تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 93 تربیت بدنی

تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 93 تربیت بدنی

 

حرکت شناسی و بیومکانیک

در آزمون کارشناسی ارشد تربیت بدنی سال 93 (بهمن 92)، مانند سایر دروس تخصصی 20 سؤال از دروس حرکت شناسی و بیومکانیک طرح شده بود، که 10 سؤال از مباحث حرکت شناسی و 10 سؤال نیز از مباحث بیومکانیک بوده است.
از 10 سؤال حرکت‌شناسی 4 سؤال از فصل مفصل ران، 1 سؤال از فصل ستون مهره‌ها، 3 سؤال از فصل شانه،1 سؤال از فصل مچ پا و 1 سؤال از فصل اهرم ها بوده است.
تقریباً نیمی از سؤالات مربوط به بخش حرکت شناسی از اندام فوقانی و نصف دیگر از بخش اندام تحتانی طرح شده بود. از لحاظ سختی، سؤالات آزمون 93 نسبت به سال قبل (92) راحت‌تر بود.
از 10 سؤال درس بیومکانیک، 5 سؤال از فصل جنبش شناسی خطی و زاویه‌‌‌ای‌، 3 سؤال از ساختار استخوان و عضله و 2 سؤال بصورت متفرقه طرح شده بود. همانند سال گذشته از مبحث ساختار عضله و استخوان سؤالات زیادی طرح شده است (حدود 30 درصد سوالات). با توجه به روند طرح سؤال در کنکور 92 و 93 (بهمن 92)، بیشتر سؤالات از منابع کنکور‌ی گذشته نیستند و طراحان سؤال به منابع جدید روی آورده‌اند. همچنین 50 در صد سؤالات از دو فصل جنبش شناسی خطی و زاویه‌‌ا‌ی طرح شده است. سؤالات محاسباتی درصد کمی را به خود اختصاص داده‌اند. از لحاظ سختی سؤالات کنکور 93 تقریبا مشابه سال 92 بود. با توجه به موارد بالا، استفاده از منابع و جزوات جدید بر‌ای آزمون 94 (بهمن 93) به داوطلبان عزیز پیشنهاد می‌شود.


حرکات اصلاحی و آسیب شناسی

در آزمون کارشناسی ارشد سال 93 (بهمن 91) مانند سال گذشته برای درس حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی 20 سؤال طرح شده بود. در آزمون سال 93 برای طراحی سؤالات از 9 مبحث مختلف استفاده شده بود که 1 سؤال از فصل سازگاری حفظ تعادل و کنترل وضعیت بدنی، 5 سؤال از فصل ناهنجاری‌های اندام فوقانی، 1 سؤال از فصل وضعیت بدنی و عملکرد ورزشی، 1 سؤال از فصل اصول عمومی آسیب‌های ورزشی، 2 سؤال از بیومکانیک آسیب‌های ورزشی، 6 سؤال از فصل بررسی آسیب‌دیدگی‌های بخش‌های مختلف بدن، 1 سؤال از تمرین‌های بخش‌های مختلف در مرحله توان بخشی و بالاخره 2 سؤال به صورت متفرقه طرح شده بود. نکته قابل توجه، طراحی سؤالات این درس از منابع جدید بود. سؤالات درس حرکات اصلاحی به نسبت سخت‌تر از سال پیش بود اما سؤالات درس آسیب‌شناسی دارای سؤالات راحت‌تری بود. 
باتوجه به تغییرات در نحوه طراحی سؤالات و تغییر منابع این رشته، به داوطلبان عزیز آزمون کارشناسی ارشد سال 94 (بهمن 93) پیشنهاد می‌شود دامنه مطالعات خود را بیشتر کرده و تمامی مباحث را مد نظر قرار دهند.


رشد و یادگیری

در آزمون کارشناسی ارشد تربیت بدنی سال 93 (بهمن 92)، مانند سایر دروس تخصصی، 20 سؤال از دروس رشد و یادگیری مطرح شده بود، که 10 سؤال از مباحث رشد حرکتی و 10 سؤال نیز از مباحث یادگیری حرکتی طراحی شده است.
از 10 سؤال رشد حرکتی، 1سؤال از فصل دیدگاه رشد، 2 سؤال از فصل نمو و بالیدگی، 5 سؤال از فصل رفتار حرکتی در دوران کودکی، 1 سؤال از فصل رفتار حرکتی از نوجوانی تا بزرگسالی، 1 سؤال مربوط به فصل رشد ادراکی ـ حرکتی و 1 سؤال از پردازش اطلاعات بوده است.
همانند سال‌ قبل، بیشتر سؤالات (5 سؤال از 10 سؤال) از فصل رفتار حرکتی در دوران کودکی طرح شده است. از لحاظ سختی سؤالات آزمون 93 سخت‌تر از آزمون سال گذشته (92) می‌باشد و تعداد سؤالات مفهومی قابل توجه است.
از 10 سؤال درس یادگیری حرکتی، 2 سؤال از فصل طبقه‌بندی مهارت‌های حرکتی، 1سؤال از فصل کنترل حرکات هماهنگ، 3 سؤال از فصل آماده سازی و توجه، 1 سؤال از فصل محیط یادگیری، 1 سؤال از فصل بازخورد افزوده و 2 سؤال از فصل شرایط تمرین طرح شده است. برخلاف سال گذشته از مبحث محیط یادگیری سؤال زیادی طرح نشده است. با توجه به آزمون سال 93 پراکندگی در طرح سؤالات بسیار زیاد است و از بیشتر فصول طراحی شده است. از لحاظ سختی سؤالات کنکور 93 دشوارتر از کنکور 92 بوده و سؤالات کاملا مفهومی طراحی شده بودند.


سنجش و اندازه گیری

مانند سال‌های اخیر در آزمون کارشناسی ارشد تربیت بدنی سال 93 (بهمن92)، 20 سؤال از درس سنجش و اندازه‌گیری مطرح شده است. 
از 20 سؤال سنجش و اندازه گیری: 1 سؤال از فصل ارزشیابی، 5 سؤال از فصل نقاط و مرتبه‌های درصدی ونمرات استاندارد، 3 سؤال از فصل گرایش‌های مرکزی، 2 سؤال از فصل شاخص‌های پراکندگی،3 سؤال از فصل همبستگی، 3 سؤال از فصل آزمون‌ها، 1 سؤال از فصل آمار استنباطی بوده، 1 سؤال از فصل نورم ها و مقیاس‌های نمره دادن و 1 سؤال به صورت ترکیبی و متفرقه است. 
برخلاف سال‌های گذشته از فصل شرایط اساسی آزمون سؤالی طرح نشده است. در آزمون 93 (بهمن 92) حدود 25 درصد سؤالات از بخش نمرات استاندارد طرح شده است که نشان دهنده اهمیت این فصل می‌باشد. برخلاف سال‌های گذشته تعداد سؤالات حفظی خیلی اندک بوده و بیشتر سؤالات به صورت فرمولی و محاسباتی طرح شده بود. با توجه به این نکته دانشجو می‌بایست زمان زیادی را صرف حل این مسائل می‌کرد. 
از لحاظ سختی سؤالات آزمون 92 دشوارتر از آزمون 93 (بهمن 92) بوده است اما درصد سؤالات محاسباتی سال 93 بیشتر از کنکور سال گذشته می‌باشد.


فیزیولوژی

همانند سال‌های اخیر در آزمون کارشناسی ارشد تربیت بدنی سال 93 (بهمن 92)، برای درس فیزیولوژی 20 سؤال طراحی شده است.
از 20 سؤال فیزیولوژی، 2 سؤال از فصل متابولیسم و کارسنجی، 5 سؤال از فصل عملکرد عصبی- عضلانی، 2 سؤال از فصل سازگاری‌های متابولیکی، 3 سؤال از فصل عملکرد قلبی ـ عروقی، 3 سؤال از فصل سازگاری‌های ریوی، 2سؤال از فصل سازگاری‌های عصبی ـ غده‌ای، 1 سؤال از فصل تغذیه، 2 سؤال به صورت ترکیبی طرح شده است.
همانند سال های گذشته طراحی سؤالات از فصل های به خصوصی انجام می‌گیرد.از لحاظ تغییر در نحوه طرح سؤالات سال 93 مشابه سال 92 بوده است و هیچ تغییری در آن دیده نمی شود و نوآوری ندارد. از لحاظ سختی سؤالات این درس در کنکور 93 نسبتاً سخت‌تر از آزمون 92 به نظر می‌رسد و تعداد سؤالات مفهومی، بیشتر هستند.


مدیریت ورزشی

همانند سال‌های گذشته در آزمون کارشناسی ارشد تربیت بدنی سال 93 (بهمن 92) برای درس مدیریت ورزشی 20 سؤال در نظر گرفته شده است، از مجموع سؤالات طرح شده در آزمون (93) 3 سؤال از فصل کلیات مدیریت، 3 سؤال از فصل سازماندهی مسابقات ورزشی، 3 سؤال از فصل آشنایی با جداول ورزشی، 1 سؤال از فصل مدیریت بلیط فروشی در مسابقات، 6 سؤال از فصل آشنایی با سازمان‌های داخلی و خارجی،2 سؤال از فصل مقررات برگزاری مسابقات ورزشی، 1 سؤال از بخش داوطلبی و تنها 1 سؤال از مباحث متفرقه و غیرقابل پیش‌بینی طرح شده بود. بودجه‌بندی سؤالات در برخی مباحث تفاوت چشمگیری نسبت به سال گذشته داشته از جمله مبحث ‌آشنایی با سازمان‌های داخلی و خارجی که سال پیش از آن سوالی طرح نشده بود اما در آزمون 93 با طرح 6 سؤال باعث تعجب شد و یا مبحث مقررات برگزاری مسابقات که در سال گذشته اصلاً سؤالی از آن مطرح نشد و در آزمون (93)، 2 سؤال را به خود اختصاص داده بود.نکته‌ قابل توجه در این درس طراحی فقط و فقط 3 سؤال از فصل جداول مسابقات ورزشی برخلاف سال‌های گذشته است که سؤالاتی بسیار ساده به نظر می رسید. بیشتر سؤالات این درس به صورت حفظی طراحی شده بود. از نظر سختی سؤالات آزمون 93 (بهمن 92) آسان‌تر از آزمون سال 92 بود.

 

*مدرسان شریف

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی