تاملند

پست تبلیغاتی

پست تبلیغاتی

شهریه رشته های پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه ها در سال 1402

شهریه های سال تحصیلی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲ تعداد ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی اعلام شد. در صورتی که دانشجوی شهریه پرداز انصراف دهد مکلف به پرداخت خسارت به دانشگاه محل قبولی است. شهریه رشته های پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه ها در سال 1402

شهریه رشته های پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه ها در سال 1402

با شروع سال تحصیلی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲ دانشگاه‌های علوم پزشکی، تعداد ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی میزان شهریه‌های خود را به صورت علی الحساب و یا ترمی برای دانشجویان شهریه پرداز پردیس‌های خودگردان و پردیس‌های بین الملل این دانشگاه‌ها اعلام کردند.

بر اساس اعلام دانشگاه‌های علوم پزشکی برخی از دانشگاه‌ها تنها به گرفتن علی الحساب اکتفا کرده اند و برخی دیگر جزئیات بیشتری از میزان شهریه‌ای که دانشجویان باید پرداخت کنند اعلام کرده اند.

بالاترین میزان شهریه اعلامی مربوط به دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران به میزان یک سال: یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال است.

جدول شهریه‌های ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی

ردیف دانشگاه شهریه توضیحات
۱ دانشگاه علوم پزشکی اراک پذیرفته شدگان رشته پزشکی: ۱۲۰ میلیون ریال / پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی: ۷۰ میلیون ریال پذیرفته‌شدگان شهریه پرداز (مازاد)، بر اساس مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه مکلفند تعهد محضری (تضمین ثبت نام) بسپرند. شهریه ترم اول تحصیلی بصورت علی الحساب است و مابه‌التفاوت آن در ترم بعد لحاظ خواهد شد. میزان شهریه و افزایش سالیانه آن با تصویب هیأت امنای دانشگاه اعمال خواهد شد. این پذیرفته شدگان در صورت انصراف از تحصیل مکلف به پرداخت خسارت دانشگاه به میزان شهریه ثابت کل دوره خواهند بود.
۲ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

پزشکی: ۹۵ میلیون ریال / دندانپزشکی: ۹۵ میلیون ریال / داروسازی: ۹۵ میلیون ریال / کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت‌های ویژه مبلغ: ۴۸.۰۹۷.۵۰۰ ریال / کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی مبلغ: ۶۲.۰۱۲.۵۰۰ ریال / کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس مبلغ: ۵۶.۸۷۰.۰۰۰ ریال / کارشناسی ارشد مامایی مبلغ: ۶۱.۱۰۵.۰۰۰ ریال

شهریه ترم اول دانشجویان جدیدالورود شهریه پرداز در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲ به صورت علی الحساب است. دانشجویان شهریه پرداز ورودی نیمسال دوم ۱۴۰۲ نیز همانند دانشجویان ورودی نیم سال اول ۱۴۰۲ باید شهریه ترم اول خود را پرداخت کنند.
۳ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مقطع کارشناسی: کلیه رشته‌ها: ۶۰ میلیون ریال؛ ستاد شاهد: ۳۰ میلیون ریال / مقطع کارشناسی ارشد: کلیه رشته‌ها: ۸۵ میلیون ریال؛ ستاد شاهد: ۵۰ میلیون ریال / مقطع دکتری تخصصی: کلیه رشته‌ها: ۱۶۰ میلیون ریال؛ ستاد شاهد: ۷۰ میلیون ریال / مقطع دکتری عمومی پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی: کلیه رشته‌ها: ۱۶۰ میلیون ریال؛ ستاد شاهد: ۵۰ میلیون ریال

دانشجویانی که قبلاً شهریه پایان نامه را پرادخت کرده اند (تکرار پایان نامه)، لازم است شهریه ثابت را پرداخت کنند. دانشجویان دکتری تخصصی در حال گذراندن امتحان جامع، شهریه ثابت را پرداخت کنند. دانشجویان دکتری عمومی که قبلاً شهریه ترم آخر را پرادخت کرده اند، لازم است شهریه ثابت را پرداخت کنند. شهریه دانشجویان به صورت علی الحساب محاسبه شده است.
۴ دانشگاه علوم پزشکی ایلام

مبلغ پیش پرداخت جهت ثبت نام مقطع دکتری عمومی ۱۰۰ میلیون ریال / مبلغ پیش پرداخت جهت ثبت نام مقطع کارشناسی ۵۰ میلیون ریال

مبلغ پیش پرداخت شهریه و میزان شهریه به صورت شهریه ثابت و متغیر به ازای واحد تئوری و به ازای واحد عملی به صورت جدول در اطلاعیه ثبت نام اعلام شده است.
۵ دانشگاه علوم پزشکی بابل

رشته پزشکی ۳۰۰ میلیون ریال / رشته دندانپزشکی ۳۰۰ میلیون ریال / رشته‌های فیزیوتراپی و پرستاری ۱۵۰ میلیون ریال / دانشجویان شاهد و ایثارگر: رشته پزشکی ۱۸۰ میلیون ریال / رشته دندانپزشکی ۲۰۰ میلیون ریال / رشته‌های فیزیوتراپی و پرستاری ۶۰ میلیون ریال

میزان واریزی شهریه بابت ۲ ترم تحصیلی و به صورت علی الحساب اعلام شده است. شهریه دانشجویان فرزندان شاهد، آزادگان و جانبازان بالای ۲۵ درصد مبالغ به صورت ۵۰ درصد علی الحساب واریز شود.
۶ دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

شهریه ثابت (به ازای هر نیمسال) رشته‌های پزشکی و داروسازی: ۳۲.۲۱۰.۲۰۰ ریال / شهریه ثابت (به ازای هر نیمسال) رشته دندانپزشکی: ۳۲.۲۱۰.۲۰۰ ریال / شهریه ثابت (به ازای هر نیمسال) رشته‌های کاردانی و کارشناسی: ۱۶.۱۰۵.۱۰۰ ریال / شهریه ثابت (به ازای هر نیمسال) رشته‌های کارشناسی ارشد: ۲۴.۱۵۷.۶۵۰ ریال

مجموع شهریه متغیر شامل دروس عمومی، دروس اختصاصی، واحد نظری، واحد عملی، دروس پایه، واحد عملی آزمایشگاه، واحد کارآموزی، واحد کارآموزی، واحد
کارورزی، واحد پایان نامه به تفکیک رشته‌ها در سایت دانشگاه درج شده است.

نرخ شهریه اعلام شده بر اساس جداول مصوب شده توسط هیأت امنا و هیأت رئیسه دانشگاه است. شهریه محاسبه شده مطابق با شیوه نامه دانشجویان شهریه پرداز دانشگاه در نظر گرفته شده و برای یک نیمسال تحصیلی مبالغ شهریه ثابت و شهریه متغیر دریافت می‌شود. کارکنان دانشگاه و فرزندان آنان از تخفیف در شهریه برخوردار نخواهد بود. دانشجویان شهریه پرداز در صورت انصراف از تحصیل در هر زمان، ملزم به پرداخت خسارت انصراف براساس شیوه نامه شهریه پرداز دانشگاه هستند. پرداخت شهریه ثابت و مبلغ علی الحساب مشخص شده در سامانه آموزشی قبل از انتخاب واحد و پرداخت کامل یا ۵۰ درصد از شهریه باقی مانده بعد از انجام انتخاب واحد و پرداخت ۵۰ درصد باقی مانده شهریه پس از پایان کلاس‌ها و قبل از شروع امتحانات است.
۷ دانشگاه علوم پزشکی تهران رشته داروسازی برای یک سال یک میلیارد ریال / رشته دندانپزشکی برای یک سال: یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال پذیرش تنها محدود به رشته‌های دکتری عمومی دندانپزشکی و داروسازی پردیس بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران است. دانشجو در تمام طول دوران تحصیل تابع آئین نامه‌های مصوب وزارت بهداشت و مقررات آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران است. سالانه ۲۰ درصد به مبلغ شهریه آموزشی اضافه خواهد شد. میزان شهریه منوط به تصویب هیأت امنای دانشگاه است.
۸ دانشگاه علوم پزشکی دزفول

شهریه ثابت دانشجویان پزشکی: ۲۸،۵۵۰،۶۷۶ ریال / شهریه ثابت دانشجویان کارشناسی: ۱۴،۲۷۵،۳۳۸ ریال / واحد نظری عمومی ۲ꓹ۱۴۱ꓹ۳۰۰ ریال / واحد عملی عمومی ۲ꓹ۸۵۵ꓹ۰۶۷ ریال

شهریه متغیر پزشکی: نظری پایه ۵ꓹ۲۳۴ꓹ۲۹۰ ریال / عملی پایه ۷ꓹ۸۵۱ꓹ۴۳۵ ریال / نظری تخصصی ۶ꓹ۴۲۳ꓹ۹۰۲ ریال / عملی تخصصی ۷ꓹ۸۵۱ꓹ۴۳۵ ریال / نظری عمومی ۲ꓹ۱۴۱ꓹ۳۰۰ ریال / عملی عمومی ۲ꓹ۸۵۵ꓹ۰۶۷ ریال

شهریه متغیر رشته‌های کارشناسی: نظری پایه ۲ꓹ۲۸۴ꓹ۰۵۴ ریال / عملی پایه ۳ꓹ۱۴۰ꓹ۵۷۴ ریال / نظری تخصصی ۲ꓹ۸۵۵ꓹ۰۶۷ ریال / عملی تخصصی ۳ꓹ۹۹۷ꓹ۰۹۴ ریال

دانشجویان پردیس خودگردان علاوه بر مدارک ثبت نام ملزم به ارائه تعهد محضری به دانشگاه خواهد بود. در صورت انصراف از تحصیل دانشجو شهریه پرداز طبق مصوبه هیأت امناء دانشگاه موظف به پرداخت جریمه خواهد بود.
۹ دانشگاه علوم پزشکی فسا رشته پزشکی (دکتری عمومی): ۱۰۰ میلیون ریال شهریه نیمسال اول شهریه بصورت علی الحساب است. دانشجویان شهریه پرداز چنانچه پس از انجام ثبت نام از تحصیل انصراف دهند یا به دانشگاه دیگری منتقل شوند باید شهریه ثابت کل نیمسال‌های تحصیلی را بپردازند.
۱۰ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهیه سفته به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال برای دکتری عمومی / تهیه سفته به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای مقطع کارشناسی پذیرفته شدگان پردیس خودگردان ملزم به تهیه سفته به مبالغ اعلامی با پشت نویسی و امضا دو ضامن و ارسال آن همراه با مدارک هستند.
۱۱ دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شته‌های مقطع دکتری عمومی (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی): ۳۰۰ میلیون ریال / رشته‌های مقطع کارشناسی: ۱۵۰ میلیون ریال

سفته به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال جهت رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و سفته به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال جهت رشته‌های کارشناسی

شهریه بصورت علی الحساب برای نیمسال اول است. شهریه قطعی توسط وزارت بهداشت اعلام خواهد شد و دانشجویان موظفند شهریه مشخص شده را حداکثر تا قبل از شروع امتحانات پایان ترم تسویه کنند. دانشجویان شهریه پرداز چنانچه پس از انجام ثبت نام از تحصیل انصراف دهند یا به دانشگاه دیگری منتقل شوند باید شهریه ثابت کل نیمسال‌های تحصیلی باقیمانده را بپردازند. پذیرفته شدگان شهریه پرداز ورودی بهمن ماه باید سفته‌ها در بهمن ماه ارائه دهند.
۱۲ دانشگاه علوم پزشکی قزوین

مقطع دکتری عمومی رشته پزشکی و دندانپزشکی: سفته معادل یک میلیارد و ۹۳۶ میلیون ریال بابت شهریه کل دوره

مقطع کارشناسی رشته‌های پرستاری، مامایی، تکنولوژی اتاق عمل، هوشبری، علوم آزمایشگاهی، بهداشت عمومی، بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار، فوریت‌های پزشکی پیش بیمارستانی و مدیریت خدمات بهداشتی درمانی: سفته معادل ۶۰۵ میلیون ریال بابت شهریه کل دوره

پذیرفته شدگان اتباع خارجی در کلیه رشته‌ها: سند یا سفته محضری معادل ریالی شهریه کل دوره به عنوان تضمین دریافت می‌شود

دانشجویان باید بعد از تهیه سفته‌های بانکی و پس از تأیید امضا ضامن توسط دفترخانه اسناد رسمی بعنوان تضمین همراه با مدارک ثبت نامی به دانشگاه تحویل دهند. پذیرفته شدگان ملزم به پرداخت شهریه مطابق جدول شهریه مصوب هیأت رئیسه دانشگاه هستند.
۱۳ دانشگاه علوم پزشکی قم

مقطع دکتری عمومی (پزشکی، دندانپزشکی): ۱۴۰ میلیون ریال / مقطع کارشناسی: ۷۰ میلیون ریال

شهریه پذیرفته شدگان ظرفیت مازاد و اتباع کنکور سراسری (شهریه پرداز) به صورت علی‌الحساب و به عنوان شهریه نیمسال اول دریافت می‌شود.
۱۴ دانشگاه علوم پزشکی البرز همه دانشجویان: مبلغ ۳۲/۲۱۰/۲۰۰ ریال کلیه دانشجویان شهریه پرداز باید هنگام ثبت نام اینترنتی نسبت به پرداخت شهریه خود به مبلغ اعلامی به صورت علی الحساب اقدام کنند.
۱۵ دانشگاه علوم پزشکی گیلان

پزشکی و دندانپزشکی: پرداخت مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال به صورت نقدی

شهریه اعلام شده علی الحساب بوده و در صورت تغییر مبلغ شهریه متعاقباً به دانشجویان اعلام می‌شود. پذیرفته شدگان پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان ملزم به سپردن تعهدنامه محضری و ارائه آن در زمان ثبت نام هستند. سفته ۴۲۰ میلیون ریال برای رشته پزشکی و ۳۶۰ میلیون ریال برای رشته دندانپزشکی که توسط داوطلب و ضامنین و اولیا امضا شود.
۱۶ دانشگاه علوم پزشکی یاسوج همه رشته‌ها: مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال (علی الحساب) سهمیه مازاد یا شهریه پرداز: دانشجویان کد رشته‌های سهمیه مازاد یا شهریه پرداز باید مبلغ اعلامی را به به صورت علی الحساب به عنوان شهریه در زمان ثبت نام حضوری پرداخت کنند.
۱۷ دانشگاه علوم پزشکی یزد مبلغ شهریه علی الحساب جهت هر ترم رشته دندانپزشکی ۲۰۰ میلیون ریال / پزشکی ۲۰۰ میلیون ریال / داروسازی ۲۰۰ میلیون ریال / پرستاری ۱۸۰ میلیون ریال / علوم آزمایشگاهی ۱۸۰ میلیون ریال همه دانشجویان بین الملل باید نسبت به پرداخت برخط شهریه و واریز کامل شهریه در نیمسال اول اقدام کرده و فیش واریزی و فرم تعهد شهریه را به همراه سایر مدارک در هنگام ثبت نام حضوری تحویل دهند. عدم پرداخت شهریه در زمان مقرر به منزله انصراف از تحصیل است.
۱۸ دانشگاه علوم پزشکی مشهد

رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی (مقطع دکتری حرفه‌ای): ۲۲۰ میلیون ریال / رشته‌های کارشناسی: ۱۳۰ میلیون ریال

شهریه مصوب رشته‌های شهریه پرداز در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به صورت علی الحساب است. در تمامی رشته‌ها و مقاطع تحصیلی شهریه متغیر سالانه براساس آخرین مصوبات هیأت امنا / هیأت رئیسه دانشگاه افزایش خواهد داشت. شهریه ثبت نامی در نیمسال اول قابل تقسیط نیست. در صورتی که دانشجو پس از شروع به تحصیل از ادامه تحصیل منصرف شود باید کل شهریه ثابت تا پایان تحصیل را به عنوان خسارت پرداخت کند.
۱۹ دانشگاه علوم پزشکی مازندران

اخذ سفته مقطع دکتری به مبلغ یک میلیارد ریال / اخذ سفته مقطع کارشناسی ۵۰۰ میلیون ریال

کلیه پذیرفته شدگان شهریه پرداز موظف به سپردن تعهد محضری مختص دانشجویان شهریه پرداز قبل از ثبت نام هستند و باید فرم مربوطه را تکمیل و با حضور در یکی از دفترخانه‌های رسمی به همراه ضامن سفته را به دانشگاه ارائه کنند.

۲۰ دانشگاه علوم پزشکی لرستان

رشته‌های مقطع دکتری عمومی (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی) مبلغ: ١٧١۵١٧۵٠٠ ریال / رشته‌های مقطع کارشناسی مبلغ: ٩۶۴۶١۴٩۶ ریال

پذیرفته شدگان ظرفیت مازاد (شهریه پرداز) در تمامی رشته‌ها باید شهریه را به صورت برخطر پرداخت کنند. دانشجویان شهریه پرداز چنانچه پس از انجام ثبت نام از تحصیل انصراف دهند یا به دانشگاه دیگری منتقل شوند باید شهریه ثابت کل نیمسال‌های تحصیلی را بپردازند.

سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی جزئیات شهریه‌های خود را اعلام نکرده اند.

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی