تاملند

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

جدول ظرفیت چهل و یکمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی 1403

زمان انتخاب محل در چهل و یکمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی 1403 اعلام شد.  جدول ظرفیت چهل و یکمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی 1403 در ادامه مطلب قرار گرفته است

 

جدول ظرفیت چهل و یکمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی 1403

 جدول ظرفیت چهل و یکمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی 1403

 

بدینوسیله به اطلاع کلیه افراد شرکت کننده در چهل و یکمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی رشته های بالینی می رساند انتخاب محل از روز سه شنبه به تاریخ22 اسفند لغایت یکشنبه 27 اسفند می باشد. داوطلبان مجاز به انتخاب رشته محل می بایست با وارد نمودن کد رهگیری و با در نظر گرفتن جدول ظرفیت نهائی آزمون و جدول ظرفیت پذیرش دانشجویان بومی با اولویت مناطق محروم نسبت به انتخاب اولویت های محل تحصیل خود اقدام نمایند .

تذکر: جدول ظرفیت پذیرش دانشجویان بومی با اولویت مناطق محروم، که نشان دهنده نیاز هر استان یا شهرستان به سهمیه بومی مناطق محروم در رشته های مختلف مورد نیاز می باشد، از طریق پایگاه اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی قابل دسترسی است .داوطلبان با سهمیه بومی که مبادرت به انتخاب کد رشته محلهای مناطق محروم می کنند، الزم است عالوه بر انتخاب دانشگاه محل تحصیل، محل تعهد خود مبتنی بر استان محل تعهد را نیز انتخاب نمایند. به عنوان مثال: اگر شما متقاضی رشته گوارش و کبد بالغین هستید و بومی استان فارس می باشید، در فرم انتخاب رشته محل عالوه بر انتخاب دانشگاهها، می بایست محل تعهد یک و یا چند مورد بدلخواه( از جهرم، فسا، و الرستان را انتخاب نمایید .
داوطلبان دارای سهمیه بومی می بایست توجه نمایند تنها در صورتی می توانند رشته محلی را به صورت محروم انتخاب نمایند که در جدول ظرفیت پذیرش دانشجویان بومی با اولویت مناطق محروم، استان محل تعهد ایشان در رشته آنها اعلام نیاز کرده باشد و می توانند محل تحصیل را به دلخواه در تمامی دانشگاه های اعلام شده انتخاب نمایند

 

جدول ظرفیت پذیرش بومی با اولویت مناطق محروم چهل و یکمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی 1403

جدول ظرفیت پذیرش بومی با اولویت مناطق محروم چهل و یکمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی 1403
جدول ظرفیت پذیرش بومی با اولویت مناطق محروم چهل و یکمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی 1403

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی