زمان برگزاری آزمون زبان MSRT در اردیبهشت ۱۴۰۳

زمان برگزاری آزمون زبان MSRT در اردیبهشت ۱۴۰۳

آزمون زبان MSRT اردیبهشت ۱۴۰۳ در روز جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار می شود. ثبت نام آزمون از روز یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ آغاز می شود.

آزمون زبان MSRT اردیبهشت ۱۴۰۳ در روز جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۵ برگزار می شود.

ثبت نام آزمون زبان MSRT اردیبهشت ۱۴۰۳ از روز یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ ساعت ۱۰ آغاز شده و تاساعت ۱۸ روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ ادامه دارد. ضمن اینکه حوزه های برگزاری در تقویم آزمون درج می شود.

همچنین به علت همزمانی آزمون تاریخ فوق با آزمون استخدامی آموزش و پرورش، زمان برگزاری آزمون ساعت ۱۵ است.

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی