دانلود سوالات و پاسخ کنکور ارشد 1403 همه رشته ها

دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی کنکور ارشد 1403 برای تمامی رشته های جهت دانلود در سایت کنکور قرار گرفته است. جهت دانلود رایگان سوالات و پاسخ کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۳ به ادامه مطلب بروید. دانلود سوالات و پاسخ آزمون ارشد 1403 همه رشته ها

 

پاسخ کلیدی اضافه شد

 

دانلود سوالات و پاسخ کنکور ارشد 1403 همه رشته ها

 

 مشاوره  قبولی آزمون کارشناسی ارشد با رتبه های برتر این آزمون

مرکز مشاوره سایت کنکور

 

 
 
 
 
پاسخ کلیدی دفترچه سوال نام مجموعه امتحانی کد
پاسخ کلیدی دفترچه سوال علوم جغرافیایی  1102
پاسخ کلیدی دفترچه سوال مهندسی فضای سبز  1328
پاسخ کلیدی دفترچه سوال طراحی پارچه ولباس  1364
پاسخ کلیدی دفترچه سوال علوم اجتماعی  1108
پاسخ کلیدی دفترچه سوال باستان شناسی  1132
پاسخ کلیدی دفترچه سوال علوم قران وحدیث  1111
پاسخ کلیدی دفترچه سوال فقه وحقوق  1112
پاسخ کلیدی دفترچه سوال فلسفه وکلام اسلامی  1113
پاسخ کلیدی دفترچه سوال ادیان وعرفان وتاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی  1114
پاسخ کلیدی دفترچه سوال الهیات ومعارف اسلامی /مخصوص اهل سنت /  1115
پاسخ کلیدی دفترچه سوال زبان روسی  1122
پاسخ کلیدی دفترچه سوال زبان المانی  1124
پاسخ کلیدی دفترچه سوال حقوق  1126
پاسخ کلیدی دفترچه سوال علوم سیاسی وروابطبین الملل  1130
پاسخ کلیدی دفترچه سوال مشاوره  1143
پاسخ کلیدی دفترچه سوال ایمنی -بهداشت ومحیطزیست  1294
پاسخ کلیدی دفترچه سوال هنرهای نمایشی وسینما  1357
پاسخ کلیدی دفترچه سوال تاریخ  1107
پاسخ کلیدی دفترچه سوال زبان فرانسه  1120
پاسخ کلیدی دفترچه سوال زبان انگلیسی  1121
پاسخ کلیدی دفترچه سوال علوم ومهندسی جنگل  1307
پاسخ کلیدی دفترچه سوال فلسفه  1116
پاسخ کلیدی دفترچه سوال ترویج واموزش کشاورزی  1306
پاسخ کلیدی دفترچه سوال علوم دام وطیور  1309
پاسخ کلیدی دفترچه سوال زبان عربی  1104
پاسخ کلیدی دفترچه سوال علوم ومهندسی مرتع وابخیزداری  1301
پاسخ کلیدی دفترچه سوال اگرواکولوژی وژنتیک گیاهی  1303
پاسخ کلیدی دفترچه سوال علوم ومهندسی باغبانی  1305
پاسخ کلیدی دفترچه سوال مهندسی صنایع چوب وفراورده های سلولزی  1312
پاسخ کلیدی دفترچه سوال علوم ومهندسی صنایع غذایی  1313
پاسخ کلیدی دفترچه سوال بیماری شناسی گیاهی  1315
پاسخ کلیدی دفترچه سوال علوم ومهندسی محیطزیست  1317
پاسخ کلیدی دفترچه سوال هنرهای تصویری وطراحی  1358
پاسخ کلیدی دفترچه سوال مدرسی معارف اسلامی  1152
پاسخ کلیدی دفترچه سوال مدیریت حاصلخیزی -زیست فناوری ومنابع خاک  1308
پاسخ کلیدی دفترچه سوال بیوشیمی بالینی  1509
پاسخ کلیدی دفترچه سوال مدیریت  1142
پاسخ کلیدی دفترچه سوال مهندسی متالورژی ومواد  1272
پاسخ کلیدی دفترچه سوال علوم ومهندسی اب  1302
پاسخ کلیدی دفترچه سوال اقتصادکشاورزی  1304
پاسخ کلیدی دفترچه سوال علوم ومهندسی شیلات  1311
پاسخ کلیدی دفترچه سوال مدیریت وکنترل بیابان  1321
پاسخ کلیدی دفترچه سوال معماری  1352
پاسخ کلیدی دفترچه سوال مهندسی مکانیک بیوسیستم  1319
پاسخ کلیدی دفترچه سوال علوم ورزشی  1106
پاسخ کلیدی دفترچه سوال مهندسی معدن  1268
پاسخ کلیدی دفترچه سوال زبان وادبیات فارسی  1101
پاسخ کلیدی دفترچه سوال روان شناسی  1133
پاسخ کلیدی دفترچه سوال علوم تربیتی  1117
پاسخ کلیدی دفترچه سوال علوم زمین  1201
پاسخ کلیدی دفترچه سوال مهندسی نقشه برداری  1263
پاسخ کلیدی دفترچه سوال مهندسی مکانیک  1267
پاسخ کلیدی دفترچه سوال علوم اقتصادی  1105
پاسخ کلیدی دفترچه سوال مهندسی شیمی  1257
پاسخ کلیدی دفترچه سوال مهندسی صنایع  1259
پاسخ کلیدی دفترچه سوال مهندسی نساجی  1283
پاسخ کلیدی دفترچه سوال حسابداری  1134
پاسخ کلیدی دفترچه سوال زیست شناسی سلولی ومولکولی  1206
پاسخ کلیدی دفترچه سوال مهندسی کامپیوتر  1277
پاسخ کلیدی دفترچه سوال مهندسی عمران  1264
پاسخ کلیدی دفترچه سوال امار  1207
پاسخ کلیدی دفترچه سوال ریاضی  1208
پاسخ کلیدی دفترچه سوال شیمی  1203
پاسخ کلیدی دفترچه سوال فیزیک  1204
پاسخ کلیدی دفترچه سوال مهندسی برق  1251
پاسخ کلیدی دفترچه سوال هنرهای موسیقی  1360
پاسخ کلیدی دفترچه سوال دفترچه فرانسه رشته 1126   
پاسخ کلیدی دفترچه سوال دفترچه فرانسه رشته 1143, 1117   
پاسخ کلیدی دفترچه سوال دفترچه فرانسه -المانی رشته های 1130- 1116- 1108   
پاسخ کلیدی دفترچه سوال مطالعات جهان  1131
پاسخ کلیدی دفترچه سوال سنجش ازدوروسیستم اطلاعات جغرافیایی  1103
پاسخ کلیدی دفترچه سوال مدیریت جهانگردی  1125
پاسخ کلیدی دفترچه سوال مددکاری اجتماعی  1139
پاسخ کلیدی دفترچه سوال مطالعات زنان  1137
پاسخ کلیدی دفترچه سوال زبان های باستانی ایران  1109
پاسخ کلیدی دفترچه سوال طراحی صنعتی  1362
پاسخ کلیدی دفترچه سوال فرش  1363
پاسخ کلیدی دفترچه سوال طراحی شهری  1351
پاسخ کلیدی دفترچه سوال پیشگیری بیماری های دامی  1511
پاسخ کلیدی دفترچه سوال علوم ارتباطات اجتماعی  1138
پاسخ کلیدی دفترچه سوال ایران شناسی  1127
پاسخ کلیدی دفترچه سوال زبان وادبیات اردو  1129
پاسخ کلیدی دفترچه سوال محیطزیست  1146
پاسخ کلیدی دفترچه سوال حفاظت ومرمت بناها-بافت هاواشیای فرهنگی -تاریخی  1353
پاسخ کلیدی دفترچه سوال نمایش عروسکی  1356
پاسخ کلیدی دفترچه سوال هنرهای ساخت ومعماری  1361
پاسخ کلیدی دفترچه سوال زبان شناسی  1110
پاسخ کلیدی دفترچه سوال اکوهیدرولوژی  1323
پاسخ کلیدی دفترچه سوال بیوتکنولوژی کشاورزی  1324
پاسخ کلیدی دفترچه سوال توسعه روستایی  1325
پاسخ کلیدی دفترچه سوال مدیریت کشاورزی  1327
پاسخ کلیدی دفترچه سوال برنامه ریزی شهری -منطقه ای ومدیریت شهری  1350
پاسخ کلیدی دفترچه سوال هنرهای پژوهشی وصنایع دستی  1359
پاسخ کلیدی دفترچه سوال معماری منظر  1365
پاسخ کلیدی دفترچه سوال مدیریت دریایی  1144
پاسخ کلیدی دفترچه سوال حشره شناسی کشاورزی  1314
پاسخ کلیدی دفترچه سوال فیزیولوژی دامپزشکی  1502
پاسخ کلیدی دفترچه سوال قارچ شناسی دامپزشکی  1503
پاسخ کلیدی دفترچه سوال باکتری شناسی دامپزشکی  1505
پاسخ کلیدی دفترچه سوال علم اطلاعات ودانش شناسی  1119
پاسخ کلیدی دفترچه سوال مهندسی نفت  1253
پاسخ کلیدی دفترچه سوال مهندسی معماری کشتی  1256
پاسخ کلیدی دفترچه سوال انگل شناسی  1501
پاسخ کلیدی دفترچه سوال بافت شناسی دامپزشکی  1504
پاسخ کلیدی دفترچه سوال بهداشت وکنترل کیفی موادغذایی  1507
پاسخ کلیدی دفترچه سوال سم شناسی  1510
پاسخ کلیدی دفترچه سوال اموزش زبان ژاپنی  1128
پاسخ کلیدی دفترچه سوال مهندسی درسوانح طبیعی  1262
پاسخ کلیدی دفترچه سوال مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی  1322
پاسخ کلیدی دفترچه سوال علوم شناختی  1219
پاسخ کلیدی دفترچه سوال ایمنی شناسی دامپزشکی  1506
پاسخ کلیدی دفترچه سوال ژئوفیزیک وهواشناسی  1202
پاسخ کلیدی دفترچه سوال زیست شناسی گیاهی  1213
پاسخ کلیدی دفترچه سوال زیست شناسی جانوری  1214
پاسخ کلیدی دفترچه سوال زیست شناسی دریا  1216
پاسخ کلیدی دفترچه سوال مهندسی شیمی -بیوتکنولوژی وداروسازی  1285
پاسخ کلیدی دفترچه سوال مهندسی بازرسی فنی  1292
پاسخ کلیدی دفترچه سوال مهندسی ایمنی -بهداشت ومحیطزیست /اچ اس ئی /  1293
پاسخ کلیدی دفترچه سوال اقیانوس شناسی فیزیکی  1217
پاسخ کلیدی دفترچه سوال مهندسی طراحی محیطزیست  1287
پاسخ کلیدی دفترچه سوال تاریخ وفلسفه علم  1218
پاسخ کلیدی دفترچه سوال علوم محیطزیست  1215
پاسخ کلیدی دفترچه سوال مهندسی هوافضا  1279
پاسخ کلیدی دفترچه سوال نانوفناوری -نانومواد  1273
پاسخ کلیدی دفترچه سوال مهندسی فناوری اطلاعات /ای تی /  1276
پاسخ کلیدی دفترچه سوال مدیریت کسب وکاروامورشهری  1148
پاسخ کلیدی دفترچه سوال علوم کامپیوتر  1209
پاسخ کلیدی دفترچه سوال مهندسی پلیمر  1255
پاسخ کلیدی دفترچه سوال فوتونیک  1205
پاسخ کلیدی دفترچه سوال دفترچه فرانسه رشته 1110   

 

در کانال تلگرام کارشناسی ارشد سایت کنکور عضو شوید

uni_k@

ارسال دیدگاه

43
0

24 نظرات جدید
19 پاسخ به نظرات
0 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنشها به نظر
داغترین موضوع نظر
28 نظر نویسندگان
  عضویت  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
اطلاع از
امیر حسن

رتبه ها کی میاد

امیر حسن

رتبه ها می میاد؟

شایان

سلام کلید نهایی رو کی میدن؟

وحید

کلید نهایی رو هنگام اعلام نتایج اولیه توی کارنامه‌تون قرار میدن.

علی محمد حسین زاده

فکر کنم یادشون رفته کلید رو منتشر کنن

امیر

امروز ۱۲ اسفند ماهه و هنوز کلید سوالات آزمون ارشد نیومده !! واقعا دیگه نوبره !! پس کی میاد ؟؟

ادشد

سال پیش بعد از سه هفته قرار دادند

امیر

سال قبل حدود یازده روز بعد از کنکور کلیدها منتشر شدن…..
یه کم دیگه باید صبر کنیم

مژگان

معمولا کلید سوالات چند روز بعد از منتشر شدن سوالا میاد ؟

زهرا

سلام وقتتون بخیر
🥺کلید سوالات رو کی قرار میدین؟

اصغر

قاعدتا هر وقت توی سایت sanjesh.org قرار بدند

س

سلام کلید مخصوص هر کدام از کد دفترچه ها چه زمانی منتشر میشه؟ مثلاً کلید دفترچه E یا کلید دفترچهC

اصغر

سنجش فقط کلید اولیه یک دفترچه رو میذاره و خودتون باید تطبیق بدید، کلید نهایی رو هم موقع نتایج اولیه میتونید ببینید

جواد

روی کد دفترچه راست کلیک کنید یا اگر گوشی موبایل دارید روی کد دفترچه نگه دارید و بارگیری پیوند رو بزنید تا دانلود بشه

لیلا ابوالقاسمی

دانلود نمیشه

امیرعلی

چرا دانلود نمیشه

امیرعلی

چرا دانلود نمیشه؟

ساحل

چرا دانلود نمیشه

ستاره

چرا دانلود نمیشه؟

حمیدرضا

سلام پاسخنامه کی میاد؟

محسن

سلام وقت بخیر سوالات ارشد 1403جه زمانی منتشر میشن

میترا

سلام سوالات را کی میگذارندپس

سینا

سلام.شما میدونید برای قبولی در دانشگاه ازاد ار‌شد حسابداری میانگین درصدها باید چند باشه؟

غلام

چرا تا الان نیومده پس

nn

چرا هرساله اینقدر با تاخیر منتشر میشه

ادمیر

کاش زودتر بیاد

علیرضا

کلید اصلی حداقل یک هفته زمان میبره توسط سنجش منتشر بشه.سوالات احتمالا دو سه روزه بیرون بیاد

هانا

کی سوالا و پاسخ هاشون میاد اخه

mmm

دمتون گرم

مجید

خدا کنه فردا بیاد دیگه

تبلیغات متنی