برگزاری مجازی آزمون سه تک‌درس دانشجویان علوم پزشکی

برگزاری مجازی آزمون سه تک‌درس دانشجویان علوم پزشکی

آزمون سه تک‌درس‌ مجازی «آشنایی با مبانی طب ایرانی و مکمل»، «اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا» و «مفاهیم تامین مالی و بیمه سلامت» این هفته توسط دانشگاه علوم پزشکی هوشمند برگزار می‌شود.

تک درس های مجازی «آشنایی با مبانی طب ایرانی و مکمل»، «اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا» و «مفاهیم تامین مالی و بیمه سلامت» برای تمام دانشجویان علوم پزشکی توسط دانشگاه علوم پزشکی هوشمند برگزار شده است.

این تک درس ها به صورت مجازی ارائه شد و آزمون پایان ترم مجازی تک دروس در سامانه دانشگاه علوم پزشکی هوشمند برگزار می شود.

آزمون درس «آشنایی با مبانی طب ایرانی و مکمل» در ۲۳ بهمن ۱۴۰۲، آزمون درس «اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا» در ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ و آزمون درس «مفاهیم تامین مالی و بیمه سلامت» در ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ برگزار می شوند.

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی