جدیدترین تغییرات تقویم آزمون‌های علوم پزشکی ۱۴۰۳

جدیدترین تغییرات تقویم آزمون‌های علوم پزشکی ۱۴۰۳

مرکز سنجش آموزش پزشکی جدیدترین تغییرات تقویم آزمون‌های علوم پزشکی در سال ۱۴۰۳ را اعلام کرد.

 مرکز سنجش آموزش پزشکی تغییرات تقویم آزمون های علوم پزشکی در سال ۱۴۰۳ را اعلام کرده است.

بر اساس این تغییرات، زمان برگزاری آزمون ارتقا و گواهینامه دستیاران تخصصی پزشکی مشخص شد، این آزمون در مردادماه برگزار می شود.

تقویم آزمون های علوم پزشکی سال ۱۴۰۳

ردیف آزمون تاریخ برگزاری آزمون
۱ آزمون پذیرش دستیار رشته های تخصصی بالینی پزشکی (دوره ۵۱) ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲ آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی (توسط دانشگاه‌ها) ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳ آزمون کتبی پذیرش دوره‌های تکمیلی تخصصی «فلوشیپ» (توسط دانشگاه‌ها) ۱۰ خرداد ۱۴۰۳
۴ آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی ۱۰ و ۱۱ خرداد ۱۴۰۳
۵ آزمون صلاحیت بالینی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی ۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۶ آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور (دوره شانزدهم) ۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۷ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE (دوره ۷۴) ۷ تیر ۱۴۰۳
۸ آزمون ارتقا و گواهینامه دستیاران تخصصی پزشکی ۴ مرداد ۱۴۰۳
۹ آزمون پذیرش دستیاری دندانپزشکی ۴ مرداد ۱۴۰۳
۱۰ آزمون ارتقا دستیاران دندانپزشکی ۴ مرداد ۱۴۰۳
۱۱ آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی داروسازی (Ph.D) ۴ مرداد ۱۴۰۳
۱۲ آزمون صلاحیت حرفه‌ای گروه پرستاری- اتاق عمل- هوشبری ۱۱ مرداد ۱۴۰۳
۱۳ آزمون ورودی دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی ۱۸ مرداد ۱۴۰۳
۱۴ آزمون دوره آموزش عالی بهداشت عمومی (MPH) ۱۸ مرداد ۱۴۰۳
۱۵ آزمون ملی دندانپزشکی (۱) ۱۸ مرداد ۱۴۰۳
۱۶ آزمون ارزیابی علمی دانشجویان متقاضی انتقال به دانشگاه‌های داخل (۱) ۱۸ مرداد ۱۴۰۳
۱۷ آزمون ارزشیابی / ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور (۱) ۱۸ مرداد ۱۴۰۳
۱۸ آزمون جامع ۱۸۰ واحدی دوره دکتری عمومی داروسازی ۱۸ مرداد ۱۴۰۳
۱۹ آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی (توسط دانشگاه‌ها) ۲۵ مرداد ۱۴۰۳
۲۰ آزمون کتبی دانشنامه تخصصی (بورد تخصصی دوره ۷۱) و فوق تخصصی بالینی پزشکی (بورد فوق تخصصی دوره ۳۸) متعاقبا اعلام خواهد شد
۲۱ آزمون پیش کارورزی – آزمون علوم پایه پزشکی – آزمون علوم پایه دندانپزشکی ۸ شهریور ۱۴۰۳
۲۲ مرحله دوم آزمون المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور (دوره شانزدهم) متعاقبا اعلام خواهد شد
۲۳ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE (دوره ۷۵) ۲۹ شهریور ۱۴۰۳
۲۴ آزمون صلاحیت بالینی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی ۵ مهر ۱۴۰۳
۲۵ آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی علوم پایه پزشکی، بهداشت و دندانپزشکی (Ph.D) ۱۰ آبان ۱۴۰۳
۲۶ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE (دوره ۷۶) ۲۴ آبان ۱۴۰۳
۲۷ آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی (توسط دانشگاه‌ها) ۸ آذر ۱۴۰۳
۲۸ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE (دوره ۷۷) ۶ دی ۱۴۰۳
۲۹ آزمون ملی دندانپزشکی (۲) ۱۳ دی ۱۴۰۳
۳۰ آزمون ارزشیابی / ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور (۲) ۱۳ دی ۱۴۰۳
۳۱ آزمون ارزیابی علمی دانشجویان متقاضی انتقال به دانشگاه‌های داخل (۲) ۱۳ دی ۱۴۰۳
۳۲ آزمون کتبی پذیرش دستیار فوق تخصصی بالینی پزشکی (دوره چهل و یکم) ۲۷ دی ۱۴۰۳
۳۳ آزمون صلاحیت حرفه‌ای گروه پرستاری- اتاق عمل- هوشبری ۴ بهمن ۱۴۰۳
۳۴ آزمون کتبی دانشنامه تخصصی دندانپزشکی (بورد دندانپزشکی) ۱۵ بهمن ۱۴۰۳
۳۵ آزمون صلاحیت بالینی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی ۱۸ بهمن ۱۴۰۳
۳۶ آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی (توسط دانشگاه‌ها) ۱۸ بهمن ۱۴۰۳
۳۷ آزمون پیش کارورزی – آزمون علوم پایه پزشکی – آزمون علوم پایه دندانپزشکی – آزمون پایان دوره داروسازی ۲ اسفند ۱۴۰۳
۳۸ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE (دوره ۷۸) ۹ اسفند ۱۴۰۳

مرکز سنجش آموزش پزشکی زمان های سه آزمون در سال ۱۴۰۳ را متعاقبا اعلام می کنند.

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی