مقایسه آمار ثبت نام کنندگان دکتری تخصصی در سال های 94 تا 96 منتشر شد

آمار ثبت نام دکتری تخصصی 96 با دکتری تخصصی سال های 94 و 95 به تفکیک گروه های آزمایشی مقایسه شد.

مقایسه آمار ثبت نام دکتری تخصصی 96 با دکتری تخصصی 94 و 95 به تفکیک گروه های آزمایشی به شرح زیر است:
 
از 201 هزار و 335 نفر شرکت کننده دکتری تخصصی سال 94 ، حدود 90هزار و 899 نفر در رشته علوم انسانی، 40 هزار و 185 نفر در رشته فنی مهندسی، 28 هزار و 770 نفردر رشته علوم پایه، در 17 هزار و 273 نفر در رشته کشاورزی و منابع طبیعی، 13 هزار و 491 نفر در رشته زبان، 8 هزار و 710 نفر در رشته هنر و 2هزار و 7 نفر در رشته دامپزشکی ثبت نام کرده اند. 
 
از 158 هزار و 94 نفر شرکت کننده دکتری تخصصی سال 95، حدود 80 هزار و 515 نفر در رشته علوم انسانی،31 هزار و 801 نفر در رشته فنی مهندسی،20 هزار و 612 نفر در رشته علوم پایه، 11 هزار و 854 نفر در رشته کشاورزی و منابع طبیعی،7 هزار و 497 نفر در رشته هنر، 4 هزار و 398 نفر در رشته زبان و 1 هزار و 417 نفر در رشته دامپزشکی ثبت نام کرده اند.
 
از  260 هزار و 83 نفر شرکت کننده دکتری تخصصی سال 96، 149 هزار و 221 نفر در رشته علوم انسانی، 48 هزار و 759 نفر در رشته فنی مهندسی، 24 هزار و 994 نفر در رشته علوم پایه، 14هزار و 928 نفر در رشته کشاورزی و منابع طبیعی، 13 هزار و 872 نفر در رشته هنر، 6 هزار و 78 نفر در رشته زبان و 2هزار و 231 نفر در رشته دامپزشکی ثبت نام کرده اند.

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی