تاملند

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

در یک ماه باقی مانده تا کنکور چگونه درس بخوانیم

تا آزمون سراسری  مدت زمان زیادی نمانده است و چه با برنامه درسخوانده باشید و چه بی برنامه، اگر در این فرصت باقی مانده، برنامه درستی نداشته باشید، ممکن است که نتوانید از تلاش خود، نتیجه دلخواه را بگیرید؛ زیرا یکی از مهم‌ترین زمان های آمادگی برای کنکور که به قول مشاوران تحصیلی به عنوان یکی از زمان‌های  استراتژیک در کنکور مطرح است، همین یک ماه باقی‌مانده تا آزمون سراسری است که به دوران جمع بندی نیز معروف است. اهمیت دوران جمع‌بندی و روش برنامه‌ریزی دراین ایام را همه می‌دانند. با استفاده صحیح از وقت در این یک ماه و اجرای روش صحیح جمع‌بندی، درهر جایگاهی که باشید رشد خواهید کرد؛ به همین دلیل و برای موفقیت، قبل از هر چیز از تمامی توان خود استفادهکنید.به طور حتم، تا به حال مسابقه‌های دومیدانی را دیده‌اید. لحظههای آخری را که دونده ها به خط پایان نزدیک می‌شوند تجسم کنید. آنان تلاش می کنند که بههر روش ممکن و البته اخلاقی، خود را سریع‌تر از دیگران به خط پایان برسانند و تمامیانرژی خود را خرج می‌کنند؛ چراکه بعد از خط پایان، دیگر به داشتن انرژی نیازندارند.. در یک ماه باقی مانده تا کنکور چگونه درس بخوانیم

در یک ماه باقی مانده تا کنکور چگونه درس بخوانیم

 

در کنکور، ماه آخر، یعنی نزدیک شدن به خط پایان؛ به همین خاطر، شما نیز باید سعی کنید تا همه انرژی خود را خرجکنید؛ البته منظورمان این نیست که استراحت نکنید، اما تا جایی که می‌توانید، تلاشکنید؛
 به این منظور، در ایام باقی مانده سعی کنید که به یک جمع بندی درست و اصولی از آنچه قبلاً مطالعه کرده اید، برسید تا شما نیز از این آزمون نتیجه دلخواه خود را بگیرید.
 
 
درماه آخر چگونه باید درس بخوانید تا نتیجه بهتری بگیرید ؟
بهترین کار، انجام یک مرور جامع و سریع است؛ زیرا ماه آخر فرصت خوبی برای فراگیری مطالب جدید نیست. البته در این یک ماه، مطالب جدید بسیاری را می توان فراگرفت و بخوبی هم آموخت و این مدت فرصت کمی نیست، اما این بدترین روش استفاده از این یک ماه باارزش است. شما حتماً از این نکته بخوبی مطلع هستید که در این ماه، چگونگی عملکرد شما، اثر بسیار قوی و تعیین کننده‌ای بر نتیجه نهایی تان دارد؛ زیرا این زمان، دوران جمع بندی، یعنی زمان تثبیت یافته‌هاست نه یادگیری؛ به همین دلیل، نباید مطالب جدید را مطالعه کرد؛ زیرا شما با اختصاص این وقت بسیار مهم به خواندن مطالب جدید، وقت خود را از دست می‌دهید؛ بدون اینکه این مطالب مرور نشده، بتواند در پاسخگویی سؤالات کنکور به شما کمک کند؛ پس بهترین استفاده از این یک ماه، جمع بندی است. جمع بندی، یعنی مرور درس‌هایی که خوانده‌اید و نه اضافه کردن به حجم مطالبی که دوره نشده و در حافظه‌تان تثبیت نگشته است. در دوره جمع‌بندی، سعی  می‌شود قسمت‌هایی که قبلاً مطالعه شده، مرور شود تا داوطلب آرامش و اطمینان بیشتری بیابد و مطمین شود مطالبی را که قبلاً خوانده، فراموش نشده است. این کار به این علت صورت می گیرد که او، مطالب زیادی را مطالعه کرده و روی هم انباشته است و به محض مرور و دوره کردن، تمام مطالب برایش تداعی می‌شود و این موضوع باعث آرامش و اطمینان بیشترداوطلب خواهد شد. در دوران جمع بندی، تست‌هایی را که قبلاً زده‌اید تکرار کنید؛ زیرا علاوه بر یادآوری و تسلّط روی همان تست ها، اشتباهاتی که قبلاً داشته‌اید، یادآوری می‌شوند. لازم به ذکر است که هدف از تست زدن، مشخص شدن اشکالات پنهان فرد در مطالعات قبلی است، نه سنجش.
 
 
روش های جمع بندی (روش غلطروش درست)
قبل از اینکه روش صحیح و اصولی را توضیح دهیم، قصد داریمروش غلط و متداول دربین داوطلبان را بیان کنیم:
در این روش، داوطلب، تمامیدرس های خود را از روی مطلب های خلاصه‌نویسی شده یا جزوه هایش، طبق یک برنامهجامع مطالعه می کند و شاید تا روز کنکور، این کار را چندین بار انجام دهد. در این روش، دو اشکال عمده وجود دارد: اول اینکه شما مطلب‌های غیرضرور رانیز مطالعه خواهید کرد، و دوم اینکه هیچ گاه احساس تسلّط بر دروس و منابع نمی‌کنید، و درحقیقت احساس می‌کنید که باید دوباره آنها را مرور کنید.
 
 

روش صحیح جمع بندی
این روش، شامل  دو مرحلهاست:
 
 
الف:خود آزمایی به شیوه  آزمون دادن
در این روش، شما زمان خود را به دوره های دو یا سه روزه تقسیم می کنید و صبحروز اول را آزمون می‌دهید؛ البته این آزمون باید یک کنکور جامع باشد که بهتر استاز سؤالات کنکور سال های گذشته بوده و در صورت امکان، شرایط کنکور نیز شبیه سازی شود.
 
ب:تحلیل آزمون
پس از یک استراحت کوتاه، آزمون خود را سؤال به سؤال(در هر درس)تحلیل کنید  و در یک برگه، مبحث‌هایی از هر درس را که غلط جواب دادهیا نتوانسته‌اید پاسخ دهید، یادداشت کنید.
اکنون باید برای مدت زمان باقیمانده،یک برنامه جامع بنویسید. برای انجام این کار، ابتدا در هر درس، یک اولویت مهم را معین کنیدو در برنامه ریزی خود قرار دهید و برای هر دو گروه درس های عمومی و اختصاصی حتماً وقت کافی بگذارید.برنامه ریزی را دقیق انجام دهید (چه مبحثی، کدام منبع و(… و در زمان اجرای برنامه، نگران ضعف و دوره مطالبنباشید؛ چون هر ضعفی که داشته باشید، به طور حتم در آزمون بعد، معین خواهدشد.با اعمال این شیوه و آزمون هایی که شما برای سنجش خود انجام می‌دهید، هم مرور بسیار خوبی خواهید داشت و نیز با حذف مطالبی که مطمینید تسلّط کامل به آنها دارید، وقت بیشتری برای مرور دیگر موضوعات و درس‌هایی دارید که در آنها احساس ضعف بیشتری می‌کنید.
 
 
 
مزیت های روش صحیح جمع بندی
این روش، مزیت های بسیار زیادی دارد که بهچندمورد آن اشاره خواهیم کرد:
 
 
1- مرور همهمطالب
در یک کنکور استاندارد، اغلب از تمامی مبحث ها، دست کم یک سؤالوجود خواهد داشت، و اگر چنین هم نباشد، در چند آزمونی که شما انجام خواهید داد، به طور قطع شما از هر مبحث، دستکم به یک سؤال پاسخ خواهید داد. انجام این کار سبب می‌شود که اطلاعات شما در تمامی بحث هایاختصاصی و عمومی سنجیده شود.
 
2- رفع اشکال عمده و عدم اتلافوقت
در این روش، هر بار که آزمون می‌دهید، بخشی از اشکال‌های شمابرطرف می‌شود و هر بار در مقایسه با دفعه گذشته، آمادگی شما بالاتر می‌رود؛درضمن، چونمطالبی را که می دانید، درست پاسخ خواهید داد، دیگر وقتی برای مطالعه آنها سپرینخواهید کرد؛ بنابراین، وقتتان تلف نمی‌شود.
 
3- تمرین مهارت های آزمون دادن
به طورحتم تا زمانی که در شرایط آزمون های مشابه کنکور قرار نگرفته باشید، متوجه نخواهید بود  که داشتن اطلاعات کافی برای پاسخگویی به سؤال، کافی نیست و باید بامهارت های آزمون دادن، آشنا بوده و آنها را به کار ببندید .این مهارت ها،نیازمند تمرین هستند و تنها راه آموختن آنها، تجربه کردن است. در این روش، شما اینمهارت ها را هر سه روز یک بار تمرین می کنید.
 
 
 دوران جمع بندی، زمانی برای دوره درسها
همان گونه که قبلاً هم اشاره کرده‌ایم، در آمادگی برای کنکور حتماً شما باید زمانی را برای جمع بندی اختصاص دهید تا مطالب در ذهن شما تثبیت شود. بهترین زمان برای اجرای این برنامه، یک ماه باقی‌مانده تا زمان برگزاری آزمون سراسری است. در این مقطع زمانی، دیگر درس جدید نخوانید. هر قدر خوانده اید، دیگر بس است. اگرشما 80 درصد از مباحث کنکور را با کیفیت 100 درصد خوانده باشید، بهتر است از داوطلبانی که100 درصدمباحث کنکور را با کیفیت 80 درصد خوانده‌اند. خلاصه اینکه ماه آخر، وقت «جدیدخوانی» نیست، بلکه وقت «دوباره خوانی» است. در واقع، شما در این زمان، فقط باید مرور کنید.هنگام مرور یا به اصطلاح دوره مباحث درسی، باید به دونکته مهم توجه کنید: اول اینکه همیشه از درس ها و مباحثی شروع کنید کهضعف بیشتری در آنها احساس می‌کنید، و دوم اینکه اولویت را به مرور درس ها ومباحثی بدهید که مدت بیشتری از مطالعه شان گذشته است؛ اما حواستان به این نکته هم باشد کهاگر بخواهید در مرور هم از همان روش های مرسوم مطالعه استفاده کنید، برای یک مرورجامع، لااقل به یک فرصت شش ماهه نیاز دارید و در این یک ماه باقی مانده کاریاز پیش نمی برید؛ پس باید به درک درستی از مفهوم مرور برسید.
 
مرور، صرفاً به معنای تکرار مطالعه نیست. در انتهای مرورمطالب هر درس، باید بتوانید مطالب درسی را خلاصه تر و منظم تر به ذهن بسپارید؛یعنی قرار نیست که در مرور هم روی تمام جزییات بی اهمیت یا مطالبی که از پیشآموخته اید، بی جهت تاکید کنید، بلکه باید سعی کنید با درک مفاهیم اصلی بین آموختههایتان ارتباط برقرار کنید؛ با این حساب، هدف مرور عبارت است از جمع بندی مطالب،ایجاد پل های ارتباطی بین مباحث مختلف، سازماندهی و فراگیری مفهومی مطالب درسی .
همه درس ها را نمی شود ـ و نباید ـ یک جور خواند و دقیقاًبه همین ترتیب، همه درس ها را نمی شود ـ و نباید ـ یک جور مرور کرد. در مرور درس‌هایی مانند ریاضیات و فیزیک، اهمیت تست زنی بیشتر از مطالعه متن کتاب و جزوه درسیاست. برای مرور این دروس، بهتر است که مفاهیم اساسی و حتی نکته های ریز را در قالب حلو تمرین تست‌های جامع درک کنید. حل مفهومی تست‌ها و یادگیری عمیق تر مفاهیمدرسی به حل سطحی و روخوانی تست‌های فراوان ارجحیت دارد؛ یعنی اگر شما 100 تستفیزیک را 10 بار بزنید و مرور کنید و با ریزه کاری‌های طرح تست آشنا شوید، خیلیمؤثرتر است از اینکه 1000 تست فیزیک را یک بار و یک جا بزنید و بگذرید. در حل تست‌های این دروس، ضرورت دارد که دست به قلم شوید و تا رسیدن به جواب نهایی، تست رادنبال کنید؛ اما در مرور درس هایی مانند معارف، ادبیات و زیست‌شناسی، اهمیت مطالعهمتن کتاب و جزوه درسی از حل تمرین یا تست های متعدد بیشتر است؛ البته در مباحثی ازدروس شیمی یا زیست شناسی که با حل مساله سر و کار دارید (مثلاًمبحث استوکیومتری دردرس شیمی یا مبحث ژنتیک در درس زیست شناسی) به تست زنی بیشتری احتیاج دارید. درمرور درس هایی مانند عربی و زبان انگلیسی هم می شود گفت که اهمیت تست زنی با اهمیتمطالعه متن کتاب و جزوه تقریباً هم طراز و برابر است .
 
 
 
برای داشتن یک برنامه جامع به منظور مرور، به موارد زیر توجهکنید :
1-    فهرست کاملی از تمام منابع و مباحثی را که قرار است در دروسمختلف مرور کنید، تهیه نمایید.
2-    اولویت های مرورتان را تعیین کنید .
3- تخمین بزنید که مرور هر کدام از مباحثی که قرار استمطالعه شود، حدوداً به چه مدت زمانی احتیاج دارد و سپس تخمین بزنید که مجموعاً براییک مرور جامع به چه مدت زمانی احتیاج دارید.
4- با توجه به توان فردی‌تان و شرایطی که شخصاً پیشِ رو دارید، حدس بزنید که حداقل هفته‌ای چند ساعت می‌توانید به مطالعه و مرور مباحث درسیاختصاص بدهید .
5-  اگر در بین موارد 3 و 4 نتوانستید تناسب معقولی برقرارکنید، یکی از کارهای زیر یا ترکیبی از سه کار زیر را  انجام بدهید .
الف) فهرست هر کدام از مباحث و منابع درسی تان را پالایششده تر انتخاب کنید؛ یعنی تعداد منابعی را که می خواهید برای هر درس یا هر مبحث درسیمرور کنید، به حداقل برسانید.
ب) زمان بیشتری را به مرور اختصاص بدهید؛ یعنی تعداد ساعاتمطالعه روزانه و هفتگی‌تان را به حداکثر برسانید .
ج) اگر باز هم نتوانستید بین موارد 3 و 4 تناسب معقولیبرقرار کنید، مطالب کمتری را برای مرور گزینش کنید (بر مبنای همان گزینشی که درنکته 4 گوشزدشد).

7-با توجه به موارد ذکر شده، فهرست تمام مباحث و منابعی راکه می‌خواهید در هر هفته مطالعه کنید، تهیه نمایید و یک برنامه یک هفته‌ای یاچهار روزه برای خود بنویسید .
در برنامه‌ریزی هر روزتان، سعی کنید تعداد دروسی را که برایمرور در یک روز کامل انتخاب می‌کنید، کمتر از سه درس نباشد، و اولین مبحث درسی را که می‌خواهید در یک روز مطالعه کنید، مشکل ترین درس یا مبحث آن روزتان باشد .
 
 
چاله های برنامهریزی
در این یک ماه آخر، بعضی از داوطلبان، دو اشتباه زیر را مرتکب می شوند و آناختصاص دادن این فرصت باقی مانده بهمطالعه دروس جدید وتست زنی انحصاری در یک یا چند درس خاص کهضعف کمتری در آنها احساس می کنند، است،و این همان چاله‌هایی است که شما باید بخوبی مواظب آنها باشید؛ زیرا همان طور که دیدید، «جامعیت» و «اولویت بندی» در مرور دروسمختلف، از مهم ترین نکاتی است که باید در برنامه ریزی تان در نظر بگیرید .
 
 
 
توجه به تست‌های کلی
در دوران جمع بندی، دیگر تست‌های موضوعی را مطالعه نکنید. اگر می‌خواهید آنچه را که خوانده‌اید، به بهترین شیوه مرور شود (بویژه در دروس اختصاصی) به سراغ تست‌های کلی برویدو در میان مجموعه‌های موجود از تست‌های کلی هم، فقط و فقط وقتتان را رویتست‌های چند سال اخیر آزمون‌های سراسری و آزاد بگذارید. هر چند که دفترچه‌ای زدن تست‌ها (اول عمومی‌ها و بعدش همدروس اختصاصی به همان ترتیب دفترچه)، جلسه کنکور را بیشتر برایتان شبیه سازی می‌کند،اما حقیقت این است که چندان فرق نمی‌کند که این “تست های کلی” را درس به درس بزنید یادفترچه‌ای؛ مهم این است که وقت پیشنهادی برای هر درس را رعایت کنید و تا آنجا کهبرایتان ممکن است، خودتان را در وضعیتی قرار بدهید که جلسه کنکور در ذهنتان تداعیشود؛ مثلاً در یک اتاق خلوت روی صندلی بنشینید و همان طور رسمی (یا اسپرت) لباسبپوشید که قرار است روز امتحان بپوشید، و بعدش هم وقت بگیرید و شروع به تست زدن کنید.تکرار و تمرین مداوم این کار، روز کنکورتان را بمراتب کم استرس تر و قابل تحملتر می کند .
 
سهم عمومی ها را زیاد کنید
هرچه به کنکور نزدیک تر می شویم، وقت دروس “عمومی” را (کهماهیتاً حفظی ترند و احتمال فراموشی شان بیشتر است) باید در برنامه درسی تان بیشترو بیشتر کنید؛ البته این حرف به آن معنی نیست که عمومی ها را بیشتر از اختصاصی‌هابخوانید؛ بلکه منظور ما این است که اگر به عنوان مثال تا همین یک ماه گذشته، نسبت ساعاتمطالعه دروس اختصاصی به عمومی در برنامه درسی شما 80 به 20 بود، این نسبت را بایددر یک ماه آخر به 70 به 30 یا حتی 60 به 40 برسانید. بازیابی ذهنی مطالب حفظی دراین روزهای پایانی، سطح تست زنی تان را در کنکور به وضوح افزایش می دهد.
 
بترتیب یا بی ترتیب؟
مشاوران، عموماً دو شیوه تست زنی را به داوطلبانپیشنهاد می کنند: در شیوه اول، داوطلبان باید پاسخگویی به سؤالات را از ابتدایدفترچه، یعنی از سؤالات زبان و ادبیات فارسی آغاز کنند و پس از خواندن کامل و دقیقهر سؤال و چهار گزینه مربوط به آن، پاسخ صحیح را انتخاب کنند .اگر داوطلبی با سؤالی که قدرت پاسخگویی به آن را ندارد،برخورد کرد، باید کنار آن سؤال، علامتی بزند تا در فرصت باقی مانده پس از اتمامپاسخگویی به سؤالات، مجدداً به آنها پاسخ دهد؛اما روش دومی هم هست که کارایی و نتیجه‌اش معمولاً مطلوب‌تراز روش اول است: در این روش پیشنهادی، داوطلب می‌تواند پاسخگویی به سؤالات را ازدروسی که در آنها توانمندتر و قوی‌تر است، شروع کند؛ چرا که در این صورت، پاسخگویی بهسؤالات باعث تشویق و امیدوار شدن داوطلب خواهد شد؛ البته در این روش، داوطلب باید در زمان پاسخگویی به سؤالاتدقت داشته باشد تا شماره سؤال با شماره آن در پاسخنامه تطبیق داشته باشد.
 
تو تنها نیستی !
این ماه آخر و روزهای پایانی، هیچ وقت و برای هیچ کدام از داوطلبان کنکور،روزهای خوب و خوشایندی نبوده و نیست. همه کنکوری ها، حتی آنهایی که قرار است رتبهبیاورند و در رشته دلخواهشان قبول شوند، هیچ وقت از این روزهای پایانی خوششاننیامده و نمی‌آید؛ پس نگران نباشید و خیال نکنید فقط خودتان هستید که در چنین شرایطی قرار دارید. همچنین خیال نکنید فقط خودتان هستید که احساس می کنید هرچهخوانده اید از یادتان رفته است؛ نه، به هیچ وجه این طور نیست و این را مطمین باشید که با دیدن سؤالات در جلسه آزمون می توانید آنچه را که خوانده اید به یاد بیاورید و به آن پاسخ مثبت دهید.در واقع، دانستن همیننکته ساده که شما در چنین احساسات عجیب و غریبی تنها نیستید و رقبای دیگرتان هم باشما هم درد و هم داستانند، به شما کمک می‌کند که با این قبیل احساسات منفی، راحتتر کنار بیایید و بر اعصابتان مسلط باشید. یک ضرب المثل در زبان عربی هست که می‌گوید: «البلیه اذا عمت طابت». شما که می خواهید عربی را 100درصد بزنید، حتماً می‌دانید که معنی این ضرب المثل چیست.
 
نکات مهم دوره جمع بندی
1- بیشتر روزهایی که تعطیل هستید، فرصت بسیار مناسبی برای مطالعه خواهید داشت و این مساله می‌تواند درنتیجه شما، تغییر زیادی ایجاد کند؛ اما اینکه در ماه جمع بندی به طور دقیق، چهکاری انجام دهیم، اهمیت بسیار زیادی دارد؛ چرا که اگر درست اقدام نکنیم، نتیجه مطلوبینخواهیم گرفت. رعایت نکته های زیر، می‌تواند روش صحیح را در دوران جمع بندی برای شماایجاد کند.
2- کلاس های یادگیری تعطیل شود.
3- برای مرور منابع، از یادداشت ها و جزواتی که قبلاً خوانده شده، استفاده شود و آنچه در آنها برای شما مهم به نظر رسیده باید دوباره خوانی شود و نه همه آنها.
4- حافظه بینایی (آنچه قبلاً دیده شده) و حافظه شنوایی (آنچه قبلاً شنیده شده) مرور شود؛ نه مطالب جدید.
5- مرور، نه خیلی سرسری و نه خیلی ریز و وسواسی و شامل نکات خط کشی شده، نکات استخراج شده و مانند آنها باشد.
6- ممکن است عده‌ای سؤال کنند که من هنوز درس ها را تمام نکرده‌ام، با این حال چگونه می‌توانم روش جمع بندی را اجرا کنم. در پاسخ باید گفت: اولاً زمان محدود است، و ثانیاً فراموش نکنید معنی جمع بندی این است که ابتدا درس‌هایی را که خوانده‌اید، مرور کنید و سپس ( درصورتی که وقت کردید) برای دروس خوانده نشده، برنامه‌ریزی کنید؛ البته اگر این توان را در خود سراغ دارید، می‌توانید زمان جمع بندی‌تان را نسبت به دیگر داوطلبان، یک هفته کوتاه‌تر کرده و آن یک هفته را هم به خواندن موضوعات جدید بپردازید. اینجا انتخاب با شماست که کدام یک از دو پیشنهاد را که با سبک خواندن و مطالعه شما هماهنگ‌تر است، برگزینید.
7- دردوران جمع بندی هم ما درحال دوره کردن هستیم، اما فصل ها و صفحه های مهم کتاب‌ها دوره می‌شود؛ زیرا با انجام چند دوره تست و آزمون‌های سال‌های قبل، تا حدود زیادی می‌توانیم مطمین باشیم که اگرمبحث مهمی در کتاب‌ها بوده، درخلال این چند دوره آزمون مطرح شده است. ضمناً قرار نیست که کارهای غیرممکن را انجام دهید؛ بلکه می‌خواهید در یک فاصله زمانی محدود، بهترین و درست ترین کار را انجام دهید.
8- اگر در دوران جمع‌بندی، طبق روش اجرای آزمون، نتیجه آزمون اولتان خوب نشد، نباید این روش را رها کنید؛ زیرا هدف از زدن تست مجموعه‌ای در ابتدا آموزش است، نه سنجش؛ یعنی شما بتوانید با توجه به وضعیت خودتان برای روزهای باقی مانده‌تان برنامه‌ریزی کنید؛ به عبارت دیگر، آزمون به شما کمک می‌کند تا بتوانید برای خودتان برنامه شخصی بهتری تنظیم کنید.
9- درزمان جمع‌بندی شما از همه زمانتان استفاده می‌کنید. حتماً این سؤال مطرح می‌شود که آیا لازم است باز هم دفتر برنامه ریزی داشته باشید؛ فراموش نکنید هنگامی که وقت شما کم و کارتان زیاد است، ضرورت داشتن یک برنامه منظم از هر زمان دیگری، بیشتر است.
10- در دوران جمع بندی سعی در جابجایی درس‌ها با یکدیگر نکنید؛ به طور مثال سعی نکنید تا به جای دروس عمومی، زمان مطالعه دروس اختصاصی را افزایش ‌دهید. پیشنهاد ما به این خاطر است که هر درسی را می‌توان به طورکامل خواند. مطالعه دروس عمومی، اولاً وقت زیادی نمی‌گیرد، و ثانیاً این دروس چون فرّار هستند، اگر نزدیک‌تر به کنکور خوانده (مرور) شوند، کمک بیشتری به شما می‌کنند. مطالعه کامل یک درس اختصاصی که تاکنون آن را خوب نخوانده‌اید، بسیار وقت گیر است؛ به همین دلیل، زمانی را که می توانید روی جمع بندی همه درس‌ها بگذارید، برای خواندن تنها یک درس اختصاص ندهید.
11- در این مقطع زمانی ( دوران جمع بندی)، برنامه شخصی اهمیت ویژه‌ای می یابد؛ یعنی هرداوطلب بسته به وضعیت درسی خود به مرور و جمع بندی مطالب خوانده شده خود می‌پردازد و دفتر ارزیابی، گنجینه ای است که هر فرد نکته ها و اشکال‌های مخصوص به خود را در آن جمع آوری کرده است و با توجه به اینکه مرور بیست آزمون ممکن است میسر نباشد، مطالعه دفتر ارزیابی کاملاً راهگشاست و می‌تواند شما را در دانستن نقاط قوت و ضعف خود بخوبی کمک کند.
12- در دوران جمع‌بندی برای سنجش خود حتماً از سؤالات آزمون‌های سراسری سال‌های قبل استفاده کنید؛ زیرا شبیه‌ترین سؤال‌ها به کنکور امسال، سؤال‌های سال‌های گذشته آزمون‌های سراسری و آزاد است. ضمناً بهترین کار در دوران جمع بندی، تکرار تست‌هایی است که قبلاً داشته‌اید؛ چرا که علاوه بر یاد‌آوری و تسلّط روی همان تست‌ها، اشتباهاتی که قبلاً داشته‌اید، یاد‌آوری می‌شوند؛ بنابراین، بهترین منبع، آزمون‌های قبلی تان و بخصوص کلاسور ارزیابی وخلاصه برداری‌های خودتان است.
13- قراراست که در زمان نظرگرفته شده برای هردرس در دوران جمع بندی، بهترین کارممکن را انجام دهید و بهترین منبع را با توجه به وضعیت خود در آن درس انتخاب کنید. آزمون های قبلی هم ممکن است که یکی از منابع شما باشد. دقت کنید برای هردرس و مبحث، منبع و روشی را انتخاب کنید که به شما کمک کند در آزمون بعدی، کمی بهتر شوید.
14- در دوران جمع‌بندی، اگر مطمین هستید که در دروسی آن قدر قوی هستید که احتیاج به مرور آن دروس ندارید، می‌توانید فقط تست بزنید؛ تکرار می‌کنیم فقط درس‌هایی که در آن بسیار قوی هستید؛ اما برای دروسی که نخوانده‌اید باید توجه داشته باشید که هیچ مرحله‌ای را نمی‌توان جایگزین دیگری کرد، و تا زمانی که روی مفاهیم کتاب و تمرین اشراف نداشته باشید، تست زدن هیچ کمکی به شما نمی‌کند.
15- با استفاده از روش جمع بندی، مباحث مهم‌تر را به دفعات مرور خواهید کرد؛ مثلاً اگر پس از اولین آزمون، روی مبحث نور هندسی فیزیک تمرکز کنید، این مبحث در تمامی آزمون‌های بعدی که از خودتان می‌گیرید، تکرار دوره می‌شود.
16- افرادی که قبل از عید، مطالعه خوبی نداشته‌اند، حتماً به خاطر داشته باشند که بهتر است به جای فکر و دغدغه درس‌های عقب مانده، به این فکر کنند که چگونه می‌توانند به حد ایده آل خودشان برسند و مطمین باشند که با مدیریت درست زمان در این روزها براحتی می‌توانند نتیجه‌ای راضی کننده از تلاش خود بگیرند؛ زیرا تجربه نشان داده است که هیچ تلاشی بی ثمر نیست.
17- مباحث مهم تر را به دفعات مرور کنید.
18- سعی کنید که در نیمه اول تیرماه حتماً دوره و مرور کردن و تست زدن را به اتمام برسانید تا بتوانید اقدامات یک هفته مانده به کنکور را انجام دهید.
19- سعی کنید که دست کم 11 ساعت و در نهایت 13 ساعت در روز درس بخوانید.اگر نمی‌توانید این کار را انجام دهید، علتش آن است که وقت تلف می‌کنید، نه اینکه وقتندارید؛ پس باید برای خودتان از قبل برنامه زمانی دقیقی معیّن کنید و خود را مقیّدسازید تا آن را انجام دهید.
20- اگر تا به حالمبحثی از درس های اختصاصی را هرگز نخوانده‌اید، بهتر است که آن را با مشورت مشاور خود،رها کنید؛ اما اگر آن یک درس عمومی است، می‌توانید آن را بخوانید، ولی سعی نکنید که تسلّطشما بر آن درس خیلی زیاد شود؛ چون این کار به زمان زیادی احتیاج دارد که شما فرصت انجام آن را ندارید؛ پس سعی کنید با خواندن مطلب‌های اصلی، درصد خود را افزایش دهید.
21- به بودجه‌بندی سؤال‌های کنکور (از هر درس در سال‌های قبل،چند سؤال در کنکور مطرح شده است؟) توجه کنید، و اگر به مبحثی که سؤال کمی از آن مطرحمی‌شود، تسلّط کمی دارید، به آن کمتر توجه کنید.
22-شرایط یک آزمون را در آزمون‌های سه روز یک بار یا دو روز یک بارخود رعایت کنید؛ یعنی سعی کنید همان شرایطی را که قراراست از نظر روحی و جسمی برای شما در آزمون سراسری ایجاد شود، در خود ایجاد کنید تانتیجه آزمونتان واقعی شود.
23- بعد از برگزاریآزمون، آن را تصحیح کنید و درصد و نتیجه های خود را به طور دقیق استخراج کنید و بااستفاده از روش تحلیل آزمون، آن را تحلیل کنید. برای انجام این کار در هردرس، سؤال‌هایی راکه به آنها پاسخ نداده یا پاسخ صحیح نداده‌اید، معیّن کنید و علت آن را بیابید.معلومات کم، بی دقتی و کمبود وقت می‌تواند دلایل پیش آمدن این موضوع باشد؛ سپس مبحثی راکه در آن، این مساله اتفاق افتاده است، بیابید.
24- اگرشما داوطلب آماده و در سطح مناسبی هستید و نتیجه خوبی در آزمون ها کسب کرده اید، می توانید هر دو روز یک بار آزمون بدهید، و درحقیقت، یک روز و نیم را برای رفع اشکال بگذارید؛ ولی اگرنتیجه هایتان رضایت بخش نیست، این کار را سه روز یک بار انجام دهید و دو روز و نیمبرای اشکال ها وقت بگذارید. در این وقت ها، شما باید در هردرس، یک تصمیم مهم بگیرید وآن را عملی کنید؛ برای نمونه، در درس «فیزیک» با خود بگویید که تست فصل 2 فیزیک پیش دانشگاهی(به تعداد 100 تست) را به دقت خواهم زد و رفع اشکال خواهم کرد و سعی کنید تا فاصله آزمون بعد، آن اشکالات را برطرف کنید.
اگر در هر آزمون، فکر کنید که آزمون بعدی، کنکور واقعیشماست، در این صورت، در هر آزمون، اشکال عمده خود را برطرف خواهید کرد و بهاین ترتیب، هر آزمون شما نسبت به آزمون قبلی‌تان بهتر خواهد شد.
25- ساعت خواب خود را در دوران جمع بندی، اصلاح کنید. تحقیق هانشان داده که هشت ساعت خواب در شبانه روز برای ذهنی آماده، لازم است؛ بنابراین، سعی کنید که در طول این یک ماه، به صورت تدریجی، طوری خواب خود را تنظیم کنید که در درجهاول، هشت ساعت در شبانه روز بخوابید، و در درجه دوم، ساعت خواب و بیداری شما منظمباشد؛ یعنی برای نمونه، هر روز بین ساعت 23 تا 24 بخوابید و بین ساعت 6 تا 7 صبحبیدار شوید. اگر عادت به خواب بعدازظهر دارید، آن را طوری تنظیم کنید که بیشتر از75 دقیقه نباشد؛ زیرا بعد از این زمان، خواب وارد مرحله عمیق شده و فرآیند بیداری،دشوار خواهد شد.
26- تا آنجا که امکان دارد، غذا را با کیفیت و کمیت بیشتر میل کنید. از غذاهای پروتیینی مثل گوشت و لبنیات بیشتر استفاده کنید. حبوبات گرچه پروتیین دارند، ولی به علت ایجاد نفخ و ناراحتی گوارشی در مقادیر زیاد توصیه نمی شوند. بگذارید بنیه جسمی شما تقویت شود. از منابع طبیعی ویتامین ها، میوه ها و سبزی ها استفاده کنید و اگر از نظر مالی، توانایی تهیه یک تغذیه کامل و اصولی را ندارید، حتماً با تجویز پزشک به صورت کمکی و مکمل از قرص های ویتامین، مثل ب، آ، ویتامین ث و مولتی ویتامین استفاده کنید. در ابتدای صبح و در صورت تمایل عصرها، کمی ورزش یا پیاده روی داشته باشید که برای توانمندی ذهنی و فراگیری شما بسیار بسیار مؤثر است؛ حتی اگر انجام این کارها را تاکنون امتحان نکرده‌اید، از این پس امتحان کنید تا اثر آن را در یادگیری خود بخوبی درک کنید. بههر حال، یادتان باشد مهم این است که تمام تلاش خود را انجام دهید و نتیجه را واگذارکنید. مطمین باشید که اگر در این یک ماه باقی‌مانده، خوب درس بخوانید، نتیجه شماتغییر زیادی خواهد کرد.
تا کنکور چگونه درس بخوانیم تا کنکور چگونه درس بخوانیم تا کنکور چگونه درس بخوانیم تا کنکور چگونه درس بخوانیم تا کنکور چگونه درس بخوانیم تا کنکور چگونه درس بخوانیم تا کنکور چگونه درس بخوانیم تا کنکور چگونه درس بخوانیم تا کنکور چگونه درس بخوانیم تا کنکور چگونه درس بخوانیم
یک روش پیشنهادی
در بالا، برای جمع بندی بهتر و نتیجه گیری مناسب از این دوران، به شما پیشنهاد شد تا از روش مطالعه، آزمون و تحلیل استفاده کنید. در اینجا برای آشنایی بهتر شما داوطلبان عزیز با این روش مطالبی ارایه شده است که در صورت تمایل می‌توانید آن را به کار برید. ایامهفته را به دو بخش سه روزه به همراه روز جمعه که معمولاً اکثر دانش‌آموزان در این روزدر کنکورهای آزمایشی شرکت می‌نمایند، تقسیم نمایید و در هر بخش سه روزه به این شکل عملنمایید که این 3 روز را به 6 نیمروز تقسیم کنید و در نیمروز اول، یک تست مجموعه ایرا دقیقاً به مانند شرایط کنکور از خود امتحان بگیرید و پس از تحلیل این آزمون، هر نیمروز از این پنج نیمروز باقی مانده را به مطالعه یک درسبپردازید و سپس برای تعیین نیاز خود در هر درس، بخشی از آن درس را بخوانید که بیشترین تعداد سؤالات غلط یا «نزده» درآزمون مذکور از آن بخش یا فصل کتاب باشد؛ به این ترتیب، اگر شما در بازه سه روزه بعدی، تستمجموعه ای دیگری را از خود آزمون بگیرید، این بار نیاز به مطالعه بخش های دیگری ازدروس خواهید داشت که در آنها اشکال زیادتری داشته‌اید. بعد از اینکه چند بار به این صورت عمل کردید، خواهید دید کهمهم‌ترین بخش‌های کتاب‌ها که بیشترین ضعف را در آنها داشته‌اید، مطالعه شدهاست. لازم به ذکر است که شما باید در این ایام به جز اجرای این روش، در هر روز حدود چند ساعت را به مطالعه و مرور مطالبی که قبلاً آنها را به عنوان نکات مهم علامت زده‌اید، اختصاص دهید. این زمان می تواند با توجه به زمان آزمون‌ها، توان شما، برنامه‌ریزی‌تان و … کم یا زیاد شود؛ اما از آنجایی که دیگر وقت چندانی باقی نمانده است، پیشنهاد می‌شود که این زمان را به حداکثر برسانید. اگر هنوز متقاعد نشده اید که این روش، مفید است، دست کم دو دوره (6 روز)، این کار را انجام دهید و در آزمون سوم، (روزهفتم) خواهید دید که چه تحولی درآزمون شما ایجاد شده است.

ارسال دیدگاه

9
0

6 نظرات جدید
3 پاسخ به نظرات
0 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنشها به نظر
داغترین موضوع نظر
6 نظر نویسندگان
  عضویت  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
اطلاع از
فرناز

واقعا به خاطر این راهنمایی های جامعتون ممنونم

عرفان

وااااااااااااااااای که چقدر جامع و خوب بوووود !!! مرسسی

سارا

بهتر ازاین نمیشد . عالی بود

سارا

عالی بود . بهترین و جامع ترین مطالب در رابطه با جمع بندی . بهتر ازاین نمیشد

فازی

چرا صفحه ی که بچه ها توش مینوشتن باز نمیشه چی شده؟

بهار زندگانی

سلام خسته نباشید
من بدلیل بیماری که داشتم تا الان نتونستم بخونم اما الان شروع کردم به خوندن میخواستم ببینم باتوجه به اینکه نحوه مطالعه تو ماه های آخر متفاوت چه جزوه هایی رو بخونم وچی کارکنم تا موفق بشم درضمن نمیتونم سال دیگه توکنکور شرکت کنم لطفا راهنماییم کنید ممنون

تبلیغات متنی