تعیین تکلیف وضعیت تحصیل دانشجویان مشکوک به تقلب در کنکور

تعیین تکلیف وضعیت تحصیل دانشجویان مشکوک به تقلب در کنکور

وضعیت تحصیل دانشجویان مشکوک به تقلب در کنکور با توجه به مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین تکلیف می‌شود.

چهل و یکمین جلسه هیات عالی تجدید نظردر تاریخ ۱۴۰۲.۱۲.۷ با حضور وزیر علوم، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر اعضا برگزار شد.

در این جلسه ضمن تاکید بر مصوبه جلسه‌ ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه اخیر این شورا، در جلسه‌ ۸۹۳ مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۵ درخصوص شیوه های اجرایی این مصوبات و رعایت حقوق اشخاص ذینفع تاکید شد.

همچنین اعضای هیات نسبت به ۵ پرونده دانشجویی و ۱۰ پرونده مربوط به اعضای هیات علمی در شئون علمی و پژوهشی بررسی و اتخاذ تصمیم کردند.

در این جلسه تهیه پیش نویس شیوه نامه جدید هیات عالی تجدیدنظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که باید نسبت به تعیین تکلیف وضعیت تحصیل دانشجویان مشکوک به تقلب براساس مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیات های تجدیدنظر وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی بررسی و اتخاذ تصمیم شد.

به گزارش مهر، پیرو رأی دیوان عدالت اداری درباره بازگشت به تحصیل کنکوریهای مشکوک به تقلب در کنکور، شورای عالی انقلاب فرهنگی به تازگی مصوبه ای را تصویب و ابلاغ کرد.

مصوبه تجمیعی-تکمیلی شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص «خروج تصمیمات و آرای صادره از هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان سنجش آموزش کشور و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی درخصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و تشکیل هیأت‌های عالی تجدید نظر» طی نامه شماره ۱۴۰۲/۲۴۳۶۰/ دش مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ توسط رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی