حدنصاب نمره قبولی آزمون‌های ارتقا در دستیاری تخصصی داروسازی

حدنصاب نمره قبولی آزمون‌های ارتقا در دستیاری تخصصی داروسازی

حد نصاب نمره قبولی آزمون‌های ارتقاء اول و دوم در بخش ­های کتبی و ارزیابی‌های درون گروهی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۵ آیین نامه آموزشی دوره دستیاری تخصصی داروسازی بالینی اعلام شد.

شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی حد نصاب نمره قبولی آزمون‌های ارتقا اول و دوم در بخش های کتبی و ارزیابی‌های درون گروهی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۵ آیین نامه آموزشی دوره دستیاری تخصصی داروسازی بالینی را اعلام کرد.

«پیرو ابلاغیه شماره ۵۰۰/۲۴۹ مورخ ۱۴۰۰.۰۵.۲۰ در خصوص آیین نامه آموزشی دوره دستیاری تخصصی ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯی بالینی ﻣﺼﻮﺏ ﺟﻠﺴﻪ ۷۹ ﻣﻮﺭﺥ ۱۴۰۰.۰۳.۱۱ شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی، بدینوسیله مصوبه هشتادونهمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۲۱ درخصوص «حد نصاب نمره قبولی آزمون‌های ارتقا اول و دوم در بخش های کتبی و ارزیابی‌های درون گروهی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۵ آیین نامه آموزشی دوره دستیاری تخصصی داروسازی بالینی» به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می شود:

– پیشنهاد دبیرخانه شورای آموزش ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯی و تخصصی در خصوص حد نصاب نمره قبولی آزمون‌های ارتقا اول و دوم در بخش های کتبی و ارزیابی‌های درون گروهی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۵ آیین نامه آموزشی دوره دستیاری تخصصی داروسازی بالینی هشتادونهمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۲۱ مطرح و به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

۱. کسب حداقل نمره ۱۰ درصد از ۱۵ درصد در آزمون ارتقای اول و حداقل ۲۰ درصد از ۳۰ درصد در آزمون ارتقای دوم در بخش ارزیابی های درون گروهی الزامی است.

۲. کسب حداقل ۵۰ درصد نمره آزمون کتبی در آزمون ارتقای اول و حداقل ۶۰ درصد نمره آزمون کتبی در آزمون ارتقای دوم الزامی است.»

این مصوبه از سوی دکتر ابوالفضل باقری فرد معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دارنده دستیار تخصصی داروسازی ابلاغ شده است.

ارسال دیدگاه

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی