تاملند

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

حضور ۱۲ دانشگاه کشور در نظام رتبه‌بندی لایدن

حضور ۱۲ دانشگاه کشور در نظام رتبه‌بندی لایدن

 

جعفر مهراد رئیس مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) گفت: مرکز مطالعات دانشگاه علم و فناوری لایدن، فعالیت خود را از سال 2007 در زمینه ارزیابی عملکرد علمی دانشگاه‌های جهان آغاز کرده است.

وی افزود: این موسسه سالانه 750 دانشگاه برتر جهان را بر اساس شاخص‌های کتاب ‌سنجی رتبه‌بندی می‌کند.

مهراد ادامه داد: شاخص‌های این نظام به دو دسته کلی شاخص‌های تاثیر و همکاری‌های علمی تقسیم می‌شوند. اطلاعات مربوط به این شاخص‌ها از پایگاه داده‌ علوم (Web of Science) جمع‌آوری می‌شود.

وی افزود: رتبه‌بندی سال 2014 این نظام بر اساس اطلاعات سال 2012-2009 دانشگاه‌ها در پایگاه داده علوم انجام پذیرفته است. در بررسی استنادها و وزن دهی به این شاخص، خود استنادی مولف (نویسندگان) حذف شده است.

وی گفت: شاخص‌های ارزیابی این رتبه‌بندی در زمینه شاخص تاثیر و شاخص همکاری‌های علمی تعیین می‌شود.

به گفته وی، در شاخص تاثیر، میانگین امتیاز استناد (MCS) به تولیدات علمی دانشگاه، میانگین نرمالیزه امتیاز استناد   ( MNCS)، سهم دانشگاه در 10 درصد پراستنادترین تولیدات علمی و در شاخص همکاری علمی نیز درصد تولیدات علمی مشترک با سایر دانشگاه‌ها و موسسه‌‌ها  (PP collab)، درصد تولیدات علمی مشترک بین‌المللی  (PP int collab)، درصد تولیدات علمی مشترک با صنعت   (PP UI collab)، متوسط فاصله جغرافیایی (به کیلومتر) در همکاری‌های علمی بررسی می‌شود.

وی با ارائه جدولی، از وضعیت رتبه بندی دانشگاه‌های ایران در نظام رتبه بندی لایدن 2014 را عنوان کرد که بر این اساس رتبه‌های دانشگاه‌های برتر ایران در شاخص تاثیر به این صورت است که به ترتیب در متغیرهای p، mcs، mcnsو PP (top 10%)، دانشگاه آزاد، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی امیر کبیر رتبه‌های اول، دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه تبریز رتبه‌های دوم، دانشگاه صنعتی امیر کبیر و صنعتی اصفهان رتبه‌های سوم، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تبریز، دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه علم و صنعت رتبه چهارم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه شیراز، دانشگاه تبریز و دانشگاه صنعتی شریف رتبه پنجم و دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه تهران رتبه ششم را کسب کرده است.

مهراد خاطرنشان کرد: همچنین دانشگاه‌های برتر ایران در شاخص همکاری‌های علمی در متغیرهای مربوط به شاخص همکاری‌های علمی متغیر PP (collab ) PP (int collab ) PP (UI collab ) PP(<100 km) نیز به این صورت است که دانشگاه علوم پزشکی تهران، صنعتی اصفهان، دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد رتبه اول، دانشگاه آزاد، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه علوم پزشکی تهران رتبه دوم،

وی افزود: دانشگاه تهران، دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس رتبه سوم، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه شیراز، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه شهید بهشتی رتبه چهارم، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تبریز، صنعتی اصفهان و دانشگاه صنعتی امیرکبیر رتبه پنجم، دانشگاه تبریز، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه تبریز  و دانشگاه تهران رتبه ششم را کسب کردند.

جعفر مهراد، به عنوان سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و مسئول آگاه در زمینه رتبه بندی دانشگاه‌ها در رابطه با نظام رتبه بندی لایدن گفت: شاخص‌های مورد استفاده در این نظام در مقایسه با سایر نظام‌های رتبه بندی از اعتبار خاصی برخوردار است.

وی افزود: حضور 12 دانشگاه معتبر کشور در این نظام نشان دهنده توسعه کمی و کیفی دانشگاه های کشور است. اکنون، روح تحقیق و تتبع در دانشگاه‌ها رسوخ پیدا کرده و دانشگاه‌های کشور سهم مهمی در معرفی آموزش عالی و تحقیقات علمی کشور در جهان دارند. از این حضور می‌توان به عنوان بین المللی سازی دانشگاه‌ها نام برد.

 

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی