اعلام زمان برگزاری آزمون زبان msrt در آبان و آذرماه

اعلام زمان برگزاری آزمون زبان msrt در آبان و آذرماه

تاریخ برگزاری و زمان ثبت نام آزمون زبان msrt در آبان و آذر ماه سال جاری اعلام شد.

 براساس اعلام سازمان امور دانشجویان، تاریخ برگزاری و زمان ثبت نام آزمون زبان msrt در آبان و آذر ماه سال جاری اعلام شد. آزمون زبان msrt در آبان ماه ۲۶ آبان ۱۴۰۲ برگزار می شود و ثبت نام آن از روز سه شنبه مورخ ۹ آبان ۱۴۰۲ ساعت۱۰ آغاز شده و تا چهارشنبه ۱۷ آبان۱۴۰۲ ساعت ۱۶ادامه خواهد داشت.

آزمون زبان msrt در آذر ماه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۲ برگزار می شود و ثبت نام آن از روز شنبه مورخ ۲۰ آبان ۱۴۰۲از ساعت۱۰ آغاز شده و تا چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲ساعت۱۶ادامه خواهد داشت.

حوزه های برگزاری در تقویم آزمون درج می شود و برگزاری آزمون در حوزه های اعلام شده در صورت به حد نصاب رسیدن تعداد داوطلبان انجام خواهد شد، در غیر اینصورت ثبت نام انجام شده با اطلاع قبلی به تاریخ بعدی انتقال داده می شود. همچنین بعدا ز ثبت نام و پرداخت هزینه، انصراف و بازپرداخت هزینه امکان پذیر نیست.

آزمون زبان msrt در آبان ماه ۲۶ آبان ۱۴۰۲ برگزار می شود و ثبت نام آن از روز سه شنبه مورخ ۹ آبان ۱۴۰۲ ساعت۱۰ آغاز شده و تا چهارشنبه ۱۷ آبان۱۴۰۲ ساعت ۱۶ادامه خواهد داشت.

آزمون زبان msrt در آذر ماه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۲ برگزار می شود و ثبت نام آن از روز شنبه مورخ ۲۰ آبان ۱۴۰۲از ساعت۱۰ آغاز شده و تا چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲ساعت۱۶ادامه خواهد داشت.

حوزه های برگزاری در تقویم آزمون درج می شود و برگزاری آزمون در حوزه های اعلام شده در صورت به حد نصاب رسیدن تعداد داوطلبان انجام خواهد شد، در غیر اینصورت ثبت نام انجام شده با اطلاع قبلی به تاریخ بعدی انتقال داده می شود. همچنین بعدا ز ثبت نام و پرداخت هزینه، انصراف و بازپرداخت هزینه امکان پذیر نیست.

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی