جزئیات ثبت نام پذیرفته شدگان در دانشگاه علوم پزشکی تهران

جزئیات ثبت نام پذیرفته شدگان در دانشگاه علوم پزشکی تهران

جزئیات ثبت نام پذیرفته شدگان دانشگاه علوم پزشکی تهران در چهار آزمون کشوری اعلام شد.

دانشگاه علوم پزشکی تهران فرآیند ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال ۱۴۰۲، آزمون پذیرش دستیار تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) پزشکی، چهلمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی و پنجاهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی را اعلام کرد.

فرآیند ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۲

پذیرفته شدگان باید از ۲۷ شهریور تا ۳ مهر ۱۴۰۲ برای ثبت نام و تکمیل فرایند آن با وارد کردن کدملی به عنوان کد کاربری و شماره شناسنامه به عنوان رمز عبور (داوطلبینی که فاقد شماره شناسنامه هستند از کدملی به عنوان کد کاربری و رمز عبور استفاده کنند) به سایت ‌https://sipad.tums.ac.ir/stdnew مراجعه و نسبت به اسکن مدارک و ثبت نام اینترنتی اقدام کنند.

به دلیل تداخل ثبت نام از پذیرفته شدگان سایر مقاطع، بهتر است پذیرفته شدگان در این امر تسریع کنند. عدم تکمیل مدارک و تائید نهایی آن در موعد مقرر بمنزله انصراف تلقی و مراتب به وزارت بهداشت اعلام خواهد شد. شروع دوره نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۴۰۲ است.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام اینترنتی در سایت دانشگاه علوم پزشکی تهران درج شده است.

تاریخ ثبت نام حضوری جهت تحویل اصل مدارک توسط دانشکده ها اطلاع رسانی خواهد شد. مراجعه حضوری دانشجویان شاهد و ایثارگر اعم از افرادی که با سهمیه و یا غیر سهمیه قبول‌ شده‌اند به واحد مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر جهت ارائه‌ اصل مدارک ایثارگری و تکمیل مراحل ثبت‌نام الزامی است.

فرآیند ثبت نام پذیرفته‌شدگان آزمون پذیرش دستیار تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) پزشکی سال ۱۴۰۲

پذیرفته‌شدگان آزمون پذیرش دستیار تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) پزشکی تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲ فرصت دارند برای ثبت نام اینترنی وتکمیل واسکن فرم ها و مدارک ثبت نامی مشروحه زیر به نشانی سایت https://sipad.tums.ac.ir/stdnew مراجعه و با وارد کردن کدملی به عنوان کد کاربری و شماره شناسنامه به عنوان رمز عبور ، نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

به دلیل تداخل ثبت نام از پذیرفته شدگان سایر مقاطع، بازه زمانی اعلام شده تمدید نخواهد شد و کسانیکه موفق به تکمیل مدارک و تائید نهایی ثبت نام نشوند به هیچ وجه به گروه های آموزشی جهت شروع دوره معرفی نخواهند شد و عدم ثبت نام آنها نیز به منزله انصراف تلقی شده و جهت معرفی جایگزین به وزارت بهداشت اعلام خواهد شد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام اینترنتی در سایت دانشگاه علوم پزشکی تهران درج شده است.

فرآیند ثبت نام پذیرفته شدگان چهلمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی

پذیرفته شدگان چهلمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی ورودی مهر ماه ۱۴۰۲ تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲ برای ثبت نام اینترنی وتکمیل واسکن فرم ها و مدارک ثبت نامی مشروحه زیر به نشانی سایت https://sipad.tums.ac.ir/stdnew مراجعه و با وارد کردن کدملی به عنوان کد کاربری و شماره شناسنامه به عنوان رمز عبور ، نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

به دلیل تداخل ثبت نام از پذیرفته شدگان سایر مقاطع، بازه زمانی اعلام شده تمدید نخواهد شد و کسانیکه موفق به تکمیل مدارک و تائید نهایی ثبت نام نشوند به هیچ وجه به گروه های آموزشی جهت شروع دوره معرفی نخواهند شد و عدم ثبت نام آنها نیز به منزله انصراف تلقی شده و جهت معرفی جایگزین به وزارت بهداشت اعلام خواهد شد.

شروع دوره کلیه پذیرفته شدگان از اول مهرماه است و عدم مراجعه در تاریخ مقرر برای شروع دوره به منزله انصراف تلقی شده و جهت معرفی جایگزین به وزارت بهداشت اعلام خواهد شد.

پذیرفته شدگان حتماً قبل از ثبت نام اینترنتی برای تکمیل فرم های بررسی صلاحیت عمومی (گزینش دستیاری) به سایت http://sajed.tums.ac.ir/Account/Login?ReturnUrl=%2f مراجعه و اقدام کنند.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام اینترنتی در سایت دانشگاه علوم پزشکی تهران درج شده است.

ثبت‌نام کنندگان جهت اطلاع از زمان تعیین محل مراکز آموزشی به سایت دانشکده پزشکی http://medicine.tums.ac.ir/fa/ مراجعه و یا با گروه ها تماس حاصل بگیرند. اسامی پذیرفته شدگانی که ثبت نام آنها تایید نشده و پرینت «ثبت نام تایید شد» برای آنها صادر نشده جهت تقسیم به دانشکده معرفی نخواهند شد.

ضروری است جهت آگاهی از تکمیل بودن و تائید مدارک ثبت نامی پس از ارسال مدارک از طریق اینترنتی مجدداً برای پی گیری مراحل ثبت نام به سایت مراجعه تا پیام «ثبت نام انجام شد» را مشاهده و فرم تاییدیه ثبت نام موقت را دریافت شود.

در صورت مشاهده پیام «مدارک ناقص است» پذیرفته شده باید سریعا” نسبت به رفع نقص اقدام کند و در صورت نیاز با شماره ۶۶۴۹۲۲۷۱ اداره تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ (گزینه ۲) تماس بگیرد.

فرآیند ثبت نام پذیرفته شدگان پنجاهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

پذیرفته شدگان پنجاهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ از ۲۶ تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲ فرصت دارند برای تکمیل فرم ها و مدارک ثبت نامی زیر با وارد کردن کدملی به عنوان کد کاربری و شماره شناسنامه به عنوان رمز عبور به نشانی سایت ثبت نامی ‌https://sipad.tums.ac.ir/stdnew مراجعه و نسبت به اسکن مدارک زیر و ثبت نام اینترنتی اقدام کنند.

بازه زمانی اعلام شده برای ثبت نام تخصصی تمدید نخواهد شد و کسانی که موفق به تکمیل مدارک و تائید نهایی ثبت نام نشوند، عدم ثبت نام آنها، انصراف تلقی شده و جهت معرفی جایگزین به وزارت بهداشت اعلام خواهد شد.

پذیرفته شدگان حتماً قبل از ثبت نام اینترنتی برای تکمیل فرم های بررسی صلاحیت عمومی (گزینش دستیاری): به سایت http://sajed.tums.ac.ir/Account/Login?ReturnUrl=%2f مراجعه و اقدام کنند و در صورت عدم تکمیل فرمهای مذکور فرایند ثبت نام ناقص و به مرحله تایید نخواهد رسید.

افراد برای شروع و ورود به سایت گزینش از گزینه فراموشی کلمه عبور استفاده کنند و در صورت نیاز با شماره ۰۲۱۸۸۹۵۳۱۴۱ تماس بگیرند.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام اینترنتی در سایت دانشگاه علوم پزشکی تهران درج شده است.

افراد باید جهت آگاهی از تکمیل بودن و تائید مدارک ضروری است مجددا” به سایت ثبت نام مراجعه تا «پیام ثبت نام انجام شد» را مشاهده کنند و رسید تاییدیه ثبت نام موقت را جهت مراجعه به گروه پرینت بگیرند.درصورت مشاهده پیام «مدارک ناقص است» باید سریعا” نسبت به رفع نقص اقدام شود.

ارسال هرگونه درخواست (به غیر از اسکن مدارک ثبت نامی که باید صرفاً از طریق سایت ثبت نام صورت گیرد) بوسیله تلفن همراه از طریق آدرس میز خدمت امکان پذیر است و نیاز به مراجعه حضوری نیست.

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی