زمان آغاز فرآیند آزمون گواهینامه و دانشنامه دندانپزشکی

زمان آغاز فرآیند آزمون گواهینامه و دانشنامه دندانپزشکی

آزمون کتبی دانشنامه/ گواهینامه دندانپزشکی سال ۱۴۰۲ در روز دوشنبه ۱۳ آذر و آزمون شفاهی در روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه ۱۴ تا ۱۶ آذرماه ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.

 داوطلبان واجد شرایط که دوره دستیاری را طبق مقررات به پایان رسانده اند، در آزمون دانشنامه/ گواهینامه دندانپزشکی سال ۱۴۰۲ شرکت می کنند.

زمان بندی کامل این آزمون از سوی شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی اعلام شده است:

– برگزاری ﺁﺯﻣﻮﻥ کتبی و ﺑﺮﺭسی ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ: روز دوشنبه ۱۳ آذرماه ۱۴۰۲ (حضور ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ برگزاری ﺁﺯﻣﻮﻥ از ساعت ۸ صبح الزامی است. آزمون کتبی راس ساعت ۹ صبح آغاز می شود.

– اعلام کلیه اولیه سوالات: در ساعت ۱۳ روز دوشنبه ۱۳ آذرماه ۱۴۰۲

– مهلت ارسال اعتراضات: از ساعت ۱۳ تا ۱۶ روز دوشنبه ۱۳ آذرماه ۱۴۰۲

– اعلام نتایج آزمون کتبی: روز دوشنبه ۱۳ آذرماه ۱۴۰۲

– برگزاری آزمون شفاهی/ مهارتی: روزهای سه شنبه ۱۴ آذر، چهارشنبه ۱۵ آذر و پنجشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۲

محل برگزاری آزمون هر دو مرحله رشته های تخصصی به شرح زیر است:

محل برگزاری آزمون رشته های ارتودانتیکس، بیماری های دهان، فک و صورت، جراحی دهان، فک و صورت، دندانپزشکی ترمیمی: در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

محل برگزاری آزمون رشته های اندودانتیکس، آسیب شناسی دهان، فک و صورت، ﺭﺍﺩﯾﻮﻟﻮژی دهان، فک و صورت، پریودانتیکس دندانپزشکی کودکان، پروترهای دندانی: در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

داوطلبان رشته ارتودانتیکس شرکت کننده در آزمون دانشنامه/ گواهینامه رشته های تخصصی دندانپزشکی سال ۱۴۰۲ باید مدارک و مستندات خود را در روز دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲ و قبل از شروع آزمون کتبی تحویل دهند.

همچنین داوطلبان رشته های بیماری های دهان، فک و صورت، جراحی دهان، فک و صورت، شرکت کننده در آزمون دانشنامه/ گواهینامه رشته های تخصصی دندانپزشکی سال ۱۴۰۲ نیز باید مستندات و ﻻگ بوک خود را در روز سه شنبه ۱۴ آذر و و قبل از شروع آزمون شفاهی انجام دهند.

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی