راهنمای آزمون پذیرش فلوشیپ سال 1398

 

دستورالعمل آزمون پذیرش دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال 1398  ; با سپاس بیکران به درگاه ایزد منان و آرزوی توفیق برای تمامی پویندگان و پژوهندگان عرصه علم و آگاهی و امید و سربلندی برای داوطلبان عزیز، آزمون پذیرش دستیاران دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال 1398 وفق مصوبات شورای آموزش پزشکی و تخصصی به صورت غیر متمرکز و توسط دانشگاه های مجری برنامه آموزشی اجرا می گردد . در این دوره جهت تسهیل فرآیند ثبت نام و جلوگیری از تداخل بین دانشگاه های مختلف، ثبت نام این آزمون به صورت متمرکز از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی انجام می پذیرد. بررسی مدارک نیز توسط دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی انجام می شود.سایر موارد از جمله طراحی سوالات و برگزاری آزمون های کتبی، شفاهی به صورت منفرد یا ترکیبی از روش های OSCE و PMP،  مصاحبه ساختارمند یا سایر روش های نوین ارزشیابی و اختصاصی مرتبط با رشته خود تصحیح اوراق، بررسی به اعتراضات به عهده دانشگاه مجری برنامه آموزشی تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) است. متقاضیان می توانند مطابق با آئین نامه آموزش دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) و مفاد این راهنما ثبت نام نمایند. در این دوره محدودیت سنی جهت شرکت در آزمون وجود ندارد. این آزمون در تاریخ 5 اردبیهشت 98 برگزار خواهد شد. برای دانلود این دستورالعمل و همچنین جداول ظرفیت آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) به ادامه مطلب بروید.

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی