آغاز فرصت انتخاب رشته در مرحله دوم تکمیل ظرفیت آزمون دستیاری

آغاز فرصت انتخاب رشته در مرحله دوم تکمیل ظرفیت آزمون دستیاری

زمان انتخاب رشته محل درمرحله تکمیل ظرفیت پنجاهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی اعلام شد.

 آن دسته از داوطلبان پنجاهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی که در مرحله اصلی مجاز به انتخاب رشته محل بوده و در اعلام نتایج مرحله اصلی مردود اعلام شده اند و یا به هر دلیل موفق به انجام انتخاب رشته محل نشده اند، می توانند در بازه زمانی اعلام شده نسبت به انتخاب رشته محل اقدام کنند.

انتخاب رشته محل از ساعت ۱۰ صبح سه شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲ تا ساعت ۱۰ شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲ بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی فعال می شود.

ضمناً براساس رای صادره در نود و یکمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ ۹۸/۸/۱۹ داوطلبان با توجه به نمره و حدنصاب مرحله اصلی هر رشته محل، مجاز به انتخاب آن رشته محل هستند.

به بیان دیگر هر داوطلب در فرم انتخاب رشته محل خود قادر است تنها رشته محل هایی را مشاهده کند که نمره حد نصاب لازم آنها را کسب کرده باشد. کسب حد نصاب لازم در هر رشته محل به منزله پذیرش نهایی نیست و پذیرش نهایی براساس قوانین و مقررات مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته محل است.

تذکر ۱: داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته محل های مربوط به سهمیه مناطق محروم هستند، در صورت علاقه مندی به انتخاب رشته محل های مذکور باید براساس جدول شماره ۱ دفترچه راهنمای انتخاب رشته محل نیاز دانشگاه های علوم پزشکی در هر رشته، جهت سپردن تعهد به مناطق محروم استان های محل استقرار آن دانشگاه ها اقدام به انتخاب رشته محل کنند.

تذکر ۲: داوطلبانی که با استفاده از سهمیه استعداد درخشان و استریت معدل و … در پنجاهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی شرکت کرده اند، چنانچه تا تاریخ ۱۴۰۲/۶/۳۱ فارغ
التحصیل شده باشند مجاز به انتخاب رشته محل هستند، در غیر اینصورت شرکت ایشان در این مرحله تکمیل ظرفیت تخلف محسوب شده و براساس قوانین با آنها برخورد خواهد شد.

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی