تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 95 مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی

تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 95 مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 

 

بیوشیمی

در سنجش میان سؤالات آزمون سال 1395 با آزمون سال 1394 در درس بیوشیمی، باید گفت که در سال 95، با سؤالاتی تا حدی مفهومی تر و اصولی‌تر روبه‌رو بودیم اما همچنان داوطلب با مطالعه‌ی دقیق مباحث کتاب‌ها و جزوات مطرح دانشگاه‌ها و همچنین مطالعه‌ی تست‌های کنکورهای سال‌های گذشته، می‌توانست تقریباً به همه‌ی سؤالات پاسخ دهد؛ چراکه چندان موضوعی خارج از بحث‌های مطرح شده در این بخش‌ها وجود نداشت.
در مجموع می‌توان گفت سؤالات نسبت به سال 94 قدری دشوارتر و از نظر کیفی نیز بهتر بوده اند و اشتباه علمی خاصی نیز در سؤالات مشاهده نمی‌شد و طراحان تقریباً از تمامی قسمت ها که مختص بیوشیمی است سؤال داده و ترجیح داده بودند که از قسمت هایی مثل مولکولی و حتی پیام‌رسانی که مختص بیوشیمی نمی باشند و در دروس دیگری چون زیست سلولی و مولکولی تکرار می شوند سؤالی طرح نکنند در صورتی که در سال 94 اینگونه نبوده و این خود می تواند یکی از نکات مثبت در سؤالات درس بیوشیمی امسال باشد چراکه تفکیک مناسب تری بین افرادی که مطالعه زیاد و صحیح داشته اند با سایر افراد ایجاد می کند و همچنین از تکرار مباحث و همپوشانی سؤالات نیز جلوگیری می کند.


بیوفیزیک

با مقایسه ی سؤالات آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم سلولی و مولکولی در سال های 1394و 1395 مشاهده خواهیم کرد که روند تغییر سطح سؤالات از دانشی به مفهومی دیده نشده است و سؤالات همچنان جنبه حفظی دارند. اگر تیپ بندی سؤالات آزمون را به این صورت در نظر بگیریم: دانشی ـ کاربردی ـ استدلالی و بخواهیم براساس این معیارها سؤالات آزمون سال جاری و سال گذشته را ارزیابی کنیم، می توانیم نتایج را در جدول زیر مشاهده کنیم:

استدلالی کاربردی دانشی سال
15% 20% 65% 1395
20% 25% 55% 1394

با توجه به این که برای پاسخ به سؤالات استدلالی، باید اشراف قابل قبولی بر روی مطالب داشته و سپس با استدلال از مواردی که در صورت سؤال مطرح شده است، جواب را بیابیم، بنابراین درصد سؤالات استدلالی معیار خوبی برای اینکه بدانیم سؤالات دشوارتر و مفهومی تر شده یا خیر؟
با تحلیل اجمالی جدول بالا به راحتی می توان به اختلاف 5% سؤالات استدلالی پی برد. درصد سؤالات کاربردی نیز که مربوط به حل مسئله و مواردی از این قبیل است، 5% کاهش یافته است. در سال 95 نسبت به سال 94 در میزان سؤالاتی که در حیطه ی دانشی قرار می گیرند10% افزایش دیده می شود. به طور خلاصه، در سال94 سؤالات قدری مفهومی تر از سال 95 بوده است. با توجه به سؤالات سال 95 به نظر می‌رسد بیشتر تست‌ها از کتاب های بیوشیمی بیوفیزیک لنینجر و مبانی بیوفیزیک محمررضا حسین دخت طراحی شده بود.


ژنتیک

در سنجش میان سؤالات آزمون سال 1395 با آزمون سال 1394 در درس ژنتیک، بایدگفت که در سال 95، با سؤالاتی مفهومی تر و به طور محسوسی دشوارتر روبه‌رو بودیم اگرچه داوطلب با مطالعه‌ی دقیق مباحث کتاب‌ها و جزوات مطرح دانشگاه‌ها و همچنین مطالعه‌ی تست‌های کنکورهای سال‌های گذشته، می‌توانست تقریباً به همه‌ی سؤالات پاسخ دهد؛ چراکه چندان موضوعی خارج از بحث‌های مطرح شده در این بخش‌ها وجود نداشت. از طرف دیگر اگرچه باز هم، مانند سال 94، ایرادات علمی در سؤالات وجود داشت اما این ایرادات به نظر می‌رسد که به اندازه ی اشتباهاتی که در سؤالات سال 94 بود، نیست. سؤالات محاسباتی در سال 95 بیشتر از سال94 بوده است.
در مجموع می توان گفت سؤالات نسبت به سال94 قدری دشوارتر بودند اما این بدان معنی نیست که سؤالات از نظر کیفیت از سال۹۴ بهتر بوده اند در سال۹۵ نسبت به بخش های مهمی هم چون سیتوژنتیک کوتاهی شده است و حتی برخلاف اکثر کنکورهای گذشته که حداقل یک شجره نامه شماتیک داشتند امسال از این شجره نامه ها خبری نبود و بیشتر از آنکه سؤالات جنبه ژنتیک داشته باشند از جنس زیست مولکولی بودند و سؤالات به نحوی طرح نشده بودند تا بین داوطلبانی که مطالعه عمیق و کامل داشتند نسبت به آن دسته از داوطلبان که صرفاً به جزوات و کتاب های خلاصه و تست بسنده کرده بودند به درستی تفکیک قائل شوند و از این نظر در این درس نتوانسته اند رسالت کنکور که تفکیک افراد از نظر میزان کوشش و مطالعه درست آنان است را به انجام برسانند.


سلولی و مولکولی

در مقایسه آزمون سال 1395 با آزمون سال 1394 در درس زیست شناسی سلولی و مولکولی، باید گفت که در سال 94، با سؤالاتی تا حدی مفهومی-تر و مقداری دشوارتر نسبت به سال 95 روبه‌رو بودیم اگرچه در هر دو سال داوطلب با مطالعه‌ی دقیق مباحث کتاب‌ها می‌توانست تقریباً به همه‌ی سؤالات پاسخ دهد و چندان موضوعی خارج از بحث‌های مطرح شده وجود نداشت. در مجموع می توان گفت سؤالات نسبت به سال 94 قدری ساده تر بودند اگرچه چند سؤال گمراه کننده وجود داشت که می توانست حتی داوطلبانی را که مطالعه خوبی داشته اند نیز به چالش بکشد. همچنین نسبت به سال94سؤالات طراحی شده بخش های بیشتری از کتاب را پوشش داده بودند اگرچه شاید نبودن سؤال از بخش های مهمی چون مهندسی ژنتیک و چرخه سلولی عجیب به نظر بیاید ولی احتمالاً طراحان ترجیح داده اند در درس ژنتیک از آن ها سؤال مطرح کنند چرا که هم از تکرار و هم از همپوشانی سؤالات جلوگیری می شود و همچنین باید گفت که مهندسی ژنتیک بیشتر در مقوله ژنتیک می گنجد تا زیست شناسی سلولی و مولکولی اما اینکه چرا از چرخه سلولی که یک بحث مولکولی است و در ژنتیک از آن سؤال داده اند (البته بدون اشاره مستقیم به چرخه سلولی) باید گفت هدف آن ها بیشتر اشاره به نقص چرخه و ایجاد سرطان داشته و به همین دلیل در درس ژنتیک مطرح شده است که البته چندان اشاره ای به چرخه سلولی ندارد و جای خالی سؤال از این بخش را پر نمی کند.


مجموعه زیست شناسی

(گیاهی، جانوری، میکروبی، سلولی و مولکولی، ژنتیک، بیوشیمی، بیوفیزیک و اکولوژی و تکامل)

سؤالات این درس در آزمون سال 1395 همچون آزمون سال1394 با40 سؤال از هشت درس با همان ترتیب سال 94 و پنج سؤال از هرکدام روبه رو هستیم، باید گفت که در سال 95، سؤالات آسان تر بوده و چندان مفهومی نمی باشند و همچون سال 94 تقریباً تمامی سؤالات حفظی بودند و داوطلب با مطالعه دقیق می توانست به همه‌ی سؤالات پاسخ دهد اما در این بین چند سؤال مفهومی هم به چشم می خورد که می توانست داوطلب را به چالش بکشد که اکثراً در درس های ژنتیک، بیوشیمی و سلولی و مولکولی گنجانده شده بودند به علاوه یک سؤال محاسباتی هم در درس اکولوژی وجود داشت که این برخلاف روال کنکورهای گذشته بود که در این درس عمدتاً سؤالات حفظی بودند.
در مجموع می‌توان گفت اگرچه در سال 95 در برخی بخش ها مثل بیوفیزیک سؤالات نسبت به سال 94 دشوارتر شده بودند اما در کل نسبت به سال گذشته سؤالات تا حدودی آسان تر بودند و بیشتر سؤالات کلی اند تا اینکه از جزئیات یک مبحث باشند. به نظر می رسد طراحان ترجیح داده اند سؤالات جزئی هر درس را در بخش مربوط به آن مطرح کنند به عنوان مثال در درس ژنتیک در قسمت تنه سؤالات کلی مطرح کرده اند و سؤالاتی که به جزئیات مطالب می پردازد را در درس ژنتیک آورده اند. البته این رویکرد کلی-نگری در مورد همه بخش ها صدق نمی کند به عنوان مثال در اکولوژی یا گیاهی اینگونه نیست و می توان گفت دروسی که اختصاصاً از آن ها سؤال مطرح نمی شود و فقط در درس تنه مشترک می‌گنجند کلی‌نگر نبوده و به جزئیات نیز توجه شده است.


میکروبیولوژی

اگر بخواهیم مقایسه‌ای بین آزمون سال 1395 با آزمون سال 1394 در درس میکروبیولوژی داشته باشیم، باید بگوییم که در سال95، با سؤالاتی تا حدی جزئی نگرتر و اصولی‌تر روبه رو بودیم که می توانستند حتی داوطلبانی را که به خوبی مطالعه داشته اند به زحمت بیاندازد. در سال 95 نیز همچون سال گذشته سهم بخش طبقه بندی و بیماری‌زایی باکتری ها از نظر تعداد سؤال بیشتر از بقیه بود و همچون سال 1394 تقریباً تمامی سؤالات حفظی محض بودند و نیازی به تجزیه و تحلیل برای پاسخگویی نداشتند و با یک مطالعه اصولی و کافی قابل پاسخ گویی بودند.
نکته جالب در درس میکروبیولوژی سال 95 عدم طرح سؤال از بخش آنتی-بیوتیک ها بود که این با روال اکثر کنکورهای گذشته ناسازگار بود حتی در کنکورهای سال های پیش می بینیم که اگر در درس میکروبیولوژی از آنتی بیوتیک ها سؤالی نیست اما در درس تنه مشترک و یا سلولی وجود دارد اما امسال حتی این گونه هم نبود. همچنین در سال 95 دو سؤال کمتر از مبحث صنعتی داریم و به همین میزان سؤال بیشتر در بخش تشخیص طرح شده است که البته این تعداد از این بخش ها در سال 95 نسبت به 94 معقول تر است چرا که تشخیص و جداسازی بحث مهمی در میکروبیولوژی است و به نظر می رسد در مورد آن در سال 94 کوتاهی شده است چیزی که امسال در مورد بخش آنتی بیوتیک ها اتفاق افتاد.


مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی

در سنجش میان سؤالات آزمون سال 1395با آزمون سال 1394 در درس مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی، باید گفت که تفاوت چندانی از نظر سطح سؤالات دیده نمی شود و تمام سؤالات حفظی محض بودند و از نظر تعداد سؤال از هر بخش در سال 95 نسبت به 94 باید گفت که تقریباً یکسان بوده اند به جزء یک سؤال بیشتر در مبحث ایمنی و یکی کمتر در بخش قارچ شناسی که در سال 95 پراکنش سؤالات را این گونه می کند ویروس 7 سؤال، قارچ 6 سؤال و ایمنی 7 سؤال که نشان می دهد طراحان امسال به مبحث ایمنی نسبت به سال گذشته توجه بیشتری داشته اند. سؤالات نیز به گونه ای طراحی شده بودند که عموماً به کلیات یک مبحث اشاره داشتند تا اینکه بخواهند وارد جزئیات یک بحث شوند البته سؤالاتی هم بودند که کاملاً جزئیات را مدنظر قرار داده بودند که البته این سؤالات هم برای کسانی که مطالعه کافی داشتند قابل پاسخ گویی بود و چندان چالش انگیز نبودند. در کل باید گفت تغییر چندانی چه از نظر کیفیت و چه از نظر کمیت در درس مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی در سال 95 نسبت به سال 94 دیده نمی شود.


زبان عمومی و تخصصی

سؤالات زبان رشته زیست سلولی و مولکولی در سال 95 مانند سال‌های گذشته از30 سؤال اعم از 15سؤال زبان عمومی و 15 سؤال زبان تخصصی تشکیل شده بود.10 سؤال زبان عمومی مربوط به واژگان عمومی بود که همگی آن‌ها در کتاب”Barron`s 1100 Words You Need To Know” موجود می‌باشد و داوطلب با مطالعه دقیق آن‌ها می‌توانست به تمامی سؤالات پاسخ دهد. 5 سؤال بعدی زبان عمومی مربوط به گرامر می باشد که در قالب کلوز تست آمده است و سطح آن نسبت به سال پیش تفاوتی نداشته است. برای پاسخگویی صحیح به سؤالات این قسمت باید غیر از دانش گرامر به دانش ترجمه متن نیز تسلط کافی داشت. سطح کلی این 15 سؤال نسبت به سال پیش تغییری نداشته است. سؤالات زبان تخصصی این رشته از 3 متن متوسط مشابه سال پیش بوده و سطح دشواری آزمون امسال نسبت به سال گذشته تا حدودی سخت تر شده است.

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی