اعلام شرایط پذیرش سرباز هیات علمی در دانشگاه‌های علوم پزشکی

اعلام شرایط پذیرش سرباز هیات علمی در دانشگاه‌های علوم پزشکی

مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت شرایط پذیرش سرباز هیات علمی در دانشگاه‌های علوم پزشکی را اعلام کرد.

مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت شرایط جذب سرباز هیات علمی در دانشگاه های علوم پزشکی را از میان دانش آموختگان متقاضی مشمول قانون نحوه تامین هیات علمی اعلام کرده است.

این شرایط شامل ۱. نداشتن غیبت از خدمت نظام وظیفه، ۲.فراغت از تحصیل ثبت شده در سامانه دانش آموختگان، ۳. قبولی در آزمون بورد (دارا بودن دانشنامه) و ۴. دارا بودن مهلت یکساله پس از فراغت از تحصیل است.

بر اساس اعلام مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت، اختصاص سهمیه ترجیحا برای دانش آموختگان مقاطع تخصصی، فوق تخصصی، فلوشیپ و دکتری تخصصی (Ph.D) خواهد بود.

اولویت توزیع و اعزام نیرو با مناطق کمتر توسعه یافته و مناطق محروم و دانشگاه ها/ دانشکده های مناطق مرزی است.

متقاضیان به دانشگاه های کمتر توسعه یافته، مراجعه و اعلام نیاز خود را از آن دانشگاه دریافت کنند و دانشگاه های علوم پزشکی اعلام نیاز متقاضیان را به وزارت بهداشت منعکس خواهد کرد.

تصمیم گیری نهایی در خصوص موافقت با تقاضاهای وصول شده، در کمیسیون مرتبط صورت خواهد پذیرفت.

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی