نتایج نهایی آزمون استخدامی آموزش و پروش 96 اعلام شد

فرآیند جذب پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون استخدام پیمانی شهریورماه سال 1396 آموزش و پرورش طی اطلاعیه به این شرح اعلام شد:

بـا آرزوی موفقیت برای پذیرفته شدگان گرامی آزمون استخدامی وزارت آموزش وپرورش در چهارمین آزمون متمرکز دستگا‌های اجرایی کشور شهریورماه ۱۳۹۶ (موضوع مجوز شماره ۱۱۴۷۲۵۷ -۱۱ اردیبهشت ۹۶ سازمان اداری واستخدامی کشور)، بدین‌ وسیله اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون مزبور بعداز طی مراحل قانونی، اعلام می شود؛ بنابراین:

۱- تأییدشدگان نهایی مکلفند به منظور انجام آزمایشات پاراکلینیکی بدو استخدام، سپردن تعهد خدمت محضری، گذراندن دوره یک ساله مهارت آموزی و نحوه جذب و به کارگیری به شرح ذیل برای سه مرحله اقدام کنند.

تذکر: عدم مراجعه فرد پذیرفته شده در مهلت مقرر برای پیگیری امور مربوط به انجام آزمایشات پزشکی، تشکیل پرونده استخدامی، ثبت نام و شرکت در دوره یک ساله مهارت آموزی در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به منزله انصراف از استخدام در آموزش وپرورش تلقی شده و مسئولیت آن، صرفاً به عهده داوطلب خواهدبود.

 مرحله اول: انجام آزمایشات پاراکلینیکی و تکمیل پرونده استخدامی

معرفی افراد جهت انجام آزمایشات پاراکلینیکی و تکمیل پرونده استخدامی حداکثر تا ده (۱۰) روز پس از انتشار اسامی واجدین شرایط دراین اطلاعیه، توسط اداره کل آموزش و پرورش استان محل خدمت صورت می­پذیرد، براین اساس پذیرفته شدگان نهایی پس از انتشار اسامی، با در دست داشتن اصل شناسنامه، کارت ملی و کارنامه نهایی صادره از سامانه همگام، ضمن حضور در واحد امور اداری اداراه کل آموزش وپرورش استان‌ها، نسبت به اخذ معرفی نامه برای انجام آزمایشات پاراکلینیکی، گواهی عدم سوءپیشینه، سپردن تعهد خدمت محضری و… با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط در زمان مقرر اقدام کنند.

تذکر مهم: ارائه تصویر برابر با اصل سند تعهدنامه محضری (موضوع مجوز شماره ۱۱۴۷۲۵۷ -۱۱ اردیبهشت ۹۶ سازمان اداری واستخدامی کشور) به دانشگاه پردیس مجری دوره یک ساله مهارت آموزی جهت ضبط در پرونده آموزشی الزامی است.

 مرحله دوم: دوره یک ساله مهارت آموزی

به استناد مجوز شماره ۱۱۴۷۲۵۷ -۱۱ اردیبهشت ۹۶ سازمان اداری واستخدامی کشور و مفاد مندرج در آگهی استخدام پیمانی شهریورماه سال ۱۳۹۶ آموزش وپرورش، پذیرفته شدگان استخدام مزبور در مشاغل آموزشی در آموزش و پرورش، ملزم به گذراندن دوره یکساله مهارت آموزی در دانشگاه‌های وابسته به آموزش و پرورش (دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی) می‌باشند. پذیرفته شدگان نهایی مکلفند به منظور ثبت نام و شرکت در دوره یکساله مهارت آموزی از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی اقدام کنند.

پذیرفته‌شدگان لازم است قبل از مراجعه حضوری به دانشگاه محل برگزاری دوره به منظور کسب اطلاع ازنحوه ثبت نام در دوره (زمان، مکان، مدارک مورد نیاز و نحوه مراجعه حضوری)، به پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه‌های مزبور به شرح زیر مراجعه کنند.

پذیرفته شدگان رشته‌های شغلی هنر آموز و استادکار جهت اطلاع و ثبت نام در دوره یک ساله مهارت آموزی از مورخ ۱۴ الی ۱۶ بهمن ماه ۹۶ به پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی  مراجعه کنند.

پذیرفته شدگان سایر رشته‌های شغلی (براساس‌کارنامه نهایی صادره ازسامانه همگام) جهت اطلاع از ثبت نام در دوره یک ساله مهارت آموزی از تاریخ ۲ الی ۴ بهمن ماه ۹۶ به پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه فرهنگیان مراجعه کنند.

ارائه کارنامه نتایج نهایی گزینش آزمون مزبور که از لینک اعلام نتایج آموزش وپرورش (سامانه همگام) قابل دریافت می‌باشد به دانشگاه/پردیس مجری دوره یکساله مهارت آموزی الزامی است.

طبق بند ۲ قسمت شرایط وضوابط دوره یک ساله مهارت آموزی دفترچه راهنمای آزمون سال ۱۳۹۶، پذیرفته شدگان ملزم به گذراندن دوره یکساله مهارت آموزی و موفقیت در آزمون جامع، بدون دریافت حقوق و مزایا بوده و صدور حکم استخدام پیمانی، منوط به کسب موفقیت در دوره مذکور می­باشد.

توجه: آزمون جامع طبق شرایط وضوابط مربوط که از طریق دانشگاه مجری برگزاری دوره اعلام می‌گردد، انجام خواهد گرفت.

رعایت ضوابط و مقررات اعلام شده از سوی دانشگاه‌های مجری دوره یکساله مهارت آموزی، برای مهارت آموزان الزامی است.
ثبت نام و شرکت در دوره یکساله مهارت آموزی در دانشگاه‌های وابسته صرفاً براساس فهرست موردتأیید مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی وفناوری اطلاعات امکان پذیر خواهدبود. مجدداً تأکید می‌گردد که براین اساس پذیرفته شدگان می‌بایست با در دست داشتن کارنامه نهایی که از سامانه همگام (لینک اعلام نتایج) قابل دریافت می‌باشد به سایت دانشگاه مجری دوره مهارت آموزی مراجعه و نسبت به ثبت نام اینترنتی و حضوری اقدام نمایند.

تذکر: صدور هرگونه معرفی نامه برای پذیرفته شدگان توسط سایر واحد‌های اداری (اعم از حوزه ستادی وزارت و اداره کل آموزش وپرورش استان‌ها و ادارات ومناطق آموزشی) جهت ثبت نام در دانشگاه مجری دوره یکساله مهارت آموزی مجاز نمی‌باشد.

شرکت در کلاس‌های دوره یک ساله مهارت آموزی به صورت رایگان می‌باشد. چنانچه پذیرفته شدگان نهایی از ادامه تحصیل و اشتغال منصرف شوند دوبرابر هزینه‌های فرایند استخدام و برگزاری دوره به تشخیص آموزش وپرورش محاسبه و از داوطلب اخذ خواهدشد.

طبق بند ۱۰ شرایط و ضوابط دوره یک ساله مهارت آموزی مندرج در صفحه ۱۱ آگهی استخدامی، دانشگاه‌های مجری دوره مهارت آموزی مسئولیتی در قبال اسکان و تغذیه مهارت آموزان ندارد، در صورت تقاضای افراد و وجود امکانات، امکان ارائه خدمات با اخذ هزینه مربوط وجود دارد.

مهارت آموزان در زمان ثبت نام در مراکز مجری دوره یک ساله مهارت آموزی ملزم به ارائه مدرک روخوانی و روان خوانی قرآن کریم و مدرک مهارت‌های هفتگانه (ICDL) هستند در غیر این صورت باید تعهد کنند، قبل از آزمون جامع دوره یک ساله مهارت آموزی، مدارک مزبور را ارائه کنند.

به منظوراحراز مهارت‌های پایه و عمومی فنّاوری اطلاعات افراد واجدشرایط جهت استخدام در مشاغل تخصصی، کارشناسی و بالاتر (موضوع تبصره دوماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری) پذیرفته‌شدگان نهایی، مدارک مربوط به کسب مهارت‌های هفتگانه (ICDL) صادره از مراکز و مؤسسات تایید صلاحیت‌ شده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را ارائه کنند، افردای که فاقد گواهی‌نامه‌های مذکور هستند و یا گواهینامه آنان از مراکز تعیین صلاحیت شده نیستند، موظفند در یکی از مراکز تعیین شده که در بخش «اعتبارسنجی موسسات آموزشی» با عنوان «موسسات تعیین صلاحیت شده» سایت مرکز آموزش مدیریت دولتی قابل مشاهده است، پس از شرکت در آزمون تعیین سطح، گواهی‌نامه مذکور را در زمان مقرر ارائه کنند.

پذیرفته شدگان نهایی دقت کنند که امورمرتبط با ثبت نام و شرکت در دوره یک ساله مهارت آموزی را صرفاً ازطریق دانشگاه‌های مجری دوره پیگیری نمایند.

مرحله سوم: نحوه جذب و بکارگیری

صدور ابلاغ تدریس و حکم استخدام پیمانی از مورخ اول بهمن ۹۷ به بعد، درصورت احراز شرایط ذیل خواهدبود:

شرکت در دوره مهارت آموزی، موفقیت در آزمون جامع اصلح و ارائه اصل گواهی دوره یک ساله مهارت آموزی.

تذکر: مهارت آموزان دوره یکساله دانشگاه فرهنگیان در صورت موفقیت در پودمان اول، بصورت موقت یک ساله از تاریخ ۱ مهر ۹۷ به بعد، به استخدام پیمانی در خواهند آمد استخدام قطعی پیمانی آنان بعد از موفقیت درپودمان دوم و آزمون اصلح از ۱ مهر ۹۸ به بعد خواهد بود.

ارائه اصل گواهی مهارت‌های هفتگانه (ICDL) صادره از مراکز وموسسات مورد تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور، ارائه اصل گواهی روخوانی و روانخوانی قرآن کریم برای داوطلبان دارای دین اسلام.

۲- داوطلبانی کـه اسامی آنـان به عنوان معرفی شده یک برابر ظرفیت آزمــون استخدامــی مذکـور قرار داشته، لیکن صلاحیت‌های عمومی آنان، مورد تأیید هسته‌های گزینش آموزش و پرورش قرار نگرفته است؛ ضروری است جهت تکمیل فرم درخواست تجدید نظر به هسته گزینش آموزش و پرورش استان محل پذیرش خود مراجعه کنند. (مطابق ضوابط مربوط حداکثــر فرصت اعتراض قانونی به مـدت دو ماه از تـاریخ انتشار اسامی در این اطلاعیه است).

شایـان ذکـر است بــراسـاس ضوابط و مقررات مربوط، دریـافت و رسیدگی به اعتراض داوطلبان پس از انقضای مهلت اعلام شده، به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهدبود.

۳- جدول زمانبندی ثبت نام وفرآیند شرکت در دوره یک ساله مهارت آموزی؛

نتایج نهایی آزمون استخدامی اعلام شد/ اعلام جزئیات برای شرکت در دوره‌ها

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی