آزمون ارزیابی دانشجویان داروسازی خارج از کشور متقاضی انتقال به داخل 1402

سوالات و پاسخ کلیدی آزمون ارزیابی دانشجویان داروسازی خارج از کشور متقاضی انتقال به داخل 1402 جهت دانلود در سایت کنکور قرار گرفته است. دومین دوره آزمون ارزیابی دانشجویان داروسازی شاغل به تحصیل در خارج از کشور متقاضی انتقال به دانشگاه های داخل دی ماه 1402
آزمون ارزیابی دانشجویان داروسازی خارج از کشور متقاضی انتقال به داخل 1402
کلید نهایی آزمون ارزیابی علمی دانشجویان متقاضی انتقال به دانشگاه‌های علوم پزشکی داخل کشور در سایت کنکور منتشر شده است.

آزمون ارزیابی علمی دانشجویان متقاضی انتقال به دانشگاه های علوم پزشکی داخل کشور ۱۴ دی ماه برگزار شد.

این آزمون برای دو گروه از متقاضیان انتقال به دانشگاه های داخل کشور «ویژه ورودی‌های اول ژانویه ۲۰۱۹ به بعد» و «ویژه ورودی‌های پیش از سال ۲۰۱۹» برگزار شده است.

بر اساس اعلام دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی اصلاحات زیر در کلید اولیه آزمون ارزیابی علمی دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی خارج از کشور متقاضی انتقال انجام شده و برطبق آن پاسخنامه های داوطلبان تصحیح خواهد شد:

رشته پزشکی «ویژه ورودی‌های پیش از سال ۲۰۱۹ و ورودی‌های اول ژانویه ۲۰۱۹ به بعد»: اعتراضات وارد نیست

رشته دندانپزشکی «ویژه ورودی‌های پیش از سال ۲۰۱۹ و ورودی‌های اول ژانویه ۲۰۱۹ به بعد»:

ورودی‌های پیش از ژانویه ۲۰۱۹: ﺳﺆال۴۸ (گروه بافت شناسی) گزینه «اﻟﻒ» درﺳﺖ اﺳﺖ.

ورودی‌های اول ژانویه ۲۰۱۹ به بعد: ﺳﺆال۱۸ (گروه آناتومی سروگردن) گزینه «ب» درﺳﺖ اﺳﺖ.

رشته داروسازی «ویژه ورودی‌های پیش از سال ۲۰۱۹ و ورودی‌های اول ژانویه ۲۰۱۹ به بعد»: اعتراضات وارد نیست

 

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی