نتایج تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 93

نتایج تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 93

 

پیرو انتشار اطلاعیه‌های این سازمان در هفته نامه خبری و اطلاع رسانی پیک سنجش مورخ 1/7/93 و 7/7/93 و هم چنین پایگاه اینترنتی این سازمان در خصوص اعلام ظرفیت پذیرش رشته‌های تکمیل ظرفیت و ظرفیتهای جدید در برخی از کد رشته‌های آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) سال 1393 بدین وسیله توجه پذیرفته‌شدگان نهایی برای ثبت‌نام در موسسه آموزش عالی ذیربط و همچنین معرفی شدگان چند برابر ظرفیت کدرشته های محلهای بورسیه و دارای شرایط خاص را به موارد ذیل معطوف می‌دارد:

الف–به اطلاع آن دسته از داوطلبانی که متقاضی کدمحلهای تحصیلی از کدرشته‌های امتحانی مندرج در هفته نامه خبری و اطلاع رسانی پیک‌سنجش مذکورو هم چنین پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان بوده‌اند،می‌رساند که فهرست اسامی آنان به عنوان پذیرفته شده نهایی در سایت این سازمان درج گردیده و ثبت نام از پذیرفته شدگان نهایی در یکی از روزهای ‌شنبه و یا یکشنبه مورخ 10یا11/8/93خواهد بود و داوطلبان لازم است برای اطلاع از زمان دقیق ثبت‌نام به پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه و یا موسسه آموزش عالی محل قبولی مراجعه وسپس با همراه داشتن مدارک ثبت‌نامی (مدارک مندرج در اطلاعیه مورخ 2/6/93  این سازمان درخصوص اعلام اسامی پذیرفته شدگان نهایی مندرج در سایت سازمان)در زمان مقرر برای ثبت نام به موسسه آموزشی ذیربط مراجعه نمایند.

ب– آن دسته از داوطلبانی که متقاضی کد یا کد رشته محلهای تحصیلی بورسیه و دارای شرایط خاص از موسسات ذیل این اطلاعیه بوده‌اند و فهرست اسامی آنان در پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان در ردیف معرفی شدگان چند برابرظرفیت درج گردیده، لازم است برای انجام مصاحبه و سایر مراحل مورد لزوم با توجه به مندرجات این اطلاعیه به ارگان بورسیه و یا موسسه آموزش عالی ذیربط مراجعه نمایند.

یادآوری:

1- نتایج نهایی کدرشته محلهای تحصیلی از رشته‌های بورسیه و دارای شرایط خاص پس از دریافت نتایج مصاحبه و انجام گزینش نهایی متعاقباً اعلام خواهد شد.

2- آندسته از داوطلبانی که هم در ردیف پذیرفته‌شدگان نهایی و هم چنین در ردیف معرفی شدگان چند برابر ظرفیت برای شرکت در مراحل مصاحبه و سایر موارد مورد لزوم قرار گرفته‌اند « بندهای الف و ب فوق» لازم است مطابق مفاد هر دو بند در موعد مقرر اقدام نمایند.

3- چنانچه داوطلبی با توجه به علاقه مندی خود، فقط یک مورد را پیگیری نماید، متعاقباً نمی‌تواند برای مورد دیگر، بعداز مهلت مقرر اقدام نماید.

ج – نام دانشگاهها و موسسات آموزش عالی پذیرنده دانشجو در رشته‌های دارای شرایط خاص

1- دانشکده اصول‌الدین

معرفی شدگان لازم است برای اطلاع از زمان و آدرس محل مصاحبه از روز سه شنبه مورخ 6/8/93 (پس از انتشار اسامی معرفی شدگان) به سایت اینترنتی این دانشکده به نشانی:www.osool.ac.ir مراجعه نمایند.

2- دانشگاه شاهد

معرفی شدگان لازم است برای اطلاع از زمان و آدرس محل مصاحبه از روز سه شنبه مورخ 6/8/93 (پس از انتشار اسامی معرفی شدگان) به سایت اینترنتی این دانشگاه به نشانی: www.shahed.ac.ir مراجعه نمایند.

3- دانشگاه‌ صنعتی‌ مالک‌ اشتر

معرفی شدگان لازم است برای اطلاع از زمان و آدرس محل مصاحبه از روز سه شنبه مورخ 6/8/93 (پس از انتشار اسامی معرفی شدگان) به سایت اینترنتی این دانشگاه به نشانی : www.mut.ac.ir مراجعه نمایند.

4- دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) – نوشهر

معرفی شدگان لازم است برای اطلاع از زمان و آدرس محل مصاحبه از روز سه شنبه مورخ 6/8/93 (پس از انتشار اسامی معرفی شدگان) به سایت اینترنتی این دانشگاه به نشانی : www.ekh.aja.ir مراجعه نمایند.

5- دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب – قم

معرفی شدگان لازم است برای اطلاع از زمان و آدرس محل مصاحبه از روز سه شنبه مورخ 6/8/93 (پس از انتشار اسامی معرفی شدگان) به سایت اینترنتی این دانشکده به نشانی: www.urd.ac.ir مراجعه نمایند.

6- دانشگاه غیرانتفاعی امیرالمومنین(ع) – اهواز

معرفی شدگان لازم است برای اطلاع از زمان و آدرس محل مصاحبه از روز سه شنبه مورخ 6/8/93(پس از انتشار اسامی معرفی شدگان) به سایت اینترنتی این دانشگاه به نشانی: http://amiralmoemenin.ac.ir مراجعه نمایند.

7- دانشگاه غیرانتفاعی سوره – تهران

معرفی شدگان لازم است برای اطلاع از زمان و آدرس محل مصاحبه از روز سه شنبه مورخ 6/8/93 (پس از انتشار اسامی معرفی شدگان) به سایت اینترنتی این موسسه به نشانی: www.soore.ac.ir مراجعه نمایند.

8- دانشگاه‌ مذاهب اسلامی

معرفی شدگان لازم است برای اطلاع از زمان و آدرس محل مصاحبه از روز سه شنبه مورخ 6/8/93 (پس از انتشار اسامی معرفی شدگان) به سایت اینترنتی این دانشکده به نشانی: www.mazaheb.ac.ir مراجعه نمایند.

9- دانشگاه‌ معارف قرآن و عترت(ع) – اصفهان

معرفی شدگان لازم است برای اطلاع از زمان و آدرس محل مصاحبه از روز سه شنبه مورخ 6/8/93 (پس از انتشار اسامی معرفی شدگان) به سایت اینترنتی این دانشکده به نشانی: www.icqt.ac.ir مراجعه نمایند.

10- سازمان مدیریت صنعتی (غیرانتفاعی)

معرفی شدگان لازم است برای اطلاع از زمان و آدرس محل مصاحبه از روز سه شنبه مورخ 6/8/93 (پس از انتشار اسامی معرفی شدگان) به سایت اینترنتی این دانشکده به نشانی: www.imi.ir مراجعه نمایند.

11- مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران – تهران

معرفی شدگان لازم است برای اطلاع از زمان و آدرس محل مصاحبه از روز سه شنبه مورخ 6/8/93 (پس از انتشار اسامی معرفی شدگان) به سایت اینترنتی این موسسه به نشانی : http://www.ibi.ac.ir مراجعه نمایند.

12- مؤسسه غیرانتفاعی رفاه تهران

کلیه معرفی‌شدگان لازم است برای اطلاع از زمان و مکان مصاحبه علمی از روز سه شنبه 6/8/93 (پس از انتشار اسامی معرفی شدگان) به وبگاه اینترنتی این موسسه به نشانی: www.refah.ac.ir مراجعه نمایند.

آدرس: تهران – میدان بهارستان – ضلع شرقی ساختمان مجلس شورای اسلامی – ابتدای خیابان مردم – تلفن: 33521776

تذکرات مهم:

1-باتوجه به اینکه دوره پذیرش کدرشته محل تحصیلی 24348 از کدرشته امتحانی 1251دانشگاه تبریز «پردیس خودگردان» می‌باشد،لذا ظرفیت پذیرش آن در این مرحله حذف گردیده است. برای پذیرش در کدرشته‌محل مذکور (پردیس خودگردان) متعاقباً هماهنگی لازم با داوطلبان متقاضی انجام خواهد شد.

2- پذیرفته شدگان مندرج در این اطلاعیه که قبلاً در یکی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در ردیف پذیرفته شدگان نهایی قرار گرفته‌اند، لازم نیست از محل قبولی قبلی انصراف دهند، بلکه با آنان همانند دانشجوی انتقالی رفتار خواهد شد و توسط موسسه محل قبولی مندرج در این اطلاعیه، مدارک ثبت نامی افراد مذکور از محل قبولی قبلی آنان درخواست می‌گردد. ضمناً لازم به ذکر است قبولی قبلی آن دسته داوطلبانی که اسامی آنان در این اطلاعیه نیز به عنوان پذیرفته شده درج گردیده است، لغو می‌باشد.

3- آن دسته از پذیرفته‌شدگانی که اسامی آنان به عنوان پذیرفته شده نهایی در دوره‌های روزانه به همراه این اطلاعیه در سایت اینترنتی این سازمان درج گردیده، حتی در صورت عدم ثبت نام در محل قبولی مندرج در این اطلاعیه نیز، حق ثبت‌نام و شرکت در آزمون تحصیلات تکمیلی سال 1394 را ندارند.

4- عدم مراجعه در تاریخهای مقرر به منزله انصراف از تحصیل در کد رشته محل ذیربط تلقی می‌گردد.

ضمناً داوطلبان گرامی می‌توانند سوالات خود را با شماره تلفنهای 9-89023595 (کد021) مطرح و یا با بخش پاسخگویی اینترنتی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org درمیان بگذارند.

 

 

 


 

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از اعلام نتایج تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد سال 93 در ساعت 20 امشب خبر داد و گفت: ثبت نام پذیرفته شدگان در روزهای 10 و 11 آبان ماه صورت می گیرد.

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فهرست اسامی  27 هزار و 21 نفر پذیرفته شدگان نهایی و معرفی شدگان چند برابر ظرفیت کد رشته محل های بورسیه و دارای شرایط خاص در رابطه با ظرفیت های جدید و تکمیل ظرفیت برخی کد رشته محل های آزمون کارشناسی ارشد 93 از ساعت 20 امروز 6 آبان ماه بر روی سایت سازمان سنجش قرار داده می شود

وی افزود: کلیه پذیرفته شدگان ضرورت دارد بر اساس مفاد اطلاعیه ای که به همراه اسامی آنها روی سایت قرار گرفته است با همراه داشتن مدارک مورد نیاز در یکی از روزهای شنبه و یکشنبه 10 و 11 آبان به دانشگاه یا موسسه محل قبولی مراجعه و ثبت نام کنند. 

توکلی اظهار داشت: در صورتی که دانشگاه و موسسات آموزش عالی مذکور تاریخی غیر از این تاریخ اعلام کرده باشند پذیرفته شدگان باید بر اساس تاریخ ذکر شده از سوی آنان اقدام کنند. 

مشاور عالی سازمان سنجش خاطرنشان کرد: کلیه معرفی شدگان چند برابر ظرفیت کد رشته محل های بورسیه و دارای شرایط خاص نیز لازم است از این تاریخ برای اطلاع از زمان و مکان مصاحبه و سایر شرایط مورد لزوم به سایت مرکز آموزش عالی مذکور مراجعه کنند.

 

 


 

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، بر اساس اطلاعیه‌های سازمان سنجش پیرامون مراحل تکمیل ظرفیت و پذیرش رشته‌های جدید در آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال 1393 برخی داوطلبان با توجه به مندرجات اطلاعیه نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته اینترنتی در موعد مقرر اقدام کردندکه نتایج پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های متمرکز و نیز معرفی‌شدگان چندبرابر ظرفیت کد رشته محلهای بورسیه و دارای شرایط خاص فردا سه‌شنبه 6 آبان‌ماه اعلام می‌شود.

همچنین برنامه زمانی مصاحبه این رشته‌محل‌ها نیز تا پایان روز سه‌شنبه از طریق سایت اینترنتی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org منتشر می‌شود.

داوطلبان باید براساس مندرجات اطلاعیه‌ای که به همراه اعلام نتیجه منتشر می‌شود، اقدامات لازم را به عمل آورند.

زمان ثبت‌نام از پذیرفته شدگان درروزهای شنبه 10 آبان‌ماه و یکشنبه 11 آبان‌ماه است.

5 آبان 93

 


 

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: نتایج تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد سال 93 دوشنبه پنجم آبان ماه اعلام می شود
 

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نتایج تکمیل ظرفیت در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر می شود.

وی افزود: آزمون کارشناسی ارشد سال 93 بهمن ماه سال 92 برگزار شد و پس از اعلام نتایج آن در تابستان 93 برخی از دانشگاه ها ظرفیت جدید برای پذیرش اعلام کردند.

توکلی خاطرنشان کرد: بر همین اساس مرحله تکمیل برای این آزمون اعلام کردیم و افرادی که مایل بودند در آن ثبت نام کردند. تعداد 63 هزار و 92 نفر در این مرحله شرکت کردند و ظرفیت پذیرش نیز به 25 هزار و 25 نفر افزایش یافته است.

 

افزایش پذیرش در مرحله تکمیل ظرفیت کنکورهای ارشد و دکتری 93/ آمار ثبت نام کنندگان

 

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: بر اساس آمار اولیه که پس از پایان مرحله تکمیل ظرفیت کنکور های کارشناسی ارشد و دکتری سال 93 منتشر شده است بیش از 77 هزار نفر در این مرحله شرکت کرده اند.
 

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس آمار اولیه از ثبت نام داوطلبان در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 93 تعداد 13 هزار و 973 نفر در این مرحله شرکت کردند و ظرفیت پذیرش نیز به تعداد 635 نفر افزایش یافت.

وی درباره آزمون کارشناسی ارشد نیز یادآور شد: تعداد 63 هزار و 92 نفر در این مرحله تکمیل ظرفیت شرکت کرده اند و ظرفیت پذیرش نیز به 25 هزار و 25 نفر افزایش یافت.

 

 

 

3 آبان 93

 


 

حسین توکلی مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، گفت: بر اساس برنامه زمانی پیش‌بینی شده اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در رابطه با اعلام ظرفیت‌های جدید برخی از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تکمیل ظرفیت برخی کدرشته‌محل‌های تحصیلی آزمون دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 93 بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفته است.

وی افزود: داوطلبانی که در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 93 ثبت‌نام و در آزمون شرکت کردند می‌توانند بر اساس کارنامه نتایج اولیه آزمون در رشته و گرایش مربوط، نسبت به انتخاب کدرشته محل‌های انتخابی خود از کدرشته محل‌ امتحانی مربوط حداکثر تا 20 کدرشته محل انتخاب کنند.

توکلی اظهار داشت: ظرفیت پذیرش در این دوره‌ها 24 هزار و 773 نفر است و تا 8 صبح امروز سه شنبه 22 مهرماه تعداد 9 هزار و 411 نفر برای تکمیل فرم انتخاب رشته اقدام کردند.

* جزئیات مربوط به ثبت‌نام دوره‌های دکتری

توکلی گفت: ظرفیت‌های جدید برخی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تکمیل ظرفیت برخی کدرشته‌محل‌های تحصیلی آزمون ورودی دکتری(PhD) نیمه متمرکز سال 93 نیز بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفته است.

وی افزود: داوطلبانی که در این آزمون ثبت‌نام و شرکت کردند و پذیرفته نشده‌اند در صورت علاقمندی می‌توانند بر اساس ضوابط و شرایط مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته این آزمون و مندرجات اطلاعیه‌ای که در رابطه با اعلام ظرفیت‌های جدید و تکمیل ظرفیت برخی کدرشته‌محل‌های تحصیلی آزمون منتشر شده است تا روز 27 مهرماه 93 با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور عنوان کرد: داوطلبان برای انتخاب کدرشته محل‌های تحصیلی باید حداکثر تا 5 کدرشته محل انتخاب کنند.

به گفته وی، ظرفیت پذیرش در این دوره‌ها 580 نفر است و تا 8 صبح امروز سه شنبه 3 هزار و 953 نفر برای تکمیل فرم انتخاب رشته اینترنتی اقدام کردند.


مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به آغاز مرحله تکمیل ظرفیت دو کنکور کارشناسی ارشد و دکتری سال 93 گفت: تا صبح امروز بیش از 13 هزار نفر در مرحله تکمیل ظرفیت این دو کنکور شرکت کرده اند.
 

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به ظرفیت 580 نفری که برای این مرحله در آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 93 درنظر گرفته شده است، تاکنون تعداد 3 هزار و 953 نفر فرم تقاضانامه الکترونیکی را تکمیل کرده اند. 

وی افزود: همچنین دانشگاه تهران نیز ظرفیت های جدید خود برای رشته های کارشناسی ارشد اعلام کرده است و به این ترتیب ظرفیت پذیرش در مرحله تکمیل ظرفیت کنکور کارشناسی ارشد 93 به 24 هزار و 774 نفر رسید. 

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور یادآور شد: تا صبح امروز 9 هزار و 411 نفر نیز در مرحله تکمیل ظرفیت ارشد ثبت نام کرده اند. 

 


 

 

 

سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور بدین‌وسیله‌ به‌اطلاع‌ داوطلبان‌ شرکت‌کننده در آزمون‌ ورودی‌ تحصیلات‌ تکمیلی‌ (دوره‌های‌ کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته‌ داخل‌) سال 1393 می‌رساند، نظر به‌ اینکه‌ بعضی‌ از دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی ‌مندرج‌ در جداول‌ ذیل‌ پس از اعلام نتایج، علاوه‌ بر ظرفیت‌های‌ مندرج‌ در دفترچه‌ راهنمای ‌انتخاب‌ رشته‌های‌ تحصیلی (شماره ‌2)، برای‌ پذیرش‌ دانشجو اعلام‌ ظرفیت‌ نموده‌اند و همچنین بعضی از مؤسسات آموزش عالی تقاضای تکمیل ظرفیت در برخی از کدرشته محل‌های خود را دارند، لذا داوطلبانی که در آزمون مذکور ثبت‌نام و در جلسه امتحانی حاضر بودند، براساس ضوابط و شرایط مندرج در دفترچه‌ها، برگ راهنمای آزمون مذکور و این اطلاعیه می‌توانند از تاریخ 21/7/93 الی 27/7/93 به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org مراجعه و بر اساس کارنامه نتایج اولیه آزمون در رشته و گرایش مربوط، نسبت به انتخاب کدرشته محل‌های مورد علاقه خود از کدرشته‌های امتحانی امتحانی مربوط اقدام نمایند. 

الف) موارد قابل‌ توجه‌: 

1‌- گـزینش‌ نهـایی‌ در هر یک‌ از کدرشته‌‌ محل‌های تحصیلی‌ اعلام شده در این اطلاعیه، مطابق‌ شرایط و ضوابط مندرج‌ در دفترچه‌های‌ راهنمای شماره‌ 1 و 2 آزمون‌ ورودی‌ تحصیلات ‌تکمیلی‌ (دوره‌‌های‌ کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته‌ داخل‌) سال‌ 1393 انجام‌ خواهد شد. 

2‌-‌ آن‌ دسته‌ از داوطلبانی‌ که‌ اسامی‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ پذیرفته‌ شده‌ نهایی‌ در یکی‌ از کدرشته‌ محل‌های‌ تحصیلی‌ بورسیه‌ و یا دارای‌ شرایط خاص‌ اعلام‌ شده ‌است، حق‌ انتخاب کدرشته محل‌های مندرج در این اطلاعیه را ندارند.

3‌- چنانچه‌ هر یک ‌از داوطلبان که ‌فهرست‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ پذیرفته‌ شده‌ نهایی‌ از طریق پایگاه اینترنتی این سازمان اعلام ‌گردیده‌ (به‌ غیر از کدرشته محل‌های‌ بورسیه‌ وکدرشته‌ محل‌های‌ دارای‌ شرایط خاص‌ که‌ مطابق‌ بند 2 فوق‌ حق‌ شرکت‌ ندارند) در ردیف‌ پذیرفته‌شدگان‌ هر یک ‌از کدرشته‌ محل‌های این اطلاعیه قرار گیرند، قبولی‌ قبلی ‌آنان‌ (قبولی‌ اعلام‌ شده‌ قبلی) «کان‌ لم‌ یکن»‌ تلقی‌ می‌گردد و باید برای‌ ادامه ‌تحصیل‌ به‌ محل‌ قبولی‌ جدید مراجعه‌ نمایند. لذا به‌ پذیرفته‌شدگان‌ تأکید می‌شود در انتخاب کدرشته محل‌های مندرج در این اطلاعیه دقت‌ کافی‌ مبذول‌ دارند، در غیر اینصورت‌ هیچگونه‌ اعتراضی‌ قابل‌ قبول‌ نخواهد بود. 

4- نیمسال پذیرش دانشجو در هر یک از کدرشته محل‌های مندرج در این اطلاعیه بسته به امکانات و نظر دانشگاه یا مؤسسه محل قبولی، در اولین نیمسال تحصیلی ممکن خواهد بود.

5- در آن‌ دسته‌ از کدرشته‌های‌ امتحانی‌ که‌ ظرفیت‌ اعلام‌ شده‌ جدید بیش‌ از یک‌ محل‌ تحصیل‌ باشد، داوطلبان‌ در صورت‌ تمایل ‌می‌‌توانند با توجه به مندرجات کارنامه، کلیه‌ کدرشته‌ محل‌های‌ مورد علاقه‌ خود را (حداکثر تا 20 کدرشته محل) به ترتیب‌ اولویت، انتخاب‌ نمایند.

6- هر داوطلب‌ منحصراً مجاز به‌ انتخاب‌ کدرشته‌ تحصیلی‌ خواهد بود که‌ در آزمون کدرشته‌ امتحانی‌ مربوط شرکت‌ کرده‌ است. 

7- کدرشته محل‌های مربوط به رشته‌های امتحانی دارای آزمون عملی و تشریحی این اطلاعیه را منحصراً داوطلبانی که قبلاً در آزمون‌های عملی و تشریحی شرکت نموده‌اند می‌توانند انتخاب نمایند. 

ضمناً اضافه می‌نماید که واحد اطلاعات و پاسخگویی به سؤالات در رابطه با این اطلاعیه از این تاریخ لغایت 27/7/93 همه روزه به غیر از ایام تعطیل از ساعت 00/9 صبح الـی 00/15 آماده پاسخگویــی به سؤالات می‌باشد، لذا داوطلبان گرامی می‌توانند در صورت نیاز فقط بـا شماره تلفن‌های: 9-88923595-021 تماس حاصل و از مراجعه حضوری در این خصوص جداً خودداری فرمایند.

 

 

ارسال دیدگاه

1288
0

392 نظرات جدید
896 پاسخ به نظرات
0 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنشها به نظر
داغترین موضوع نظر
203 نظر نویسندگان
  عضویت  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای
اطلاع از

Thanks for one’s marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it, you
can be a great author.I will be sure to bookmark your blog
and may come back very soon. I want to encourage you to definitely continue your
great work, have a nice day!

mohsen

سلام
من پیشتر سه تا آزمون جامع آزمایشی سنجش رو ثبت نام کردم و بعد از اون خوشبختانه تو تکمیل ظرفیت رشته ای رو ک میخاستم قبول شدم..

جیران

دوستان گلم سلام اینجوری ک نشون میده انگار هیچکدوممون قبول نشدیم.من اصلن از این بابت ناراحت نیستم ناراحتیم بخاطر این 20روزیه ک منتظرموندمو درس نخوندم.امیدوارم سال بعد همه ب اون چیزی ک میخاین برسین.موفق و موید باشین.خداحافظ

مینا

ایشالله هممون سال بعد.

جیران

سلام بچها من تو مصاحبه رد شدم

مهدی

منم قبول نشدم

روح الله

سلام دوستان
هوررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
هوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووررررررررررررررررررررررررررررااااااااااااا
هووورا

هورا هورا هورا

واقعا من که بال درآوردم از خوشحالی

ولی موقعی که نتایج رو دیدم ، دیدم که منم مثل شما رد شدم

پس بازم هوررررررررررررررررررا که رد شدم

مریم

سلام آقا روح الله….مهدی وجیران خانوم………
منم
رد
شدم

مینا

سلام دوستای گلم.من که کلا تکمیل ظرفیت مرحله قبل هیچی قبول نشدم اما هنوز میام پیامهاتونو میخونم.تبریک میگم به کسانی که قبول شدن.کجا قبول شدید هرکدوم و با چه رتبه ای؟

روح الله

سلام دوستان
من ساعتای 12 ظهر امروز به سنجش پیام دادم که نتایج مالک اشتر رو کی میزنید اونا هم جواب دادند:

با سلام ..به محض آماده شدن نتایج از طریق سایت سازمان و هفته نامه پیک سنجش اعلام خواهد شد با تشکر

واین یعنی اینکه فکر نکنم به این زودیها جواب بیاد

کسری

آره به منم همینو گفتن، من برای پارسال رو سرچ کردم 9 دی ماه اومده بوده، ولی جالبه سنجش به یکی دوستم گفته آخر ماه میاد ،به بعضیهام گفته بزودی، حالا اینا یعنی چی دقیقا نمیدونم؟!!!!!!!!!!!

روح الله

سلام
فک کنم میخان سوپرایز کنن
ای بابا مردم رو مسخره دارن با این کاراشون
اینم یه روش برای کسب درآمد بیشتر و افزایش آمار هست .(نتایج رو دیر میزنن که دانشجو مجبور بشه ثبت نام کنه و پول رو پرداخت کنه وگرنه که تا الان باید نتایج رو میزدند.

کسری

نتایج اومد

کسری

من قبول نشدم 🙁

علی

سلام بچه ها رتبه 6000 به نظرتون قبول میشه ؟؟؟ هوش و رباتیک؟

کسری

سلام انشاله علی آقا، آخرین رتبه قبولی چند بوده؟ مصاحبه خوب بود؟

سارا

سلام،کسری جان میشه بگید آخرین رتبه ی قبولی رو از کجا متوجه میشید؟ به نظرتون با رتبه 600 mba شبانه قبول میشم؟ مصاحبه ام خوب بوده 🙂

علی

مرسی کسری جان آخرین رتبه قبولی مالک اشتر رو نمیدونم چند بوده .من بعد تکمیل ظرفیت دانشگاه تهران پردیس و صنعتی قبول شدم .پول پردیسو که ندارم در نتیجه مالک اشتر مصاحبه دادم واسه مجازیش.
مصاحبش خوب بود اولین سوالش این بود که رتبت چنده منم گفتم 6000 هیچی دیگه دلش سوخت سوال آنچنانی نپرسید ):

کسری

منظور من آخرین رتبه قبولی تو کارنامه بود، خیره انشاله

جیران

سلام الا جان.چی شد پس…شما که میگفتی منبعتون معتبره.پس چرا جوابا امروز اعلام نشد.تورو خدا تو این شرایط بد الکی ادمو امیدوار نکنین

کسری

الا خانوم چرا چیزی نمیگید؟ بعضیا میگن پارسال 9 دی اعلام کردن، اگر چیزی میدونید بگید لطفا

روح الله

سلام دوستان
امروز که نتایج رو اعلام نکردن و فکر نکنم دیگه امروز خبری بشه
مثل اینکه منبع خبری الا خانم نکنه خرزوخان هست

جیران

سلام بچها.خوبین.من بعید میدونم جوابا فردا بیاد اخه امروز ب سنجش پیام دادم گفت منتظر باشید بعد از تکمیل مراحل اماری نتیجه اعلام میشود.من میخام ارشد 94شرکت کنم اما کاملا از درس ذافتادم.نمیدونم امید داشته باشم یا نه

کسری

سلام جیران خانم، رشته و رتبه شما چیه؟

جیران

دوستان الان مجددا ب سنجش پیام دادام گفته احتمالن تا اخر این ماه میاد

کسری

آره دوست منم زنگ زده گفتن تا آخر ماه میاد، خدا کنه بیاد دیگه مُردیم از استرس

جیران

رتبه 325

کسری

رشته تون چیه؟

جیران

رشته بیوتکنولوزی کشاورزی.دانشگاه شاهد مصاحبه دادم.شما چی

کسری

من رشتم پلیمر با رتبه 363 مالک اشتر مصاحبه دادم

جیران

موفق باشی عزیزم

مهدیس

سلام کسی میدونه کی جواب مصاحبه میاد، دارم از استرس میمیرم.

کسری

مهدیس خانوم هیچکس درست نمیدونه، همه استرس داریم، توکل بخدا باید منتظر باشیم

جیران

کسری جان از بین چندنفر همچین رتبه ای اوردی..من از 1450نفر 325 شدم

کسری

جیران خانم از بین 1000 نفر

الا

دو روز دیگه……………………………………………………………………..

Kasra

Salam ela jan 2 rooze dige ke Mishe Hamoon 28, sabetenam ta 28 tamdid shode vaghean 28 maid?

رضا

نتایج رو که باید زودتر بزنن تا کسایی که قبول نشدن بتونن ثبت نام کنن
عجیبه . . .

کسری

آخه سنجش گفته بود چون مشخص نیست تاریخ جوابا، شما ثبت نام کنید که جا نمونید

حسین

فعلا که حرف الا خانم تا اینجا درست از آب درومده ، ببینیم 4شتبه میدن یا نه منتظریم همچنان .

الا خانم رشته شما چیه ؟

کسری

آقا حسین بخواد فردا جوابا بیاد امروز باید اطلاعیه بزنه سنجش، درسته؟ امیدوارم همون فردا بیاد

دختر پارسوماشی

سلام بچه ها
کسی اینجانیست
امسال کنکورارشدی باشه
من رشته م
تاریخ………….

کسری

سلام الا خانوم هنوز خبرتون به قوت خودش باقیه؟ خبر جدیدی نیست از منبعتون لطفا بگید

کسری

ثبت نام ارشد دوباره تا 4 شنبه تمدید شد، یعنی واقعا همون چهارشنبه جوابا میاد؟

رضا

ان شاا… که زودتر میاد

الا

سلام. دوست داشتم بگم نه….

کسری

یعنی چی الا جان خبر دیگه ای هست بگو تو رو خدا

کسری

سلام الا خانوم من پیام شما رو درست متوجه نشدم میشه واضح بگید چه خبر شده؟ لطفا

حسین

خوب الا خانم یه توضیحی بدید سکته کردیم بابا

کسری

آقا حسین سلام، یکی از دوستام زنگ زده سنجش گفته تا آخر ماه میاد، نگران نباشید انشاله که همینجوریه که گفتن

روح الله

سلام ودرود بر شما دوستان و منتظران نتایج مالک اشتری

خسته نباشید

دوستان به نظر شما اگه شبانه قبول بشم ارزش داره برم ؟(رشته عمران-پدافند غیر عاممل)

کسری

سلام به نظر من ارزش داره، چون تو مدرکشم ذکر نمیشه شبانه همون روزانه میخوره، بجای یکسال دیگه انتظار و استرس حداقل یکسال از درستون جلو رفتید و برای دکتری آماده میشید به امید خدا

مریم

سلام
اگه پول داشته باشی
آره

jamshid

منم همون جا قبول شدم تو گرایشش تردید دارم و شاغلم رفت و آمد برام سخته اگه میتونی برو

jamshid

منم هون جا قبول شدم ولی به خاطر کارم شاید نتونم برم به نظرم گرایش طراحی یه مقدار تحقیق بیشتری نیاز داره یه خورده تو گرایش مرددم

الا

عذر میخوام 28 آبان

کسری

شما که ما رو سکته دادی! باز 28 آبان رو میشه یه کاری کرد!

الا

شرمنده

کسری

خواهش میکنم، باز خوب اصلاحش کردید 🙂

حسین

وای نه خوب اونم خیلی دیره که یه هفته مونده هنوز ! مگه قرار نبود تا آخر ابن هفته بیاد به ما که اینطور گفتن .

کسری

والا سنجشه دیگه ازش بعید نیست یه دفعه امشب بیاد، من ازشون پرسیدم میگن باید مصاحبه همه دانشگاهها بیاد بعد اعلام میکنیم، پس صبور باشید و منتظر

مریم

منکه بیخیالش شدم………….

کسری

انگار همه از اومدن جوابا نا امید شدن و دیگه نمیان اینجا

الا

سلام دوستان اطلاع دقیق دارم که نتایج 28 آذر میان

کسری

از کجا میدونید ؟ منبعوتون چیه؟

حسین

وا یعنی چی اصلا امکان نداره !!!!

کسری

الا خانوم لطفا بگید منبعتون کجاست؟ ما که استرس داشتیم بدترش کردید، جواب بدید لطفا

الا

منبعمو نمیتونم بگم ولی مطمعن باشید درسته

کسری

پس تکلیف اونایی که میخوان ارشد امسال شرکت کنن چیه؟ مگه میخوان چیکار کنن آخه کشتن بابا مارو

الا

بخاطر تعطیلات هفته گذشته بعضی از دانشگاهها این هفته مصاحبه برگزار کردند و چون باید نتایج همه دانشگاهها رو با هم بزنن طول میکشه منم مثل شما دعا میکنم زودتر از چهارشنبه هفته بعد جواب بیاد ولی بعید میدونم.

کسری

آخه شما گفتید 28 آذر نه آبان!!!!!!!

الا

عذر میخوام28آبان

حسین

بچه ها خبری نشد پس از جوابا ؟ 🙁

کسری

سلام نه خبری نشده فعلا، من فکر کنم تا آخر این هفته یا نهایتا شنبه بیاد

حسین

من پیام گذاشتم تو سنجش که کی اعلام میشه نوشتن به زودی !! حالا منظورش چیه از به زودی خدا می دونه !

کسری

خدا کنه، چرا من میپرسم اینو نمیگن!!!!!!!!

کسری

جواب سنجش به من این بود :
با سلام به محض آماده شدن نتایج از طریق سایت سازمان و هفته نامه پیک سنجش اعلام خواهد شد با تشکر

کسری

بچه ها الان پیام دادم سنجش دوباره گفته انشاله تا آخر هفته میاد

الا

سلام نتایج 28 آذر میاد. اطلاع دقیق دارم دوستان.

کسری

سلام، از کجا میدونید؟ منبعتون چیه؟

روح الله

سلام ودرود
من هم به سنجش پیام دادم و متن زیر رو در پاسخ دادند

با سلام انشاءاله به زودی اعلام خواهد شد اما با این حال شما میتوانید با توجه به مهلت مقرر در آزمون ارشد 94 ثبت نام نمایید اما باید هزینه ثبت نام را بپردازید. با تشکر

کسری

سلام خداجونم دارم میمیرم از انتظار، خدایا زودتر جوابا رو بدن دیگه لطفا

کسری

بچه ها چرا هیچ کس نیست تو این شرایط خوب بود که بودید تا انتظار راحتتر میشد

حسین

کسری من بعید می دونم نتایجو امروز بدن آخه هیچ اطلاعیه ای هیجا نزاشتن راجع به این موضوع .

کسری

منم بعید میدونم، کشتن ما رو تا نتیجه رو بگن، دانشگاه گفت یکشنبه اسامی رو دادن سنجش، از اونجاییکه ثبت نام ارشد تا 25 آبان فرصت داره من فکر کنم تا قبل از اون تاریخ باید نتایج بیاد چون یکسری آدمها میخوان تو ارشد امسال شرکت کنن

کسری

تو یه سایت بچه ها نوشتن حوالی 9 دی میاد جوابا!!!!! مگه میخوان چیکار کنن؟ خدا رحم کنه

حسین

وای نه خدا نکنه اگه اونطور باشه که من افسردگی می گیرم کاش تو همین هفته اعلام کنن .

کسری

دقیقا یکسال شده که ما بلاتکیلفیم، این خیلی بده، بنده های خدا اونایی که میخوان دوباهر ارشد شرکت کنن چی؟ من بعید میدونم انقد طول بکشه چون خود سنجش گفته که در صورت قبولی حق شرکت در آزمون سال بعد رو ندارن

حسین

کسری میشه لینکه سایتی که میگیو بذاری ؟

مهدی

سلام
من از سنجش پرسیدم گفتن که تا چند روزه اینده میدن نتایجو

کسری

خوش خبر باشید، من هر چی پیام دادن گفتن از طریق سایت پیگیر باشید متعاقبا اعلام می گردد. انشاله که زودتر جواب میدن

کسری

بچه ها این اطلاعیه رو الان سنجش گذاشت اگر کسی رشته اش این بوده بخونه:
سازمان سنجش آموزش کشور بدین وسیله به اطلاع داوطلبان متقاضی ثبت نام و شرکت در آزمون کد رشته امتحانی 1508 (بهداشت آبزیان) در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) سال 1394 می‌رساند نظر به اینکه هیچیک از دانشگاهها وموسسات آموزش عالی دراین رشته امتحانی پذیرش نخواهند داشت لذا، این رشته امتحانی از ردیف رشته‌های امتحانی مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون مذکور حذف می‌گردد.

هادی

سلام خسته نباشید کسی از چند برابر ظرفیت وزارت بهداشت خبر نداره؟

زینب

سلام
بچه ها من تکمیل ظرفیت غیرانتفاعی بجنورد برق قبول شدم وقتی برا ثبت نام رفتم گفتن ورودیه بهمن محسوب میشم ولی شهریه ثابت ازم گرفتن کسی میدونه این شهریه برا ترم مهره یا بهمن ؟؟؟

کسری

سلام طبیعتا باید برای بهمن ماه باشه

رعنا

سلام زینب جان
اسمتون ذخیره میشه برای بهمن .بخاطر همین شهریه رو ازتون گرفتن

زینب

ممنون از همه

روح الله

سلام و درود من هم 14/8/93 رفتم برای مصاحبه دانشگاه مالک اشتر ،و شکر خدا خیلی خوب بود نتایج نهایی رو هم گفتن تا 4تا5 روز دیگه اعلام میکنن چیزی که من فهمیدم قراره برای ترم مهر دانشجو بگیرن (حالا شایعه هست یا واقعیته نمیدونم) من رشته عمران – پدافند غیر عامل قبول شدن و در نوبت دوم . حالا نمیدونم اگه نتیجه نهایی اومد که قبول شدم برم یا نه ؟ چ ون شبانه قبول شدم فکر کنم ترمی 2 میلیونی شهریش بشه و با این تفاسیر دیگه من نمیتونم برم چون هزینش خیلی زیاده دوستان کسی نمیدونه که… ادامه نظر »

کسری

سلام تو فایل پیوست انتخاب رشته که اومده بود جدولش هست، دعا کنید منم روزانه بیارم

کسری

اگر ورودی مهر محسوب بشیم چقدر سخته میشه!!!!!!!!!!!!! مگه میشه؟ یعنی فشرده میکنن مباحث رو؟

کسری

سلام، دوستانی که شنبه رفتن مصاحبه چرا خبری ازشون نیست؟ آقا حسین، مریم خانوم چی شد؟

حسین

سلام بچه ها
بلاخره منم رفتم مالک اشتر و کلی هم صبح دیر رسیدم و نزدیک 2 ساعت کشید که اسمم رو صدا کنن برای تشکیل پرونده و وقتی رفتم گفتن که شما نمیخواد گزینش بشین قبلا گزینش شدید (یعنی تابستون) و اون موقع هم قبول شدید فقط فرم ها رو تحویل دادم و گفتن که منتظره جوابا باشین .
اونطور که از بقیه شنیدم انگار که دوشنبه میدن نتایجو ولی نمیدونم که راسته یا نه چون هنوز سنجش اطلاعیه ای نزده !!
ایشالا که خوب بشه .

حسین

اما اینو با قطعیت میدونم که ورودیه بهمن هستیم خودم پرسیدم

کسری

پس مبارکا باشه، روزانه قبول شدی؟ من هر روز دارم زنگ میزنم تا بپرسم مصاحبه قبول شدم یا نه خبری نیست، کسی جواب نمیده! چه کنم؟

کسری

حسین آقا چه تشکیل پرونده ای؟ میشه بگید چه جوری بود روندش؟ مگه تابستون تشکیل تداده بودن برای شما؟

کسری

آقا حسین شما که مصاحبه رو قبول شده بودید پس چرا بعنوان پذیرفته شده اعلام نکردن اسم شما رو که کارتون به تکمیل ظرفیت کشیده؟ شما در واقع باید ورودی مهر بودید!!!!!

مریم

سلام آجی کسری وآقا حسین ………..
.
.
.
.
رفتم مصاحبه بدنبود…ولی خییییییییییییلی بداخلاق بود…ایشالا که همه موفق بشن

کسری

سلام مریم خانوم خسته نباشید، خبری از نتایج نگریفتی که کی میاد؟ راستی رشته ات چی بود؟

حسین

کسری جان من فقط از مصاحبه قبول شدم نه که از دانشگاه .
بعد از اینکه از مصاحبه قبول میشن اسامی قبول شده ها رو می فرستن به سنجش تا از روی رتبه ها معلوم بشه که کی قبول میشه کی نه . مثلا من اون موقع رتبه علمیم فقط 3 نفر مونده بود قبول بشم .
پس بعد اینکه از مصاحبه قبول میشین یه شرط دیگه هم هست و اون هم رتبس. یادتون نره که چند برابر دعوت می کنن برای مصاحبه .

کسری

شما رتبه کنکورتون چند بود؟

مریم

شنیدم دوشنبه…
.
.
.
مهندسی صنایع…
.
.
.
شما چطور؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

کسری

من صنایع پلیمر، رتبه ات چنده؟ یعنی دوشنبه سنجش اعلام میکنه؟ میشه یعنی خدایا

حسین

من رتبم 2000 بودش و برق

آره منم شنیدم دوشنبه
اما به ستنجش که پیام گذاشتم و گفتم که چه موقع اعلام میشه واسم جواب داد که زمانش معلوم نیست به طور دقیق و اطلاعیه می زنیم

کسری

من رتبه ام 363 شده امیدم بخداست، به نظر شما قبول میشم؟ رزومه خوبی داشتم

مریم

رتبم 2300
.
.
.
.
پناه برخدا

حسين

بچه ها خواهشا اکه که. اطلاعیه ای خبری جایی دیدید یا شنیدین اینجا بزارید ما هم بدونیم مرسی

jamshid

سلام منم پدافند از عمران دعوت به مصاحبه شدم هزینه خوابگاهش میدونم ترمی 150000 تومنه ولی شهربشو نمیدونم

رویا

ثبت نام ورودی های جدید تکمیل ظرفیت 93 قابل توجه پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ارشد سال 1393 به اطلاع می رساند، ثبت نام غیرحضوری (بارگذاری و اسکن مدارک از طریق سیستم گلستان به آدرس سایت Reg.pnu.ac.ir انجام می گردد ، خواهشمند است پس از بارگذاری مدارک در سیستم گلستان در تاریخ هایی که اعلام خواهد شد به همراه اصل و کپی مدارک لازم به کارشناس رشته خود مراجعه نمایید. مدارک لازم جهت تشکیل پرونده و ثبت نام ورودی های جدید مقطع کارشناسی ارشد 1- اصل و تصویر 3 صفحه شناسنامه (صفحه توضیحات لازم است). 2- اصل و تصویر… ادامه نظر »

ساناز

سلام بچه ها هر کس پیام نور تکمیل ظرفیت قبول شده روز یک شنبه ثبت نام شروع میشه
اطلاعات بیشتر تو این سایته pnunews.ocm

کسری

سلام بچه ها من امروز رفتم مصاحبه مالک اشتر، خوب بود، توکل بخدا، از احکام و سیاست پرسیدن از من، نگران نباشید زیادم طول نکشید، نگفتن کی جواب میدن، اگر شماها رفتید فهمیدید بگید

حسین

سلام کسری جان

میشه لطف کنی بگی چه سوالایی پرسیدن؟
.
.
تعداد کسایی که اومده بودن زیاد بود ؟ چند برابر ظرفیت دعوت کرده بودند ؟
.
.
نگفتن کی اعلام میشه پذیرفته شده ها ؟
.
.
به شما گفتن که قبول شدید از مصاحبه؟

کسری

سلام اصول دین، آخرین اخبار سیاسی، بسیجی هستی یا نه، سابقه کیفری داری یا نه، فعایلت های فرهنگی و اجتماعی، احکام، غسل، ولایت فقیه، ماجرای 88، مرجع تقلید، ….
گفتن سازمان سنجش اعلام میکنه، اگر شماها پرسیدید خبری شد بذارید، به من نگفتن خیلی بذ اخلاق بود یارو، نتیجه نهایی با سنجشه، دعا کنید من هم قبول بشم، راستی آدرس رو میدونید چه جوری برید؟

حسین

دستت درد نکنه پس کلا چیزاییه که تو سایتا نوشته
خیلی آدم اومده بود ؟ چند برابر دعوت کرده بودن ؟
آره داداش میدونم کجاست آدرسش مرسی

کسری

آدمها زیاد بودن تقریبا ولی من تا 9 و نیم کارم تموم شد، خدا کنه مصاحبه گر خوبی به شما بیفته، نمیدونم چندبرابر دعوت کردن ما که نمیدیدیم، ولی فهمیدم خیلی از اشخاصی که دعوت شده بودند نیومدن، برای من دعا کنید تو رو خدا
امیدوارم موفق باشید

حسین

خیلی ممنون لطف کردی
باشه تو هم واسه ما دعا کن
ایشالا که همه موفق بشن

مریم

هی خدا کجایی !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

مهدی

سلام دوستان
کسی مالک اشتر اصفهان قبول شده اینجا؟

ساناز

سلام بچه ها منم پیام نور قبول شدم سنجش اعلام کرده بود دهم و یازدهم ثبت نام کنید ولی متاسفانه من هر چی زنگ زدم به دانشگاه محل قبولی میگه هنوز بخشنامه برای ما نیمده باید منتظر باشید اصلا معلوم نیست کی ما می تونیم ثبت نام کنیم کسی از ثبت نام پیام نور خبری داره؟

کسری

سلام بچه ها نگران نباشید، من دوستم که قبول شده دانشگاهش گفته چون قراره ورودی بهمن محسوب بشیم فعلا ثبت نام رو اعلام نکردن، یا با اس ام اس یا اطلاعیه سایت اعلام میکنن، پس ناراحت چی هستید؟ اگر الان ورودی مهر محسوب بشید بدتره براتون پس صبر کنید تا اعلام کنن بریم ثبت نام انشاله

هاشمی

سلام ، من جزء پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت ارشد دانشگاه پیام نور 93هستم. متآسفنه علی رغم پی گیری هایی (حضوری و غیر حضوری ) که انجام دادم ( در تاریخ 10 و 11/ 8/ 93 )دانشگاه پیام نور (حتی سازمان مرکزی این دانشگاه) به هیچ وجه پاسخ گوی زمان مشخص شده ی ثبت نام نیست ! « می گویند بمانید تا زمان ثبت نامتان را اعلام کنیم / یا هنوز مشخص نیست . و.. ثبت نام غیر حضوری است .» از آنجا که من در مقطع لیسانس هم فارغ التحصیل این دانشگاه هستم و با بی انظباطی ها و سرگردانی… ادامه نظر »

دخترپارسوماشی

منم باهات موافقم………

دخترپارسوماشی

سلام کسی اینجا رشته تاریخ نیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مصطفی

خواهش میکنم رعنا خانم . بچه ها من چهارشنبه مصاحبه دارم و نمیرم و رشتم هم پیشرانه است . باشه که احتمال قبولیه شما بیشتر بشه . من که خودم تو فکر اینم که با 40 تومن سرمایه ای که دارم یک نونوایی بزنم . چون همیشه مشتری خودشو داره البته اول باید برم سربازی . در ضمن اگرم خواستم دوباره کنکور بدم ترجیح میدم بیوشیمی بالینی بخونم . اینجا با آدمای جالبی هم کلام شدم که اکثرشون نا امید و خسته بودن . البته به جز آقا احسان سرخوش که هرچی بهش گفتم ترمی 17 میلیون باید بدی فکر… ادامه نظر »

نیروانا

آقا مصطفی احسان سرخوش نیست و درست میگه من دوستم پردیس می خونه و شهریش ترمی 6میلیون هست نه 17 میلیون، برای شما هم آرزوی موفقیت می کنم.

رعنا

آقا مصطفی هیچ کدوم از ماها نه ناامید هستیم نه خسته .فقط از بی عدالتی های که به ماها میشه ناراحتیم. وشما هم هرجایی هستین موفق باشین . بی نهایت از راهنماییتون سپاسگزارم.

رعنا

فعلا رشته تاریخ نداریم ولی شاید پیدا بشه

دخترپارسوماشی

امیدوارم………………………….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
آهای کسی اینجا تاریخدان نیست………..

حسین

بچه ها بچه ها مالک اطلاعیه گذاشتا
.
.
.
.
چهارشنبه از الف تا س
شنبه از س تا ی

حسین

بچه ها شما کدوم روز هستین ؟
من شنبه باید برم

مریم mis

شنبه

حسین

کاش اگه کسی چهارشنبه میرفت ، میومد میگفت که چطور بود .
مریم خانوم شما چه رشته ای هستید ؟ من برق هستم.

مریم mis

مهندسی صنایع

حسین

صبح ساعت چند باید اونجا باشیم ؟

مریم mis

دقیق نمیدونم….عزیز اما فکرکنم 9

مریم mis

ببخشید ساعت 8 صبح….موفق باشید ایشششششششششششششششالا

کسری

من چهارشنبه میرم اومدم میگم چیا پرسیدن

حسین

خیلی ممنون لطف میکنی کسری

حسین

بچه ها مالک اطلاعیه زده سایتش :

نحوه گزینش دانشجویان کارشناسی ارشد 93 به زودی در همین سایت اعلام خواهد شد

به نظرتون کی اعلام میکنن ؟

کسری

بچه ها اطلاعیه اومد

مریم mis

سلام آقا حسین
هفته آینده…..

کسری

چه جوری باید رفت؟

مرجان

احسان عزیز از خداوند میخواهم موفقیتت را روز افزون کند و در پناهش همواره شاد و سلامت باشی. حال که خداحافظی میکنی و به سوی اینده ای بس روشن قدم میگذاری از تو میخواهم دوستان کنکوری را از نوشته هایت محروم نکنی .انچنان شیوا مینویسی که نه تنها من بلکه ایمان دارم قلم نافذت هر کسی را به فکر میبرد!… نوشته هایت بر دل مینشیند چرا که از دل پر مهرت بر میاید. ایمان داشته باش روزی با نوشته هایت انقلابی بزرگ میسازی و نامت همواره جاودان خواهد شد!… در پایان از تو احسان عزیز می خواهم هر کجا نوشته… ادامه نظر »

احسان____** خداحافظی از دوستان**

**** ____ به نام خدایی که امید را آفرید و در همین نزدیکیست ____ **** . دوستان عزیز، پسران فهیم و دختران نجیب سرزمینم سلام. امیدوارم حال که به دست به قلم پایانی برای خداحافظی از جمع صمیمانه، شور انگیز، با محبت و خاطره انگیز شما عزیزان می برم در این عصر جمعه که همواره دلگیر کننده و البته شوق انگیز به امید دیدن آفتاب صبح امید شنبه بوده است، خوش و خرم و تندرست باشید. . نمی شود هیچ چیز این زندگانی رو که توام از گردش های بی پایان هست رو بی حکمت و بی دلیل متصور بود؛… ادامه نظر »

مریم mis

سلام داداش احسان تبریک میگم ……

رویا

تبریک میگم و امیدوارم موفق باشید
خوش به حالتون، من که پیام نور قبول شدم ولی نمیرم… اصلنم نمیتونم مثل شما فکر کنم و امیدوار باشم، اگه سال دیگه همینم قبول نشم چی!!…

Donya

سلام آقا احسان…
بهتون تبریک میگم وامیدوارم ب تموم آرزوهاتون برسید…

مریم

احسان جان با تمام وجود برایت ارزوی موفقیت دارم . و خوشحالم که به آرزوهات رسیدی و یا دست کم یکی از آرزوهایت . اما مطمئنم اگه ذره ای دغدغه ی تنگدستی داشتی اینقد از قبولیت خوشحال نمی شدی . شکر خدا انگار از اون کسانی هستی که از اینکه ترمی 4 میلیون بدی ککت نمی گزه . بازم خدا رو صدهزار مرتبه شکر .منم دوباره شروع کردم به درس خواندن اینبار دیگه هرگز پردیس رو انتخاب نمی کنم خیلی زجر آوره که ترمی 4 میلیون بدم . اصلا ندارم که بدم . شاید خلاف خواسته های خدا امسال قبول… ادامه نظر »

رعنا

سلام آقا احسان
امیدوارم موفق وپیروز باشی .وجاده های موفقیت یکی یکی طی کنی وبرای جامعه مایه افتخار خواهد بود که فرزندی اینچنینی در دامان خود پرورش داده .

marzieh

واقعا بهتون تبریک میگم و خوشحالم که به چیزی که دوست داشتید رسیدید . امیدوارم بچه هایی هم که قبول نشدند سال بعد به ارزوهاشون برسند.
به امید موفقیت همه ی دوستان گلم…

مرجان

احسان عزیز از خداوند میخواهم موفقیتت را روز افزون کند و در پناهش همواره شاد و سلامت باشی. حال که خداحافظی میکنی و به سوی اینده ای بس روشن قدم میگذاری از تو میخواهم دوستان کنکوری را از نوشته هایت محروم نکنی .انچنان شیوا مینویسی که نه تنها من بلکه ایمان دارم قلم نافذت هر کسی را به فکر میبرد!… نوشته هایت بر دل مینشیند چرا که از دل پر مهرت بر میاید. ایمان داشته باش روزی با نوشته هایت انقلابی بزرگ میسازی و نامت همواره جاودان خواهد شد!… در پایان از تو احسان عزیز می خواهم هر کجا نوشته… ادامه نظر »

مرجان

درود این موفقیت پر فراز و به همه دوستان بخصوص اقا احسان که راهنمای همه تو این مدت پرفشار بود رو تبریک میگم. منم دانشگاه تهران رشته زبان مجازی قبول شدم. خیلی خوشحالم اما اطلاعات زیادی راجع به مجازی ندارم !..اقا احسان اگه اطلاعاتی در این زمینه دارید لطفا راهنمایی بفرمایید… البته فکرمیکنم اسم دانشگاه تهران اعتبار این مدرک رو ساپورت میکنه؟….در ضمن تو اطلاعیه سنجش گفته 10 و 11 ابان به دانشگاهی که قبول شدید برای ثبت نام مراجعه کنید یا به پایگاه دانشگاه اما هرچی میگردم چیزی مبنی بر اینکه کی و چگونه و کجا ثبت نام کنم… ادامه نظر »

احسان

مرجان خانم دوست گرامیم سلام. . . از محبتتون سپاس گزارم و امیدوارم فهم و اندیشه ای که خدا به امانت به ما سپرده بتواند راهگشای خنده بر لبان دوستان نازنینمان باشد. موفقیتتون رو صمیمانه تبریک میگم و براتون آرزوی موفقیت دارم . اطلاعی در مورد مرتبه مجازی ندارم اما برای اگاهی از زمان ثبت نام این چند روش رو باید امتحان کنید: 1- سر زدن به سایت دانشگاه تهران و مراجعه به بخش خبر ها و اطلاعیه ها 2- سر زدن به سایت دانشگاه مجازی تهران (عنوان رو دقیق نمیدونم اما به دنبال قسمت مجازی باشید و در گوگل… ادامه نظر »

نیلو

سلام اقا احسان.میشه لطفا اگه اطلاعاتی در باره سوال من دارید راهنمایی کنید منو…ممنون میشم از کمکتون.سوالم کامنت پایین هست.تشکر

نیلو

خواهش می کنم جواب بدین..فردا ثبت نامه..من خیلی دودلم…همچنان خیره به این صفحه هستم واسه اینکه یکی جواب منو بده

نیلو

بچه ها توروووووخدااااااا جواب بدین.کسی میدنه موسسه غیرانتفاعی تاکستان خوبه یا نه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
من مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی قبول شدم..کمکم کنید 🙁

نیلو

سلام دوستان.من مدیریت یازرگانی گرایش بازاریابی، موسسه غیرانتفاعی تاکستان قبول شدم.مرحله تکمیل ظرفیت.واقعا نمیدوم چکار کنم.آشنایی با این موسسه ندارم.نمیدونم خوبه یا نه….کسی میدونه ؟؟؟؟؟؟توروخدا بگه

مینا

غیر انتفاعی ها کلا در یک سطح هستن عزیزم.میشه رتبه و یا درصدهاتو بگی؟ممنون میشم.

میلاد

سلام دوستان من پردیس دانشگاه گیلان رشت قبول شدم نمیدونم برم یا نه خواستم با شما دوستای خوبم مشورت کنم
لطفا نظرتون رو بگید یه دیقه هم طول نمیکشه ممنون

زهرا

آقای میلاد من 400 بالینی بودم، اگه میخواستم پردیس برم قطعا اولین الویتمو قبول میشدم(پردیس تهران یا بهشتی)، مشکل مالیم نداشتم، اما وقتی تحقیق کردم دیدم جدای از هزینه مالیش، واقعا مدرک به درد بخوری نداره، حتی خود اساتیدش اینو صراحتا گفتن، به این دلیل اصلا انتخاب نکردم، به نظر من اگه شرایطشو داری این 3 ماهو بخونی واقعا پردیس گزینه خوبی نیست.

احسان

زهرا خانم سلام. ببخشید در لا به لای گفتگوی شما با میلاد عزیز وارد بحث میشم اما چون در رابطه با پردیس بیاناتی داشتید قصد داشتم گفتارتون رو تکمیل کنم. ببینید پردیس ها انچنان که در سطح کشور به دلیل تبلیغات شاید بد معرفی شده اند ؛اما در حقیقت اینگونه نیستند. . مدرک تحصیلی دانشگاه های پردیس فوق العاده مدرک های معتبری هستند و از مدرک تحصیلی دانشگاه های آزاد، پیام نور و حتی دانشگاه های خارج از کشور چون مالزی، سنگاپور، قبرس و … جا های دیگه که خیلی از هم وطنانمون برای ادامه تحصیل به این کشورها مهاجرت… ادامه نظر »

fateme

احسان الکی خوش به توان n
اولا یادم نمیاد تو کلاس دبستان مون بچه پسر داشته باشیم!!!!!
دوما شما بجا علوم سیاسی باید نویسندگی میخوندی تلف میشی!!!!
سوما اگه عمران سازه قبول میشدی چیکار میکردی…
فک نکنم اصلا دانشجو باشی اخه چند صفحه واسه هر نفر نوشتی!ًًًبشین درستو بخون
این همه امید لازمه واسه بچه ها؟؟؟؟؟؟؟؟

میلاد

ممنون از زهرا خانوم واقا احسان فاطمه خانوم شما هم لطفا مودب باشید.

مصطفی

زهرا خانم شما رتبه 300 مهندسی پلیمر بودین و هیچ جا قبول نشدین؟ با لیسانس مهندسی پلیمر مگه کار گیر نمیاد؟

زهرا

نه آقای مصطفی، من روانشناسی بالینی هستم.

fateme

منم نظرمو گفتم….. خدانگهدار

fateme

راستی اقای احسان ……صادق هدایت افسردگی داشت و اخرش خودکشی کرد…بهتره منبع مطالعاتی تون رو عوض کنید…

مصطفی

فاطمه خانم چقدر از این احسان بدت میاد شما ؟؟؟؟

رعنا

سلام آقا مصطفی .ممنون از راهنمائی که کردین ، منظورم اینه که بهم درباره دانشگاه پیام نور اطلاع دادید ، خیلی بهش فکر کردم و تصمیم گرفتم که در سال امسال ثبت نام کنم بی نهایت از شما سپاسگزارم

رعنا

دوستان بنظرتون دانشگاه پیام نور خوبه ؟ من رشته ادبیات فارسی با رتبه 8000 تو دانشگاه پیام نور نجف آباد قبول شدم ، نمیدونم چه کار کنم ؟ لطفا راهنماییم کنید. باتشکر

احسان _____ پاسخ به کاربر "سمیرا"

سلام سمیرا خانم.
روز پر امیدتون بخیر.
من به شما ایمان دارم که موفق میشید.
همین که پرتو های امید در وجودتون روشن شده و لبخند زدید این یعنی به سوی موفقیت گام برداشتید.
پس باز هم به خدا و توانای های خودتون اعتماد و توکل کنید.
..

….
یادت باشه انسان های بزرگ رو در سختی های بزرگ میشناسند؛ پس فکر کنم میدان و عرصه خوبی برات محیا شده تا به اثبات توانایی های خودت نه برای دیگران که برای نفس وجودی خویشتنت بپردازی.
.
دوست من، پیروزیت پیشاپیش مبارک.

fateme

پسره الکی خوش…احسان تو تونستی ارشد قبول بشی چون شانس داشتی….کاش منم اندازه شبانه زابل شانس داشتم…………خیلی مغروری و فخر میفروشی از رو حسادتم حرف نمیزنم چون دیگه دانشگاه برام مهم نیست میخوام به بچه هام درس زندگی بدم

احسان

یاردبستانی من، فاطمه خانم سلام. . . دو جمله اول نوشتتون رو که خوندم هنوز به پایان نوشتتون نرسیده بودم دو پاسخ به ذهنم خطور کرد گفتم تا یادم نرفته بنویسم بعد به خواندن ادمه گفتارتون بپردازم. برام نوشتید پسره الکی خوش! جمله قشنگی بود، بهتر بگم تلنگر زیبای بود. میدونی چرا؟ چون فاطمه خانم، وقتی تمام زندگی روی سختیش رو به ما نشون داده، وقتی زندگی اون طوری که ما دوست داریم نمی چرخه، وقتی حصال انچه رد رویاهامون می سازیم به حقیقت نمی پیونده، و وقتی زندگی به خودی خود تلخ هست چرا من و ما باید به… ادامه نظر »

سمیرا

آقا احسان خدا خیلی بنده هاشو امتحان میکنه و همیشه تشویق یه صبر میکنه و به نظرم این سخت ترین کاره حداقل برای من، من بعد از 5 سال فاصله بین درسهام و مشکلاتی که برام بوجود اومد ارشد شرکت کردم و گرنه اگر همون سال بعد از لیسانس شرکت میکردم میتونستم از رتبه اولی هم استفاده کنم و رتبه بهتری بیارم به لطف خدا ولی خب اشتباه کردم و الان خدا نور امیدی بهم نشون داده و امیدوارم تا حالا که دستم تو دستاش بوده از این به بعد هم دستامو رها نکنه و پیش خانواده بالاخص مادرم شرمسار… ادامه نظر »

رعنا

سلام سمیرا جان ،ان شاء الله قبولی .به امید خدا طعم پیروزی رو بچشی .خداوند میگه بعد از هر سختی آسانی است. از صمیم قلب برات آرزوی موفقیت میکنم

احسان _____ پاسخ به کاربر "marzieh"

درود بر شما marzieh خانم.
روزتو بخیر.
ممنونم.
خوشحال که شما هم موفق شدید و قرار هست گام به سوی پله بالاتر بگذارید.
امیدوارم وردتون به آزادی، همراه با آزادی اندیشه، فکر، اینده نگری و رسیدن به قله اصلی که همانا خوشبختی و سعادت و روشنایی شماست بینجامد

مهدی

سلام
زمان مصاحبه مالک اشتر معلوم نشده هنوز ؟

سمیرا

سلام آقا مهدی من زنگ زدم گفتن بعد از عاشورا میره رو سایت امیدواریم که اینطور بشه و شما رو هم تو مصاحبه ببینم و هر دو قبول بشیم، رشته اتون چیه؟ خبری شد بگید لطفا

روح الله

سلام
ان شاالله بعد عاشورا همونطور که گفتن عمل کنن و مارو اینقدر الاف نکنن
بنده رشته عمران .پدافند غیر عامل قبول شدم برای مصاحبه.

سمیرا

انشاله خیره نگران نباشید، امیدوارم همه بعد از مصاحبه ام شاد باشیم و خدا من رو هم شرمنده لبخند و شادی مادرم نکنه آمین

احسان _____ پاسخ به کاربر "shaghayegh"

سلام بر shaghayegh خانم.

امیدوارم تندرست و خرم باشید.
.
ممنون ازتون؛ شما از اولین کسانی بودید که باب گفتگو های مشاوره ای رو با هم باز کردیم و اغاز کننده هفته های پرفراز و نشیبی در پایان این نتایج بودیم.
اتفاقا به فکرتون بودم؛شما چی کار کردید؟

shaghayegh

سلام احسان عزیز
ممنون احسان جان بله من از قلم شما خیلی خوشم میاد و خوشحالم که با شما هم صحبت شدم بازم دعا میکنم که با دل مهربونی که داری به هرچی میخوای برسی
من با 6000 حسابداری نه پیام نور قبول شدم نه پردیس کلا مردود:)) نمیدونم دیگه قسمت نبوده حتما مرسی که به فکرم بودید

احسان

نگاه پر مهر شما قابل تحسین و ستودنیست. خوشحالم که همچنان پر نشاط و امیدوارید و یقین دارم با این روحیه محکم و استوار به زودی پاداش حاصل این صبوری و سختی رو میگیرد و ان زمان به سختی های امروز لبخند می زنید. درسته من شما رو ندیدم و شناختی از شما ندارم اما از شکافتن کلماتی که بیان میکنید میتوان تشخصی داد که انسانی متین، صاحب فکر، مهربون ، عاری از حسادت و البته پر امید هستید که این وازگان گرچه شکلی از اوصاف هستند اما هر کدام در دل شما قدرتی برای ساختن فردای هرچه بهتر شما… ادامه نظر »

shaghayegh

ممنون ممنون واقعا بهم لطف داری احسان عزیز خیلی خوشحالم که با شما اشنا شدم بازم موفق باشی به درجات بالا برسی به اون مقامی که میخوای برسی که مطمینا شما هم از صفاتی که بمن نسبت دادی کم نداری خشبخت باشی عزیز

احسان _____ پاسخ به کاربر "مصطفی"

راستی یادم رفتم، ممنونم از اینکه به قلم من توجه داری. . اما خب وقتی دانشجوی علوم سیاسی میشی 2 اصل رو باید در نظر بگیری. 1- قلم قوی داشته باشی و 2- باید نطق صریح و شیوای داشته باشه. ذکر تو اولویت بالا دال بر این نیست و قصد این رو ندارم که بگم من این دو خصوصیت رو به نحو احسن دارم اما خب برای موفقیت در این رشته وجود دو عنصر بالا الزامی هست. به همین خاطر این رشته که بی نهایت من بهش علاقمندم و فوق العاده باز کار اون در این جامعه بنا به چندیدن… ادامه نظر »

سعید

خه احسان جان در تکمیل ظرفیت روزانه دانشگاه مدنی قبول شده بازم باید شبانه باشه ؟؟ دقیق می دانید اخه در هیچ اطلاعیه ای اشاره نکرده

من قبل اینکه تکمیل ظرفیت کنم ازسایت سنجش پرسیدم کسی که قبلا روزانه قبول شده میتواند در تکمیل ظرفیت روزانه دانشگاه دیگه قبول شود
جواب دادند بله میتوانند

احسان

سعید جان من در باب انتقالی از دانشگاهی به دانشگاه دیگه همین مقدار میدونم که از وضعیت روزانه به شبانه انتقال پیدا میکنن.
برای اطلاع بیشتر اون دوست محترم یا به سنجش تماس بگیره یا از اموزش دانشگاه فعلیشون سوال کنه تا مطمعن بشه

مصطفی

آقا احسان شما باید میرفتین ادبیات میخوندین با این قلم زیباتون . الان که داشتم یک نگاهی به جدول شهریه پردیس مینداختم دیدم که دانشگاهایی مثل علامه تهران و هنر تهران ترمی 17 میلیون تومان در هر ترم شهریه میگیرن که با قسط بندی که میکنن ماهی 4 میلیون در میاد . خیلی ببخشیدا قصد بی ادبی ندارم . اما اگه شما نفر آخر کنکور هم بشید تو پردیس قبولید . چون کسی پردیس نمیره . به دو دلیل : دسته اول اونایی که خیلی پولدارن و نیازی به درس و پول و کار ندارن و دسته دوم هم اونایی… ادامه نظر »

احسان

مصطفی جان حالا خودت بگو 17 میلیون کجا 30 میلیونی که شما بیان کردی کجا ..!!! . اما به هر حال من در نوشته های قبلیم هم عرض کردم 2 دلیل برای عدم انتخاب پردیس وجود داره: 1- بالا بودن هزینه به نسبت مقاطع شبانه و دانشگاه آزاد 2- فشار بالای اقتصادی و تورمی که این دانشگاه ها علاوه و بر پرداخت هزینه تحصیل فاقد خوابگاه و ارایه خدمات رفاهی هستند که معمولا داوطلبان سعی میکنن شانسشون رو یک بار دیگه در کنکور اینده امتحان کنند تا اینکه پردس رو انتخاب کنند. مطصفی جان من برای انتخاب پردیس شهید بهشتی… ادامه نظر »

مریم

احسان گاه درس خواندن برای فراگیری است گاه برای رسیدن به قله های رفیع شهرت یا بهتر از آن معرفت . و یا شاید برای کسی مثل من برای گریز از روزگاری که در آن زندگی می کنم بی آنکه هیچ خیری نه در گذشته اش و نه در آینده اش دیده باشم . قبول نشدن برای من آنقدر سخت نیست چه بسا به اندازه قبول شدن کسانی که حقشان آن صندلی نیست که در فلان دانشگاه اشغال کرده اند . شاید آن صندلی از آن من یا امثال من باید می بود که در کشاکش تنگدستی ، فقر ،… ادامه نظر »

احسان

مریم خانم؛ من عمق جان نوشته ات رو با جان و دل درک میکنم؛ چون سیلی سرخ ما نه از باب خوردن هلوی زعفرانی خرسان که از شدت نامردی های روزگار و مردمان این دیار هست. به همین خاطر سیلی خیلی ها در این دوران سرخ هست اما هر سرخی رو به شفتالوی شمال نپندار. تو بگو کجا بی عدالتی نبوده که این جا نباشه! بی عدالتی زمانی رخ داد که وازه گنج؛ واژگونیش جنگ شد، ان زکان که درمان، به نامردی رفت ولی نان را هز هر طذف خواندیم نان شد؛ درد را از هر طرف مرهم شدیم درد… ادامه نظر »

رعنا

مریم جان همه ما به گونه ای از بی عدالتی ها رنج میبریم. ومتاسفانه الان جامعه به گونه ایی شده که باید پول داشته باشی واین موضوع شدیدا ضعف ماست

احسان _____ پاسخ به کاربر "مریم"

سلام…. بزار تو رو مریم صدا کنم. بی هیچ پسوند، به هیچ پیشوند، بگذار تو نیز همانند من تنها خطابت کنم! بی نیاز به بنده های خدا اما محتاج به ذات اقدس خدا. نوشتی سلام احسان خوشبخت! میدونی مریم! هیچ وقت هیچ کسی نه خوشبخت هست و نه بدبخت، همه اینا دست خود آدماست؛ آدمایی که با چینش چند کلمه به اوج می رسوند با ترسیم چند وازه می شکنند؛ این رو از این جهت گفتم تا به خودم یاداوری کنم تا وقتی گام در کفش های دیگران نگذاشته ام و با انها راه نرفته ام هیچ گاه در باره… ادامه نظر »

رعنا

نوشته خیلی زیبایی بود .ممنون

احسان

سپاس رعنا خانم

رعنا

خواهش می کنم ،ان شاء الله پیروز وسرفرازباشید

مریم

احسان منم به خاطر قلمم خیلی جاها تاوان پس دادم اما دیگه مهم نیس ما که دیگه نسل سوخته ایم

مریم

وای احسان من فکر کردم تو روزانه شهید بهشتی قبول شدی .تو هم که پردیسی . ولی باز خوشبحالت که از قبولی تو پردیس خوشحالی . بازم خوشببحالت که پولشو داری بری . من که پردیس شیراز قبول شدم و نمی رم به دلیل کوچک بی پولی !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

احسان _____ پاسخ به کاربر "احمد"

احمد عزیز سلام.
از اینکه به نوشته من البته با ادبیات و زاویه دید دیگه پاسخ دادی ازت ممنونم.
.
اگرچه چینش جملاتت آزارم داد اما من نیز با تلخی تمام حرفتو رو در این جامعه و این روزگار تائید میکنم.
.
اما باور کن باعث به وجود آورنده این ناهنجاری من نبوده ام ولی با تمام نامهربانی ها برات آرزوی موفقیت دارم.

سعید

شرمنده احسان جان مزاحم میشم
اطلاعیه تازه را دیدیدنوشته
پذیرفته شدگان مندرج در این اطلاعیه که قبلاً در یکی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در ردیف پذیرفته شدگان نهایی قرار گرفته‌اند، لازم نیست از محل قبولی قبلی انصراف دهند، بلکه با آنان همانند دانشجوی انتقالی رفتار خواهد شد و توسط موسسه محل قبولی مندرج در این اطلاعیه، مدارک ثبت نامی افراد مذکور از محل قبولی قبلی آنان درخواست می‌گردد.
منظورش از (همانند دانشجوی انتقالی رفتار خواهد شد) یعنی چه؟برادرم میترسه روزانه به شبانه تبدیل بشه به علت اینکه دانشگاه قبلیش روزانه بوده برادرم خیلی نگرانه.ما رو از نگرانی دربیار
خیلی متشکرم

احسان

آخ سعید جان ببخشید ذکر این نکته رو فراموش کردم اگر به عنوان انتقالی محسوب بشه نوبت روزانه ایشون تبدیل به شبانه میشه.

سعید

اخه احسان جان در تکمیل ظرفیت روزانه دانشگاه مدنی قبول شده بازم باید شبانه باشه ؟؟

احسان

سعید جان لفظ انتقالی یعنی شبانه!
این رو به این خاطر انجام دادن تا به نوعی تنبیه دانشجو روزانه باشه که چرا توی شهریور ماه جای خالی 1 نفر رو پر کرد در حالی که در تکمیل ظرفیت قصد سفر به دانشگاه دیگه ای رو داره و حق 1 نفر رو ضایع کرده

احسان _____ پاسخ به کاربر "رعنا"

درود بر شما رعنا خانم.
.
شما انسان بزرگ و خوش قلبی هستید که از شادی دیگران هم شاد میشید.
امیدوارم به حق این شب های عزیز گل لبخند و موفقییت به زودی بر لب و شونه های شما و دوستان محترم این گروه بشینه و این شور اهورایی رو به اوج خودش برسونه.

رعنا

با سلام
ممنون آقا احسان ولی من هم در حد خودم خیلی سختی کشیدم ولی معتقدم که باتوکل به خدا همه سختی ها به گشایش وپیروزی ختم میشه

احسان

رعنا خانم؛
بزرگی میگه: کسانی که در روزهای شکست کنار ما نبودند؛ حق ندارند در جشن پیروزی فردامیان کنارمان بایستند.
.
پس واقعیت امروز رو به حقیقت فردا تبدیل کن و نشون بده سرنوشتت رو خودت رقم میزنی نه اینکه دیگران برای تو و شان تو جایگاه تعریف کنن.

رعنا

با سلام آقا احسان
سپاس از لطفتون .وبی نهایت از قلم شیوا ورساتون متشکرم. امیدوارم موفق وپیروز باشید.

احسان _____ پاسخ به کاربر "نیروانا :"

درود بر شما دوست گرامی نیروانا خانم. . ازتون ممنونم که با نوشته کوتاه ولی ماندگارتون خوشحالم کردید. . راستش در باب شما واقعا ناراحت شد، شما هم متقاضی پردیس بودید و من انتظار حضور شما رو داشتم ولی شاید حکمت و مصلحت و خیر شما در سکوتی چند ماهه برای رسیدن به هدفی بلند تر ترسیم شده باشه. نمیخوام زیاد و بی جهت از این کلمه متاسفم استفاده کنم غ چون شاید این نوع کلمه به ظاهر بار منفی ایجاد کنه اما اجازه بدید اینگونه از شما به خاطر محبتتون استقبال کنم که امیدوارم به زودی شما رو در… ادامه نظر »

نیروانا

آقا احسان خیلی ممنون از لطفتون، براتون آرزوی موفقیت.روز افزون می کنم.

احسان _____ پاسخ به کاربر "نیروانا"

شاد بودن شما ارزوی قلبی همه ماست.
پیروز باشید بانو

تبلیغات متنی