تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 95 مهندسی معدن

تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 95 مهندسی معدن 

 

دروس تخصصی استخراج معدن

در مجموع سؤالات بخش استخراج در آزمون کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی معدن در سال 95 آسانتر از سال 94 بوده است. تغییر محسوسی که این آزمون با آزمون سال 94 دارد در این است که سؤالات حفظی بیشتر بوده است و سؤالات به گونه ای طراحی شده بودند که با نکات تستی که در کتاب های مختلف وجود داشت، اغلب سؤالات قابل پاسخگویی بودند. اما به صورت کلی در چند سال اخیر سؤالات کنکور معدن و به ویژه بخش استخراج بسیار شبیه به هم بوده و به راحتی با مطالعه سؤالات کنکورهای سال های گذشته می-توان اکثر سؤالات سال 95 را جواب داد. اما دانشجویان عزیزی که در آزمون های مدرسان شرکت کرده بودند به دلیل آشنایی با انواع سؤالات مشابه با کنکورهای سال های مختلف دید وسیع تری نسبت به سؤالات پیدا کرده بودند، چرا که سؤالات مطرح شده در آزمون های آزمایشی شباهت زیادی با سؤالات کنکور 95 داشته است. از اشکالات مهم آزمون امسال می توان به دو سؤال از سؤالات حمل و نقل در معادن اشاره کرد که به نظر دارای اشکال هستند. سؤال 109 به نظر می رسد باید به جای شاتل، شاول نوشته می شد. و همچنین صحیح سؤال 111در بین گزینه وجود ندارد. در پایان به داوطلبان سال آینده توصیه می شود که حتماً سؤالات مطرح شده در کنکورهای سال های قبل را به دقت تحلیل و بررسی نمایند و مباحث مطرح شده در این آزمون ها را به طور مفصل مطالعه نمایند.


دروس تخصصی اکتشاف معدن

تعداد سؤالات اکتشاف معدن در آزمون سال 95، شامل 9 سؤال ژئوشیمی، 9 سؤال ژئوفیزیک، 4 سؤال چاه‌ پیمایی، 2 سؤال حفاری، 7 سؤال ارزیابی ذخایر، 5 سؤال زمین‌شناسی اقتصادی و 4 سؤال اصول استخراج معدن بود. تعداد سوالات ژئوشیمی، ژئوفیزیک، چاه پیمایی و اصول استخراج معدن کنکور سال 95 مشابه سوالات کنکور 94 بوده ولی تعداد سوالات ارزیابی ذخایر مواد معدنی افزایش و تعداد سؤالات حفاری و زمین-شناسی اقتصادی نسبت به سال گذشته کم شده است. برای طرح سؤالات مربوط به ژئوشیمی بیشتر از سؤالات مفهومی استفاده شده است که نوع سؤالات مربوط به هر مبحث تقریباً مشابه سؤالات چند سال اخیر می‌باشد. در آزمون 95 از هر مبحث و فصل ژئوشیمی تقریباً یک سؤال طرح شده است. از بخش مربوط به هاله‌های اولیه و ثانویه ژئوشیمیایی و روش های تجزیه ای سؤالاتی طرح شده است. این فصل ها معمولاً مورد توجه طراحان قرار می‌گیرند. سؤالی که از فصل شاخص‌های ژئوشیمیایی و کاربرد آن‌ها مطرح شده است با مطالعه مبحث به راحتی قابل پاسخ گویی می باشد. یک سؤال نیز از مباحث تکنیک‌های آماری معمول در بررسی‌های ژئوشیمیایی طرح شده بود که نسبت به سال قبل راحت تر بود. یک سؤال مفهومی و متفاوت با سال قبل نیز در رابطه با مؤلفه های سین ژنتیک و اپی ژنتیک طرح شده است. به طورکلی سؤالات ژئوشیمی دروس اکتشاف مفهومی‌تر از سال گذشته بودند که البته داوطلب با مطالعه دقیق مباحث می‌توانست به سؤالات پاسخ دهد. در درس ژئوفیزیک، از روش های گرانی سنجی، مغناطیس سنجی و لرزه نگاری هر کدام دو سؤال طرح شده است. از بخش الکترومغناطیس، پلاریزاسیون القایی و آرایه‌های الکترودی از فصل مقاومت ویژه نیز هر کدام یک سؤال مطرح شده است. تعداد سؤالاتی که نیاز به محاسبات ریاضی داشتند 3 سؤال است که بیشتر از سال گذشته می باشد. در آزمون94 تمرکز بیشتر بر مبحث روش‌های الکتریکی (IP/RS/SP) بوده است. در آزمون 95 سؤالی که از بخش الکترومغناطیس و لرزه نگاری طرح شده است نسبت به سال قبل دشوارتر و مفهومی تر می باشد و در صورت عدم مطالعه دقیق به راحتی قابل پاسخ گویی نمی باشد. سؤالات بخش گرانی سنجی و مغناطیس سنجی در سطح متوسط می باشد و سؤال مربوط به پلاریزاسیون القایی تقریباً هر سال تکرار می شود و به راحتی قابل پاسخ گویی است. در کل سؤالات این بخش در سطح سؤالات سال گذشته بودند اما ترکیب سؤالات تغییر عمده‌ای داشته است. سؤالات چاه پیمایی آزمون 95 از سال قبل اندکی دشوارتر است و بر خلاف سال قبل یک سؤال محاسباتی نیز دارد. در بخش چاه‌نگاری 1سؤال مربوط به بخش نگارنوترون و چگالی و تفسیر آن ها است. یک سؤال محاسباتی نیز از تخلخل و اشباع از فصل اندازه‌گیری مطرح شده است. 2سؤال نیز از فصل کاربرد لاگ‌ها و نمودارها طرح شده است که در مقایسه با سال قبل مفهومی تر هستند. سؤالات دروس حفاری اکتشافی و ارزیابی ذخایر معدنی امسال به طور مخلوط با هم طرح شده‌ بودند. با این تفاوت که تعداد سؤالات حفاری کم شده است و شامل 2 سؤال حفظی می باشد که نسبت به سال گذشته راحت تر بودند. در حالی که تعداد سؤالات ارزیابی ذخایر آزمون 95 نسبت به سال قبل بیشتر شده و تقریباً در سطح سال گذشته بوده و مشابه سؤالات سال های اخیر می باشد. عمده سؤالات از مباحث مربوط به وضعیت لایه‌ها و گمانه‌ها طرح شده است که معمولاً با تسلط کافی بر این مبحث قابل پاسخ گویی می باشند. سؤالات این بخش به طور کلی در سطح متوسط به بالا ارزیابی می‌شوند. در درس زمین‌شناسی اقتصادی برخلاف سال قبل سؤالی از کانسارهای ایران مطرح نشده است. از انواع کانسارها(آذرین، دگرگونی و رسوبی)یک سؤال طرح شده است. سؤال مربوط به کانسارهای پلاسری کاملاً تکراری می‌باشد و هر داوطلبی که یکبار کنکورهای سال‌های گذشته را مرور کرده باشد حتماً چندین بار با این سؤال روبه‌رو شده است. دیگر سؤالات نیز تقریباً راحت می باشند و با مطالعه صحیح مطالب به راحتی قابل پاسخ گویی است. در کل سؤالات زمین شناسی اقتصادی نسبت به سال قبل کمتر و راحت تر می باشند. درس اصول استخراج معدن، همانند سال گذشته 4 سؤال طرح گردیده است. یک سؤال از مقدار خرج ویژه طرح شده است که در سال‌های گذشته کمتر دیده شده بود. سؤال مربوط به بحث حفر چاه ها نیز مفهومی طرح شده است. به طور کلی سؤالات این بخش در سطح متوسط و متفاوت با سال گذشته می باشد.


دروس تخصصی مشترک

در آزمون سال 95 (اردیبهشت 95) به طورکلی سوالات دروس تخصصی مشترک در سطح سوالات سال 94 بودند. در این سال 6 سوال از کانه‌آرایی و 4 سوال از درس مکانیک سنگ و 4 سوال از درس اقتصاد معدنی مطرح شده بود. در درس کانه‌‌آرایی روند سوالات در سال 95 مشابه سال 94 بوده است و تنها تفاوت عمده، مطرح شدن دو سوال از بخش فلوتاسیون بود که در سال پیش سوالی از این مبحث مطرح نشده بود. در درس مکانیک سنگ سه سوال محاسباتی طرح شده بود که دو سوال آن مربوط به معیار شکست سنگ بودند. به طورکلی این فصل در بخش سوالات تخصصی مشترک همواره مورد توجه بوده است. در درس اقتصاد معدنی، مانند سال گذشته، سوالات نسبتاً ساده‌ای مطرح شده بود با این تفاوت که در سال 95 مباحث بیشتری تحت پوشش قرار گرفته‌ بودند. در این سال نیز مبحث عرضه و تقاضا و نقطه سر به سری تولید مورد سوال واقع شده بود که نشان‌دهنده توجه طراحان به این مباحث بود. از مباحث کلی اقتصادی و محاسبات مربوط به آن‌ها سوالی طرح نشده بود و سوالات این بخش بیشتر جنبه کاربرد در معدنکاری داشتند. همچنین بیشتر سوالات از کتاب‌های کانه‌آرایی دکتر نعمت‌اللهی و مکانیک سنگ فاروق حسینی طرح شده بود.


دروس اصلی مهندسی

در مجموع سوالات مهندسی معدن در مقطع کارشناسی ارشد امسال مفهومی و تحلیلی بوده که این نگرش مفهومی تقریبا از سال 92 به وضوح مشخص بوده که طراحان بیشتر به چنین مباحثی توجه کرده اند و همچنین با بررسی دقیق سوالات چند سال اخیر دریافتیم که سوالات دروس مهندسی و ریاضی هر ساله سخت تر از سالهای قبل خواهند شد بنابراین دانشجویان باید به این نکات توجه خاصی داشته باشند. از آنجایی که با این رویکرد به طور کامل آشنا بودیم، این نگرش را به طور دقیق و حساب شده در آزمون های مرحله ای و جامع مدرسان شریف اعمال کردیم و نتیجه آن این شده که تقریبا تمامی مباحث مطرح شده در کنکور امسال در آزمون های مدرسان مورد بررسی قرار گرفته بود و جالب این بود که تعداد زیادی از سوالات کاملا شبیه به کنکور و یا با تغییرات کوچکی در آن سوالات در کنکور امسال دیده شد. همانطور که اشاره شد سوالات دروس مهندسی و ریاضی هر ساله سخت تر خواهند شد و همچنین درصد پاسخ به سوالات این دروس بسیار می تواند در تعیین رتبه دانشجو نقش داشته باشد. یعنی حتی چند درصد کم و زیاد شدن در این دروس می تواند تغییر چشمگیری در رتبه نهایی داوطلب ایجاد کند؛ بنابراین به دانشجویان عزیز توصیه می شود حتما توجه زیادی به سوالات این دروس داشته باشند و با یک برنامه ریزی دقیق و حساب شده به خواندن این دروس بپردازند و بدانند که رمز موفقیت در این دروس مطالعه دقیق و زدن تست های زیاد می باشد. در نهایت به دانشجویان گرامی توصیه می شود که:
1-به مباحث مطرح شده در کنکور های اخیر توجه خاصی داشته باشند و تست های آن را چندین بار مورد مطالعه قرار دهند.
2-از آنجایی که مباحث مربوط به کنکور مفهومی و تحلیلی می باشند اشکال، جداول و روابط موجود در منابع را به دقت بررسی کرده و حتما نتایج آن را به خاطر داشته باشند.
3-در نهایت رمز موفقیت در کنکور سال بعد می تواند برنامه ریزی دقیق، زدن تست های مکرر و همچنین تمرین قرار گرفتن در شرایط آزمون است که مهمترین دلیل آن مدیریت زمان می باشد.


زبان تخصصی

باید گفت که سوالات زبان تخصصی رشته ی معدن کنکور 95 کمی متفاوت تر از سال های گذشته بوده است. در کنکور امسال 1 متن از فرآوری مواد معدنی که برای دانشجویان لیسانس کمی سنگین بود آورده شده بود. 1 بازپاسخ تقریبا ساده که 2 سوال آن اصلا ارتباطی به واژگان معدنی نداشت آورده شده بود. در انتها نیز 5 سوال از بخش های مختلف آورده شده بود که در برخی از آنها 2 گزینه می توانست به عنوان گزینه ی صحیح انتخاب شود. با این حال توصیه من به دانشجویان عزیز این است که گستره ی واژگان خود را در این درس افزایش داده تا بتوانند درصد قابل قبولی را در این درس کسب نمایند.


دروس اصلی زمین شناسی

در سوالات دروس اصلی زمین شناسی آزمون سال 95 ترکیب کلی سوالات متفاوت با سال قبل می باشد و سوالات مفهومی‌تر شده است. در بخش کانی‌شناسی 2 سوال از مبحث ماکل ها از فصل خواص نوری کانی ها ،1 سوال از مبحث سیستم تبلور کانی ها و 2 سوال از بخش انواع کانی های تشکیل دهنده کانسنگ مطرح شده است. در بخش سنگ‌شناسی،2سوال از سنگ شناسی دگرگونی و رسوبی و 2 سوال از سنگ های آذرین مطرح شده است. سوال مربوط به سنگ شناسی آذرین مشابهت زیادی با سوال سال های قبل دارد. مشابه سوال سنگ شناسی رسوبی نیز در سال های قبل به چشم می خورد و به راحتی قابل پاسخ گویی است. سوال مربوط به سنگ شناسی دگرگونی نیز به شیوه ای دیگر در سال های قبل آمده است و با دقت بیشتر قابل پاسخ گویی می باشد. نام‌ گذاری سنگ‌ها مبحث مهمی است که مورد توجه طراحان قرار می‌گیرد. به طور کلی سوالات این بخش از دشواری زیادی برخوردار نیستند. در بخش زمین‌شناسی ساختمانی مانند سال گذشته توجه طراحان به مباحث پایه‌ای و مفهومی به خصوص در مبحث گسل‌ها بوده است و سوالات نسبت به سال قبل دشوارتر و مفهومی تر بودند. سوال مربوط به چین خوردگی در سال های قبل به چشم می خورد و با دقت بیشتر به شکل آن قابل پاسخ گویی است. در درس زمین‌شناسی اقتصادی یک سوال از مبحث آلتراسیون مطرح شده است که مشابه سوالات کنکور سال های قبل می باشد و به راحتی قابل پاسخ گویی است و این نشان از اهمیت بسیار بالای این مبحث دارد. بر خلاف سال قبل سوالی از کانسارهای ایران مطرح نشده است. 2 سوال نیز به ترتیب از محیط های رسوبی و سنگ میزبان مطرح شده است که سوالی روتین و تکراری می باشند و با مطالعه کنکورهای سال‌های قبل می‌توان آنها را پاسخ داد. به طور کلی سوالات این بخش به راحتی قابل پاسخ گویی است.


دروس تخصصی فرآوری مواد معدنی

ترکیب سوالات فرآوری در آزمون کارشناسی ارشد سال 95، شامل 15 سوال کانه آرایی، 7 سوال فلوتاسیون، 10 سوال کانی شناسی و 8 سوال شیمی فیزیک می باشد. نسبت به سال های اخیر در این آزمون از تعداد سوالات درس فلوتاسیون کم شده و در عوض به سوالات کانی شناسی اضافه شده است. در مبحث مربوط به کانه آرایی از سوالات پر تکرار کنکور استفاده شده است که بارها و بارها در آزمون-های آزمایشی مطرح شده است. در این بخش از سوالات فقط یک سوال که مربوط به اندیس هاردگرو می باشد به عنوان تست جدید به چشم می آید که البته طرح این سوال برای دانشجویان کارشناسی به نظر صحیح نیست. در بخش سوالات مربوط به فلوتاسیون نیز جز دو سوال که دارای نوآوری است مابقی، سوالات پر تکرار کنکورهای سال های قبل می باشند. البته با توجه به مباحث عنوان شده در کتب درسی و آزمون های آزمایشی به راحتی می توان به این دو سوال پاسخ داد. سوالات کانی شناسی مطرح شده در آزمون بیشتر مربوط به کاربرد و خواص کانی ها می باشد که کمی با کنکورهای سال های اخیر تفاوت دارد و از این جهت ممکن است برای دانشجویانی که با دقت کافی این مباحث را مطالعه نکرده-اند، مشکل ساز باشد. مباحث مطرح شده در درس شیمی فیزیک نیز، مباحثی است که به طور مرتب در آزمون ها تکرار شده است و به راحتی می توان به آن ها پاسخ داد. به طور کل کنکور سال 95 مشابه کنکورهای سال های گذشته است و پیکره ی سوالات تغییر چندانی نکرده است. با مقایسه آزمون های آزمایشی مدرسان شریف و کنکور امسال مشخص می شود که کنکورهای آزمایشی کاملا شبیه سازی شده اند و حتی تعدادی از سوالات حتی بدون تغییر در کنکور مطرح شده است. در نهایت با در نظر گرفتن اشتباهات احتمالی و شرایط مربوط به جلسه کنکور داوطلبی که دارای تسلط بر روی مباحث مطرح شده در آزمون باشد می تواند به 70 الی 80 درصد سوالات به درستی پاسخ دهد.


دروس تخصصی مکانیک سنگ

سوالات مکانیک سنگ امسال نسبت به سال های قبل تغییر چندانی نداشته است. در آزمون 95 دو سوال از مبحث آزمایش‌های مکانیک سنگ مطرح شده بود که در سال گذشته سوالی از این مبحث مطرح نشده بود. از معیارهای شکست هم 2 سوال طرح شده بود که در سال گذشته یک سوال از این مبحث آمده بود، ضمن اینکه سوالات سال 95 اندکی دشوارتر از سال قبل در این مبحث بوده است. از خواص دینامیکی سنگ برخلاف سال گذشته سوالی طرح نشده بود. در درس مکانیک سنگ رویکرد مفهومی ـ محاسباتی در سال 95 بیش از سال قبل بوده است. سوالات درس نگهداری روند کلی سال‌های قبل را پی‌گرفته بود اما نسبت به سال 94 تغییراتی در ترکیب سوالات وجود داشت. تغییر عمده و قابل مشاهده، طرح سه سوال از مباحث مربوط به نگهداری با چوب و طرح سوالات کمتر از بخش نگهداری با میل مهار و پیچ ‌سنگ و عدم طرح سوال از نگهداری بتنی بوده است. سطح سوالات به طور کلی مشابه با سال گذشته بوده است. در درس حفر چاه و تونل جنبه‌های زمین‌شناسی بیشتر مورد توجه طراحان سال 95 بوده است. طبق معمول هر ساله سوالات این بخش به شکل مفهومی ـ حفظی بوده اند و محاسبات خاصی برای پاسخگویی به این سوالات نیاز نبوده است. بنابراین سوالات این بخش نیز از نظر دشواری، مشابه سال گذشته بود. در درس مکانیک خاک مباحث مربوط به نشست و تحکیم خاک اهمیت ویژه‌ای در سوالات سال 95 داشته است. سوالات این مبحث دشوارتر از سال قبل بوده‌اند. از مباحث کلی و مقدماتی نظیر دانه‌بندی و خواص خاک‌ها و دسته‌بندی آن‌ها نیز 3 سوال طرح شده بود و سوالات سال 95 دشوارتر بودند. سوالات درس مکانیک خاک به طور کلی اندکی دشوارتر از سال قبل بوده است. در درس چالزنی و آتشباری 5 سوال طرح شده بود که یکی از آن‌ها محاسباتی بود. به طور کلی سوالات بخش آتشباری هم سطح سوالات سال 94 بوده است.

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی