تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 95 زیست شناسی جانوری

تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 95 زیست شناسی جانوری

تکوین جانوری (بافت‌شناسی و جنین‌شناسی)

در سنجش میان سؤالات آزمون سال 1395 با آزمون سال 1394 در درس تکوین جانوری، باید گفت که در سال 95، نسبت به سال 94 از مباحث گوناگون و مختلف طراحی شده بود که داوطلب، نیازمند مطالعه دقیق تمام مطالب کتب درسی می باشد تا بتواند به کلیه سؤالات پاسخ دهد به عنوان مثال در سال 95 از مبحث روش های مطالعات بافت شناسی و ارتباطات بین سلولی سؤال مطرح شده است که در سال های قبل کمتر مشاهده شده بود. از مباحث بافت پوششی، بافت همبند و غضروف سال 95 سؤالی مطرح نشد در حالی که سال گذشته حداقل1سؤال مطرح شده بود. تعداد سؤالات مفهومی در آزمون95 نسبت به سال گذشته افزایش یافته که نشان از مفهومی شدن سؤالات کنکور در این رشته می باشد.


جانورشناسی

در سنجش میان سؤالات آزمون سال 1395 با آزمون سال 1394 در درس جانورشناسی، باید گفت که در سال 95، سؤالات طراحی شده تنوع زیادی نسبت به سال 94 داشت، به عنوان مثال در سال 95 از مبحث طنابداران و کرم های پهن چندین سؤال مطرح شده که در سال94 هیچ سؤالی طراحی نشده بود. ولی با مطالعه دقیق کتاب مدرسان شریف داوطلب می توانست به اکثر سؤالات پاسخ دهد. تعداد سؤالات مفهومی در این درس نسبت به سال قبل افزایش یافته که نشان دهنده مفهومی شدن سؤالات کنکور در این رشته است.
متأسفانه امسال نیز سازمان سنجش برای سؤال 107 که مربوط به این درس می باشد، دو گزینه ی صحیح انتخاب کرده است.


فیزیولوژی جانوری

در سنجش میان سؤالات آزمون سال 1395 با آزمون سال1394 در درس فیزیولوژی جانوری، باید گفت که در سال 95، با سؤالاتی مفهومی تر روبه‌رو بودیم و سؤالاتی که جنبه حفظی دارند به ندرت در این آزمون وجود داشت. به طوری که داوطلب با مطالعه‌ی دقیق کتب مدرسان شریف و همچنین مطالعه‌ی تست‌های کنکورهای سال‌های گذشته می‌توانست تقریباً به همه‌ی سؤالات پاسخ دهد؛ چراکه چندان موضوعی خارج از بحث‌های مطرح شده در این بخش‌ها وجود نداشت و در همه مباحث سؤال مطرح گردیده و پراکندگی سؤالات تقریباً همانند سال گذشته می باشد.


مجموعه زیست شناسی

(گیاهی، جانوری، میکروبی، سلولی و مولکولی، ژنتیک، بیوشیمی، بیوفیزیک و اکولوژی و تکامل)

سؤالات این درس در آزمون سال 1395 همچون آزمون سال1394 با40 سؤال از هشت درس با همان ترتیب سال 94 و پنج سؤال از هرکدام روبه رو هستیم، باید گفت که در سال 95، سؤالات آسان تر بوده و چندان مفهومی نمی باشند و همچون سال 94 تقریباً تمامی سؤالات حفظی بودند و داوطلب با مطالعه دقیق می توانست به همه‌ی سؤالات پاسخ دهد اما در این بین چند سؤال مفهومی هم به چشم می خورد که می توانست داوطلب را به چالش بکشد که اکثراً در درس های ژنتیک، بیوشیمی و سلولی و مولکولی گنجانده شده بودند به علاوه یک سؤال محاسباتی هم در درس اکولوژی وجود داشت که این برخلاف روال کنکورهای گذشته بود که در این درس عمدتاً سؤالات حفظی بودند.
در مجموع می‌توان گفت اگرچه در سال 95 در برخی بخش ها مثل بیوفیزیک سؤالات نسبت به سال 94 دشوارتر شده بودند اما در کل نسبت به سال گذشته سؤالات تا حدودی آسان تر بودند و بیشتر سؤالات کلی اند تا اینکه از جزئیات یک مبحث باشند. به نظر می رسد طراحان ترجیح داده اند سؤالات جزئی هر درس را در بخش مربوط به آن مطرح کنند به عنوان مثال در درس ژنتیک در قسمت تنه سؤالات کلی مطرح کرده اند و سؤالاتی که به جزئیات مطالب می پردازد را در درس ژنتیک آورده اند. البته این رویکرد کلی-نگری در مورد همه بخش ها صدق نمی کند به عنوان مثال در اکولوژی یا گیاهی اینگونه نیست و می توان گفت دروسی که اختصاصاً از آن ها سؤال مطرح نمی شود و فقط در درس تنه مشترک می‌گنجند کلی‌نگر نبوده و به جزئیات نیز توجه شده است.


زبان عمومی و تخصصی

سؤالات زبان رشته زیست جانوری در سال 95 مانند سال‌های گذشته از30 سؤال اعم از 15سؤال زبان عمومی و 15 سؤال زبان تخصصی تشکیل شده بود.10 سؤال زبان عمومی مربوط به واژگان عمومی بود که همگی آن‌ها در کتاب”Barron`s 1100 Words You Need To Know” موجود می‌باشد و داوطلب با مطالعه دقیق آن‌ها می‌توانست به تمامی سؤالات پاسخ دهد. 5 سؤال بعدی زبان عمومی مربوط به گرامر می باشد و در قالب کلوز تست آمده است و سطح آن نسبت به سال پیش تفاوتی نداشته است. برای پاسخگویی صحیح به سؤالات این قسمت باید غیر از دانش گرامر به دانش ترجمه متن نیز تسلط کافی داشت. سطح کلی این 15سؤال نسبت به سال پیش تغییری نداشته است.
سؤالات زبان تخصصی این رشته از 3 متن متوسط مشابه سال پیش بوده و سطح دشواری آزمون امسال نسبت به سال گذشته تا حدودی سخت تر شده است.
متأسفانه سؤال 21 که مربوط به این درس می باشد اشتباه بوده و توسط سازمان سنجش حذف شده است.
متأسفانه امسال نیز سازمان سنجش برای سؤال 23، دو گزینه ی صحیح انتخاب کرده است.

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی