تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 93 زیست شناسی گیاهی

تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 93 زیست شناسی گیاهی

 

تکوین گیاهی

در آزمون کارشناسی ارشد سال 93(بهمن 92) در درس تکوین گیاهی بیشترین سؤالات مربوط به مبحث ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان و نمو گیاهی بوده است. در سال 92 نیز مبحث نمو گیاهی بیشترین حجم سؤالات را به خود اختصاص داده بود. 
سؤالات مربوط به مبحث نمو گیاهی همانند سال گذشته توجه ویژه طراحان سؤال را در این آزمون به خود اختصاص داده است. که دلیل اصلی آن جامع بودن این مبحث در تکوین گیاهی است و همچنین این مبحث موضوع اصلی تحقیقات در حوزه ی تکوین گیاهی است. 
سؤالات آزمون 93 (بهمن 92) در مقایسه با آزمون 92 دشوارتر بوده است چرا که بیشتر سؤالات زمینه مفهومی داشتند و سؤالات مربوط به مبحث نمو گیاهی بیشترین حجم را داشته است. درحالیکه در آزمون سال 92 درصد بیشتری از سؤالات حفظی بوده است.
اما درمورد مباحث مورد سؤال به نظر می رسد جامعیت تست‌های طرح شده در هر دو آزمون رعایت شده است و از تمامی مباحث سؤال طرح شده است.


فیزیولوژی گیاهی

در آزمون کارشناسی ارشد سال 93(بهمن 92) در درس فیزیولوژی گیاهی، بیشترین سؤالات مربوط به مبحث تغذیه معدنی، فتوسنتز و تنفس می‌باشد و تنها یک سؤال از مباحث فیزیولوژی تنش، نظارت بر گلدهی، دفاع گیاه توسط دگرگوهره‌های ثانوی، دیواره یاخته ای بوده است. 
سؤالات مربوط به مباحث تنفس و فتوسنتز و هورمون‌ها طبق روال هرسال، نظر ویژه ی طراحان سؤال را در این آزمون به خود اختصاص داده‌اند. که دلیل آن گسترده بودن این مباحث و همچنین توجه روزافزون جوامع دانشگاهی به تحقیق در رابطه با عملکرد آنزیم‌های درگیر در فرایندهای فتوسنتز و تنفس گیاه می‌باشد. 
سؤالات آزمون 93 در مقایسه با سؤالات سال 92 تقریبا در یک سطح بوده‌اند ولی میزان دشواری سؤالات آزمون 93 در مباحث مهمی همانند تنفس و فتوسنتز که هرساله حجم زیادی از سؤالات را به خود اختصاص می‌دهند، بیشتر بوده است. بالعکس در آزمون سال 92 این مباحث، سؤالات به نسبت حفظی‌تر و آسان‌تری را به خود اختصاص داده بودند. همچنین گزینه‌های آزمون 93 نسبت به 92 طولانی‌تر و سؤالات دامنه گسترده‌تری از دانش مفهومی فرد را به چالش می‌کشد.
اما درمورد مباحث مورد سؤال به نظر می‌رسد هر دو آزمون جامعیت طرح تست از کلیه مباحث را رعایت کرده‌اند. در هر دو آزمون از فصل‌های آب و یاخته‌های گیاهی و تعادل آب در گیاهان سؤالی مطرح نشده است.


زیست شناسی (تنه مشترک)

در آزمون کارشناسی ارشد علوم گیاهی در درس مجموعه زیست شناسی 40 سؤال مطرح شده است که برخلاف آزمون های گذشته، هر درس تعداد 5 سؤال به خود اختصاص داده است. در بخش گیاهی 3 سؤال مرتبط با فیزیولوژی گیاهی و 2 سؤال از سیستماتیک گیاهی مطرح شده است. در بخش جانوری 1 سؤال از بافت شناسی 1 سؤال از فیزیولوژی 2 سؤال از جانور شناسی مهره داران و 1 سؤال از سیستماتیک جانوری آمده است. سؤالات بخش میکروبی تماما سوالاتی کلی از میکروب شناسی بوده است و اصول و مفاهیم تعریفی مورد پرسش قرار گرفته است. در سلولی و مولکولی 3 سؤال مربوط به سلولی و 2 سؤال مربوط به مولکولی می‌باشد. سطح سؤالات در این درس بسیار ساده می‌باشد و حتی با مطالعه کلی مطالب قابل پاسخگویی می‌باشند. در ژنتیک 1 سؤال از مبحث بیوتکنولوژی و 4 سؤال دیگر مربوط به سیتوژنتیک می‌باشد. سؤالات این بخش از پراکندگی برخوردار نبوده است و 80 درصد سؤالات از یک مبحث بود‌ه‌اند. در بیوشیمی 1 سؤال از متابولیسم و 3 سؤال از ساختار و 1 سؤال از بیوترمودینامیک آمده است. ظاهراً در آزمون 92 درس بیوشیمی متمرکز بر ساختار بوده است و در سایر گرایش ها نیز حدود 50 درصد سؤالات از ساختار بوده است. در بیوفیزیک 2 سؤال از مبحث روش های بیوفیزیک 1 سؤال از غشا 1 سؤال از زیست پرتوی و 1 سؤال از بیوفیزیک سلولی بوده است. در اکولوژی و تکامل هم 2 سؤال از بحث جمعیت و مفاهیم اکولوژیکی 1 سؤال از تکامل و 2 سؤال از عوامل موثر در پدیده های اکولوژیکی بوده است. شاید دشوار ترین درس در مجموعه زیست شناسی آزمون 93 (بهمن 92) دروس اکولوژی و تکامل و بخش جانوری بوده است. سایر سؤالات در سطح ساده طبقه‌بندی می‌شوند.


سیستماتیک گیاهی

آزمون کارشناسی ارشد سال 93 (بهمن 92) در درس سیستماتیک گیاهی به نسبت سال 92 همگن‌تر بوده و تقریباً از تمام سرفصل‌ها سؤالاتی طراحی شده است. به طوری که از تمرکز گرایی بر روی موضوعات ( تک لپه و دو لپه¬ای‌ها) کمتر شده است. با این وجود طبق سنوات قبل بیشترین حجم سؤالات آزمون به حوزه دو لپه ای‌ها اختصاص یافته در حالی که از سرفصل تک لپه‌ها بسیار کمتر سؤال مطرح شده است. 
تعداد سؤالات از موضوع تالوفیت‌ها به نسبت سال‌های قبل زیاد‌تر بوده به عبارت دیگر دو برابر حالت معمول سؤال طرح شده است. از سرفصل تالوفیت- قارچ‌ها یک سؤال و سه سؤال هم از سرفصل تالوفیت ـ جلبک‌ها و در مورد گلسنگ‌ها سؤالی عنوان نشده است.
سؤالات فلور ایران و جغرافیای گیاهی بیشتر با موضوعات تک لپه‌ای و دو لپه‌ای ادغام می‌شوند. با توجه به اینکه سعی می‌شود از این گونه سؤالات در آزمون دکتری بیشتر استفاده شود در سال 93 تمرکز بر روی این موضوع بیشتر شده است. 
سؤالات اصول رده‌بندی گیاهان به نسبت سال قبل رشد داشته و تنوع خوبی هم از لحاظ موضوعی پیدا کرده است. اما در مورد تکامل و فیلوژنی سؤالی طرح نشده که جای خود را می‌تواند در آزمون‌های سال‌های بعد باز کند.
در مورد سؤالات، گزینه‌ها کوتاه و کم حجم بوده و به زمان کمتری جهت پاسخگویی نیاز دارند. در مجموع به نسبت سال 92 سؤالات آسانتر طراحی شده‌اند. 
با توجه به طبقات ICBN و سیستماتیک گیاهی سینک (صفحه 47) تمام گزینه‌های سؤال 118غلط بوده و تنها گزینه 2 می‌تواند به نسبت صحیح باشد به طوری که طبقه‌های رده و راسته به ترتیب صحیح آورده شوند و در گزینه سؤال جابه جا شوند. در سؤال 119 واژه Prinaceae در گزینه اول نیز صحیح نبوده و احتمالاً منظور طراح Pinaceae می‌باشد.

 

*مدرسان شریف

ارسال دیدگاه

1
0

1 نظرات جدید
0 پاسخ به نظرات
0 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنشها به نظر
داغترین موضوع نظر
1 نظر نویسندگان
  عضویت  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
اطلاع از
arman

خیلی ممنون اطلاعات جامعی بود دستتون درد نکنه.

تبلیغات متنی