تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 94 مجموعه آمار

تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 94 مجموعه آمار

 

 

احتمال

سوالات درس احتمال همانند سوالات احتمال سال 93، بسیار مفهومی و دشوارتر بوده است. سوالات هر دو سال بسیار به هم نزدیک بودند. دانشجو با مطالعه دقیق کتاب نظریه توزیع‌های دکتر پارسیان و حل مسائل آن می‌توانست به بسیاری از سوالات پاسخ دهد.


 
آمار ریاضی

سوالات درس آمار ریاضی هم از لحاظ سطح دشواری به سوالات 93 بسیار نزدیک بود. به طوری که دانشجو با مطالعه دقیق کتاب آمار ریاضی دکتر پارسیان و حل مسائل آن‌ها می‌توانست به اکثریت سوالات پاسخ دهد. مباحث مهم در آمار ریاضی: بسندگی ـ قضیه باسو ـ MLE ـ UMVUE فاصله اطمینان و آزمون فرض می‌باشند که در سال 94 بیشترین تعداد سوالات مربوط به مبحث آزمون فرض بود که حدود 8 سوال را به خود اختصاص داده بود.


 
رگرسیون

سوالات رگرسیون سال 94 تقریباً هم سطح سوالات سال 93 بوده است به طوری که دانشجو با مطالعه دقیق کتاب‌های رگرسیون از جمله رگرسیون مونت گومری می‌توانست حداقل به 9 سوال از 10 سوال پاسخ صحیح دهد.


 
ریاضیات عمومی

درس ریاضیات عمومی همواره بخش مهمی از آزمون ورودی، ارشد رشته ریاضی و سایر رشته‌های علوم پایه و برخی رشته‌های فنی و مهندسی بوده است.
در مجموع 9 سوال از این درس مطرح شده بود که 40 درصد ریاضی و یک و 60 درصد ریاضی 2 محتوای مسائل را تشکیل می‌دهند.
در سال 94 برخلاف سال 93، سوالی از مباحث حد و دستگاه قطبی مطرح نشده بود. همچنین از هر کدام از مباحث مشتق‌های یک متغیره و چند متغیره، سری‌ها، اعداد مختلط، انتگرال‌های دوگانه و سه‌گانه و انحنای منحنی یک سوال و از مبحث انتگرال یگانه 2 سوال مطرح شده بود که 8 سوال آن به صورت مفهومی و 1 سوال به صورت حفظی بوده است. همچنین داوطلبان با مطالعه‌ی دقیق مباحث و منابعی مانند کتاب‌های مدرسان شریف می‌توانستند به تمامی سوالات پاسخ دهند.


 
زبان تخصصی

سوالات زبان رشته آمار و کاربردها در سال 94 مانند سال‌های گذشته از 30 سوال اعم از 15 سوال زبان عمومی و 15 سوال زبان تخصصی تشکیل شده بود. 10 سوال زبان عمومی مربوط به واژگان عمومی بود که همگی آن‌ها در کتاب”Barron`s 1100 Words You Need To Know” موجود می‌باشد و با مطالعه دقیق آن‌ها می‌توانست به تمامی سوالات پاسخ دهد. 5 سوال بعدی زبان عمومی مربوط به گرامر در قالب کلوز تست بود که سطح آن نسبت به سال پیش تفاوتی نداشته است. برای پاسخگویی صحیح به سوالات این قسمت باید غیر از دانش گرامر به دانش ترجمه متن نیز تسلط کافی داشت. سطح کلی این 15 سوال نسبت به سال پیش تغییری نداشته است.
سوالات تخصصی از 3 متن مشابه سال پیش بوده است و سطح دشواری آزمون امسال نسبت به سال پیش تغییر آنچنانی نداشته است.


 
مبانی احتمال

این درس در آزمون سال 94، 6 سوال را به خود اختصاص داده بود که هر 6 سوال به صورت مفهومی مطرح شده بودند. در سال 94 از مبحث انواع میانگین‌ها ـ دهک ـ میانه ـ چارک، 1 سوال ساده در مورد شاخه و برگ و 1 سوال ساده در مورد میانگین‌ها مطرح شده بود.
از مبحث مبانی احتمال ـ قاعده‌ی بیز، 2 سوال که یکی ساده و دیگری متوسط بود از احتمال شرطی و چیپیشف مطرح شده بود. مبحث فرمول‌های شمارش ـ ترکیبات 2 سوال را به خود اختصاص داده بود که یکی متوسط دیگری دشوار بوده است. داوطلبان در آمون سال 94 این درس حتی با مطالعه‌ی دقیق نیز به یک سوال نمی‌توانستند پاسخ دهند.


 
مبانی آنالیز ریاضی

اهمیت درس آنالیز ریاضی 1 و 2 طراحان را بر آن داشت که تعداد سوالات این درس را از 12 سوال کم‌تر نکنند تا بتوانند تمام مباحث مهم را پوشش دهند.
در سوالات سال 94 از مبحث فضای متریک 1 سوال با ایده‌ای تازه که سوال ساده‌ای هم بود مطرح شده بود. از مبحث فشردگی و همبندی 2 سوال آمده بود که 1 سوال تحلیلی مربوط به فشردگی و دیگری یک حکم حفظی مربوط به همبندی بود. هر 2 سوال در سطح متوسطی بودند. سوالات سال 94 در مبحث سری‌ها و دنباله‌ها که 3 سوال را به خود اختصاص داده بود دشوارتر و تحلیلی‌تر از سال 93 بوده است. از مبحث پیوستگی 3 سوال در سطح متوسط و از مبحث مشتق 2 سوال که یکی بسیار مشکل و دیگری تکراری با سال‌های گذشته بود، مطرح شده بود. از مبحث دنباله‌ها و سری‌های تابعی نیز 1 سوال به میان آمده است.
به طوری کلی در سال 94، 2 سوال حفظی و 10 سوال به صورت محاسباتی بود که بیشتر سوالات از کتاب مدرسان شریف مطرح شده بود.


 
مبانی آنالیز عددی

این درس در سال 94،‌ 6 سوال را به خود اختصاص داده بود. از مجموع 15 سوال طرح شده، از هر کدام از مباحث خطا، تقریب جواب معادله‌ی f(x)=0، تقریب انتگرال و معادلات دیفرانسیل یک سوال مطرح شده بود. همچنین از مبحث تقریب مقدار مشتق، 2 سوال مطرح شده بود که در سال 94، 2 سوال به صورت حفظی و 4 سوال به صورت محاسباتی بوده است، همچنین داوطلبان با مطالعه‌ی دقیق مباحث و کتاب مدرسان شریف می‌توانستند به تمامی سوالات پاسخ دهند.


 
مبانی علوم ریاضی

این درس در سال 94 (بهمن 93)، 6 سوال را به خود اختصاص داده بود. که 3 سوال آن به صورت حفظی و 3 سوال آن به صورت مفهومی مطرح شده بود. در کنکور امسال برخلاف سال قبل از مباحثی مانند روابط و اصل موضوع نظریه مجموعه‌ها سوالی به میان نیامده بود اما به مباحثی مانند نگاشت وارون ـ تصویر، منطق ـ سورها، کاردینال ـ عدد اصلی سوالاتی اختصاص داده شده بود.
به طور کلی سوالات هر دو سال تقریباً در یک سطح بودند و داوطلبان با مطالعه‌ی دقیق و مباحث و منابعی مانند کتاب مدرسان شریف می‌توانستند به اکثر سوالات پاسخ دهند.


 
مبانی ماتریس و جبر خطی

این درس در کنکور 94 (بهمن 93) 6 سوال را به خود اختصاص داده بود. که هر 6 سوال به صورت مفهومی و از کتاب جبر خطی هافمن مطرح شده بود. از هر کدام از مباحث بعد ـ پایه و زیر فضای پایا یک سوال مطرح شده بود که از سال 93 ساده‌تر بودند. به مباحث رتبه پوچی و مقادیر ویژه، مشخصه ـ مینیمال در مجموع 4 سوال اختصاص داده شده بود که با سوالات 93 تقریباً در یک سطح بودند.


 
نمونه گیری

در کنکور سال‌های 93 و 94 تقریباً همه سوالات از مبحث نمونه‌گیری تصادفی ساده و نمونه‌گیری طبقه‌ای بوده است و تقریباً می‌توان گفت هیچ سوالی به طور مستقیم از نمونه‌گیری خوشه‌ای و سیستماتیک نیامده است. در سال 94 از مباحث نمونه‌گیری تصادفی ساده 7 سوال و از نمونه‌گیری طبقه‌ای 3 سوال مطرح شده است. نکته قابل توجه این بود که سطح سوالات نمونه‌گیری در سال 94 بسیار دشوارتر از سوالات 93 بوده است. در حال حاضر بهترین منبع برای مطالعه نمونه‌گیری کتاب نمونه‌گیری دکتر عمیدی می‌باشد.

ارسال دیدگاه

1
0

1 نظرات جدید
0 پاسخ به نظرات
0 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنشها به نظر
داغترین موضوع نظر
1 نظر نویسندگان
  عضویت  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
اطلاع از
iman

سلام. وقتتون بخیر
چندتا سوال داشتم از خدمتتون. یکی اینکه از نظر بازار کار گرایشای آمار چطورن؟ آمار زیستی با توجه به اینکه زیر مجموعه وزارت بهداشت هست. بهتر نیست؟
برای هر کدوم از دروس چندتا کتاب معرفی شده؛ حجمش خیلی زیاد میشه! همه اینا باید خونده بشه؟ حتما مطالب همپوشانی داره. امکان داره بگید کدومش جامعتر و بهتره؟
منبع تست مناسبی غیر از کتاب کنکور سالهای اخیر وجود داره؟ مثلا کتابهای پوران پژوهش که درس و تست هست.
تو یه سایت خوندم سالهای اخیر مباحثی از رگرسیون حذف شده. در مورد اونا اطلاع دارید؟
ممنون میشم اگه به سوالام جواب بدید

تبلیغات متنی