تاملند

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

مدارک تحصیلی مورد پذیرش و ضرایب دروس در آزمون دکتری علوم پزشکی 1403

مدارک مورد پذیرش و دروس و ضرایب آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی علوم پایه پزشکی، بهداشت و دندانپزشکی (Ph.D) سال 1403 اعلام شد. مدارک تحصیلی مورد پذیرش و ضرایب دروس در آزمون دکتری علوم پزشکی 1403

 

مدارک تحصیلی مورد پذیرش و ضرایب دروس در آزمون دکتری علوم پزشکی 1403

آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی علوم پایه پزشکی، بهداشت و دندانپزشکی(Ph.D) سال ۱۴۰۳ در ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۳ برگزار می شود.

مدارک مورد پذیرش در آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی علوم پایه پزشکی، بهداشت و دندانپزشکی(Ph.D) سال ۱۴۰۳ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شده است و داوطلبان باید بر اساس آن در آزمون ثبت نام کنند.

عنوان مدرک تحصیلی داوطلبان اعم از دانشنامه یا گواهی تحصیلی باید دقیقا منطبق با رشته های قید شده به عنوان مدارک تحصیلی مورد پذیرش باشد.

براساس مصوبه چهل و پنجمین جلسه ۲۷ اسفند ۱۳۸۹ شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی دارندگان دانشنامه و یا گواهینامه تخصصی بالینی و یا فوق تخصصی بالینی در رشته هایی که دکتری عمومی پزشکی جزو مدارک مورد پذیرش است، مجاز به شرکت در آزمون مربوطه هستند.

همچنین دروس و ضرایب آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی علوم پایه پزشکی، بهداشت و دندانپزشکی (Ph.D) سال ۱۴۰۳ در انتهای این مطلب سایت کنکور منتشر شده است.

مدارک مورد پذیرش آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی علوم پایه پزشکی، بهداشت و دندانپزشکی(Ph.D) سال ۱۴۰۳

دروس و ضرایب آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی علوم پایه پزشکی، بهداشت و دندانپزشکی(Ph.D) سال ۱۴۰۳

به گزارش مهر، آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی علوم پایه پزشکی، بهداشت و دندانپزشکی (Ph.D) سال ۱۴۰۳ در آبان ماه ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی