانوادگی و شماره داوطلبی درج شده است. همچنین دفترچه سئوالات در تنوع های A، B، C، D، E، F تهیه شد.


شما دواطلبان گرامی آزمون دکتری 98 می توانید به صورت کاملا رایگان سوالات کنکور دکتری سال های گذشته مثل سوالات و پاسخ کنکور دکتری 97، سوالات و پاسخ کنکور دکتری 96 ، سوالات و پاسخ کنکور دکتری 95، سوالات و پاسخ کلیدی دکتری 94 و … را از سایت کنکور دانلود نمایید.

ارسال دیدگاه

52
0

30 نظرات جدید
22 پاسخ به نظرات
2 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنشها به نظر
داغترین موضوع نظر
40 نظر نویسندگان
  عضویت  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
اطلاع از
آراز

یک سوال دوستان

نوع دفترچه که روی سایت قرار گرفته B هستش ولی من مطمئنم بعضی از سوالات دفترچه من که C بود جواب سوالاتش با این فرق میکرد یعنی جای گزینه هاش فرق میکنه چون یه سوالی برای مبهم بود عین خودشو نوشتم آوردم ولی جای پاسخها عوض شده!!!

ایمان

سلام منم رشته مدیریت بازرگانی راهبردی امتحان دادم ولی دفترچه سوالاتم Dبود حالا که کلید اومده فقط دفترچهBبالا میاد این جریانش چیه

مدیریت آموزشی

سلام باتراز ۱۴۴۴ ازاداصفهان میارم مدیریت اموزشی؟

آراز

احتمالا بستگی به رزومه تون داره

نسرين

حسابداری ها درصد بدین متوسط درصدها دستمون بیاد

امیر

کلا سال پیش از امسال آسون تر بود تخصصی حدود۴۰و استعداد هم حدود۳۵درصد فک کنم رتبه ام حول وحوش۵۰۰ بشه پارسال با۲۴تخصصی و۲۷ استعدادتخصیلی ۹۵۰ شدم

ساسان

27 درصد تخصصی و 37 درصد استعداد چند میشه رتبم به نظرتون . آموزش عالی

ابوالفضل

سلام کلید ها رو منتشر کردن با 42 درصد اختصاصی و 27 درصد استعداد و 10 درصد زبان ریاضی محض رتبه ام چند میشه؟

مهسا

نه

محسن

101-2
102-3
103-4
105-1
106-4
110-1
111-2
112-2
113-1
114-4
115-4
116-2
117-2
118-1
119-4
120-2
121-1
122-هیچ کدام
123-1
124-3
125-2
126-4
127-3
128-2
129-2
1304
اینارو من اینجوری زدم که مطمعنم درست هستن

رضا

سلام رشته شما چیه؟

محسن

سوالای اقتصاد که خیلی اسون بودن امسال فکر کنم کسایی که میانگین بالا 50 درصد بزنن جزو زیر سیصد ها بشن

سید حسن خاموشی

سلام
دو تا از سوالات زبان قسمت آخر غلط بود یعنی تو متن نبود و بیشتر از یه گزینه درست بود .یکی از دلایل منتشر نکردن پاسخنامه همینه

رضا

سلام، دوستان عزیز خواهشا خودتان را درگیر مسائل حاشیه ای نفرمایید مطمئن باشید هیچ کدوم از این موسسه ها و سایت ها جواب سوالات را نمی دونند و قول میدم حتی طراحان سوال هم از روی بارم ،کلید سوالات را خواهند نوشت

فتاحی

سلام لطف کلید رو زود تر بزارین.

فتاحی

سلام لطفا کلید و زودتر بزارین .

حسین

اینکه کلید رو کسی نمیذاره به این دلیله که از جواب هاشون اطمینان ندارن.و نمیخوان ریسک کنن پسفردا که کلید سنجش اومد دوستان میشینن تو کلاسا تحلیل میکنن که جواب اینه به این دلیل..حکایت همون معما چو حل گردد اسان شوده…الان موسساتی ک تخصصی فرضا استعداد تحصیلی کار میکردن بعد از 24 ساعت 4 تا سوال تابلو رو جواب دادن…خب هنر کردین

ووپ

والا من کلید مهندسی شیمی رو خودم درست کردم دوستان هر کی میخواد خبر بده

امید

سلام. منظورتون از کلید مهندسی شیمی رو خودم درست کردم، چیه؟ شما تو سایت سنجش قرار دادید یا طبق جواب های خودتون کلید سوالات را تهیه کردید. اگه اینطوره با کلید سنجش تفاوتی هم داشت بگید تا اعتراض بزنیم. من نسبت به سوال 20 تخصصی اعتراض دارم. من گزینه 4 زدم.

مریم

عجب اوضاعی شده ها. یعنی هیچکس حاضر نیست از بین این همه موسسه و استاد کلید سوالات رو منتشر کنه همه منتظر سازمان سنجش هستند.

پیمان

چون فقط دنبال درآمد هستند و الکی اسمشونو مهندس و دکتر و پرفسور گذاشتند و گرنه اکثرشون خالفوسور هستند و چیزی تو چنته ندارند

ووپ

غاغا من سوالات میم شیمی رو جواب دادم دوستان هر کی خواست خبر بده

شاهی

پس کلید هاش کجاست؟

محمد

به نظرم خود اساتید کلاس کنکور ها خواب هستن…………………………..یا به این نتیجه رسیدن که نمیتونن حل کنن!!!!!!!!!!!!!!!!!
ههههههههههههههههههههههههههه

الماس

خواهش میکنم زودتر کلید رو بزارید سازمان سنجش قصد دق مرگ کردن داره 😧

احمد

سلام.. بخش خصوصی ای مانند قلم چی در طول سه چهار ساعت کارنامه این همه دانش آموز را در خصوص آزمون های هفته ای آماده و منتشر می کند.
چرا سازمان عریض و طویلی به نام سازمان سنجش با اون همه امکانات و بودجه، در طول پنج ماه ( دقت بفرمایید در طی پنننننج ماه) نتابج را منتشر می کند؟!؟!
چه لزومی دارد با اعصاب و روان مردم بازی کند؟!؟!
چرا کسی در این خصوص اقدامی انجام نمی دهد؟!؟!

ملیحه

کلید سوالات کی میاد؟

چرا کلید سوالات دکترا نیست؟ من خیلی استرس دارم

سلام

فاطمه

سلام پس کلیدش کو؟

رضا

حداقل شما زحمت بکشید پاسخ ها رو منتشر کنید

عابد

خودتو ناراحت نکن ترمه خانوم☺

رضا

سلام، تشکر از شما

الماس

سلام لطفا زودتر سوالات و کلید دکتری 98 رو بزارید
ممنون میشم به فکر استرس ماهم باشید!!

محمد

سلام و وقت بخیر دوستان ازمون دکتری برق قدرت 98 چطور بود؟ منکه به نظرم سطح سوالات و طراحان نسبت به سالهای قبل تغییر کردند و حتی پیچیده تر به نظر می رسید؟
ادمین محترم خواهشمندم هر چه زودتر سوالات دکتری برق قدرت 98 رو در سایتتون قرار دهید. باتشکر از سایت خوبتون

درسا

سلام،امتحان دکتری سال 98رشته ریاضی کاربردی چطور بود ؟میخواستم بدونم سطح سوالات چطور بوده؟

عباس

خوب بود

ایمان

کلید سوالات دکتری مدیریت دولتی کی میاد؟

محسن

منم منتظرم

محمد

با سلام کلید کنکور دکترا گرایش زلزله کی آماده میشه

خسته

من نمیدونم چرا وقتی هنوز آماده نیست تو سایت مینویسید که اینکهای دانلود آماده است
خوب که چی بشه…..

الهه شبانی

سلام. کی کلید سازمان سنجش منتشر میشه؟
با تشکر

تبلیغات متنی