تاملند

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

دانلود حل المسائل هندسه 3 پایه دوازدهم

حل تمرین کامل هندسه 3 پایه دوازدهم توسط جناب رضا پازوکی در 22 صفحه و با پاسخ تشریحی برای هر فصل این کتاب تهیه و تدوین شده است. برای دانلود حل المسائل هندسه 3 پایه دوازدهم به ادامه مطلب بروید.

دانلود حل المسائل هندسه 3 پایه دوازدهم

حل المسائل هندسه 3 پایه یازدهم شامل پاسخ تشریحی فصول و مباحث زیر میباشد:

فصل 1: دایره
درس اول: مفاهیم اولیه و زاویه ها در دایره
درس دوم: رابطه های طولی در دایره
درس سوم: چند ضلعی های محاطی و محیطی
فصل 2: تبدیل های هندسی و کاربردها
درس اول: تبدیل های هندسی
درس دوم: کاربرد تبدیل ها
فصل 3: روابط طولی در مثلث
درس اول: قضیۀ سینوس ها
درس دوم: قضیۀ کسینوس ها
درس سوم: قضیۀ نیمسازهای زوایای داخلی و محاسبۀ طول نیمساز ها
درس چهارم: قضیۀ هرون (محاسبۀ ارتفاع ها و مساحت مثلث)

همانند پایه های قبلی، ساختار کتاب براساس سه موقعیت هایی برای یادگیری و ارائه مفاهیم جدید (فعالیت ها) ، محور اساسی فعالیت، کار در کلاس و تمرین قرار گرفته است. از این میان ریاضی فراهم می کنند و این امر مستلزم مشارکت جدی دانش آموزان است. البته معلم هم در این میان نقشی مهم برای راهنمایی و هدایت کلی فعالیت ها به عهده دارد. با توجه به اینکه کتاب برای دانش آموزان سطح متوسط طراحی شده است، با درنظر گرفتن شرایط مختلف، امکان غنی سازی فعالیت ها و یا ساده سازی آنها به وسیله معلم وجود دارد. در هرحال تأکید اساسی مؤلفان، محور قرار دادن کتاب درسی در فرایند آموزش است. در همین راستا توجه به انجام فعالیت ها در کلاس درس و ایجاد فضای بحث و گفت وگو و دادن مجال به دانش آموز برای کشف مفاهیم به طور جدی توصیه می شود.

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی