مهمترین تغییرات کنکور دکتری ۱۴۰۳

مهمترین تغییرات کنکور دکتری ۱۴۰۳

فرصت ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه‌متمرکز (Ph.D) سال ۱۴۰۳ امروز ۲۳ آبان پایان می‌پذیرد و از مهمترین تغییرات کنکور دکتری ۱۴۰۳ می‌توان به ادغام کدرشته‌های مرتبط اشاره کرد.

ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه‌متمرکز (Ph.D) سال ۱۴۰۳ برای پذیرش در دوره‌های روزانه، نوبت دوم، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و پردیس خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از ۱۷ آبان آغاز شد. مهلت ثبت نام امروز سه‌شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۲ پایان می‌پذیرد.

متقاضیان می‌توانند با در نظر داشتن شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه راهنمای شرکت در آزمون، می‌توانند در آزمون مذکور ثبت‌نام و شرکت کنند. هر داوطلب براساس ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون می‌تواند در یک کدرشته امتحانی ثبت‌نام و در آزمون مربوط شرکت کند.

بررسی کدرشته های اعلامی در ۷ گروه امتحانی آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه‌متمرکز (Ph.D) سال ۱۴۰۳ و تغییرات آن نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد که بیشترین کدرشته های مرتبط با یکدیگر ادغام شده اند. همچنین ۲۴ کدرشته با حذف و اضافه مواجه شدند.

«حذف و اضافه» رشته / گرایش از کدرشته های آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه‌متمرکز (Ph.D) سال ۱۴۰۳

ردیف کدرشته سال ۱۴۰۳ تغییرات
۱ ۲۱۰۱ زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسی حذف شد
۲ ۲۱۲۹ الهیات و معارف اسلامی ادغام با کدرشته ادیان و عرفان و حذف رشته ادیان غیر ابراهیمی با گرایش ادیان ایرانی
۳ ۲۱۲۹ الهیات و معارف اسلامی اضافه شدن گرایش تصوف در جهان معاصر به رشته ادیان و عرفان
۴ ۲۱۲۹ الهیات و معارف اسلامی اضافه شدن رشته مطالعات نظری تمدن
۵ ۲۱۴۱ علوم تربیتی حذف گرایش فناوری اطلاع رسانی در آموزش عالی / اضافه شدن فلسفه تعلیم و تربیت
۶ ۲۱۶۰ علوم سیاسی و روابط بین الملل اضافه شدن رشته غرب شناسی انتقادی
۷ ۲۱۶۲ مدیریت ادغم با کدرشته مدیریت صنعتی و حذف گرایش استراتژی صنعتی
۸ ۲۱۶۶ مجموعه رشته‌های دانشگاه علوم انتظامی امین اضافه شدن رشته مدیریت مرز
۹ ۲۲۰۲ علوم زمین اضافه شدن رشته زمین شناسی زیست محیطی
۱۰ ۲۲۲۶ زیست شناسی سلولی و مولکولی اضافه شدن رشته ریز زیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی)
۱۱ ۲۲۳۳ ریاضی حذف گرایش‌های زیربرنامه منطق ریاضی / زیربرنامه ریاضیات تصادفی / زیربرنامه کد از رشته ریاضی
۱۲ ۲۲۳۸ فیزیک رشته پلاسماپزشکی حذف شد
۱۳ ۲۲۱۱ شیمی (۱) اضافه شدن رشته نانوشیمی
  ۲۲۴۲ ژئوفیزیک حذف ژئوفیزیک ژئو الکتریک و الکترومغناطیس
۱۴ ۲۳۰۱ مهندسی برق حذف رشته علوم شناختی علوم اعصاب شناختی با گرایش از مغز و شناخت / حذف علوم شناختی مدلسازی شناختی / حذف مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر
۱۵ ۲۳۲۳ مهندسی مکانیک (۲) اضافه شدن مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر
۱۶ ۲۳۵۴ مهندسی کامپیوتر حذف علوم شناختی – مدل سازی شناختی
۱۷ ۲۳۵۰ مهندسی صنایع حذف گرایش‌های سیستم‌های مالی / سیستم‌های سلامت / سیستم‌های اطلاعاتی / مدیریت پروژه
۱۸ ۲۳۴۳ مهندسی محیط زیست اضافه شدن رشته مهندسی سوانح و گرایش سواحل به مهندسی محیط زیست
۱۹ ۲۴۱۷ مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی اضافه شدن گرایش حفاظت و اصلاح
۲۰ ۲۳۵۱ مهندسی نفت حذف گرایش‌های بهره برداری و حفاری
۲۱ ۲۳۷۲ مهندسی سیستم‌های انرژی رشته مهندسی سیستم‌های انرژی با گرایش‌های (۱) مدلسازی انرژی (۲) فناوری‌های انرژی (۳) انرژی و محیط زیست حذف شد
۲۲ ۲۵۰۲ معماری رشته‌های معماری منظر و مهندسی طراحی محیط زیست از کدرشته ۲۵۰۹ معماری منظر حذف با کدرشته ۲۵۰۲ معماری ادغام شدند
۲۳ ۲۱۲۵ علوم اجتماعی حذف گرایش جامعه شناسی گروه‌های اجتماعی از رشته جامعه شناسی / حذف علوم شناختی – روانشناسی با گرایش شناخت اجتماعی
۲۴ ۲۱۳۶ فلسفه حذف گرایش‌های (فلسفه معاصر؛ فلسفه عصر جدید؛ فلسفه یونان و قرون وسطی) از رشته فلسفه / حذف رشته فلسفه علوم اجتماعی / اضافه شدن رشته‌های فلسفه محض، فلسفه با گرایش منطق فلسفی، فلسفه فیزیک، تاریخ علم در دوره اسلامی، فلسفه علم و فناوری فلسفه علم

با توجه به رشته‌های اعلام شده برای ثبت نام، تغییرات آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه‌متمرکز (Ph.D) سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که تعداد ۵۱ کدرشته از ترکیب کدرشته های جداگانه ایجاد شده است و بسیاری از کدرشته های مرتبط با یکدیگر ادغام شدند.

جدول کدرشته های ادغام شده در آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه‌متمرکز (Ph.D) ۱۴۰۳

ردیف کدرشته های ادغام شده در آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه‌متمرکز (Ph.D)
۱ ادغام ۲۱۰۳ جغرافیای سیاسی / ۲۱۰۴ جغرافیا و برنامه ریزی شهری و آمایش سرزمین / ۲۱۰۵ جغرافیا و برنامه ریزی روستایی / ۲۱۰۶ ژئومورفولوژی / ۲۱۰۷ آب و هواشناسی در کدرشته ۲۱۰۳ علوم جغرافیایی
۲ ادغام ۲۱۱۵ علوم ورزشی مدیریت ورزشی / ۲۱۱۶ علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی / ۲۱۱۷ علوم ورزشی آسیب شناسی ورزشی / ۲۱۱۸ علوم ورزشی رفتارحرکتی و روانشناسی ورزشی / ۲۱۱۹ علوم ورزشی بیومکانیک ورزشی در کدرشته ۲۱۱۵ علوم ورزشی
۳ ادغام ۲۱۲۱ تاریخ تاریخ اسلام / ۲۱۲۲ تاریخ تاریخ ایران بعد از اسلام / ۲۱۲۳ تاریخ تاریخ ایران قبل از اسلام در کدرشته ۲۱۲۱ تاریخ
۴ ادغام ۲۱۲۵ علوم اجتماعی / ۲۱۲۶ جمعیت شناسی در کدرشته ۲۱۲۵ علوم اجتماعی
۵ ادغام ۲۱۲۹ علوم قرآن و حدیث / ۲۱۳۰ فقه و مبانی حقوق اسلامی / ۲۱۳۱ ادیان و عرفان / ۲۱۳۲ تاریخ و تمدن ملل اسلامی / ۲۱۳۳ فلسفه و کلام اسلامی / ۲۱۳۴ فقه شافعی در کدرشته ۲۱۲۹ الهیات و معارف اسلامی
۶ ادغام ۲۱۳۶ فلسفه / ۲۱۳۷ فلسفه منطق / ۲۱۳۸ فلسفه علم در کدرشته ۲۱۳۶ فلسفه
۷ ادغام ۲۱۴۱ فلسفه تعلیم و تربیت / ۲۱۴۲ برنامه ریزی درسی / ۲۱۴۳ مدیریت آموزشی / ۲۱۴۵ تکنولوژی آموزشی / ۲۱۴۶ آموزش عالی در کدرشته ۲۱۴۱ علوم تربیتی
۸ ادغام ۲۱۴۴ روانشناسی تربیتی / ۲۱۴۷ روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی / ۲۱۴۸ مشاوره در کدرشته ۲۱۴۴ روانشناسی (۱)
۹ ادغام ۲۱۵۴ حقوق عمومی / ۲۱۵۵ حقوق جزا و جرم شناسی / ۲۱۵۶ حقوق بین الملل عمومی / ۲۱۵۷ حقوق خصوصی / ۲۱۵۸ حقوق نفت و گاز در کدرشته ۲۱۵۴ حقوق
۱۰ ادغام ۲۱۶۲ مدیریت بازرگانی و راهبردی / ۲۱۶۳ مدیریت دولتی / ۲۱۶۴ مدیریت صنعتی / ۲۱۶۵ مدیریت رسانه و اطلاعات / ۲۱۶۷ مدیریت فنّاوری اطلاعات / ۲۱۶۹ کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی در کدرشته ۲۱۷۱ مالی
۱۱ ادغام ۲۲۰۱ زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی / ۲۲۰۳ زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی / ۲۲۰۴ زمین شناسی آب‌های زیرزمینی / ۲۲۰۸ زمین شناسی پترولوژی / ۲۲۱۰ زمین شناسی تکتونیک در کدرشته ۲۲۰۱ علوم زمین (۱)
۱۲ ادغام ۲۲۰۲ زمین شناسی نفت / ۲۲۰۵ زمین شناسی مهندسی / ۲۲۰۹ زمین شناسی اقتصادی در کدرشته ۲۲۰۲ علوم زمین (۲)
۱۳ ادغام ۲۲۱۱ شیمی شیمی فیزیک / ۲۲۱۳ شیمی شیمی تجزیه / ۲۲۱۵ شیمی کاربردی در کدرشته ۲۲۱۱ شیمی (۱)
۱۴ ادغام ۲۲۱۲ شیمی شیمی آلی / ۲۲۱۴ شیمی شیمی معدنی / ۲۲۱۶ شیمی شیمی پلیمر / ۲۲۱۷ شیمی – شیمی دارویی / ۲۲۱۸ فیتوشیمی در کدرشته ۲۲۱۲ شیمی (۲)
۱۵ ادغام ۲۲۲۰ زیست شناسی گیاهی فیزیولوژی / ۲۲۲۱ زیست شناسی گیاهی سیستماتیک و بوم شناسی / ۲۲۲۲ زیست شناسی گیاهی سلولی و تکوینی در کدرشته ۲۲۲۰ زیست شناسی گیاهی
۱۶ ادغام ۲۲۲۳ زیست شناسی جانوری فیزیولوژی / ۲۲۲۴ زیست شناسی جانوری بیوسیستماتیک / ۲۲۲۵ زیست شناسی جانوری سلولی و تکوینی در کدرشته ۲۲۲۳ زیست شناسی جانوری و دریا
۱۷ ادغام ۲۲۲۶ زیست شناسی سلولی و مولکولی / ۲۲۲۷ بیوشیمی / ۲۲۲۸ ژنتیک مولکولی / ۲۲۲۹ میکروبیولوژی / ۲۲۳۰ بیوفیزیک / ۲۲۳۱ زیست فناوری میکروبی در کدرشته ۲۲۲۶ زیست شناسی سلولی و مولکولی
۱۸ ادغام ۲۲۴۰ ژئوفیزیک لرزه شناسی / ۲۲۴۱ ژئوفیزیک زلزله شناسی / ۲۲۴۳ ژئوفیزیک گرانی سنجی در کدرشته ۲۲۴۰ ژئوفیزیک
۱۹ ادغام ۲۲۴۶ بیوانفورماتیک / ۲۲۴۷ علوم کامپیوتر در کدرشته ۲۲۴۷ علوم کامپیوتر و بیوانفورماتیک
۲۰ ادغام ۲۳۰۱ مهندسی برق الکترونیک / ۲۳۰۲ مهندسی برق مخابرات / ۲۳۰۴ مهندسی برق قدرت / ۲۳۰۵ مهندسی برق کنترل در کدرشته ۲۳۰۱ مهندسی برق
۲۱ ادغام ۲۳۰۷ مهندسی عمران سازه / ۲۳۰۸ مهندسی عمران زلزله / ۲۳۰۹ مهندسی عمران ژئوتکنیک / ۲۳۱۰ مهندسی عمران مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی / ۲۳۱۱ مهندسی عمران راه و ترابری / ۲۳۱۲ مهندسی عمران مهندسی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی / ۲۳۱۳ مهندسی عمران مهندسی و مدیریت منابع آب / ۲۳۱۴ مهندسی عمران حمل و نقل / ۲۳۱۵ مهندسی عمران مهندسی و مدیریت ساخت / ۲۳۱۶ مهندسی عمران مهندسی محیط زیست در کدرشته ۲۳۰۷ مهندسی عمران
۲۲ ادغام ۲۳۱۷ مهندسی نقشه برداری ژئودزی / ۲۳۱۸ مهندسی نقشه برداری فتوگرامتری / ۲۳۱۹ مهندسی نقشه برداری سنجش از دور / ۲۳۲۰ مهندسی نقشه برداری سیستم اطلاعات مکانی در کدرشته ۲۳۱۷ مهندسی نقشه برداری
۲۳ ادغام ۲۳۲۱ مهندسی مکانیک ساخت و تولید / ۲۳۲۲ مهندسی مکانیک طراحی کاربردی در کدرشته ۲۳۲۱ مهندسی مکانیک (۱)
۲۴ ادغام ۲۳۲۳ مهندسی مکانیک دینامیک، کنترل و ارتعاشات / ۲۳۲۴ مهندسی مکانیک تبدیل انرژی در کدرشته ۲۳۲۳ مهندسی مکانیک (۲)
۲۵ ادغام ۲۳۳۱ مهندسی هوافضا آیرودینامیک / ۲۳۳۲ مهندسی هوافضا جلوبرندگی / ۲۳۳۳ مهندسی هوافضا سازه‌های هوایی / ۲۳۳۴ مهندسی هوافضا دینامیک پرواز و کنترل در کدرشته ۲۳۳۱ مهندسی هوافضا
۲۶ ادغام ۲۳۳۵ مهندسی معدن اکتشاف مواد معدنی / ۲۳۳۶ مهندسی معدن استخراج مواد معدنی / ۲۳۳۷ مهندسی معدن فرآوری مواد معدنی / ۲۳۳۸ مهندسی معدن مکانیک سنگ در کدرشته ۲۳۳۵ مهندسی معدن
۲۷ ادغام ۲۳۴۳ مهندسی محیط زیست منابع آب / ۲۳۴۴ مهندسی محیط زیست آب و فاضلاب / ۲۳۴۵ مهندسی محیط زیست مواد زائد جامد / ۲۳۴۶ مهندسی محیط زیست آلودگی هوا در کدرشته ۲۳۴۳ مهندسی محیط زیست
۲۸ ادغام ۲۳۴۷ مهندسی پزشکی بیوالکتریک / ۲۳۴۸ مهندسی پزشکی بیومکانیک / ۲۳۴۹ مهندسی پزشکی بیومتریال در کدرشته ۲۳۴۷ مهندسی پزشکی
۲۹ ادغام ۲۳۵۱ مهندسی نفت اکتشاف نفت / ۲۳۵۲ مهندسی نفت (۱) مخازن (۲) بهره برداری (۳) حفاری در کدرشته ۲۳۵۱ مهندسی نفت
۳۰ ادغام ۲۳۵۴ مهندسی کامپیوتر نرم افزار و الگوریتم / ۲۳۵۵ مهندسی کامپیوتر معماری / ۲۳۵۶ مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی / ۲۳۵۷ مهندسی کامپیوتر شبکه و رایانش در کدرشته ۲۳۵۴ مهندسی کامپیوتر
۳۱ ادغام ۲۳۶۰ مهندسی شیمی / ۲۳۶۲ مهندسی شیمی بیوتکنولوژی در کدرشته ۲۳۶۰ مهندسی شیمی
۳۲ ادغام ۲۳۶۳ فناوری نانو نانومواد / ۲۳۶۴ فناوری نانو نانوالکترونیک در کدرشته ۲۳۶۳ فناوری نانو
۳۳ ادغام ۲۳۶۵ مهندسی هسته‌ای کاربرد پرتوها / ۲۳۶۶ مهندسی هسته‌ای راکتور / ۲۳۶۷ مهندسی هسته‌ای پرتو پزشکی / ۲۳۶۹ مهندسی هسته‌ای گداخت در کدرشته ۲۳۶۵ مهندسی هسته‌ای
۳۴ ادغام ۲۳۷۰ مهندسی نساجی – تکنولوژی / ۲۳۷۱ مهندسی نساجی – شیمی و علوم الیاف در کدرشته ۲۳۷۰ مهندسی نساجی
۳۵ ادغام ۲۴۰۴ مهندسی مکانیک بیوسیستم / ۲۴۰۵ مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی در کدرشته ۲۴۰۴ مهندسی مکانیک و مکانیزاسیون کشاورزی
۳۶ ادغام ۲۴۱۷ مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی – بیولوژی و آناتومی / ۲۴۱۸ مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی کامپوزیت‌های لیگنوسلولزی / ۲۴۱۹ مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی صنایع سلولزی در کدرشته ۲۴۱۷ مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی
۳۷ ادغام ۲۴۲۰ مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک / ۲۴۲۱ مدیریت منابع خاک در کدرشته ۲۴۲۰ مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک
۳۸ ادغام ۲۴۲۷ علوم و مهندسی آب آبیاری و زهکشی / ۲۴۲۸ علوم و مهندسی آب سازه‌های آبی / ۲۴۲۹ علوم و مهندسی آب منابع آب / ۲۴۳۰ علوم و مهندسی آب هواشناسی کشاورزی در کدرشته ۲۴۲۷ علوم و مهندسی آب
۳۹ ادغام ۲۴۳۱ ژنتیک و به نژادی گیاهی / ۲۴۳۵ بیوتکنولوژی کشاورزی در کدرشته ۲۴۳۱ ژنتیک و به نژادی گیاهی و بیوتکنولوژی کشاورزی
۴۰ ادغام ۲۴۳۲ آگروتکنولوژی / ۲۴۳۳ آگروتکنولوژی علوم و تکنولوژی بذر / ۲۴۳۴ آگروتکنولوژی علوم علف‌های هرز / ۲۴۳۶ آگرواکولوژی در کدرشته ۲۴۳۲ اگروتکنولوژی و آگرواکولوژی
۴۱ ادغام ۲۴۳۷ ترویج و آموزش کشاورزی پایدار / ۲۴۳۸ توسعه کشاورزی در کدرشته ۲۴۳۷ ترویج، آموزش و توسعه کشاورزی
۴۲ ادغام ۲۴۴۱ علوم و مهندسی جنگل مدیریت جنگل / ۲۴۴۲ علوم و مهندسی جنگل عمران و بهره برداری جنگل / ۲۴۴۳ علوم و مهندسی جنگل علوم زیستی جنگل در کدرشته ۲۴۴۱ علوم و مهندسی جنگل
۴۳ ادغام ۲۴۴۴ علوم و مهندسی شیلات تکثیر و پرورش آبزیان / ۲۴۴۵ علوم و مهندسی شیلات فراوری محصولات شیلاتی / ۲۴۴۷ علوم و مهندسی شیلات صید و بهره برداری آبزیان در کدرشته ۲۴۴۴ علوم و مهندسی شیلات
۴۴ ادغام ۲۴۴۸ علوم و مهندسی مرتع / ۲۴۵۰ علوم و مهندسی آبخیز در کدرشته ۲۴۴۸ علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری
۴۵ ادغام ۲۵۰۵ مرمت مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی / ۲۵۰۶ مرمت مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی در کدرشته ۲۵۰۵ مرمت
۴۶ ادغام ۲۷۰۳ بیماری‌های داخلی دام‌های کوچک / ۲۷۰۴ بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگ در کدرشته ۲۷۰۳ بیماری‌های داخلی دام‌های کوچک و بزرگ (دستیاری)
۴۷ ادغام ۲۷۰۸ بهداشت و بیماری‌های پرندگان / ۲۷۱۰ بهداشت و بیماری‌های آبزیان در کدرشته ۲۷۰۸ بهداشت و بیماری‌های پرندگان و آبزیان (دستیاری)
۴۸ ادغام ۲۷۱۴ انگل شناسی دامپزشکی / ۲۷۱۵ باکتری شناسی / ۲۷۱۶ ویروس شناسی / ۲۷۱۷ قارچ شناسی در کدرشته ۲۷۱۴ میکروبیولوژی دامپزشکی
۴۹ ادغام ۲۷۲۴ آناتومی و جنین شناسی مقایسه‌ای / ۲۷۲۵ بافت شناسی مقایسه‌ای در کدرشته ۲۷۲۴ آناتومی و بافت شناسی مقایسه‌ای
۵۰ ادغام ۲۸۰۱ آموزش زبان فرانسه / ۲۸۰۲ ادبیات فرانسه در کدرشته ۲۸۰۱ آموزش زبان و ادبیات فرانسه
۵۱ ادغام ۲۸۰۵ آموزش زبان انگلیسی / ۲۸۰۶ زبان و ادبیات انگلیسی / ۲۸۰۷ ترجمه در کدرشته ۲۸۰۵ آموزش زبان و ادبیات انگلیسی

آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه‌متمرکز (Ph.D) سال ۱۴۰۳ در ۷ مجموعه امتحانی اصلی شامل علوم انسانی شامل ۲۹، علوم پایه ۱۴، فنی و مهندسی ۲۰، کشاورزی و منابع طبیعی ۱۸، هنر ۷، دامپزشکی ۱۹ و گروه امتحانی زبان شامل ۶ مجموعه امتحانی و در مجموع ۱۱۳ مجموعه امتحانی برگزار می‌شود.

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی