تاملند

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

دانلود آزمون مرآت 3 آذر 1401 پایه دوازدهم

سوالات و پاسخ تشریحی آزمون مرآت 3 آذر 1401 پایه های دوازدهم در رشته های ریاضی، تجربی جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است.

دانلود آزمون مرآت 3 آذر 1401 پایه دوازدهم

دانلود آزمون مرآت 3 آذر 1401 پایه دوازدهم

سیستم سنجش و ارزشیابی مرآت شامل اپلیکیشن و کارپوشه دانش‌آموز و کارپوشه اختصاصی مدرسه و معلم، دارای امکانات و سرویس‌های زیر می‌باشد:

1. برنامه سنجش و ارزشیابی: تعیین چارچوب محتوایی و زمانی فرایند آموزش مبتنی بر واحدهای یادگیری کتاب‌های درسی و تعیین اهداف مستمر و دوره‌ای برای عملکرد آموزشی دانش‌آموزان و معلمان به منظور ارزشیابی مستمر و دوره‌ای
2. سرویس سنجش یادگیری (آنلاین در اپلیکیشن): سنجش میزان تسلط هر دانش‌آموز در هر واحد یادگیری همراه با ایجاد موقعیت خودآموزی هدفمند و برنامه‌ریزی مطالعاتی مستمر بر اساس خودارزیابی‌های مستمر با بانک سوال هوشمند (شامل سؤال‌های طبقه‌بندی شده همراه با پاسخنامه تشریحی یا فیلم‌پاسخ) و ارائه گزارش‌های سریع و مؤثر از تجمیع نتایج عملکرد دانش‌آموزان در کارپوشه اختصاصی مدرسه، معلم و دانش‌آموز به منظور ارزشیابی مستمر
3. سرویس آزمون هماهنگ (آنلاین در اپلیکیشن / حضوری): اطمینان از میزان تسلط هر دانش‌آموز در جمع‌بندی‌های دوره‌ای واحدهای یادگیری همراه با ایجاد موقعیت بازآموزی هدفمند و برنامه‌ریزی مطالعاتی دوره‌ای و ارائه گزارش‌های سریع و مؤثر از تجمیع نتایج خودارزیابی‌ها و آزمون هماهنگ در کارپوشه اختصاصی مدرسه، معلم و دانش‌آموز به منظور ارزشیابی دوره‌ای وضعیت آموزشی مدرسه و دانش‌آموزان . اطمینان از میزان تسلط هر دانش‌آموز در جمع‌بندی‌های دوره‌ای واحدهای یادگیری همراه با ایجاد موقعیت بازآموزی هدفمند و برنامه‌ریزی مطالعاتی دوره‌ای

 

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی