اعلام نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی سال ۱۴۰۲

اعلام نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی سال ۱۴۰۲

اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شد.

آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی سال ۱۴۰۲ در روزهای ۴ و ۵ خردادماه ۱۴۰۲ با رقابت حدود ۶۹ هزار داوطلب برگزار شد.

اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد و متقاضیان استفاده از آئین نامه استعداد درخشان (با آزمون و بدون آزمون) سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ امروز ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۲ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد.

ثبت نام هر دانشگاه طی یکی از روزهای مشخص شده در بازه زمانی ۲۷ تا ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۲ بر اساس اعلام هر یک از دانشگاه‌های پذیرنده در سامانه اینترنتی همان دانشگاه است و لذا کلیه پذیرفته شدگان جهت اطلاع از زمان، مکان، مدارک مورد نیاز و نحوه ثبت نام به سامانه دانشگاه پذیرفته شده مراجعه کنند.

بر اساس آئین نامه آموزشی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی هر گونه انتقال، تغییر رشته و یا جابجایی محل تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ممنوع است.

بنابراین با توجه به اینکه محل پذیرش را خود فرد و با آگاهی کامل تعیین و ثبت کرده، لذا هیچگونه تغییر در رشته محل پذیرش، انجام نخواهد گرفت.

کلیه داوطلبان برای مشاهده نتیجه خود باید از طریق سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی https://www.sanjeshp.ir وارد قسمت کارشناسی ارشد شده و از طریق گزینه کارنامه نهایی نتیجه آزمون (کلیه داوطلبان و استعداد درخشان با آزمون) با وارد کردن کد رهگیری خود (مندرج در فرم ثبت نام) نتیجه و کارنامه را مشاهده کنند.

افرادی که کد رهگیری خود را فراموش کرده اند از طریق گزینه فراموشی کد رهگیری، اقدام کنند.

بسیار مهم: کارنامه علمی و نهایی حداکثر تا پایان دی ماه سال جاری قابل دریافت از سامانه است. به هیچ عنوان متعاقباً کارنامه صادر نخواهد شد.

متقاضیان استعداد درخشان بدون آزمون، در صورت پذیرش از طریق گزینه نتایج نهایی استعداد درخشان بدون آزمون، نتیجه خود را مشاهده می‌کنند. افرادی که در آزمون شرکت کرده و انتخاب رشته محل انجام داده اند، از گزینه کارنامه نهایی وضعیت خود را مشاهده کنند.

کلیه افراد شرکت کننده در آزمون که مجاز به انتخاب محل شده و انتخاب رشته محل را انجام داده اند، کارنامه نهایی که نشان دهنده جایگاه داوطلب در رشته محل‌های انتخابی اش در مقایسه با سایر افرادی که این دانشگاه را انتخاب کرده اند، را دریافت می‌کنند.

ردیف اول کارنامه نهایی نشان دهنده مشخصات فردی داوطلب بر اساس فرم ثبت نام بوده و نتیجه آزمون نیز در ستون نتیجه نهایی و محل پذیرش در ستون کد رشته محل پذیرش قابل رؤیت است. لازم به توضیح است:

الف: طبق ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام، متقاضیان سهیه ایثارگران و رزمندگان در صورت کسب نمره آزاد در سهمیه آزاد پذیرفته شده اند که در ستون نتیجه نهایی درج شده است.

ب طبق بند ۵۱۳ دفترچه راهنمای ثبت نام متقاضیان سهمیه استعداد درخشان با آزمون که حائز نمره آزاد یا رزمندگان شده و نیاز به استفاده از این سهمیه نداشته اند، در ستون نتیجه نهایی سهمیه پذیرش آزاد یا رزمنده درج شده است:

۱. ستون کد رشته دانشگاه: کد کلیه انتخاب‌های داوطلب بر اساس فرم انتخاب رشته محل است.

۲. ستون رشته دانشگاه: کلیه انتخاب‌های داوطلب بر اساس فرم انتخاب رشته محل است.

۳. ستون رتبه در دانشگاه: در این ستون جایگاه داوطلب بین کلیه افراد یعنی مجموع داوطلبان سهمیه آزاد و رزمندگان و ایثارگران ۲۵ درصد و ۵ درصد که این رشته محل را انتخاب کرده اند، نشان می‌دهد.

۴. ستون آخرین رتبه پذیرفته شده سهمیه آزاد: رتبه آخرین فرد پذیرفته شده سهمیه آزاد را در همان رشته محل نشان می‌دهد.

۵. ستون رتبه در سهمیه رزمندگان: این ستون فقط برای متقاضیان سهمیه رزمندگان و ایثارگران ۲۵ درصد و ۵ درصد است و رتبه فرد متقاضی سهمیه‌های ۲۵ درصد و یا ۵ درصد را بین متقاضیان این سهمیه در رشته محل انتخابی نشان می‌دهد.

۶. ستون آخرین رتبه پذیرفته شده سهمیه رزمندگان : نشان دهنده آخرین رتبه قبولی این سهمیه در این رشته محل است. عدد صفر بدین معنی است که هیچ فردی در این سهمیه برای این رشته محل حد نصاب لازم را کسب نکرده است. طبق بند دفترچه راهنمای ثبت نام بر اساس ظرفیت اختصاصی و نمره حد نصاب، ابتدا پذیرش سهمیه رزمندگان و ایثارگران ۲۵ درصد بوده و در صورت عدم تکمیل، این ظرفیت به سهمیه ۵ درصد تعلق گرفته است و در صورت عدم کسب حدنصاب توسط این دو سهمیه، ظرفیت مربوطه به سهمیه آزاد تعلق گرفته است.

۷. ستون قبولی: در صورتیکه فرد در یکی از اولویت‌های انتخابی اش علامت ** را مشاهده کند، بدین معنی است که فقط در اولین رشته محلی که حائز اولویت پذیرش شده، پذیرفته شده است. اگر داوطلب مردود شده باشد، در هیچیک از اولویت‌ها علامت ** وجود نخواهد داشت.

۸. متقاضیان استعداد درخشان با آزمون: کلیه این متقاضیان معرفی شده، در انتهای کارنامه پیام «متقاضی ظرفیت مازاد استعداد درخشان با آزمون بوده اید» را مشاهده می‌کند. در صورت قبولی با این سهمیه، در ستون نتیجه نهایی اعلام شده است.

عدم مراجعه و ثبت نام هر یک از پذیرفته شدگان طی تاریخ‌های مقرر در دانشگاه به منزله انصراف بوده و هیچگونه اعتراضی در این مورد پذیرفته نخواهد شد.

داوطلبانی که علاوه بر آزمون وزارت بهداشت و درمان در آزمون کارشناسی ارشد وزارت علوم یا سایر مراکز نیز پذیرفته شده اند ملزم به ثبت نام در یکی از دو محل هستند و در صورت محرز شدن ثبت نام در هر دو محل، قبولی آنها در رشته‌های مربوط به وزارت بهداشت در هر مرحله از تحصیل کان لم یکن تلقی می‌شود.

کلیه متقاضیان استعداد درخشان با آزمون که از طریق دانشگاه جهت استفاده از این تسهیلات معرفی شده و در آزمون شرکت کرده اند دقت کنند از فرصت یکبار خود استفاده کرده اند و دیگر مجاز به استفاده از این سهمیه نیستند.

کلیه پذیرفته شدگان در اولین اولویت انتخابی حائز شرایط پذیرش از نظر علمی، پذیرفته شده اند که با علامت ** مشخص شده است. بسیاری از پذیرفته شدگان در اولویت‌های بعد از محل پذیرش کنونی، حائز رتبه خوب هستند ولی به منزله قبولی نیست. با توجه به اینکه فرد با آگاهی کامل انتخاب رشته محل کرده است، لذا جابجایی در اولویت‌های رشته محل بعدی، امکان پذیر نیست.

یکی از شرایط پذیرش در سهمیه‌های رزمندگان و ایثارگران و استعدادهای درخشان با آزمون کسب حدنصاب لازم است، داوطلبان این سهمیه‌ها که حد نصاب لازم را کسب نکرده اند، حائز شرایط پذیرش در این سهمیه نشده اند.

به عبارتی داوطلب در مرحله نخست در چند برابر ظرفیت پذیرش دارای حد نصاب بوده و مجاز به انتخاب رشته محل شده ولی در مرحله نهایی (به اندازه ظرفیت پذیرش) حائز حدنصاب لازم نشده است.

همچنین ممکن است برخی از متقاضیان این سهمیه‌ها علیرغم کسب حدنصاب، به دلیل تکمیل شدن ظرفیت پذیرش با نفرات حائز نمرات بالاتر این سهمیه جز پذیرفته شدگان نباشند.

پذیرفته شدگان کلیه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی دقت کنند اسامی قبول شدگان همزمان با سایر دانشگاه‌ها به دفتر معاونت علوم پزشکی این دانشگاه ارسال می‌شود و توسط دفتر مذکور نتایج به واحدهای زیر مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ می‌شود. لذا در صورت عدم دریافت لیست مربوطه توسط واحد ذیربط، فقط با دفتر معاونت علوم پزشکی دانشگاه هماهنگی شود.

داوطلبان در صورت داشتن سوال، مراتب را به آدرس http://sanjeshp.ir قسمت سیستم پاسخگویی ارسال درخواست و دسته بندی مرتبط ارسال کنند. هیچگونه مراجعه حضوری، تماس تلفنی و مکاتبه پاسخ داده نمی‌شود.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:

مدارک ثبت نام مورد نیاز باید به دانشگاه محل پذیرش ارائه شود و این مدارک توسط دانشگاه، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. درصورت محرز شدن الف) عدم رعایت ضوابط و مقررات توسط داوطلب، ب) واجد شرایط نبودن فرد جهت شرکت و پذیرش در آزمون و رشته مربوطه، ج) مغایرت و عدم صحت مدارک، د) مغایرت اطلاعات اعلام شده، از ادامه تحصیل فرد ممانعت به عمل آمده و ضمن لغو قبولی فرد طبق مصوبات هئیت بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها با داوطلب برخورد خواهد شد.

الف: مدارک اولیه ای که باید توسط پذیرفته شده سهیمه آزاد ارائه شود:

– ۶ قطعه عکس ٣*۴ تهیه شده در سال جاری

– اصل و کپی از کارت ملی و شناسنامه (تمام صفحات)

– اصل و کپی دانشنامه کارشناسی و ریز نمرات و یا مدرکی که نشان دهنده فراغت ازتحصیل باشد. در صورت عدم فراغت از تحصیل تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ مسئولیت عواقب بعدی بعهده دانشجو خواهد بود. درصورت وجود این موارد، از ثبت نام فرد جلوگیری بعمل خواهد آمد.

– اصل و کپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا مدارکی که نشان دهنده وضعیت نظام وظیفه آقایان است.

– مدارک و مستندات ٢ سال سابقه کار بالینی حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ با مدرک کارشناسی (سابقه کار قبل از اتمام دوره کارشناسی قابل قبول نیست) برای کلیه پذیرفته شدگان رشته تکنولوژی گردش خون

– فرم تکمیل شده مخصوص معدل برای دانشجویان ترم آخر که قبلاً توسط معاونت آموزشی دانشگاه امضا و مهر شده است.

تذکر مهم: طبق بند ٨٢ صفحه ۲۴ و بند ٢ فرم مخصوص اعلام معدل برای دانشجویان سال آخر صفحه ۹۵ دفترچه راهنمای ثبت نام، بند ۶ اطلاعیه شماره ٨ و بند ٧ اطلاعیه شماره ۹ مرکز سنجش آموزش پزشکی مندرج در سامانه، معدل مندرج در این فرم که داوطلب در سامانه وارد کرده، ملاک عمل است. افرادی که بعد از تکمیل و ممهور شدن این فرم، معدل شأن تغییر کرده منعی در مغایرت معدل ندارند.

– فرم تکمیل شده مربوط به سهمیه بومی برای پذیرفته شدگان این سهمیه

– مدارک مربوط به انصراف قطعی برای دانشجویان انصرافی مقطع کارشناسی ارشد

ب: مدارک مورد نیاز برای سهمیه رزمندگان و ایثارگران ۲۵ درصد و ۵ درصد

– کلیه مدارک مورد نیاز در بند الف

– اصل و کپی مدارک نشان دهنده وضعیت داوطلب جهت استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران.

تذکر بسیار مهم: درصورتیکه در هر مرحله قبل از یا حین یا بعد از تحصیل مشخص شود فرد پذیرفته شده با استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران، واجد شرایط نبوده، ضمن لغو قبولی، طبق ضوابط عمل خواهد شد.

ج: مدارک مورد نیاز برای پذیرفته شدگان دانشگاه‌های علوم پزشکی بقیه الله الاعظم و ارتش

پذیرفته شدگان این دو دانشگاه با توجه به ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته محل باید دارای شرایط پذیرش در آن دانشگاه باشند. لذا پذیرش این افراد بصورت مشروط بوده و باید خود فرد پذیرفته شده عضو رسمی نیروهای مسلح باشد. در صورت عدم احراز شرایط و یا اعلام آن دانشگاه به دلیل عدم رعایت ضوابط، پذیرش این افراد لغو خواهد شد و به هیچ عنوان قابل معرفی به سایر اولویت‌های خود نیستند.

– کلیه مدارک مورد نیاز در بند الف

– اصل حکم کارگزینی یا مدرکی که نشان دهنده وضعیت استخدام فرد پذیرفته شده (رسمی، پایور) است. مدرک ارائه شده می‌بایست در سال ۱۴۰۱ صادر شده باشد.

د: مدارک مورد نیاز برای پذیرفته شدگان استعدادهای درخشان

– کلیه مدارک مورد نیاز در بند الف

– نامه تأییدیه از دانشگاه محل تحصیل مبنی بر کسب رتبه برتر براساس آئین نامه «تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر تحصیلی» مصوب ۲۷ آذر ۱۴۰۰

تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال ۱۴۰۲

هرگونه تکمیل ظرفیت پس از اعلام نتایج نهایی، منوط به طی مراحل مربوطه و موافقت شورای سنجش و پذیرش است. بنابراین هفته آخر مهر یا هفته اول آبان ماه در رابطه با اجرا یا عدم اجرای تکمیل ظرفیت و ضوابط آن، از سامانه اینترنتی مرکز سنجش اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت. به هر گونه پیگیری در این رابطه پاسخ داده نخواهد شد.

داوطلبان ملزم هستند همانند مراحل قبل، هر هفته جهت اطلاع از آخرین تصمیمات اخذ شده در این رابطه فقط به سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی مراجعه کنند.

ارسال دیدگاه

0

  عضویت  
اطلاع از

تبلیغات متنی