منابع آزمون فلوشیپ سال 1403

منابع آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی فلوشیپ سال 1403 در سایت کنکور جهت دانلود قرار گرفته است. منابع آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال 1403 منتشر شد. 

منابع آزمون فلوشیپ سال 1403 (دوره تکمیلی تخصصی)

 

 منابع آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) به صورت یکسان در کلیه دانشگاه های علوم پزشکی مرجع طراحی سوالات خواهد بود.

آیین‌نامه دوره‌های آموزش تکمیلی تخصصی پزشکی (فلوشیپ)

هدف از برقراری دوره‌های تکمیلی تخصصی (‌فلوشیپ) افزایش مهارتهای عملی و دانش نظری پزشکان متخصص در راستای ارتقاء کیفیت خدمات تخصصی و آموزش پزشکی و نیز دستیابی به آخرین یافته‌های علمی پزشکی می‌باشد.

دوره تکمیلی تخصصی بالینی پزشکی طی آموزش در رشته‌هایی است که از یک سو نیاز به ارائه آموزشهای تکمیلی تخصصی برای ارتقاء مهارت علمی تخصصی آن رشته وجود داشته و از سوی دیگر ارائه آن در قالب دوره‌های فوق تخصصی وجود نداشته باشد.متقاضیان واجد شرایط با داشتن مدرک دانشنامه تخصصی پزشکی و گذراندن مراحل ذیل به اخذ گواهی تکمیلی تخصصی نایل می‌شوند‌.
الف- پذیرش در آزمون ورودی تکمیلی تخصصی (‌فلوشیپ)
ب- موفقیت در طی دوره آموزشی (‌علمی و عملی‌) مصوب (در یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی) مورد تأیید دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی طبق ضوابط مندرج در ماده 24 و تبصره‌های آن.
ج- اعلام موفقیت دراتمام دوره آموزشی تکمیلی تخصصی توسط بخش آموزش دهنده

تعریف فلو:

فلوی تکمیلی تخصصی به فردی اطلاق می‌شود که با داشتن مدرک دانشنامه تخصصی و یا گواهی قبولی آن و پذیرش در آزمون ورودی،در یک رشته به کسب مهارتهای عملی و آموزش‌های نظری و فعالیتهای پژوهشی بپردازد. از میان حایزین رتبه‌های اول تا سوم امتحانات دانشنامه تخصصی هر رشته پیش نیاز در هر سال تحصیلی در صورتی که مشمول خدمت وظیفه عمومی‌باشند با رعایت سایر شرایط مندرج درآیین‌نامه می‌توانند به طور مشروط در آزمون پذیرش اسفند ماه ثبت نام و شرکت نمایند و در صورت قبولی با استفاده از ماده یک قانون نحوه تامین اعضاء هیئت علمی، تا تاریخ 31 شهریور ماه سال بعد از خدمت ترخیص شده، شروع به آموزش نمایند.
 هر داوطلب می‌تواند بدون محدودیت دفعات در آزمون پذیرش فلو شرکت نماید.

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی